ร้องเรียน

ในกรณีที่ท่านรู้สึกไม่พึงพอใจกับการให้บริการของบริษัทเรา กรุณาติดต่อแผนกดูแลลูกค้า และ/หรือผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของท่าน ซึ่งข้อร้องเรียนของลูกค้าส่วนใหญ่จะสามารถได้รับการแก้ไขได้ที่ระดับนี้

ถ้าหากข้อร้องเรียนของท่านยังไม่ได้รับการแก้ไข ท่านอาจต้องส่งข้อร้องเรียนของท่านไปยังแผนกดูแลการปฏิบัติงานของเรา เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานจะดูแลจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับ และการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามขั้นตอนการจัดการกับข้อร้องเรียนของบริษัทเรา ซึ่งถูกแสดงไว้บนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่า ท่านสามารถหาแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนได้ใน พื้นที่สำหรับสมาชิก

We are using cookies to give you the best experience on our website. Read more or change your cookie settings.