XM neposkytuje služby občanům Spojených států amerických.

Stížnosti

Pokud nejste spokojeni s jakýmikoliv aspekty služeb poskytovaných naší společností, obraťte se nejprve na naše oddělení zákaznické podpory a/nebo na svého manažera pro vztahy s klienty. Většinu stížností zákazníků lze řešit a vyřešit na této úrovni.

Pokud Vaše stížnost nebyla vyřešena, můžete podat stížnost na naše kontrolní oddělení. Pracovník compliance bude nestranně vyřizovat všechny obdržené stížnosti a veškerá přijatá opatření budou v souladu s Procesem zpracování stížností naší společnosti, který je k dispozici na našich webových stránkách. Formulář stížnosti najdete v členské sekci.

Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.