وجه تضمین و ضریب اهرمی

7 دسته دارایی-16 پلتفورم، بیش از 300 ابزار
تجارت فارکس،سهام فردی، فلزات گرانبها، کالا، انرژی، شاخص نقدینگی و ارز رمزپایه در XM.

ضریب اهرمی انعطاف پذیر از 1:1 تا سقف 888:1

در XM مشتریان از انعطاف پذیری در معاملات با استفاده از وجه تضمین لازم یکسان و ضریب اهرمی از 1:1 تا 888:1 برخوردار هستند.

درباره وجه تضمین

وجه تضمین مقدار وثیقه است که جهت پوشش هر نوع ریسک اعتباری ناشی از عملیات تجاری شما میباشد.

وجه تضمین بعنوان درصدی از حجم معامله(مانند ‏5% یا ‏1%) بیان میگردد و تنها دلیل برای داشتن وجوه در حساب تجاری شما اطمینان از وجه تضمین کافی می باشد. بعنوان مثال، در ‏1% وجه تضمین، یکمعامله$‏1,000,000به سپرده $‏10,000 نیاز دارد.

برای اینکه بتوانید معاملات جدید باز کنید، مارجین حساب معاملاتی شما باید برابر با یا بیشتر از‏100%باشد. در غیراینصورت معاملات جدید منجر به هدجینگ کامل حساب تجری شما خواهد شد.

درباره ضریب اهرمی

استفاده از ضریب اهرمی بدین معنی است که شما می توانیدمعاملههایی بزرگتر از مقدار موجود وجوه حساب تجاری خود معامله کنید. مقدار ضریب اهرمی به صورت نسبت بیان می گردد، بعنوان مثال 50:1، 100:1 یا 500:1. فرض کنید شما $‏1000 در حساب تجاری خود دارید و شما حجم 500,000 USD/JPY معامله کنید، ضریب اهرمی شما برابر 500:1 خواهد بود.

چگونه ممکن است که 500 برابر مقدار که در اختیار شما قرار دارد معامله کنید؟ در XM شما هر زمانیکه در وجه تضمین معامله می کنید، کمک اعتباری رایگان کوتاه مدت دارید: این بشما زمینه خرید مقدار بزرگتر از ارزش حسابتان را فراهم می کند. بدون این کمک، شما میتوانید تنها بلیط های $‏1,000 را در یک وقت خرید و فروش نمایید.

ضریب اهرمی XM

بر حسب نوع حسابی که در XM باز می کنید، می توانید ضریب اهرمی به مقیاس از 1:1 تا 888:1 را انتخاب نمایید. وجه تضمین لازم، در طول هفته تغییر نمی کند و یا یکشبه و در تعطیلات آخر هفته افزایش نمی یابد. علاوه بر این، در XM شما امکان درخواست افزایش یا کاهش ضریب اهرمی مورد نظرتان را دارید.

ریسک ضریب اهرمی

از یک طرف، با استفاده از ضریب اهرمی شما میتوانید حتی از سرمایه گذاری نسبتا کم سود قابل توجهی بدست اورید. از طرف دیگر، اگر شما نتوانید مدیریت ریسک را بخوبی تطبیق نمایید، خسارات شما بیشتر میگردد.

به همین دلیل، XM محدوده ضریب اهرمی را که در انتخاب سطح ریسک مورد نظر شما کمک میکند، فراهم مینماید. در عین حا، ما ضریب اهرمی نزدیک به 888:1 را به دلیل داشتن ریسک بیشتر توصیه نمیکنیم.

نظارت بر وجه تضمین

در XM شما می توانید از قرار گرفتن در معرض ریسک زمان واقعی را با نظارت بر وجه تضمین استفاده شده و رایگان خود، کنترل نمایید.

وجه تضمین استفاده شده و رایگان، سهام شما را تشکیل میدهد. وجه تضمین استفاده شده به مقدار پول که شما برای نگهداشتن معاملات پس انداز مینماید، نیاز است اطلاق میگردد (برای مثال، اگر شما حساب خود را به ضریب اهرمی 100:1 تنظیم نمایید، وجه تضمین که شما جهت پس انداز نیاز دارید ‏1% حجم تجاری شما می باشد). وجه تضمین رایگان مقدار پولی است که در حساب تجاری شما باقی مانده، و بر اساس سهام حساب شما تغییر میکند؛ شما می توانیدمعاملههای اضافی با ان باز کنید، یا هر نوع ریسکی را دفع کنید.

اخطار کسری وجه تضمین

هر چند، هر مشتری مسئولیت نظارت بر فعالیت های حساب تجاری خود را دارد، XM از سیاست اخطار کسری وجه تضمین را جهت تضمین اینکه ریسک احتمالی حداکثر شما از سهام حساب شما تجاوز نکند، دنبال میکند.

به محض اینکه سهام حساب شما از ‏50% وجه تضمین مورد نیاز جهت نگهداشتن معاملههای باز شما کاهش یابد، ما تلاش میکنیم که شما را از طریق اخطار کسری وجه تضمین مطلع سازیم که شما سهام کافی جهت حمایت ازمعاملههای باز خود ندارید.

در صورتیکه شما مشتری باشید که به معاملات تلفنی عادت کرده اید، و ما احساس کینم که شما نمیتوانیدمعاملههای باز خود را نگه دارید، شما اخطار کسری وجه تضمین را از نمایندگان ما دریافت خواهید کرد.

سطح توقف-خروج

سطح توقف دارایی سطح که در آن موقعیت¬های باز شما به طور خودکار بسته می¬شوند. برای حساب¬های تجاری XM ZERO، MICRO و STANDARD ، سطح توقف 20% است.

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.