آیین نامه

مجوزهای گروه XM

FCA

مرجع نظارت بر عمليات مالي

بریتانیا

شرکت Trading Point of Financial Instruments UK Ltd تحت نظارت مرجع نظارت بر عمليات مالي می باشد (شماره مرجع: 705428)

مشاهده مجوز

CySEc

کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس

قبرس

شرکت Trading Point of Financial Instruments Ltd دارای مجوز از CySEC با شماره مجوز 120/10 می باشد.

مشاهده مجوز

ASIC

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا

استرالیا

شرکت Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd دارای یک مجوز صادر شده از سوی مرجع خدمات مالی استرالیا دارد (شماره 443670).

مشاهده مجوز

ثبت ها

FCA

مرجع نظارت بر عمليات مالي

بریتانیا
شماره ثبت: 538324

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

آلمان
شماره ثبت: 124161

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

اسپانیا
شماره ثبت: 2774

MNB

بانک ملی مجارستان

مجارستان
شماره ثبت: K0005633

CONSOB

Commissione Nazionale per la Società e la Borsa

ایتالیا
شماره ثبت: 3046

ACP

Autorité de Contrôle Prudentiel

فرانسه
شماره ثبت: 73640

FIN

Finanssivalvonta Finansinspektionen

فنلاند
 

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

لهستان
 

AFM

Autoriteit Financiële Markten

هلند
 

FI

Finansinspektionen

سوئد
 

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.