XM neposkytuje služby občanům Spojených států amerických.

Noční pozice

Překlopení u XM

Výhodné swapové sazby

Transparentní swapové sazby

7 tříd aktiv - 10 obchodních platforem - přes 1000 instrumentů
Obchodujte forex, jednotlivé akcie, komodity, drahé kovy, energie, akciové a tematické indexy u XM.

Udržování otevřených pozic přes noc

Pozice ponechané přes noc mohou být úročeny úrokem z překlopení. V případě forexových instrumentů závisí připsaná nebo účtovaná částka jak na zaujaté pozici (tj. dlouhé nebo krátké), tak na rozdílech kurzů obou obchodovaných měn. V případě akcií a akciových indexů závisí připsaná nebo účtovaná částka na tom, zda byla přijata krátká nebo dlouhá pozice.

Upozorňujeme, že úrok z překlopení se vztahuje pouze na peněžní instrumenty. V případě futures s datem expirace se poplatky za noční pozice neúčtují.

O překlopení

Překlopení je proces prodloužení data vypořádání otevřené pozice (tj. data, do kterého musí být provedený obchod vypořádán). Forexový trh poskytuje dva pracovní dny na vypořádání všech spotových obchodů, což představuje fyzické dodání měn.

Při maržovém obchodování však k fyzickému dodání nedochází, a proto musí být všechny otevřené pozice denně na konci dne (22:00 GMT) uzavřeny a znovu otevřeny následující obchodní den. Vypořádání se tak posouvá o jeden další obchodní den. Tato strategie se nazývá překlopení.

Překlopení se sjednává prostřednictvím swapového kontraktu, který je pro obchodníky spojen s náklady nebo ziskem. XM neuzavírá a znovu neotevírá pozice, ale pouze odepisuje nebo připisuje prostředky na obchodní účty za pozice otevřené přes noc v závislosti na aktuálních úrokových sazbách.

Podmínky pro překlopení u XM

XM strhává nebo na klientské účty připisuje a zpracovává sazbu překlopení za konkurenceschopné sazby, a to pro všechny pozice, otevřené po 22:00 GMT, což je doba denního mezního času v bankách.

Rollover se neprovádí v sobotu a neděli, kdy jsou trhy zavřené. Banky však stále počítají úroky z každé pozice otevřené přes víkend. K vyrovnání tohoto časového rozdílu uplatňuje XM třídenní poplatek za rollover. Ten je splatný ve středu pro forex a spotové kovy (zlato a stříbro) a v pátek pro CFD na akciové indexy, hotovostní energie a akcie.

Výpočet překlopení

Pro forex a spotové kovy (zlato a stříbro)

Sazby překlopení pro forexové instrumenty a spotové kovy se účtují na bázi zítřejší-následující den sazby (tj. zítra a další den, tzv. Tom-next kolaterál), včetně přirážky společnosti XM za držené pozice přes noc. Tom-next sazby nejsou určeny společností XM, ale jsou odvozeny z rozdílu úrokové sazby mezi dvěma měnami, s kterými byla pozice zadána.

Příklad:

Za předpokladu, že obchodujete USDJPY, budou tom-next sazby nastaveny následujícím způsobem:
+0,5 % pro dlouhou pozici
-1,5 % pro krátkou pozici
V tomto scénáři jsou úrokové sazby v USA vyšší než v Japonsku. Dlouhá pozice měnového páru, drženého přes noc, obdrží +0,5 % - přirážku společnosti XM.
Pro krátkou pozici je kalkulace naopak -1,5 % - přirážka společnosti XM.

Obecněji se kalkulace provádí následujícím způsobem:

Velikost obchodu X (+/- tom-next sazba – XM přirážka)*

Znamínko +/- zde závisí na rozdílové sazbě mezi dvěma měnami daného páru.

*Částka je převedena na měnové body měnové nabídky.

Pro akcie a akciové indexy

Sazby překlopení pro pozice na akcie a akciové indexy jsou stanoveny podkladovou mezibankovní sazbou akcie nebo indexu (pro příklad, pro cenné papíry, kótované v Austrálii, by to byla úroková sazba, stanovená mezi australskými bankami pro krátkodobé úvěry), plus/mínus přirážka společnosti XM na dlouhých a krátkých pozicích.

Příklad:

Za předpokladu, že obchodujete s akcií Unilever (akcie, kótovaná ve VB) a krátkodobá mezibankovní sazba ve VB je 1,5 % p.a., stanovuje se kalkulace pro dlouhé pozice, držené přes noc, následujícím způsobem:
-1,5 %/365 – denní XM přirážka
Pro krátkou pozici je kalkulace naopak +1,5 %/365 - denní XM přirážka.

Obecněji se kalkulace provádí následujícím způsobem (s níže uvedenými denními sazbami):

Velikost obchodu X cena uzavření X (+/- krátkodobá mezibankovní sazba – XM přirážka)

Znamínko +/- zde závisí na tom, za někdo zaujal krátkou nebo dlouhou pozici na instrument.

Rezervace překlopení

22:00 GMT je považovaný za začátek a konec obchodního dne. Všechny pozice, které jsou v 22:00 GMT stále otevřené, jsou součástí překlopení a budou otevřeny přes noc. Pozice otevřené v 22:01 nejsou součástí překlopení až do dalšího dne, pokud však otevřete pozici v 21:59, překlopení se uskuteční v 22:00 GMT. Pro každou pozici, otevřené v 22:00 GMT, se na vašem účtu během hodiny objeví kredit nebo debet.

Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.