معامله های شبانه

رول اور در XM

نرخ های رقابتی سوآپ

نرخ های شفاف سوآپ

7 دسته دارایی-16 پلتفورم، بیش از 300 ابزار
تجارت فارکس،سهام فردی، فلزات گرانبها، کالا، انرژی، شاخص نقدینگی و ارز رمزپایه در XM.

سیاست رول اور XM

XM به حساب های مشتریان را اعتبار یا پول نقد واریز می کند و به بهره های رول اور در نرخ رول اور مناسب برای همه معاملههای که بعد از 22:00 GMT باز نگهداشته شده رسیدگی میکند.
هرچند، هیچ رول اور در روزهای شنبه و یکشنبه زمانیکه بازارها بسته میباشد وجود ندارد, هنوز هم بانکها بهره را برایمعاملههای که برای اخر هفته نگهداشته شده محاسبه مینماید. جهت رسیدگی به این فاصله زمانی, XM استراتژی رول اور 3 روزه را در روزهای چهارشنبه تطبیق مینماید.

درباره رول اور

رول اور روند تمدید تاریخ توافق بر یکمعاملهباز (مثلاً، تاریخ که در آن معامله انجام شده باید حل و فصل گردد) می باشد. بازار فارکس اجازه می دهد که همه معاملات فوری در دو روز کاری حل و فصل گردند، یعنی انتقال فیزیکی ارزها.

هرچند در معاملات وجه تضمین، انتقال فیزیکی وجود ندارد، در نتیجه همه معاملههای باز روزمره در پایان روز (22:00 GMT) باید بسته شوند و مجدداً در روز بعد کاری باز گردند. این تاریخ حل و فصل را برای یک روز تجاری دیگر تمدید میکند. این استراتژی را رول اور می نامند.

رول اور از طریق قرارداد سوآپ که با برای معامله گر با هزینه یا سود همراه است، توافق می کند. XMمعاملهها را بسته یا مجدداً باز نمیکند، بلکه حساب های تجاری را که شبانه باز نگه داشته می شود را بر اساس نرخ بهره جاری (LIBOR/LIBID با افزودن مقدار پول) اعتبار یا نقدینگی می بخشد.

محاسبه رول اور

هر ارز معامله شده مبتنی بر قرض گرفتن یک ارز به منظور خرید دیگری می باشد.بهره بر ارز قرض شده پرداخت میگردد و بر ارز خریداری شده کسب میگردد. بعنوان مثال، اگر فرض کنیم که نرخ سود در ژاپن و امریکا به ترتیب ‏0.25% و ‏2.5% در سال باشد، شمامعاملهخرید 1 لات در USDJPY در 118.50 دارید، شما ‏2.5% در USD خود در سال کسب می نمایید و ‏0.25% در JPY قرض گرفته خود در سال پرداخت می نمایید.

این یعنی که بامعاملهباز شما 6.16 USD در روز {100,000 * (‏2.5%-‏0.25%)/365} بدست میاورید. این مقدار به حساب شما اضافه میگردد و معادل 0.73 پیپ در روز {118.50* (‏2.5%-‏0.25%)/365} می باشد. در این صورت، اگر شمامعاملهفروش در USDJPY داشته باشید، شما 6.16 USD را در روز از دست می دهید. از اینرو، سود رول اور میتواند یک سلسله سود اضافی و ضرر را برای شما فراهم کند.

ثبت رول اور

22:00 GMT آغاز و پایان روز معاملات فارکس در نظر گرفته می شود. هرمعاملهکه دقیقا تا 22:00 GMT باز باشد، در معرض رول قرار میگیرد و شبانه نگه داشته میگردد. موقیعت های که در 22:01 باز گردیده در معرض رول الی روز بعد قرار نمیگیرد، اما اگر شمامعاملهرا در 21:59 باز کنید، رول اور ساعت 22:00 GMT صورت میگیرد. با هر موقیعت باز در 22:00 اعتبار یا نقدینگی حساب شما در ظرف 1 ساعت نمایان میگردد, و مستقیما در حساب سهام شما وضع میگردد.

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.