XM neposkytuje služby občanům Spojených států amerických.

Argentina soybean sales catch up to recent years' pace<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>Argentina soybean sales catch up to recent years' pace</title></head><body>

BUENOS AIRES, June 25 (Reuters) -The pace of Argentine soybean sales in the current harvesting season is roughly in line with that of the past two cycles, official data showed on Tuesday, with sales through last week reaching 43.5% of the current crop, or 21.6 million metric tons.

Some 464,100 tons of 2023/24 soybeans were sold between June 12 and June 19, according to Argentina's bioeconomy secretariat.

Soybean sales, a critical source of foreign currency for Argentina's cash-strapped government, had lagged in the year's early months.

Around 43% of the expected soybean crop was harvested at this point in the season in both the 2021/22 and 2022/23 cycles.

Argentina is the No. 1 global exporter of processed soybeans, in addition to being a major producer of corn and wheat.

The harvesting of 2023/24 the soy crop was 98.3% complete through last week, according to the Buenos Aires Grain Exchange, which forecasts total soybean production to reach 50.5 million tons.Reporting by Maximilian Heath in Buenos Aires
Editing by Matthew Lewis

</body></html>

Zřeknutí se odpovědnosti: Subjekty skupiny XM Group poskytují služby a přístup do naší online obchodní platformy v režimu „execution-only”, což osobám umožní prohlížet a/nebo použít obsah, dostupný zde nebo prostřednictvím webové stránky, který není určený ke změně nebo šíření. Na takový přístup a použití se vždy vztahují: (i) Všeobecné obchodní podmínky; (ii) Upozornění na rizika; a (iii) Úplné zřeknutí se odpovědnosti. Takový obsah je proto poskytovaný pouze jako obecné informace. Mějte především na paměti, že obsah naší online obchodní platformy není ani žádostí, ani nabídkou vstupu do jakýchkoliv transakcí na finančních trzích. Obchodování na jakémkoliv finančním trhu zahrnuje významnou úroveň rizika pro váš kapitál.

Veškerý materiál, zveřejněný na naší online obchodní platformě, je určený pouze pro vzdělávací/informační účely a neobsahuje ani by neměl být považovaný za finanční, investiční, daňové nebo obchodní rady a doporučení, ani záznamy o našich obchodních cenách, nebo nabídku transakce s jakýmikoliv finančními instrumenty, či nevyžádadnou propagaci pro vaši osobu.

Jakýkoliv obsah třetích stran a také obsah, připravený společností XM, jako jsou názory, novinky, výzkum, analýzy, ceny, další informace nebo odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou zobrazeny na tomto webu, jsou poskytovány v neupravené verzi jako obecný tržní komentář, a nepředstavují investiční radu. Pokud je jakýkoliv obsah uváděný jako investiční výzkum, musíte si uvědomit a přijmout, že tento obsah nebyl určený a nebyl připravený v souladu se zákonnými požadavky, vytvořenými pro podporu nezávislosti investičního výzkumu, a jako takový by měl být podle příslušných zákonů a předpisu považovaný pouze za marketingovou komunikaci. Ujistěte se, že jste si přečetli a plně rozumíte našemu Oznámení o seznámení se s riziky a investičním výzkumu, který není nezávislý, týkající se výše uvedených informací, a ke kterým lze přejít zde.

Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.