Hostina pro 40 singapurských hostů

Vloženo dne 7. 9. 2023 09:13 GMT. Čtěte více CSR

4. srpna jsme přispěli organizaci Free Food For All (FFFA) na podporu speciálního program, který se zaměřuje na znevýhodněnou komunitu v singapurské čtvrti Bedok.

„Večeře pro 40 osob“ je podpůrný program od FFFA, v jehož rámci se u teplého jídla sejde 40 znevýhodněných jedinců. Pomáhá tak bojovat proti marginalizaci, posiluje komunitní vazby a podporuje sociální začleňování.

Těchto 40 osob pochází z rodin s nízkými příjmy, bezdomovců, zdravotně postižených, zraněných migrantů a všech, kteří se v Bedoku ocitli v ekonomické tísni. Je pro ně připravena večeře, kde mají možnost vzájemně komunikovat a navázat vzájemně prospěšné vztahy.

„Večeře pro 40 osob“ odpovídá hodnotám naší společnosti. Jejím cílem je pozitivně ovlivnit jak naše odvětví, tak komunity, kterým pomáháme.

Mezi klíčové cíle tohoto programu patří:

  • Zajištění výživné a plnohodnotné stravy pro znevýhodněné osoby
  • Podpora pocitu sounáležitosti a propojení mezi účastníky s cílem bojovat proti pocitu izolace a marginalizace
  • Zvýšení povědomí o problémech znevýhodněných osob a o důležitosti řešení sociální nerovnosti
  • Podpora a posílení postavení znevýhodněných osob

Náš dar pro FFFA zdůrazňuje význam spolupráce mezi firemním sektorem a neziskovými organizacemi jako způsobu, jak dosáhnout pozitivní sociální změny.

Společnost může sehrát klíčovou roli při vytváření rovnější a empatičtější společnosti tím, že zaměří své zdroje a úsilí na iniciativy, jako je „Večeře pro 40 osob“, které jsou určeny k podpoře méně šťastných.

Další informace a možnost podpory programu Free Food For All naleznete na webu organizace zde.