Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak Trading Point of Financial Instruments Ltd (dále jen ‘Společnost’) shromažďuje a využívá informace prostřednictvím svých internetových stránek www.xm.com, a dalších souvisejících webových stránek a aplikací, mimo jiné Členské sekce společnosti. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky, provozované jinými organizacemi a/nebo třetími stranami .

Jsme odhodlaní chránit Vaše soukromí

Společnost respektuje soukromí všech uživatelů, kteří vstupují přes svou internetovou stránku(y), a proto je odhodlaná podniknout veškeré kroky k ochraně veškerých stávajících nebo potenciálních klientů, žadatelů a návštěvníků webových stránek.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Aby u nás bylo možno otevřít účet, nejprve nám musíte vyplnit a odeslat přihlášku s vyplněnými a požadovanými informacemi. Vyplněním této žádosti budete vyzvaní k zveřejnění soukromých informací, s cílem umožnit společnosti zhodnotit Vaši žádost, a to v souladu s příslušnými pravidly a předpisy. Vámi poskytnuté informace může také společnost využít k zasílání informací o svých službách. Kromě toho mohou být Vaše osobní informace shromažďované přes veškerou korespondenci s námi přes telefon, e-mail nebo jiný způsob, včetně osobních údajů, které jste zadali při registraci k využití našich webových stránek, přihlášení k odběru našich služeb, nebo jakékoliv činnosti, prováděné přes naše webové stránky, nebo jakékoliv připojené aplikace.

Ochrana a záchrana Vašich osobních údajů

Společnost je registrovaná u Úřadu informačního komisaře (ICO) ve Velké Británii. Společnost uchovává osobní údaje jakéhokoliv klienta v souladu s příslušnými právními předpisy ICO na ochranu osobních údajů.

Společnost nesmí třetím stranám sdělovat žádné z důvěrných informací svých klientů, pokud to není požadované regulačním orgánem kompetentní jurisdikce. Společnost bude usilovat o zveřejnění na základě "potřeby vědět", nevyžaduje-li regulační orgán jinak. Za těchto okolností společnost výslovně musí třetí stranu informovat, a to pokud jde o důvěrnou povahu těchto informací.

Klienti přijímají a souhlasí, že společnost může čas od času analyzovat data, shromážděná pro statistické účely, s cílem zlepšit podnikatelské aktivity společnosti.

Zpřístupnění Vašich osobních údajů

Společnost může Vaše osobní informace sdílet s jakýmkoliv členem naší skupiny společností, což znamená, že jakákoliv mateřská společnost a jejich dceřiné mohou obdržet a sdílet tyto informace. Vaše informace můžeme také sdílet s určitými třetími stranami, včetně poskytovatelů služeb a odborných poradců, kteří nám smluvně poskytnuli administrativní, finanční, pojistné, výzkumné nebo jiné služby, včetně úvodců do podnikání, obchodních partnerů, soudů, tribunálů a regulačních orgánů, povolených dle zákona. V případě, že společnost zpřístupní Vaše osobní údaje obchodním stranám, například zpracování firemních karet nebo bankám, za účelem provedení požadované služby klientům, tyto třetí strany mohou ukládat informace v souladu se svými právními a jinými povinnostmi.

Shromážděné informace během Vašeho používání našich služeb

Sledovací systémy, využívané na webové stránce (stránkách) naší společnosti, mohou shromažďovat Vaše osobní údaje za účelem optimalizace služeb, poskytovaných pro naše klienty. Webová stránka shromažďuje informace následujícími způsoby:

 • Informace o zařízení

  Rozeznáním Vašeho zařízení, využitého k přístupu a využití stránky (stránek) společnosti, Vám můžeme poskytnout nejvhodnější verzi naší webové stránky (stránek).

 • Informace o přihlášení

  Přihlášení do sítě určitým způsobem umožňuje společnosti sledovat akce uživatele, a poté řešit veškeré problémy, které mohou nastat.

 • Informace o poloze

  Využití Vaší IP adresy nám pomůže lokalizovat náš webový obsah, který nabízíme v návaznosti na Vašem státu, a vylepšit Váš uživatelský komfort na naší stránce (stránkách).

 • Cookies

  Cookies jsou textové soubory s malým množstvím dat, odeslaných z našich webových stránek (stránky) do Vašeho prohlížeče, uložené na pevném disku počítače. Cookies nám pomáhají zlepšit výkon našich webových stránek (stránky) a uživatelský komfort návštěvníků, sledovat Vaše preference a zlepšovat naše budoucí reklamní kampaně.

 • Místní úložiště

  Aby se aktivoval Váš obchodní účet, musíte prostřednictvím členské sekce společnosti předložit potvrzující dokumenty. Tyto dokumenty jsou přenášeny přes zabezpečené 128 bitové SSL připojení a uloženy na bezpečném místě.

Možnost odhlášení překládání Vašich osobních informací

Pokud byste nechtěli, abychom používali Vaše osobní údaje, musíte společnost informovat písemnou formou. Pokud se tak rozhodnete učinit, možná Vám nadále nebudeme moci poskytovat Vámi požadované informace, služby a/nebo produkty, a nebudeme mít vůči Vám v tomto směru žádnou zodpovědnost.

Aktualizace vašich informací

Můžete společnost kdykoliv informovat, že se změnily Vaše osobní informace, a to pomocí e-mailu na support@xm.com. Společnost změní Vaše osobní údaje v souladu s Vašimi pokyny. Chcete-li pokračovat s takovou žádostí, v některých případech budeme možná potřebovat podpůrné doklady jako důkaz, tj. osobní informace, které jsme povinni zachovat pro regulační nebo právní účely.

Cookies

Internetové cookies jsou malé části dat, odeslané z Vaší webové stránky (stránek), uložené na Vašem pevném disku při používání našich stránek (stránky), které mohou obsahovat jedinečné identifikační číslo. Účelem sběru těchto informací je poskytnutí více relevantních a efektivních zkušeností na našich webových stránkách (stránce), včetně prezentace našich webových stránek podle Vašich potřeb a preferencí.

Cookies jsou často používané na mnoha webových stránkách internetu, můžete si zvolit, zda budou cookies přijaty pomocí změny Vašich preferencí a voleb na Vašem prohlížeči. Nemusíte mít přístup k některé části našich webových stránek (stránky), pokud se rozhodnete zakázat příjímání cookies ve Vašem prohlížeči, a to zejména v členské sekci společnosti a ostatních zabezpečných části naší webové stránky (stránek). Proto Vám doporučujeme povolení přijetí cookies, aby bylo možné získat výhody ze všech našich on-line služeb.

Cookies dále využíváme pro další marketingové funkce, které nám umožní dostat se k uživatelům, kteří již dříve navštívili naši webovou stránku (stránky) a projevili zájem o naše produkty a služby. Pravidelně můžeme využít naše třetí strany prodejců, jako například Google a AdRoll, k zobrazení našich reklam pro Vás přes internet, v návaznosti na využití našich webových stránek (stránky). Kdykoliv si můžete zvolit konkrétní využití cookies pomocí návštěvy na Nastavení Google’s Ads stránky a Využití DoubleClick opt-out stránky.

Společnost využívá cookies ID akce a trvalé cookies. Cookies ID akce vyprší po uplynutí nastavené doby, nebo když se zavře okno prohlížeče. Trvalé cookies zůstávají na Vašem pevném disku po delší časové období. Trvalé soubory cookies můžete odstranit podle pokynů, uvedených v souboru webového prohlížeče "help".

Pro další informace o naší politice cookie a jak cookies fungují, si přečtěte naší stránky zobrazení zde.

Bezpečnost a ochrana Vašich "registrovaných" informací

Osobní informace, které jste nám poskytli Vaší registraci jako uživatele stránek (stránky) společnosti a/nebo jejích služeb, je klasifikovaná jako registrovaná informace, která je chráněna několika způsoby. Ke své registrované informace můžete přistupovat po přihlášení do členské sekce, pomocí zadání uživatelského jména a hesla, které jste si zvolili. Je Vaší povinností ujistit se, že Vaše heslo znáte pouze Vy a nebude zveřejněno nikomu jinému. Registrovaná informace je bezpečně uložena na bezpečném místě a pouze autorizované osoby k nim mají přístup prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Všechny osobní údaje jsou do společnosti převedené přes 128 bitové připojení SSL, a proto jsou přijatá veškerá opatření k zabránění prohlížení takových informací prohlížení neoprávněnými osobami. Osobní údaje, poskytnuté společnosti, které nejsou klasifikované jako zaregistrované informace, jsou také uloženy na bezpečném místě a přístupné autorizovaným osobám pouze prostřednictvím uživatelského jména a hesla.

Máte právo (s jistými výjimkami), získat své osobní údaje, které o Vás společnost má, a informovat společnost o jakékoliv zjištěné nepřesnosti. Chcete-li provést požadavek, napište nám pomocí ověření Vaší identity a upřesněním, jaké informace budete potřebovat. Váš požadavek potvrdíme do 40 dní od přijetí Vaší žádosti, včetně všech platných poplatků

Přenos informací přes internet není vždy kompletně zabezpečený, ale společnost se snaží chránit Vaše osobní údaje pomocí přijetí důkladných opatření. Jakmile obdržíme Vaše údaje, aplikujeme postupy a bezpečnostní prvky s cílem se pokusit zabránit neoprávněnému přístupu. Údaje, které od Vás shromažďujeme, mohou být kromě toho přeneseny a uloženy na místě určení mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Může být také zpracovaný pracovníky, působícími mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Tito pracovníci mohou mimo jiné zpracovávat Vaše požadavky, zpracovávat Vaše platební detaily a poskytovat podpůrné služby. Poskytnutím Vašich osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, skladováním a zpracováním. Společnost přijme veškerá přiměřená nezbytná opatření k zajištění, že Vaše data jsou zpracované bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Právní doložka

Společnost si vyhrazuje právo, zveřejnit Vaše osobní údaje podle požadovaných pravidel a předpisů, a to když společnost věří, že zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo v souladu s jakýmkoliv soudním a/nebo jiným řízením, soudním příkazem, soudním procesem na základě vládních, mezivládních a/nebo jiných regulačních orgánů. Společnost nenese zodpovědnost za zneužití, ztrátu osobních informací, a/nebo webových stránek (stránky) společnosti, pokud společnost nemá přístup nebo kontrolu. Společnost není zodpovědná za nezákonné nebo neoprávněné použití Vašich osobních údajů v důsledku nesprávného použití, nebo Vašeho chybného hesla, nedbalého nebo škodlivého zásahu a/nebo dále.

Změny v ochraně soukromí

Naše politika ochrany soukromí je čas od času prověřovaná v návaznosti na nových zákonech a technologiích, změny našich operací a postupů, s cílem zajistit, aby byla i nadále přiměřená k měnícímu se prostředí.

Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v politice ochrany osobních údajů a dalších místech, když to uznáme za vhodné, abyste byli srozuměni s tím, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme, a za jakých okolností, pokud vůbec, je zveřejníme.

Dotazy

Máte-li jakékoliv dotazy, týkající se této zásady ochrany osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail na support@xm.com.

Politika Cookie: XM.COM využívá cookies, a využíváním webové stránky s tím souhlasíte. Pro více informací prosím čtěte naše Prohlášení Cookie.