Ochrana osobních údajů

Úvod

V rámci každodenních obchodních operací potřebujeme od našich klientů a potenciálních klientů shromažďovat osobní údaje, abychom jim poskytli naše produkty a služby, a zajistili, že při poskytování těchto produktů a služeb budeme schopni uspokojit jejich potřeby, stejně jako příslušné informace.

Vaše soukromí je pro nás to nejdůležitější, a naší politikou je ochrana a respektování důvěrnosti informací a soukromí jednotlivců. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem Trading Point of Financial Instruments Limited (“Společnost” nebo “XM”) shromažďuje, používá a spravuje vaše osobní údaje, které obdržíme od vás nebo od třetí strany v souvislosti s poskytováním našich služeb pro vaši osobu, nebo které shromažďujeme z vašeho využití našich služeb a/nebo naší webové stránky (tj. www.xm.com) a/nebo dalších webových stránek a aplikací, mimo jiné zahrnujících Členskou sekci společnosti. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vás také informují o vašich právech ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně kontrolované, aby byla zajištěno, že veškeré nové povinnosti a technologie, změny v našich obchodních operacích, budou nadále zahrnuty, a že nadále budou informovat o měnícím se regulačním prostředí. Veškeré námi uchovávané osobní údaje se řídí našimi nejnovějšími Zásadami ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste zaměstnanec Společnosti, dodavatelem Společnosti nebo poskytovatelem služeb třetích stran, Vaše osobní údaje budou použity v souvislosti s Vaší pracovní smlouvou nebo se smluvním vztahem, podle toho co je platné.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které XM zpracovává o svých klientech/potenciálních klientech, návštěvnících webové stránky a zaměstnancích. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky, provozované jinými organizacemi, nebo jinými třetími stranami.

Kdo jsme

Trading Point of Financial Instruments Limited je licencovaná Kyperská investiční firma (CIF), regulovaná Komisí pro cenné papíry a burzy Kypr (CySEC) pod licencí číslo 120/10, se svým sídlem na 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus.

Trading Point of Financial Instruments Limited je součástí skupiny XM Group. Každý subjekt skupiny XM Group má své vlastní Zásady ochrany osobních údajů. Tyto subjekty provozují své vlastní webové stránky a pokud si tedy přejete zjistit, jak tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje, přečtěte si jejich odpovídající prohlášení o ochraně osobních údajů, které lze nalézt na jejich konkrétních webových stránkách.

Zachování důvěrnosti Vašich osobních ůdajů a ochrana Vašeho soukromí

Společnost respektuje soukromí všech uživatelů, kteří vstoupí na její internetovou stránku(y), a proto je odhodlaná podniknout veškeré kroky k ochraně všech stávajících nebo potenciálních klientů, žadatelů a návštěvníků webových stránek.

Společnost uchovává jakékoliv osobní údaje svých klientů/potenciálních klientů v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně dat.

Máme k dispozici potřebná a vhodná technická a organizační opatření a postupy, které zajistí, že vaše informace zůstanou neustále v bezpečí. Pravidelně vzděláváme a zvyšujeme podvědomí všech našich zaměstnanců o důležitosti zachování, ochrany a respektování vašich osobních informací a soukromí. Porušování soukromí jednotlivců považujeme za velmi vážné a provedeme veškerá disciplinární opatření, včetně výpovědi, pokud je to nutné. Zároveň jsme jmenovali Úředníka pro ochranu údajů, abychom zajistili, že naše společnost spravuje/zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních dat v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Osobní informace, které nám poskytnete při vaší registraci jako uživatele stránek (stránky) Společnosti a/nebo jejích služeb, jsou klasifikované jako registrované informace, které jsou chráněny několika způsoby. Ke svým registrovaným informacím můžete přistupovat po přihlášení do Členské sekce, pomocí zadání uživatelského jména a hesla, které si zvolíte. Je vaší povinností ujistit se, že vaše heslo znáte pouze vy a nebude zveřejněno nikomu jinému. Registrované informace jsou bezpečně uloženy na bezpečném místě a pouze autorizované osoby k nim mají přístup prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Všechny osobní údaje jsou do společnosti převedené přes 128 bitové připojení SSL, a tím jsou přijatá veškerá nutná opatření k zabránění prohlížení takových informací prohlížení neoprávněnými osobami. Osobní údaje, poskytnuté společnosti, které nejsou klasifikované jako zaregistrované informace, jsou také uloženy na bezpečném místě a přístupné autorizovaným osobám pouze prostřednictvím uživatelského jména a hesla.

Přenos informací přes internet není vždy zcela bezpečný, Společnost se však snaží chránit vaše osobní data díky přijetí důležitých bezpečnostních opatření. Po obdržení vašich informací použijeme postupy a bezpečnostní funkce, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Pro otevření účtu u naší společnosti musíte nejprve vyplnit a odeslat formulář žádosti s vyplněnými požadovanými informacemi. Po vyplnění tohoto formuláře žádosti vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, aby společnost mohla vaši žádost posoudit a dodržovala příslušná pravidla a regulace. Informace, které poskytnete, mohou být také Společností využity k informování o jejích službách.

Mezi informace, které od vás můžeme shromažďovat, patří:

 • celé jméno, bydliště a kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, fax atd.);

 • datum narození, místo narození, pohlaví, národnost;

 • informace o vašem příjmu a majetku, včetně údajů o vás a zdrojích vašich prostředků, aktiv a závazků, informace o bankovním účtu, obchodních výkazech, FATCA a CRS informace a finanční výkazy;

 • zůstatky obchodních účtů, obchodní aktivita, Vaše dotazy a naše odpovědi;

 • informace o tom, zda jste politicky exponovanou osobou (PEO);

 • údaje o povolání a zaměstnání;

 • autentizační údaje (např. podpis);

 • údaje o poloze;

 • obchodní výkonnost, znalosti a zkušenosti;

 • ověřovací informace, které obsahují informace, potřebné k ověření vaší totožnosti, například pas nebo řidičský průkaz (příklady také zahrnují informace na druhé straně, které o vás udržujeme z veřejných záznamů nebo od jiných subjektů, které s námi nejsou spojeny); dále můžeme shromažďovat další identifikační informace, jako jsou identifikační čísla a/nebo čísla pasů/daňová registrační čísla;

 • jakékoliv další podobné informace.

Tyto informace získáváme různými způsoby, prostřednictvím vašeho využití našich služeb, a to i prostřednictvím jakýchkoliv našich webových stránek, aplikací, žádostí o otevření účtů, našich přihlašovacích formulářů do dema, formulářů pro přihlášení do webinářů, odběrů novinek a informací, poskytovaných v průběhu probíhající komunikace se zákaznickým servisem. Tyto informace o vás můžeme také shromažďovat od třetích stran, a to prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů. Zároveň uchováváme záznamy o vašem obchodním chování, včetně záznamů o následujícím:

 • produkty, které s námi obchodujete, a jejich výkonnost;

 • historické údaje o obchodech a investicích, které jste uskutečnili, včetně investované částky;

 • Vaše preference pro určité typy produktů a služeb.

Čas od času můžeme požádat o další osobní údaje (například prostřednictvím marketingového výzkumu nebo anket).

Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto informace, musíme splnit Váš požadavek pro specifický produkt nebo službu, ale možná Vám nebudeme schopni poskytnout požadovaný produkt nebo službu.

Můžeme zaznamenávat jakoukoliv komunikaci, a to elektronickou telefonickou, osobní či jinou, kterou s Vámi máme v rámci služeb, které Vám poskytujeme, a v rámci našeho obchodního vztahu s Vámi. Tyto záznamy budou naším jediným majetkem a budou důkazem komunikace mezi námi. Takové telefonní konverzace mohou být zaznamenané bez použití varovného tónu, nebo jakéhokoliv dalšího upozornění. Pokud navíc navštívíte některou z našich kanceláří nebo prostor, můžeme mít kamerový systém, který zaznamená Váš obraz.

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů a záměrů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na následujících základech a pro následující účely:

 1. Plnění smlouvy

  Zpracováváme osobní údaje za účelem poskytování našich služeb a produktů, stejně jako informací o našich produktech a službách na základě smluvního vztahu s našimi klienty (tj. abychom plnili naše smluvní závazky). Mimo to probíhá zpracování osobních údajů, aby bylo možné dokončit procesy vstupu/přijetí našich klientů.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem musíme ověřit vaši totožnost, abychom vás přijali jako našeho klienta.Tyto údaje budeme muset používat za účelem účinné správy vašeho obchodního účtu u naší společnosti, abychom se ujistili, že od nás dostáváte ty nejlepší služby. Může to zahrnovat třetí osoby, které provádějí kontroly kreditu nebo identity, a to v našem zastoupení. Použití vašich osobních údajů je nezbytné, abychom znali vaši totožnost, jelikož máme zákonnou povinnost dodržovat určité povinnosti, vyplývající z regulačních omezení "Poznej svého klienta - KYC" a "Povinné péče o klienta".

 2. Dodržování zákonné povinnosti

  Existuje řada právních povinností, vyplývajících z příslušných zákonů, které se na nás vztahují, a zároveň i zákonné požadavky (např. AML zákon, Zákon o finančních službách na Kypru, daňové zákony atd.). Existují také různé orgány dozoru, jejichž zákony a regulace se na nás vztahují (např. Komise pro cenné papíry a burzu na Kypru). Tyto povinnosti a požadavky nám ukládají nezbytné činnosti v oblasti zpracování osobních údajů pro kreditní kontroly, ověřování totožnosti, dodržování soudních příkazů, daňových zákonů nebo jiných ohlašovacích povinností a kontrol proti praní špinavých peněz.

 3. Za účelem ochrany oprávněných zájmů

  Zpracováváme osobní údaje, abychom ochránili legitimní zájmy, a to naše nebo třetí strany. Legitimním zájmem je náš obchodní nebo komerční důvod k využití vašich informací. I tak ale nesmí jít proti tomu, co je pro vás správné a nejlepší. Mezi příklady takových zpracovatelských činností patří:

  • zahájení právních nároků a příprava naší obrany v soudních řízeních;

  • prostředky a procesy, které se zavazujeme zajistit pro bezpečnost IT a systému společnosti, předcházení možnému zločinu, bezpečnost majetku, kontroly vstupu a opatření proti porušování předpisů;

  • nastavení kamerových systémů (například v našich prostorách z bezpečnostních důvodů);

  • opatření ke správě podnikání a další rozvoj produktů a služeb;

  • sdílení Vašich osobních údajů v rámci skupiny XM Group za účelem aktualizace/ověření Vašich osobních údajů v souladu s příslušným rámcem pro boj proti praní špinavých peněz;

  • řízení rizika.

 4. Poskytli jste Váš souhlas

  Pokud jste nám dali svůj konkrétní souhlas se zpracováním (s výjimkou výše uvedených důvodů), pak je zákonnost tohoto zpracování založena na daném souhlasu. Kdykoliv máte právo odvolat souhlas. Jakékoliv zpracování osobních údajů před přijetím odvolání tím však nebude dotčeno.

 5. Pro posouzení vhodnosti našich služeb/produktů pro klienty

 6. Pro poskytnutí produktů a služeb pro Vás, nebo informací o našich produktech a službách, a přezkoumání Vašich aktuálních potřeb

  Jakmile si u nás úspěšně otevřete obchodní účet, nebo se přihlásíte k odběru aktualizace nebo webináře, budeme muset použít vaše osobní údaje k tomu, abychom mohli vykonávat naše služby a dodržovali vůči vám naše závazky. V našich oprávněných zájmech je také zajištění, že poskytujeme ty nejlepší produkty a služby, a proto můžeme pravidelně kontrolovat vaše potřeby a ujistit se, že od nás získáváte výhody z těch nejlepších možných produktů a služeb.

 7. Abyste nám pomohli zlepšit naše produkty a služyb, včetně zákaznického servisu, a rozvíjet a prodávat nové produkty a služby

  Čas od času můžeme využívat osobní informace, které jste nám poskytli, a to prostřednictvím vašeho využití služeb a/nebo prostřednictvím průzkumu klientů, které nám pomohou vylepšit naše produkty a služby. Je v našich oprávněných zájmech, abychom tímto způsobem využívali vaše osobní údaje, abychom zajistili nejvyšší standardy při poskytování našich produktů a služeb, a nadále byli lídrem na trhu v oblasti finančních služeb.

 8. Pro vytvoření profilu o Vás

  Čas od času můžeme využívat vaše osobní informace, abychom si o vás vytvořili profily a mohli tak lépe pochopit vás a vaše potřeby. Také o vás můžeme rozhodovat prostřednictvím automatického profilování nebo automatických kreditních kontrol, které mohou ovlivnit vaši schopnost využití našich služeb. Můžeme to provést buď z důvodu splnění našich právních závazků, nebo z důvodu našeho legitimního zájmu v použití vašich osobních informací tímto způsobem.

 9. Pro vyšetřování nebo vyřízení dotazů nebo sporů

  Možná budeme muset osobní údaje, které od vás shromáždíme, použít k prošetření problémů a/nebo řešení sporů s vámi, jelikož je v našich oprávněných zájmech zajistit, že se otázky a spory budou vyšetřovat a řešit včas a efektivně.

 10. Pro dodržování platných zákonů, soudních příkazů, jiných soudních postupů nebo požadavků příslušných regulačních orgánů

  Možná budeme muset použít Vaše osobní údaje, abychom dodrželi platné zákony a předpisy, soudní příkazy nebo jiné soudní postupy nebo požadavky příslušného regulačního orgánu. Konáme tak nejenom z důvodu, abychom vyhověli našim právním povinnostem, ale protože to také může být v našem oprávněném zájmu.

 11. Pro zaslání průzkumů

  Čas od času vám v rámci procesu zpětné vazby našich zákazníků můžeme zaslat průzkumy. Je v našem oprávněném zájmu požádat o tuto zpětnou vazbu, abychom se ujistili, že naše služby/produkty poskytujeme na nejvyšší úrovni. Čas od času vás však můžeme požádat o účast v dalších průzkumech, a pokud souhlasíte s účastí v těchto průzkumech, spoléháme se na váš souhlas s použitím osobních údajů, které v rámci tohoto průzkumu shromažďujeme. Veškeré odpovědi na jakýkoliv námi zaslaný průzkum, ať již na základě zpětné vazby od zákazníků nebo jiným způsobem, budou shromažďované a anonymizované před tím, než budou výsledky průzkumu sdíleny s třetími stranami.

 12. Analýza dat

  Naše webové stránky a e-maily mohou obsahovat webové majáky nebo pixelové značky, nebo jiné podobné nástroje pro analýzu dat, které nám umožňují sledovat příjem korespondence a počítat počet uživatelů, kteří navštívili naši webovou stránku, nebo otevřeli naši korespondenci. Tam kde jsou vaše osobní údaje kompletně anonymizované, nevyžadujeme právní základ, protože informace již nepředstavují osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje nejsou v anonymní podobě, je v našem oprávněném zájmu neustále vyhodnocovat osobní údaje s cílem zajištění, že produkty a služby, které poskytujeme, jsou relevantní pro trh.

 13. Marketingové účely

  Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání marketingové komunikace prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, nebo jiných dohodnutých forem (včetně kampaní v sociálních médiích), abychom zajistili, že budete vždy informováni o našich nejnovějších produktech a službách. Pokud vám kdekoliv zašleme marketingovou komunikaci, uděláme to buď na základě vašeho souhlasu, nebo pokud je to v našem oprávněném zájmu.

 14. Interní obchodní účely a vedení záznamů

  Možná bude zapotřebí zpracovat Vaše osobní údaje pro interní obchodní a výzkumné účely, a zároveň pro účely vedení záznamů. Takové zpracování je v našich vlastních oprávněných zájmech a je vyžadováno pro splnění našich zákonných povinností. Může zahrnovat jakoukoliv komunikaci, kterou s Vámi máme ve vztahu ke službám a produktům, které Vám poskytujeme, a v našem vztahu s Vámi. Rovněž budeme vést záznamy, abychom zajistili dodržování Vašich smluvních závazků podle smlouvy, která náš vztah s Vámi upravuje.

 15. Podniková restrukturalizace

  Pokud podstoupíme korporátní restrukturalizaci nebo její část, nebo je veškerá naše činnost převzata třetí stranou, budeme možná v souvislosti s touto restrukturalizací nebo akvizicí muset využít vaše osobní údaje. Takové použití může zahrnovat sdílení vašich informací jako součást povinné péče. Je naším oprávněným zájmem, využívat tímto způsobem vaše informace, a zajistit dodržení všech právních/regulatorních závazků, které vůči vám máme.

 16. Zabezpečení

  Pokud vstoupíte do některých z našich prostor, můžeme z bezpečnostních důvodů zaznamenat Váš obraz na našem kamerovém systému. Zároveň můžeme použít Vaše detaily, abychom zaznamenali, kdo v daný den vstoupil do našich prostor. Je to v našem oprávněném zájmu, s cílem udržet bezpečné a zabezpečené pracovní prostředí.

Zveřejnění Vašich osobních údajů

Společnost nezveřejní třetí straně žádné důvěrné informace o svých klientech, s výjimkou: (a) v rozsahu, v jakém je to požadováno a /nebo v souladu s příslušnými zákony, pravidly a/nebo předpisy; (b) kdekoliv existuje povinnost zveřejnění; (c) kdekoliv naše legitimní obchodní zájmy vyžadují zveřejnění; (d) na vaši žádost nebo s vaším souhlasem, nebo níže popsaným osobám. Společnost bude usilovat o to, aby se takové zveřejnění uskutečnilo na bázi "potřeby vědět", pokud však není pověřena regulačním orgánem. Za takových okolností Společnost výslovně informuje třetí stranu o důvěrné povaze těchto informací.

Společnost může zveřejnit, jako součást použití Vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům, Vaše osobní údaje pro následující subjekty:

 • jakýkoliv člen skupiny XM Group, tj. jakákoliv z našich konečných holdingových společností a jejich dceřinných společností, mohou tyto informace obdržet;

 • naši spolupracovníci, pro obchodní účely, včetně některých třetích stran, jako jsou poskytovatelé služeb a odborní poradci, kteří jsou smluvně zavázáni nám poskytovat administrativní, finanční, právní, pojišťovací, výzkumné či jiné služby;

 • uvaděči do podnikání, se kterými máme vzájemný obchodní vztah;

 • obchodní starny, poskytovatelé úvěrů, soudy, tribunály a regulační orgány, dohodnuté nebo povolené zákonem; a

 • kdokoliv Vámi oprávněný.

V případě, že Společnost zveřejní vaše osobní údaje podnikatelským subjektům, jako jsou společnosti, zpracovávající karty, nebo banky, s cílem poskytování služeb, požadovaných klienty, mohou tyto třetí strany ukládat vaše informace, aby splnily své zákonné a jiné povinnosti.

Obecně požadujeme, aby organizace mimo skupinu XM Group, které zpracovávají nebo získávají osobní údaje, převzaly důvěrnost těchto informací, zavázaly se respektovat právo každého jednotlivce na soukromí, a dodržovaly všechny příslušné zákony na ochranu dat a tyto Zásady ochrany osobních údajů. Poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou agentury pro poskytování úvěrů (pokud a když lze použít) mohou uchovávat záznamy o veškerých vyhledáváních, provedených v našem zastoupení, a mohou využít vyhledávací nástroje, aby jiným společnostem pomohly při výkonu jejich vyhledávání. Vezměte prosím na vědomí, že použití Vašich osobních údajů externími třetími stranami, které působí jako správci informací o Vašich osobních údajích, se nevztahuje na tyto Zásady ochrany osobních údajů, a nevztahují se na ně naše standardy a procesy ochrany osobních údajů.

Klienti přijímají a souhlasí, že Společnost může čas od času analyzovat shromážděná data z návštěv naší webové stránky (stránek), nebo jinými způsoby, jako jsou dotazníky, a to pro statistické účely s cílem zlepšit podnikatelské aktivity Společnosti.

Převody mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

Vaše osobní údaje můžeme převést mimo Evropský hospodářský prostor k jiným společnostem skupiny XM Group, jakož i ke zpracovatelům, kteří jsou angažovaní naším jménem. V rozsahu, ve kterém předáváme vaše informace mimo EHP, zajistíme zákonnost převodu, a povinnost zpracovatelů ve třetích zemích dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů, a poskytneme odpovídající záruky ve vztahu k převodu vašich údajů v souladu s čl. 46 GDPR. Kdekoliv provádíme převody na zpracovatele v USA, můžeme v některých případech spoléhat na platné standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla, ochrannou značku v EU-USA a jakékoliv další ekvivalentní platná opatření.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohou vaše osobní údaje zpracovávat pracovníci, působící mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro některé z našich zpracovatelů. Tito zaměstnanci mimo jiné mohou zpracovávat vaše požadavky, zpracovávat údaje o vašich platbách a poskytovat podpůrné služby. Poskytnutím vašich osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, ukládáním a zpracováním. Společnost přijme veškerá přiměřená nezbytná opatření k zajištění, že vaše data jsou zpracované bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.

Shromážděné informace z Vašeho využití našich služeb

Sledovací systémy, využívané na webové stránce (stránkách) naší společnosti, mohou shromažďovat Vaše osobní údaje za účelem optimalizace služeb, poskytovaných našim klientům/potenciálním klientům. Webová stránka shromažďuje informace následujícími způsoby:

 • Informace o zařízení

  Rozeznáním Vašeho zařízení, využitého k přístupu a využití stránky (stránek) společnosti, Vám můžeme poskytnout nejvhodnější verzi naší webové stránky (stránek).

 • Informace o přihlášení

  Přihlášení určitého chování na webu společnosti umožňuje sledovat činnost uživatele, a tím i odstraňovat případné vzniklé problémy.

 • Informace o poloze

  Využití Vaší IP adresy nám pomůže lokalizovat náš webový obsah, který nabízíme v návaznosti na Vašem státu, a vylepšit Váš uživatelský komfort na naší stránce (stránkách).

 • Cookies

  Cookies jsou textové soubory s malým množstvím dat, odeslané z našich webových stránek (stránky) do Vašeho prohlížeče, uložené na pevném disku Vašeho počítače. Cookies nám pomáhají zlepšit výkon našich webových stránek (stránky) a zkušenosti návštěvníků s našimi webovými stránkami, sledovat Vaše preference (pokud existují) a zlepšovat naše budoucí reklamní kampaně.

 • Místní úložiště

  Aby se aktivoval Váš obchodní účet, musíte prostřednictvím členské sekce společnosti předložit potvrzující dokumenty. Tyto dokumenty jsou přenášeny přes zabezpečené 128 bitové SSL připojení a uloženy na bezpečném místě.

Cookies

Internetové cookies jsou malé části dat, odeslané z vaší webové stránky (stránek), uložené na vašem pevném disku při používání našich webových stránek (stránky), které mohou obsahovat jedinečné identifikační číslo. Účelem sběru těchto informací je poskytnutí více relevantních a efektivních zkušeností na našich webových stránkách (stránce), včetně prezentace našich webových stránek podle vašich potřeb a preferencí.

Cookies jsou často používané na mnoha webových stránkách internetu, můžete si zvolit, zda budou cookies přijaty pomocí změny Vašich preferencí a voleb na Vašem prohlížeči. Nemusíte mít přístup k některé části našich webových stránek (stránky), pokud se rozhodnete zakázat příjímání cookies ve Vašem prohlížeči, a to zejména v členské sekci společnosti a ostatních zabezpečných části naší webové stránky (stránek). Proto Vám doporučujeme povolení přijetí cookies, aby bylo možné získat výhody ze všech našich on-line služeb.

Cookies dále využíváme pro opětovné marketingové funkce, které nám umožní dostat se k uživatelům, kteří již dříve naši webovou stránku (stránky) navštívili a projevili zájem o naše produkty a služby. Pravidelně můžeme využít naše třetí strany prodejců, jako například Google a AdRoll, k zobrazení našich internetových reklam pro vaši osobu, v návaznosti na využití našich webových stránek (stránky). Můžete si kdykoliv zvolit konkrétní využití cookies pomocí návštěvy stránek Nastavení Google’s Ads a Předvolby DoubleClick.

Společnost využívá cookies ID akce a trvalé cookies. Cookies ID akce vyprší po uplynutí nastavené doby, nebo když se zavře okno prohlížeče. Trvalé cookies zůstávají na Vašem pevném disku po delší časové období. Trvalé soubory cookies můžete odstranit podle pokynů, uvedených v souboru webového prohlížeče "help".

Pro další podrobnosti o naší politice cookie, a jak cookies fungují, si přečtěte naši Politiku cookie zde.

Jak získáme Váš souhlas

Kdekoliv naše použití vašich osobních údajů vyžaduje váš souhlas, bude tento souhlas poskytnutý v souladu s Klientskou smlouvou/Všeobecnými obchodními podmínkami, které upravují náš obchodní vztah a jsou dostupné na naší webové stránce(stránkách), nebo v jakékoliv jiné smlouvě, kterou s vámi můžeme uzavřít, nebo jak je čas od času uvedeno v naší vzájemné komunikaci.

Pokud pro zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas jako našeho právního základu, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat a kontaktovat nás pomocí kontaktních údajů, uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Uchovávání Vašich osobních údajů a doba uchování

Ochrana soukromí Vašich informací je pro nás nesmírně důležitá, ať už s námi komunikujete osobně, telefonicky, poštou, přes internet nebo jiné elektronické médium. Budeme uchovávat osobní informace, pokud s Vámi máme obchodní vztah, v kombinaci bezpečných počítačových úložišť a papírových složek a dalších záznamů, a přijmeme nezbytná opatření k ochraně osobních údajů, které držíme před zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, změnou nebo zveřejněním.

Pokud se domníváme, že osobní údaje již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, odstraníme veškeré podrobnosti, které vás identifikují, nebo tyto záznamy bezpečně zničíme. Možná však budeme muset záznamy uchovávat po značnou dobu. Pro příklad, podléháme určitým zákonům proti praní špinavých peněz, které vyžadují, abychom si po dobu 5 let poté, co náš obchodní vztah s Vámi skončil, uchovali následující:

 • kopie dokumentů, které jsme použili, abychom vyhověli našim povinnostem povinné péče o zákazníky;

 • podpůrná evidence a záznamy transakcí s Vámi a Vaším vztahem k nám

Osobní údaje, které máme zaznamenané v podobě komunikace, telefonicky, elektronicky, osobně nebo jinak, budou zároveň udržované v souladu s místními regulačními požadavky (tj. 5 let poté, co náš obchodní vztah s vámi skončil). Pokud jste se odhlásili ze zasílání marketingové komunikace, budeme vaše údaje uchovávat na našem utajeném seznamu, abychom věděli, že tuto komunikaci nechcete přijímat.

Vaše údaje mohou být uchovávány po dobu delší než 5 let, pokud je nemůžeme smazat z právních, regulačních nebo technických důvodů.

Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů

Práva, která vám mohou být k dispozici ve vztahu k osobním údajům, a které o vás sdružujeme, jsou uvedena níže.

Informace a přístup

Pokud nás o to požádáte, potvrdíme, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, jaké informace zpracováváme a na vyžádání Vám poskytneme kopii těchto osobních údajů (spolu s dalšími podrobnostmi) do třiceti (30) dní od data Vaší žádosti. Pokud budete požadovat další kopie, možná budeme muset účtovat přiměřený správní poplatek.

Náprava

Pokud osobní údaje, které o vás vlastníme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte nárok na nápravu. Pokud jsme vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je, pokud je to možné, o nápravě. Pokud se nás zeptáte, je-li to možné a zákonné, komu jsme sdíleli vaše osobní údaje, předáme vám také tyto informace, abyste je mohli přímo kontaktovat.

Kdykoliv nás můžete informovat, že se změnily vaše osobní informace, a to pomocí e-mailu na support@trading-point.com. Společnost vaše osobní údaje změní v souladu s vašimi pokyny. Chcete-li tuto žádost zpracovat, v některých případech možná od vás budeme potřebovat podpůrné doklady jako důkaz, tj. osobní informace, které jsme povinni zachovat pro regulační nebo právní účely.

Výmaz

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, např. v případě, že je již nepotřebujeme, nebo pokud odvoláte váš souhlas (pokud existuje) za předpokladu, že nemáme žádnou právní povinnost uchování těchto dat. Taková žádost bude podléhat omezením uchovávání, které musíme splnit v souladu s platnými zákony a předpisy, a to podle oddílu "Uchovávání vašich osobních údajů a doba uchovávání". Pokud jsme vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je, pokud je to možné, o nápravě. Pokud se nás zeptáte, a pokud je to možné a zákonné, komu sdíleli vaše osobní údaje, předáme vám také tyto informace, abyste je mohli přímo kontaktovat.

Omezení zpracování

Můžete nás, za určitých okolností, požádat o "zablokování" nebo potlačení zpracování vašich osobních údajů, například v případě, pokud zpochybňujete přesnost těchto osobních údajů nebo objektů, abychom je mohli zpracovávat. Nezabrání nám to uložení vašich osobních údajů. Budeme vás informovat dříve, než upustíme od požadovaného omezení. Pokud jste vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je, pokud je to možné, o omezení. Pokud se nás zeptáte, je-li to možné a zákonné, s kým jsme sdíleli vaše osobní údaje, sdělíme vám také tyto informace, abyste je mohli přímo kontaktovat.

Přenositelnost dat

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (679/2016) máte za určitých okolnostní právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), a znovu je použít jinde, nebo nás požádat o převod na třetí stranu podle Vašeho výběru.

Námitka

Můžete nás požádat o zastavení zpracování Vašich osobních údajů, a my to provedeme, pokud:

 • se spoléháme na naše vlastní oprávněné zájmy, nebo oprávněný zájem někoho jiného, na zpracování Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy můžeme přesvědčivě prokázat právní základy pro zpracování;

 • zpracováváme Vaše osobní údaje pro přímý marketing; nebo

 • zpracováváme vaše osobní údaje pro účely výzkumu, pokud je takové zpracování nezbytné pro plnění úkolů, prováděných ve veřejném zájmu.

Automatické rozhodování a profilování

Pokud jsme o vás rozhodli pouze podle automatického procesu (např. prostřednictvím automatizovaného profilování), který ovlivňuje vaši možnost využití služeb, nebo má jiný významný vliv na vaši osobu, můžete požádat, abyste nebyli součástí takového rozhodnutí, za předpokladu, že vám nemůžeme prokázat, že takové rozhodnutí je nezbytné pro uzavření, nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi. I když je někdy rozhodnutí pro uzavření nebo plnění smlouvy nezbytné, můžete toto rozhodnutí napadnout a vyžadovat lidský zásah.

Možnost odhlášení ze zasílání Vašich osobních informací

Pokud byste si nepřáli, abychom používali vaše osobní údaje, musíte Společnost informovat zasláním e-mailu na dpo@trading-point.com. Pokud se tak rozhodnete učinit, možná vám nadále nebudeme moci poskytovat vámi požadované informace, služby a/nebo produkty, a nebudeme mít vůči vám v tomto směru žádnou zodpovědnost.

Inspektor ochrany údajů

Kontaktní údaje našeho inspektora ochrany údajů jsou:

E-mail: dpo@trading-point.com

Adresa: 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

Právní doložka

Společnost si vyhrazuje právo zveřejnit vaše osobní identifikační údaje v souladu s pravidly a předpisy, a pokud je Společnost přesvědčena, že jejich zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo pro dodržení jakéhokoliv soudního a/nebo jiných řízení, soudních příkazů, soudních procesů nebo vládních, mezivládních a/nebo jiných regulačních orgánů. Společnost nenese zodpovědnost za zneužití nebo ztrátu osobních údajů a/nebo jiné webové stránky (stránku) Společnosti, ke které Společnost nemá přístup ani kontrolu. Společnost neodpovídá za nezákonné či neoprávněné použití vašich osobních údajů v důsledku nesprávného použití nebo nesprávného umístnění vašich hesel, z nedbalosti nebo zákeřného zásahu a/nebo jiného způsobu z vaší strany.

Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou čas od času prověřované v návaznosti na nové zákony a technologie, změny našich operací a postupy, s cílem zajistit, aby byly i nadále přiměřené k měnícímu se prostředí.

Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v Zásadách ochrany osobních údajů a na dalších místech, pokud to uznáme za vhodné, abyste byli srozuměni s tím, jaké informace shromažďujeme, jake je používáme, a za jakých okolností, pokud vůbec, je zveřejníme.

Co když máte stížnost

Pokud máte obavy ohledně jakéhokoliv aspektu našich postupů ochrany osobních údajů, můžete podat stížnost. Budeme okamžitě jednat. Chcete-li podat stížnost kontaktujte nás na e-mailu complaints@trading-point.com.

Pokud nejste spokojení s odpovědí na Vaši stížnost, máte právo podat stížnost u našeho úřadu pro dohled, Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů (dále jen “Komisař”). Podrobné informace o této stížnosti naleznete na webových stránkách komisaře na http://www.dataprotection.gov.cy nebo na telefonním čísle +357 22818456.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoliv dotazy, týkající se této zásady ochrany osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail nasupport@trading-point.com nebo na dpo@trading-point.com.

Cookies využíváme, abychom vám nabídli tu nejlepší zkušenost s naší webovou stránkou. Přečtěte si další informace nebo si změňte vaše nastavení cookies.

Upozornění na rizika: Váš kapitál je ohrožený. Pákové produkty nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Seznámení s riziky.