XM neposkytuje služby občanům Spojených států amerických.

Ochrana osobních údajů

Úvod

V rámci našich každodenních obchodních operací musíme od našich klientů a potenciálních klientů shromažďovat osobní údaje, abychom jim poskytli naše produkty a služby, a zajistili, že při poskytování těchto produktů a služeb budeme schopni uspokojit jejich potřeby, a zároveň jim poskytneme příslušné informace.

Vaše soukromí je pro nás nanejvýš důležité, a naší politikou je ochrana a respektování důvěrnosti informací a soukromí jednotlivců. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem Trading Point of Financial Instruments Ltd („Společnost” nebo „XM”) shromažďuje, používá a spravuje vaše osobní údaje, které obdržíme od vás nebo od třetí strany v souvislosti s poskytováním našich služeb pro vaši osobu, nebo které shromažďujeme z vašeho využití našich služeb a/nebo naší webové stránky (tj. www.xm.com) a/nebo dalších webových stránek a aplikací, mimo jiné zahrnujících Členskou sekci společnosti. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vás také informují o vašich právech ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně kontrolované, aby byla zajištěno, že veškeré nové povinnosti a technologie, změny v našich obchodních operacích a postupy budou nadále zahrnuty, a že nadále budou informovat o měnícím se regulačním prostředí. Veškeré námi uchovávané osobní údaje se řídí našimi nejnovějšími Zásadami ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste stávající nebo bývalý zaměstnanec Společnosti, uchazeč o práci, dodavatel Společnosti nebo poskytovatel služeb třetích stran, budou vaše osobní údaje použity v souvislosti s vaší pracovní smlouvou nebo se smluvním vztahem.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní informace, které XM zpracovává o svých klientech/potenciálních klientech, návštěvnících webové stránky a zaměstnancích a stávajících nebo bývalých zaměstnanců Společnosti. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky, provozované jinými organizacemi, nebo jinými třetími stranami.

Kdo jsme

Trading Point of Financial Instruments Ltd je licencovaná kyperská investiční firma (CIF), regulovaná Komisí pro cenné papíry a burzu Kypr (CySEC) pod číslem licence 120/10, se sídlem na adrese 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus.

Trading Point of Financial Instruments Ltd je součástí skupiny XM Group. Každý subjekt skupiny XM Group má své vlastní Zásady ochrany osobních údajů. Tyto subjekty provozují své vlastní webové stránky a pokud tedy chcete zjistit, jak tyto subjekty vaše osobní údaje zpracovávají, přečtěte si jejich odpovídající prohlášení o ochraně osobních údajů, které lze nalézt na jejich konkrétních webových stránkách.

Zajištění důvěrnosti vašich osobních údajů a ochrana vašeho soukromí

Společnost respektuje soukromí každého uživatele, který vstoupí na její webovou stránku (stránky), a proto je odhodlána přijmout veškerá přiměřená opatření k ochraně všech stávajících nebo potenciálních klientů, žadatelů a návštěvníků webových stránek.

Společnost uchovává jakékoliv osobní údaje svých klientů/potenciálních klientů v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně dat.

Máme k dispozici potřebná a vhodná technická a organizační opatření a postupy, které zajistí, že vaše informace zůstanou neustále v bezpečí. Pravidelně vzděláváme a zvyšujeme podvědomí všech našich zaměstnanců o důležitosti zachování, ochrany a respektování vašich osobních informací a soukromí. Porušování soukromí jednotlivců považujeme za velmi vážné a provedeme veškerá disciplinární opatření, včetně výpovědi, pokud je to nutné. Zároveň jsme jmenovali Úředníka pro ochranu údajů, abychom zajistili, že naše společnost spravuje/zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních dat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které nám poskytnete při registraci uživatele webové stránky (stránek) společnosti, nebo jejich služeb, jsou klasifikovány jako registrované informace, které jsou chráněny několika různými způsoby. Ke svým registrovanými informacím máte přístup po přihlášení do členské sekce pomocí zadání uživatelského jména a hesla, které si zvolíte. Je vaší zodpovědností zajistit, aby bylo vaše heslo známé pouze vám, a nebylo sděleno někomu jinému. Registrované informace jsou bezpečně uloženy na zabezpečeném místě a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Veškeré osobní údaje jsou ke společnosti přenášeny prostřednictvím zabezpečeného 128bitového SSL připojení, a proto jsou přijmuta veškerá nezbytná opatření s cílem zabránit neoprávněným stranám v prohlížení jakýchkoliv takových informací. Osobní údaje poskytované společnosti, které nejsou klasifikované jako registrované informace, jsou také uchovávány na zabezpečeném místě a jsou přístupné oprávněným osobám pouze prostřednictvím uživatelského jména a hesla.

Přenos informací přes internet není vždy zcela bezpečný, Společnost se však snaží chránit vaše osobní data díky přijetí důležitých bezpečnostních opatření. Po obdržení vašich informací použijeme postupy a bezpečnostní funkce, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Pro otevření účtu u naší společnosti musíte nejprve vyplnit a odeslat formulář žádosti s vyplněnými požadovanými informacemi. Po vyplnění tohoto formuláře žádosti vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, aby Společnost mohla vaši žádost posoudit a dodržovala příslušná pravidla a regulace. Informace, které poskytnete, mohou být také Společností využity k informování o jejích službách.

Informace, které od vás můžeme shromažďovat, zahrnují následující:

 • celé jméno, bydliště a kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, fax atd.);

 • datum narození, místo narození, pohlaví, národnost;

 • informace o vašem příjmu a majetku, včetně údajů o zdrojích vašich prostředků, aktiv a závazků, informace o bankovním účtu, obchodních výkazech, FATCA a CRS informace a finanční výkazy;

 • zůstatky obchodních účtů, obchodní aktivita, vaše dotazy a naše odpovědi;

 • informace o tom, zda jste politicky exponovanou osobou (PEO);

 • údaje o povolání a zaměstnání;

 • autentizační údaje (např. podpis);

 • údaje o poloze;

 • obchodní výkonnost, znalosti a zkušenosti;

 • ověřovací informace, které obsahují informace, potřebné k ověření vaší totožnosti, například pas nebo řidičský průkaz (příklady také zahrnují informace na druhé straně, které o vás udržujeme z veřejných záznamů nebo od jiných subjektů, které s námi nejsou spojeny); dále můžeme shromažďovat další identifikační informace, jako jsou identifikační čísla a/nebo čísla pasů/daňová registrační čísla;

 • jakékoliv další informace, které se obvykle používají k vaší identifikaci, a informace o vašich obchodních zkušenostech, které jsou pro nás relevantní při poskytování našich služeb pro vaši osobu;

 • aktivita a pohyb na webové stránce.

Tyto informace získáváme různými způsoby, prostřednictvím vašeho využití našich služeb, a to i prostřednictvím jakýchkoliv našich webových stránek, aplikací, žádostí o otevření účtů, našich přihlašovacích formulářů do dema, formulářů pro přihlášení do webinářů, odběrů aktuálních novinek a informací, poskytovaných v průběhu probíhající komunikace se zákaznickým servisem. Tyto informace o vás můžeme také shromažďovat od třetích stran, a to prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů. Zároveň uchováváme záznamy o vašem obchodním chování, včetně záznamů, týkajících se následujících bodů:

 • produkty, které u nás obchodujete, a jejich výkonnost;

 • historické údaje o obchodech a investicích, které jste uskutečnili, včetně investované částky;

 • vaše preference pro určité typy produktů a služeb.

Čas od času můžeme požádat o další osobní údaje (například prostřednictvím marketingového výzkumu nebo anket).

Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto informace, musíme splnit váš požadavek pro specifický produkt nebo službu, ale možná vám poté tento požadovaný produkt či službu nebudeme schopni poskytnout.

Můžeme zaznamenávat jakoukoliv komunikaci, a to elektronickou, telefonickou, osobní či jinou, kterou s vámi máme v rámci služeb, které vám poskytujeme, a v rámci našeho obchodního vztahu s vámi. Tyto záznamy budou naším jediným majetkem a budou důkazem naší vzájemné komunikace. Takové telefonní konverzace mohou být zaznamenané bez použití varovného tónu, nebo jakéhokoliv dalšího upozornění. Pokud navíc navštívíte některou z našich kanceláří nebo prostor, můžeme mít kamerový systém, který zaznamená váš obraz.

Nevyžádané osobní údaje

Pokud obdržíme osobní údaje o jednotlivci, které jsou pro nás nevyžádané a nebudou vyžadované pro poskytování našich služeb, tyto informace bezpečně zničíme (za předpokladu, že je to pro nás zákonné a rozumné).

XM využívá platformu YouTube k hostingu a sdílení videí, které prezentují naši firmu a informují o novinkách na trhu. Pro další informace si přečtěte Obchodní podmínky pro YouTube a Zásady ochrany osobních údajů Google.

Uchazeči o práci

Osobní údaje jsou uchovávány v osobních složkách nebo v rámci systémů lidských zdrojů Společnosti. Pro zaměstnance máme samostatnou zaměstnaneckou smlouvu o nezveřejnění informací, která vám bude poskytnuta při náboru. Společnost může podle potřeby o příslušných osobách uchovávat následující údaje:

 • jméno, adresu, telefonní čísla, datum narození, e-mail, pohlaví, stav atd.;

 • CV a další informace, získané během procesu přijímání;

 • reference od bývalých zaměstnavatelů;

 • čísla národního pojištění;

 • výpisy z rejstříku trestů;

 • název práce, popisy práce a platové třídy;

 • záznamy o chování, jako například vytýkací dopisy a disciplinární řízení;

 • informace o interní výkonnosti;

 • lékařskou nebo zdravotní historii/informace;

 • daňové kódy;

 • obchodní podmínky zaměstnání;

 • podrobnosti o školení.

Můžeme vás dále požádat o další osobní údaje, které považujeme pro účely náboru za nezbytné.

Pokud se vám nepodaří získat zaměstnání, požádáme vás o souhlas s uchováváním vašich údajů pro případ, že ve Společnosti vzniknou jiná vhodná volná pracovní místa, u kterých si myslíme, že byste chtěli o ně požádat. Můžete svůj souhlas odmítnout, z odmítnutí souhlasu nevyvodíme žádné důsledky.

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů a záměrů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na následujících základech a pro následující účely:

 1. Plnění smlouvy

  Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb a produktů, stejně jako informací o našich produktech a službách na základě smluvního vztahu s našimi klienty (tj. abychom plnili naše smluvní závazky). Mimo to probíhá zpracování osobních údajů, aby bylo možné dokončit procesy vstupu/přijetí našich klientů.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem musíme ověřit vaši totožnost, abychom vás přijali jako našeho klienta. Tyto údaje budeme muset používat za účelem účinné správy vašeho obchodního účtu u naší společnosti, abychom se ujistili, že od nás dostáváte ty nejlepší služby. Může to zahrnovat třetí osoby, které provádějí kontroly kreditu nebo identity, a to v našem zastoupení. Použití vašich osobních údajů je nezbytné, abychom znali vaši totožnost, jelikož máme zákonnou povinnost dodržovat určité povinnosti, vyplývající z regulačních omezení „Poznej svého klienta - KYC” a „Povinné péče o klienta”.

 2. Dodržování zákonných povinností

  Existuje řada právních povinností, vyplývajících z příslušných zákonů, které se na nás vztahují, a zároveň i zákonné požadavky (např. zákony proti praní špinavých peněz, zákony o finančních službách, zákony o korporacích, zákony o ochraně osobních údajů a daňové zákony). Existují také různé orgány dozoru, jejichž zákony a regulace se na nás vztahují. Tyto povinnosti a požadavky nám ukládají nezbytné činnosti v oblasti zpracování osobních údajů pro kreditní kontroly, ověřování totožnosti, zpracování plateb, dodržování soudních příkazů, daňových zákonů nebo jiných ohlašovacích povinností a kontrol proti praní špinavých peněz.

  Tyto povinnosti se uplatňují v různých obdobích, a zahrnují vstup/přijetí klienta, platby a systémové kontroly pro řízení rizika.

 3. Pro účely ochrany oprávněných zájmů

  Zpracováváme osobní údaje, abychom ochránili legitimní zájmy, a to naše nebo třetí strany. Legitimním zájmem je náš obchodní nebo komerční důvod k využití vašich informací. I přesto však nesmí jít proti tomu, co je pro vás správné a nejlepší. Příklady takových zpracovatelských činností zahrnují následující:

  • zahájení právních nároků a příprava naší obrany v soudních řízeních;

  • prostředky a procesy, které se zavazujeme zajistit pro bezpečnost IT a systému Společnosti, předcházení možnému zločinu, bezpečnost majetku, kontroly vstupu a opatření proti porušování předpisů;

  • nastavení kamerových systémů (například v našich prostorách z bezpečnostních důvodů);

  • opatření ke správě podnikání a pro další rozvoj produktů a služeb;

  • sdílení vašich osobních údajů v rámci XM Group za účelem aktualizace/ověření vašich osobních údajů v souladu s příslušným rámcem pro dodržování předpisů proti praní špinavých peněz;

  • řízení rizika.

 4. Poskytli jste váš souhlas

  Uchovávání a použití vašich osobních údajů je založena na vašem souhlasu (jiného než pro důvody, uvedené a předpokládané v těchto zásadách, kdy není váš souhlas vyžadovaný). Souhlas můžete kdykoliv odvolat; jakékoliv zpracování osobních údajů před přijetím vašeho odvolání však nebude dotčeno.

 5. Pro posouzení vhodnosti našich služeb/produktů pro klienty

 6. Pro poskytnutí produktů a služeb, nebo informací o našich produktech a službách, a přezkoumání vašich aktuálních potřeb

  Jakmile si u nás úspěšně otevřete obchodní účet, nebo se přihlásíte k odběru aktualizace nebo webináře, budeme muset použít vaše osobní údaje k tomu, abychom mohli vykonávat naše služby a dodržovali vůči vám naše závazky. V našich oprávněných zájmech je také zajištění, že poskytujeme ty nejlepší produkty a služby, a proto můžeme pravidelně kontrolovat vaše potřeby a ujistit se, že od nás získáváte výhody z těch nejlepších možných produktů a služeb.

 7. Abyste nám pomohli zlepšit naše produkty a služby, včetně zákaznického servisu, a rozvíjet a prodávat nové produkty a služby

  Čas od času můžeme využívat osobní informace, které jste nám poskytli, a to prostřednictvím vašeho využití služeb a/nebo prostřednictvím průzkumu klientů, které nám pomohou vylepšit naše produkty a služby. Je v našich oprávněných zájmech, abychom tímto způsobem využívali vaše osobní údaje, abychom zajistili nejvyšší standardy při poskytování našich produktů a služeb, a nadále byli lídrem na trhu v oblasti finančních služeb.

  Sledujeme aktivitu a chování návštěvníků na naší webové stránce pokaždé, kdy na tyto stránky vstoupíte, a výsledná data nám umožní poskytnout účinnější zákaznickou podporu v případě, kdy potřebujete pomoci nebo radu ohledně použití našich webových stránek. Upozorňujeme, že tyto informace nelze použít k vaší identifikaci.

 8. Pro vytvoření vašeho profilu

  Čas od času můžeme používat osobní informace, které jste nám poskytli, a to prostřednictvím Vašeho využití služeb a/nebo prostřednictvím průzkumu klientů, které nám pomohou vylepšit naše produkty a služby. Je v našich oprávněných zájmech, abychom tímto způsobem využívali Vaše osobní údaje, abychom se pokusili zajistit nejvyšší standardy při poskytování našich produktů a služeb, a nadále být lídrem na trhu v oblasti finančních služeb.

 9. Pro vyšetření nebo vyřízení dotazů nebo sporů

  Možná budeme muset osobní údaje, které od vás shromáždíme, použít k prošetření problémů a/nebo řešení sporů s vámi, jelikož je v našich oprávněných zájmech zajistit, že se otázky a spory budou vyšetřovat a řešit včas a efektivně.

 10. Pro dodržování platných zákonů, soudních příkazů, jiných soudních postupů nebo požadavků příslušných regulačních orgánů

  Budeme možná muset použít vaše osobní údaje, abychom dodrželi platné zákony a předpisy, soudní příkazy nebo jiné soudní postupy nebo požadavky příslušného regulačního orgánu. Konáme tak nejenom z důvodu, abychom vyhověli našim právním povinnostem, ale protože to také může být v našem oprávněném zájmu.

 11. Pro zaslání průzkumů

  Čas od času vám v rámci procesu zpětné vazby našich zákazníků můžeme zaslat průzkumy. Je v našem oprávněném zájmu požádat o tuto zpětnou vazbu, abychom se pokusili ujistit, že naše služby a produkty poskytujeme na nejvyšší úrovni. Čas od času vás však můžeme požádat o účast v dalších průzkumech, a pokud souhlasíte s účastí v těchto průzkumech, spoléháme se na váš souhlas s použitím osobních údajů, které v rámci tohoto průzkumu shromažďujeme. Veškeré odpovědi na jakýkoliv námi zaslaný průzkum, ať již na základě zpětné vazby od zákazníků nebo jiným způsobem, budou shromažďované a anonymizované před tím, než budou výsledky průzkumu sdíleny s třetími stranami.

 12. Analýza dat

  Naše webové stránky a e-maily mohou obsahovat webové majáky nebo pixelové značky, nebo jiné podobné nástroje pro analýzu dat, které nám umožňují sledovat příjem korespondence a počítat počet uživatelů, kteří navštívili naši webovou stránku, nebo otevřeli naši korespondenci. Vaše osobní údaje (např. historie obchodování) s osobními údaji o našich ostatních klientech můžeme anonymně (tj. s odstraněním vašich osobních identifikátorů) shromáždit za účelem, aby pečlivější statistická analýza obecných vzorců mohla vést k lepšímu poskytování produktů a služeb.

  Pokud jsou vaše osobní údaje kompletně anonymizované, nevyžadujeme právní základ, protože informace již nebudou představovat osobní informace. Pokud vaše osobní údaje nejsou v anonymní podobě, je v našem oprávněném zájmu neustále vyhodnocovat osobní údaje s cílem zajištění, že produkty a služby, které poskytujeme, jsou relevantní pro trh.

 13. Marketingové účely

  Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám mohli zasílat marketingovou komunikaci prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, nebo jinými dohodnutými formami (včetně kampaní v sociálních médiích), abychom zajistili, že vždy budete informováni o našich nejnovějších produktech a službách. Pokud vám zašleme marketingovou komunikaci, uděláme to buď na základě vašeho souhlasu, nebo pokud je to v našem oprávněném zájmu.

  Vaše informace nebudeme zveřejňovat žádným externím stranám, abychom jim umožnili přímý prodej k vaší osobě.

 14. Interní obchodní účely a vedení záznamů

  Možná bude zapotřebí zpracovat vaše osobní údaje pro interní obchodní a výzkumné účely, a zároveň pro účely vedení záznamů. Takové zpracování je v našich vlastních oprávněných zájmech a je vyžadováno pro splnění našich zákonných povinností. Může zahrnovat jakoukoliv naši vzájemnou komunikaci ve vztahu ke službám a produktům, které vám poskytujeme, a v našem vztahu s vámi. Rovněž budeme vést záznamy, abychom zajistili dodržování vašich smluvních závazků podle smlouvy, která náš vztah s vámi upravuje.

 15. Právní oznámení

  Zákon často vyžaduje, abychom vám poradili o určitých změnách produktů, služeb nebo zákonů. Možná vás bude nutné informovat o změnách podmínek nebo funkcí našich produktů či služeb. Musíme zpracovat vaše osobní údaje a zaslat vám tyto právní oznámení. Tyto informace budete i nadále od nás přijímat, i když se rozhodnete, že od nás nebudete dostávat informace o přímém marketingu.

 16. Podniková restrukturalizace

  Pokud podstoupíme korporátní restrukturalizaci nebo její část, nebo pokud je veškerá naše činnost převzata třetí stranou, budeme možná v souvislosti s touto restrukturalizací nebo akvizicí muset využít vaše osobní údaje. Takové použití může zahrnovat sdílení vašich informací v rámci šetření nebo zveřejnění informací podle právních dohod. Je naším oprávněným zájmem, využívat tímto způsobem vaše informace, a zajistit dodržení všech právních/regulatorních závazků, které vůči vám máme.

 17. Fyzická bezpečnost

  Pokud vstoupíte do některých z našich prostor, můžeme z bezpečnostních důvodů zaznamenat váš obraz na našem kamerovém systému. Zároveň můžeme použít vaše detaily, abychom zaznamenali, kdo v daný den vstoupil do našich prostor. Je to v našem oprávněném zájmu, s cílem udržet bezpečné a zabezpečené pracovní prostředí.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Společnost nezveřejní třetí straně žádné důvěrné informace o svých klientech, s výjimkou: (a) v rozsahu, v jakém je to požadováno v souladu s příslušnými zákony, pravidly a/nebo předpisy; (b) pokud existuje povinnost zveřejnění; (c) pokud naše legitimní obchodní zájmy vyžadují zveřejnění; (d) na vaši žádost nebo s vaším souhlasem, nebo níže popsaným osobám, popsaných v těchto zásadách. Společnost bude usilovat o to, aby se takové zveřejnění uskutečnilo na bázi „potřeby vědět”, pokud však není pověřena regulačním orgánem. Za takových okolností Společnost informuje třetí stranu o důvěrné povaze těchto informací.

Jako součást použití vašich osobních údajů pro výše uvedené účely může společnost zveřejnit vaše osobní údaje pro následující subjekty:

 • jakýkoliv člen XM Group, tj. jakákoliv z našich konečných holdingových společností a jejich dceřiných společností, mohou tyto informace obdržet;

 • naši spolupracovníci a poskytovatelé služeb pro obchodní účely, včetně třetích stran, jako jsou poskytovatelé obchodních služeb a odborní poradci, kteří jsou smluvně zavázáni nám poskytovat administrativní, právní, daňové, compliance, pojišťovací, výzkumné či jiné služby;

 • obchodní zástupci, se kterými máme vzájemný obchodní vztah;

 • obchodní strany, poskytovatelé úvěrů, soudy, tribunály a regulační orgány, schválené nebo autorizované zákonem;

 • poskytovatelé platebních služeb a/nebo bankovní instituce v souvislosti s otázkami, vznesenými v návaznosti na vklady/výběry z/na obchodní účet (účty), vedený u Společnosti a/nebo za účelem zahájení vyšetřování těchto záležitostí (např. vklady třetích stran);

 • kdokoliv vámi oprávněný.

Pokud Společnost zveřejní vaše osobní údaje podnikatelským subjektům, jako jsou společnosti, zpracovávající karty, nebo banky, s cílem poskytování služeb, požadovaných klienty, mohou tyto třetí strany ukládat vaše informace, aby splnily své zákonné a jiné povinnosti.

Obecně požadujeme, aby organizace mimo XM Group, které zpracovávají nebo získávají osobní údaje, převzaly důvěrnost těchto informací, zavázaly se respektovat právo každého jednotlivce na soukromí, a dodržovaly všechny příslušné zákony na ochranu dat a tyto Zásady ochrany osobních údajů. Poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou agentury pro poskytování úvěrů (pokud a když lze použít) mohou uchovávat záznamy o veškerých vyhledáváních, provedených v našem zastoupení, a mohou využít vyhledávací nástroje, aby jiným společnostem pomohly při výkonu jejich vyhledávání. Vezměte prosím na vědomí, že použití vašich osobních údajů externími třetími stranami, které působí jako kontroloři dat o vašich osobních údajích, se nevztahuje na tyto Zásady ochrany osobních údajů, a nevztahují se na ně naše standardy a procesy ochrany osobních údajů.

Klienti přijímají a souhlasí, že Společnost může čas od času analyzovat shromážděná data z návštěv naší webové stránky (stránek), nebo jinými prostředky, jako jsou dotazníky, a to pro statistické účely s cílem zlepšit obchodní aktivity Společnosti.

Převody mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

Vaše osobní údaje můžeme převést do nebo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) k jiným XM Group společnostem, a také poskytovatelům služeb (tj. zpracovatelům). V rozsahu, ve kterém předáváme vaše informace mimo EHP, zajistíme zákonnost převodu, a povinnost zpracovatelů ve třetích zemích dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů nebo zákony jiných zemí, které jsou srovnatelné, a u přenosu vašich údajů poskytneme příslušná ochranná opatření v souladu s článkem č. 46 GDPR. Pokud provádíme převody ke zpracovatelům v USA, můžeme se v některých případech spoléhat na příslušné standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná rovnocenná příslušná ochranná ujednání.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohou vaše osobní údaje zpracovávat zaměstnanci v XM Group, působíci v nebo mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jinou entitu XM Group nebo pro některého z našich provozovatelů služeb. Tito zaměstnanci mohou být mimo jiné zapojeni do zpracování vašich požadavků, zpracování vašich platebních údajů a poskytování podpůrných služeb. Odesláním vašich osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, ukládáním a zpracováním. Společnost přijme veškerá přiměřená a nezbytná opatření s cílem zajistit, aby s vašimi údaji je zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Shromážděné informace z vašeho využití našich služeb

Sledovací systémy, využívané na webové stránce (stránkách) Společnosti, mohou shromažďovat vaše osobní údaje za účelem optimalizace služeb, poskytovaných klientům/potenciálním klientům. Webová stránka shromažďuje informace následujícími způsoby:

 • Informace o zařízení

  Rozeznáním vašeho zařízení, využitého k přístupu a využitím stránky (stránek) společnosti vám můžeme poskytnout nejvhodnější verzi naší webové stránky (stránek).

 • Informace o přihlášení

  Zaznamenání určitého chování na webu umožňuje společnosti sledovat uživatelské akce a tím řešit problémy, které se mohou vyskytnout.

 • Informace o poloze

  Využití vaší IP adresy nám pomůže lokalizovat náš webový obsah, který nabízíme v návaznosti na vašem státu, a vylepšit váš uživatelský komfort na naší stránce (stránkách).

 • Cookies

  Cookies jsou textové soubory s malým množstvím dat, odeslané z našich webových stránek (stránky) do vašeho prohlížeče, uložené na pevném disku vašeho počítače. Cookies nám pomáhají zlepšit výkon našich webových stránek (stránky) a uživatelský komfort návštěvníků, sledovat vašeho doporučovatele (pokud existuje) a zlepšovat naše budoucí reklamní kampaně.

 • Místní úložiště

  Pro aktivaci vašeho obchodního účtu nám musíte prostřednictvím členské sekce předložit ověřovací dokumenty. Tyto dokumenty jsou přenášeny prostřednictvím zabezpečeného 128bitového připojení SSL a uloženy na bezpečném místě.

Cookies

Internetové cookies jsou malé části dat, odeslané z vaší webové stránky (stránek), uložené na vašem pevném disku při používání našich webových stránek (stránky), které mohou obsahovat jedinečné identifikační číslo. Účelem sběru těchto informací je poskytnutí více relevantních a efektivních zkušeností na našich webových stránkách (stránce), včetně prezentace našich webových stránek podle vašich potřeb a preferencí.

Cookies jsou často používané na mnoha webových stránkách na internetu, a vy si zvolíte, zda budou cookies přijaty pomocí změny vašich preferencí a voleb na vašem prohlížeči. Pokud na vašem počítači zakážete přijímání cookies, a to zejména v Členské sekci společnosti a ostatních zabezpečených částí naší webové stránky (stránek), nemusíte mít přístup na některé části našich webových stránek (stránky). Proto vám doporučujeme cookies povolit, abyste mohli mít užitek ze všech našich on-line služeb.

Soubory cookies dále používáme pro funkce opakovaného marketingu, díky nimž můžeme oslovit uživatele, kteří již dříve navštívili naše webové stránky a projevili zájem o naše produkty a služby. Pravidelně můžeme využívat dodavatele třetích stran, jako jsou společnosti Google a AdRoll, k tomu, aby vám na základě vašeho předchozího používání našich webových stránek zobrazovali naše reklamy na internetu. Toto konkrétní používání souborů cookie můžete kdykoliv odmítnout na stránce nastavení reklam Google a na stránce pro odmítnutí služby DoubleClick, nebo jakmile tato zařízení později aktualizují.

Společnost využívá cookies ID akce a trvalé cookies. Cookies ID akce vyprší po uplynutí nastavené doby, nebo když se zavře okno prohlížeče. Trvalé cookies zůstávají na vašem pevném disku po delší časové období. Trvalé soubory cookies můžete odstranit podle pokynů, uvedených v souboru webového prohlížeče „Pomoc”.

Další podrobnosti o našich zásadách používání souborů cookies a o tom, jak naše soubory cookies fungují, najdete v naší Politice cookies zde.

Jak získáme váš souhlas

Kdekoliv naše použití vašich osobních údajů vyžaduje váš souhlas, bude tento souhlas poskytnutý v souladu s výslovnými smluvními podmínkami, které upravují náš obchodní vztah (a jsou dostupné na naší webové stránce (stránkách)), ve znění pozdějších předpisů, nebo v jakékoliv jiné smlouvě, kterou s vámi můžeme uzavřít, nebo jak je čas od času uvedeno v naší vzájemné komunikaci.

Pokud pro zpracování a uchovávání vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas jako našeho právního základu, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat a kontaktovat nás pomocí kontaktních údajů, uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Uchovávání vašich osobních údajů a doba uchování

Ochrana soukromí vašich informací je pro nás nanejvýš důležitá, ať už s námi komunikujete osobně, telefonicky, poštou, přes e-mail, internet nebo jiné elektronické médium. Budeme uchovávat osobní informace, dokud s vámi máme obchodní vztah, a to v kombinaci bezpečných počítačových úložišť a papírových složek a dalších záznamů, a přijmeme nezbytná opatření k ochraně osobních údajů, které držíme před zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, změnou nebo zveřejněním.

Pokud se domníváme, že osobní údaje již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly nashromážděny, odstraníme veškeré podrobnosti, které vás identifikují, nebo tyto záznamy bezpečně zničíme. Možná však budeme muset záznamy uchovávat po značnou dobu. Pro příklad, podléháme určitým zákonům proti praní špinavých peněz, které vyžadují, abychom si po dobu pěti (5) let poté, co náš obchodní vztah s vámi skončil, uchovali následující:

 • kopie dokumentů, použité pro splnění naší povinné péče o zákazníky;

 • podpůrná evidence a záznamy transakcí s vámi a vaším vztahem k nám.

Osobní údaje, které uchováváme v podobě zaznamenané komunikace, telefonicky, elektronicky, osobně nebo jinak, budou udržované v souladu s místními regulačními požadavky (tj. 5 let poté, co náš obchodní vztah s vámi skončil nebo déle, pokud máte oprávněné zájmy (například vyřizování sporu s vámi). Pokud jste se odhlásili ze zasílání marketingové komunikace, budeme uchovávat vaše údaje na našem utajeném seznamu, abychom věděli, že tuto komunikaci nechcete přijímat.

Pokud vaše údaje nemůžeme z právních, regulačních nebo technických důvodů smazat, můžeme je uchovávat po dobu delší než 5 let.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Níže jsou popsána práva, která můžete využít v souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme. Tato práva můžete uplatnit tak, že nám zašlete e-mail na adresu dpo@trading-point.com.

Informace a přístup

Pokud nás o to požádáte, potvrdíme, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, jaké informace zpracováváme a na vyžádání vám poskytneme kopii těchto osobních údajů (spolu s dalšími podrobnostmi) do třiceti (30) dní od data vaší žádosti. Pokud budete požadovat další kopie, můžeme vám účtovat přiměřený správní poplatek.

Náprava

Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly aktuální. Učiníme veškeré přiměřené roky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou přesné, kompletní a aktuální. Pokud jsou osobní údaje, které o vás udržujeme, nepřesné nebo neúplné, máte nárok na nápravu. Pokud jsme vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je o nápravě, pokud je to možné. Pokud se nás zeptáte, je-li to možné a zákonné, předáme vám také informace, komu jsme sdíleli vaše osobní údaje, abyste je mohli kontaktovat přímo.

O změně svých osobních údajů nás můžete kdykoli informovat zasláním e-mailu na adresu support@trading-point.com. Společnost změní vaše osobní údaje v souladu s vašimi pokyny. Abychom mohli tyto žádosti vyřídit, můžeme od vás v některých případech potřebovat podpůrné dokumenty jako důkaz, tj. osobní údaje, které jsme povinni uchovávat pro regulační nebo právní účely.

Výmaz

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, např. v případě, pokud je již nepotřebujeme, nebo pokud odvoláte váš souhlas (pokud existuje) za předpokladu, že nemáme žádnou právní povinnost uchování těchto dat. Taková žádost bude podléhat omezením uchovávání, které musíme splnit v souladu s platnými zákony a předpisy, a to podle oddílu „Uchovávání vašich osobních údajů a doba uchovávání”. Pokud jsme vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je, pokud je to možné, o nápravě. Pokud se nás zeptáte, a pokud je to možné a zákonné, komu sdíleli vaše osobní údaje, předáme vám také tyto informace, abyste je mohli přímo kontaktovat.

Omezení zpracování

Můžete nás, za určitých okolností, požádat o „zablokování” nebo potlačení zpracování vašich osobních údajů, například v případě, že zpochybňujete přesnost těchto osobních údajů nebo objektů, abychom je mohli zpracovávat. Nezabrání nám to uložení vašich osobních údajů. Budeme Vás informovat dříve, než se rozhodneme nesouhlasit s požadovaným omezením. Pokud jste vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je o omezení, pokud je to možné. Pokud se nás zeptáte, je-li to možné a zákonné, řekneme vám, komu jsme sdíleli vaše osobní údaje, abyste je mohli kontaktovat přímo.

Přenositelnost dat

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR (679/2016) máte za určitých okolnostní právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), a znovu je použít jinde, nebo nás požádat o převod na třetí stranu podle vašeho výběru.

Námitka

Můžete nás požádat o zastavení zpracování vašich osobních údajů, a my to provedeme, pokud:

 • se spoléháme na naše vlastní oprávněné zájmy, nebo oprávněný zájem někoho jiného, na zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy můžeme přesvědčivě prokázat právní základy pro zpracování;

 • zpracováváme vaše osobní údaje pro přímý marketing; nebo

 • zpracováváme vaše osobní údaje pro účely výzkumu, pokud se domníváme, že takové zpracování je nezbytné nebo moudré pro plnění úkolů, vykonávaných ve veřejném zájmu (například regulační nebo donucovací agenda).

Automatické rozhodování a profilování

Pokud jsme o vás rozhodli pouze podle automatického procesu (např. prostřednictvím automatizovaného profilování), který ovlivňuje vaši možnost využití služeb, nebo má jiný významný vliv na vaši osobu, můžete požádat, abyste nebyli součástí takového rozhodnutí, za předpokladu, že vám nemůžeme prokázat, že takové rozhodnutí je nezbytné pro uzavření, nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi. I když je někdy rozhodnutí pro uzavření nebo plnění smlouvy nezbytné, můžete toto rozhodnutí napadnout a vyžadovat lidský zásah. Možná vám nebudeme moci nabízet naše služby nebo produkty, pokud s takovou žádostí budeme souhlasit (tj. ukončíme náš vzájemný vztah).

Možnost odhlášení ze sběru vašich osobních informací

Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje používali, musíte o tom společnost informovat zasláním e-mailu na adresu dpo@trading-point.com. Pokud se tak rozhodnete, je možné, že nebudeme moci pokračovat v poskytování vámi požadovaných informací, služeb a/nebo produktů a nebudeme vůči vám mít v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

Inspektor ochrany údajů

Kontaktní údaje našeho inspektora ochrany údajů jsou:

E-mail: dpo@trading-point.com

Adresa: 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus


Pokud jste rezidentem Velké Británie, můžete kontaktovat naše zástupce ve Velké Británii:

Trading Point of Financial Instruments UK Ltd

E-mail: ukrep@trading.com

Adresa: Citypoint Building, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT

Právní doložka

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje podle požadovaných pravidel a předpisů, a pokud společnost věří, že zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo v souladu s jakýmkoliv řízením, soudním příkazem, soudním procesem na základě vládních, mezivládních nebo jiných regulačních orgánů. Společnost neodpovídá za zneužití, ztrátu osobních informací, nebo za webovou stránku (stránky) společnosti, pokud k ní společnost nemá přístup nebo kontrolu. Společnost nebude zodpovědná za protiprávní či neoprávněné použití vašich osobních údajů v důsledku nesprávného použití nebo nesprávného umístění vašich hesel, nedbalosti nebo zákeřných zásahů a/nebo jiného způsobu, které jste vy nebo kvůli vašemu jednání nebo opomenutí, nebo vámi pověřené osoby (ať už je toto oprávnění povoleno podmínkami našeho právního vztahu s vámi či nikoliv).

Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou čas od času prověřované v návaznosti na nové zákony a technologie, změny našich operací a postupy, s cílem zajistit, aby byly i nadále přiměřené k měnícímu se prostředí.

Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v Zásadách ochrany osobních údajů a na dalších místech, pokud to uznáme za vhodné, abyste byli srozuměni s tím, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme, a za jakých okolností, pokud vůbec, je zveřejníme.

Pokud máte stížnost

Pokud máte obavy ohledně jakéhokoli aspektu našich zásad ochrany osobních údajů, můžete podat stížnost. Tato žádost bude neprodleně vyřízena. Chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás na e-mailu complaints@trading-point.com.

Pokud nejste spokojení s odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost u našeho úřadu pro dohled, Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů (dále jen „Komisař”). Podrobné informace o této stížnosti naleznete na webových stránkách komisaře na http://www.dataprotection.gov.cy nebo na telefonním čísle +357 22818456.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail na support@trading-point.com nebo na dpo@trading-point.com.

Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.