Humanitární akce - vytváření rovných příležitostí

Našim posláním je pozitivně ovlivňovat život jednotlivců, bez ohledu na jejich kulturu, náboženství,
nebo etnické zázemí, a pomoci jim dosáhnout jejich potenciálu.

Vzdělávání a rozvoj dovedností

Zahájení projektů, které jedincům pomohou získat přístup ke vzdělání, a rozvíjet odborné dovednosti

Mezinárodní pomoc

Spojení sil s místními a mezinárodně aktivními nadacemi pro pomoc lidem

Naší vizí je pozitivně ovlivňovatkvalitu života lidí na celém světě.

Naše nejnovější humanitární mise

post-image

XM podpoří thajskou nadaci The Mirror Foundation

Vloženo dne 20/05/2022 12:25 GMT

XM se i nadále neúnavně snaží přispívat k životu těch, kteří to zoufale potřebují. V důsledku pandemie potřebují jednotlivci a komunity žijící na okraji společnosti mnohem větší podporu než dříve. V březnu se tak spojili zaměstnanci XM a dali si za cíl pomoct tam, kde je to potřeba, a společně s thajskou nevládní organizací The Mirror Foundation darovali zoufalým lidem oblečení a základní potřeby. Nejjednodušší projevy lidskosti mohou přinést ohromnou hodnotu. Tam, kde je úcta a soucit s méně šťastnými, [..]

post-image

XM pomáhá darem v marockých komunitách

Vloženo dne 16/05/2022 09:22 GMT

XM věnovala finanční prostředky na podporu marocké neziskové organizace High Atlas Foundation, která se věnuje humanitární činnosti. XM je v čele místních nebo globálních iniciativ, které slouží individuálnímu a společenskému blahu, a proto její aktivity v oblasti společenské odpovědnosti probíhají neustále a bez ohledu na to, ve které části světa můžeme pomoci. Z tohoto důvodu jsme také předali jeden z našich posledních darů, a dokázali naši solidaritu s marockou nadací High Atlas Foundation (HAF), jejímž posláním je podnikat kroky ve [..]

post-image

XM pomáhá s MyCARE obětem povodní v Malajsii

Vloženo dne 22/03/2022 09:19 GMT

XM nedávno navázala spolupráci s organizací MyCARE při realizaci projektu na podporu obětem katastrof v Malajsii, který měl pomoci obětem povodní, jež postihly rozsáhlé oblasti v zemi v roce 2021. MyCARE je nezisková charitativní organizace oceněná Hospodářskou a sociální radou OSN, která neúnavně pracuje na podpoře rodinám, které byly nejvíce postiženy ničivou katastrofou. Záplavy způsobily ztráty na životech, škody na majetku, zničení úrody, ztráty na hospodářských zvířatech a zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemocí přenášených vodou. Získané prostředky jsme rozdělili [..]

post-image

XM předává dar dětské charitě Plan Korea

Vloženo dne 16/03/2022 10:36 GMT

XM přispěla korejské dětské charitativní organizaci Plan Korea, aby podpořila její snahu o podporu práv dětí a rovnosti dívek po celém světě. Plan Korea zajišťuje přístup ke vzdělávání a zasahuje proti diskriminaci na základě pohlaví nebo etnického původu. Spolupracuje také s dalšími charitativními organizacemi s cílem zlepšit kvalitu života dětí v rozvojových zemích a podpořit jejich potřebu uspokojit základní životní standardy. Charita se zaměřuje zejména na práva žen a mladých dívek a dar společnosti XM je určený na jejich podporu. [..]

Cookies využíváme, abychom vám nabídli tu nejlepší zkušenost s naší webovou stránkou. Přečtěte si další informace nebo si změňte vaše nastavení cookies.

Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.