Oznámení o seznámení se s riziky a investičním výzkumu, který není nezávislý

Všeobecné podmínky

Vezměte na vědomí, že naše online obchodní platforma není k dispozici na místech, kde je k ní přístup a/nebo použití ilegální. V tomto ohledu je vaší jedinou povinností zajistit, abyste plně dodržovali veškeré zákony, nařízení nebo další právní předpisy, týkající se vaší země pobytu, pokud jde o přístup a/nebo použití naší online obchodní platformy. Aby se předešlo pochybnostem, přístup do naší online obchodní platformy nemusí nutně znamenat, že naše online obchodní platforma a/nebo jakékoliv další činnosti, které prostřednictvím platformy můžete provádět, jsou legální podle zákonů a předpisů, vztahující se k vaší zemi pobytu.

Naše online obchodní platforma nevytváří ani nesmí být využita pro účely nabídky a/nebo akvizice pro kohokoliv v jakékoliv jurisdikci, ve které není taková nabídka a/nebo akvizice povolena, a/nebo jakékoliv osobě, jíž je nezákonné takovou nabídku a/nebo akvizici učinit. Proto může být v některých jurisdikcích omezený přístup k naší online obchodní platformě a/nebo jejímu využití a nabídce finančních nástrojů prostřednictvím naší online obchodní platformy. Uživatelé, kteří vstoupí do naší online obchodní platformy, jsou proto povinni se o daných omezeních informovat a dodržovat je.

Veškerý materiál, zveřejněný na naší online obchodní platformě, je určený pouze pro vzdělávací/informační účely a neobsahuje ani by neměl být považovaný za finanční, investiční, daňové nebo obchodní rady a doporučení, ani záznamy o našich obchodních cenách, nebo nabídku transakce s jakýmikoliv finančními instrumenty, či nevyžádadnou propagaci pro vaši osobu.

Veškeré názory, novinky, výzkum, analýzy, ceny, další informace nebo odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou zobrazeny na tomto webu, jsou poskytovány v neupravené verzi jako obecný tržní komentář, a nepředstavují investiční radu.

Investiční výzkum není nezávislý

Pokud je jakýkoliv obsah uváděný jako investiční výzkum, musíte si uvědomit a přijmout, že tento obsah nebyl určený a nebyl připravený v souladu se zákonnými požadavky, vytvořenými pro podporu nezávislosti investičního výzkumu, a jako takový by měl být podle příslušných zákonů a předpisu považovaný pouze za marketingovou komunikaci

Jistoty/záruky neexistují

XM a její externí poskytovatelé nepřijímají žádnou zodpovědnost za jakékoliv použití těchto komentářů, ani za jakékoliv z nich vyplývající důsledky. Pokud jde o přesnost nebo úplnost těchto informací, neposkytuje se žádná jistota či garance. Zde uvedené informace by příjemci neměli považovat za náhradu při realizaci jejich vlastních úsudků, protože tyto informace nezohledňují konkrétní investiční cíle, finanční situaci nebo zvláštní potřeby konkrétního jedince.

Střet zájmů

I když nejsme před zveřejněním našeho průzkumu nikterak omezeni v obchodování, společnost XM se nesnaží využít výhod před tím, než budou poskytnuty jejím klientům. Subjekty ve skupině XM Group mají za cíl závést, udržovat a provozovat účinná organizační a administrativní opatření, s cílem přijmout veškerá přiměřená opatření k zabránění střetu zájmů, které by mohly představovat nebo vést k významému riziku poškození zájmu našich klientů. Subjekty ve skupině XM Group se řídí politikou nezávislosti, která vyžaduje, aby její zaměstnanci a/nebo protistrany jednali v nejlepším zájmu našich klientů a při poskytování našich služeb nezohledňuvali jakékoliv střety zájmů.

Ujistěte se prosím, že jste si přečetli a plně rozumíte Politice střetu zájmů na naší online obchodní platformě, do které lze přejít zde.

Výkonnost v minulosti není zárukou

Naše online obchodní platforma může odkazovat na výkonnost v minulosti. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Ukazatele minulé výkonnosti, zobrazené na naší online obchodní platformě, se v budoucnosti nemusí opakovat. Neexistuje žádné prohlášení, že investice dosáhne nebo pravděpodobně dosáhne zisků nebo ztrát podobných těm, kterých bylo dosaženo v minulosti, nebo že bude zabráněno významným ztrátám.

Prohlášení o budoucím výhledu

Marketingový materiál na naší obchodní platformě může obsahovat prohlášení o budoucím výhledu. Mezi taková prohlášení mohou patřit údaje, získané jako výsledek simulované minulé/budoucí výkonnosti na základě současných očekávání, odhadů, projekcí, názorů a přesvědčení subjektů ve skupine XM Group a/nebo externích poskytovatelů. Vyhledová prohlášení ze své podstaty zahrnují rizika a nejistoty, jelikož se vztahují k událostem a závisí na okolnostech, které se v budoucnosti mohou nebo nemusí naskytnout. Nelze garantovat, že se výhledová prohlášení v tomto dokumentu uskuteční.

Seznámení s riziky

Obchodování na finančních trzích zahrnuje významnou míru rizika pro váš kapitál. CFD jsou pákové produkty. Obchodování CFD nemusí být vhodné pro každého a může vést ke ztrátě veškerého vámi investovaného kapitálu. Ujistěte se tedy prosím, že plně rozumíte souvisejícím rizikům. Ujistěte se také, že jste si přečetli a plně porozuměli Seznámení s riziky na naší online obchodní platformě, do které lze přejít zde.

Cookies využíváme, abychom vám nabídli tu nejlepší zkušenost s naší webovou stránkou. Přečtěte si další informace nebo si změňte vaše nastavení cookies.

Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.