XM bidrar till renovering av barnklinik

Postat den 6 februari, 2023 klockan 11.01 GMT. Läs mer CSR

I vårt senaste CSR-initiativ har vi nästan hållit oss på hemmaplan: vi har bidragit till renoveringen av barnkliniken Amerikos Argyriou i Limassol.

Vår donation ska användas till att förbättra faciliteterna och köpa viktig utrustning till centret som håller på att uppdateras och moderniseras.

Kliniken var först i Cypern med att erbjuda specialistvård för barn och den var så unik i sitt slag att det behövdes ny tillståndslagstiftning när den skulle öppna. Den här kliniken innebar en radikal förändring av hur barn med intellektuella funktionshinder behandlades och den blev också startpunkten för arbetet med prenatala undersökningar. Sitt namn har den fått efter läkaren som ledde projektet och som kan ta äran åt sig för att ha förändrat tillvaron för tusentals personer på ön.

Amerikos Argyriou var en medicinsk pionjär som blev en av landets mest välkända läkare och han är även mycket erkänd utomlands. Han fortsatte att arbeta fram till 81 års ålder och gav hopp och ett värdigt bemötande till tusentals personer med intellektuella funktionshinder samt deras familjer.

Tidigare behandlades vissa av de drabbade på ett inhumant sätt. De blev ofta försummade och kedjades ibland till och med fast i sina sängar. Argyrious arbete ledde till en värdig lösning. Genom bildandet av Theotokos-stiftelsen bidrog han till att avlägsna stigmat kopplat till detta funktionshinder och vägledde i riktning mot en integration med samhället.

Vår donation har bidragit till en uppgradering av anläggningens lekplats och inköp av viktig utrustning som sängöverkast, täcken och kuddar samt gardiner och rumsavdelare.

Du kan läsa mer om centret och dess tjänster här.