XM neposkytuje služby občanům Spojených států amerických.

Former French President Sarkozy flags chaos risk as election looms<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>Former French President Sarkozy flags chaos risk as election looms</title></head><body>

PARIS, June 16 (Reuters) -Former French President Nicolas Sarkozy warned on Sunday that President Emmanuel Macron's unexpected decision to dissolve the National Assembly and call for snap legislative elections could backfire and plunge the country into chaos.

Macron called the snap vote, to be held in two rounds on June 30 and July 7, after his centrist alliance was trounced by the far-right National Rally (RN) in last Sunday's European Parliament ballot.

Sarkozy, the conservative former president who was in office from 2007 to 2012 and remains an important political figure, said possible chaos triggered by the dissolution of the assembly might be challenging to get out of, according to a report in the Journal du Dimanche.

"Giving the floor to the French people to justify the dissolution is a curious argument since this is precisely what more than 25 million French people have just done at the polls", Sarkozy, who is on friendly terms with Macron, said in reference to the European elections on June 9.

"The risk is great they confirm their anger rather than reverse it," he said.

A poll on Saturday appeared to support his concerns.

The OpinionWay-Vae Solis poll conducted for Les Echos and Radio Classique forecast RN would lead in the first round of the parliamentary election with 33% of the vote, ahead of the Popular Front, the alliance of left-wing parties, with 25%. Macron's centrist camp had 20%.

Thousands marched in Paris and cities across France on Saturday to protest against the far-right National Rally (RN) ahead of the upcoming elections.
Reporting by Dominique Vidalon
Editing by Bernadette Baum

</body></html>

Zřeknutí se odpovědnosti: Subjekty skupiny XM Group poskytují služby a přístup do naší online obchodní platformy v režimu „execution-only”, což osobám umožní prohlížet a/nebo použít obsah, dostupný zde nebo prostřednictvím webové stránky, který není určený ke změně nebo šíření. Na takový přístup a použití se vždy vztahují: (i) Všeobecné obchodní podmínky; (ii) Upozornění na rizika; a (iii) Úplné zřeknutí se odpovědnosti. Takový obsah je proto poskytovaný pouze jako obecné informace. Mějte především na paměti, že obsah naší online obchodní platformy není ani žádostí, ani nabídkou vstupu do jakýchkoliv transakcí na finančních trzích. Obchodování na jakémkoliv finančním trhu zahrnuje významnou úroveň rizika pro váš kapitál.

Veškerý materiál, zveřejněný na naší online obchodní platformě, je určený pouze pro vzdělávací/informační účely a neobsahuje ani by neměl být považovaný za finanční, investiční, daňové nebo obchodní rady a doporučení, ani záznamy o našich obchodních cenách, nebo nabídku transakce s jakýmikoliv finančními instrumenty, či nevyžádadnou propagaci pro vaši osobu.

Jakýkoliv obsah třetích stran a také obsah, připravený společností XM, jako jsou názory, novinky, výzkum, analýzy, ceny, další informace nebo odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou zobrazeny na tomto webu, jsou poskytovány v neupravené verzi jako obecný tržní komentář, a nepředstavují investiční radu. Pokud je jakýkoliv obsah uváděný jako investiční výzkum, musíte si uvědomit a přijmout, že tento obsah nebyl určený a nebyl připravený v souladu se zákonnými požadavky, vytvořenými pro podporu nezávislosti investičního výzkumu, a jako takový by měl být podle příslušných zákonů a předpisu považovaný pouze za marketingovou komunikaci. Ujistěte se, že jste si přečetli a plně rozumíte našemu Oznámení o seznámení se s riziky a investičním výzkumu, který není nezávislý, týkající se výše uvedených informací, a ke kterým lze přejít zde.

Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.