นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

กล่าวนำ

ส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของเรา เรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าของเราและผู้ที่กำลังจะมาเป็นลูกค้า เพื่อที่เราจะสามารถส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ของเราที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พวกเขาเหล่านี้

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา และนโยบายฉบับนี้ของเราจะเป็นตัวที่ปกป้องและดูแลการรักษาความลับของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของแต่ละท่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้กล่าวถึงวิธีการที่ Trading Point of Financial Instruments UK Limited (“บริษัท” หรือ “XM”) ได้จัดเก็บ ใช้งาน และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณหรือจากภายนอก ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับการให้บริการของเรา หรือที่เราได้จัดเก็บจากการใช้บริการของคุณ และ/หรือเว็บไซต์ของเรา (เช่น www.xm.com) และ/หรือเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่บนพื้นที่สำหรับสมาชิกของบริษัท นอกจากนี้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลยังแจ้งสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้คุณได้ทราบ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้รับการทบทวนอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการคำนึงถึงข้อกำหนดและเทคโนโลยีใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติของเรา รวมถึงเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้จะได้รับการจัดการภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดของเรา

โปรดทราบว่า ถ้าหากคุณเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับเหมาให้กับบริษัท หรือผู้ให้บริการจากภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้ในส่วนที่มีความเชื่อมโยงกับสัญญาจ้างของคุณ หรือความสัมพันธ์แบบคู่สัญญาของคุณ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลกับกิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้า ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และพนักงาน ซึ่งเกิดขึ้นโดย XM นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรหรือกลุ่มจากภายนอกอื่น ๆ

เราคือใคร

Trading Point of Financial Instruments UK Limited ได้รับใบอนุญาตและมีการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 705428 และมีสำนักงานที่ใช้จดทะเบียนอยู่ที่ 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, United Kingdom บริษัทยังได้มีการจดทะเบียนกับ Information Commissioner’s Office (ICO) ในสหราชอาณาจักร โดยมีหมายเลขการจดทะเบียนเลขที่ ZA207621

Trading Point of Financial Instruments UK Limited เป็นส่วนหนึ่งของ XM Group ซึ่งแต่ละหน่วยงานของ XM Group ต่างก็มีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลแยกเป็นของตัวเอง โดยที่หน่วยงานดังกล่าวจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ดังนั้นถ้าหากคุณสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูที่รายละเอียดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ซึ่งคุณจะสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของพวกเขา

การปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ดังนั้นบริษัทจึงมีการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า ผู้สมัคร และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ที่อาจมาเป็นลูกค้าตามกฎหมายและกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เรามีมาตรการทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมและเป็นระบบ รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะทำให้ข้อมูลของคุณถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา เรามีการอบรมและเพิ่มการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษา ปกป้อง และเอาใจใส่ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณให้กับพนักงานของเรา เราจริงจังกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล และจะมีการใช้มาตรการทางด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม เช่น การยกเลิกการจ้างงาน นอกจากนี้เรายังมีการใช้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูล (ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทในเครือ XM Group) เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทของเรามีการจัดการ/ดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทางด้านการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราเมื่อทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทจัดเป็นข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนซึ่งได้รับการปกป้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลงทะเบียนของคุณได้หลังจากที่ทำการล็อกอินไปยังพื้นที่สำหรับสมาชิกด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณเลือก การเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและปลอดภัยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณ ข้อมูลลงทะเบียนนี้ได้รับการจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบริษัทผ่านทางการเชื่อมต่อ 128-bit SSL ที่ปลอดภัย อีกทั้งยังมีการใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปกป้องกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ว่าเป็นข้อมูลลงทะเบียนจะถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

การส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ แต่บริษัทมีความพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านมาตรการป้องกันต่าง ๆ เมื่อเราได้รับข้อมูลจากคุณแล้ว เราจะมีการใช้กระบวนการและขั้นตอนทางด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

มีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราได้จัดเก็บ ?

สำหรับการที่คุณจะสามารถเปิดบัญชีกับเราได้นั้น คุณจะต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มสมัครมาให้กับเรา หลังจากที่คุณได้ส่งแบบฟอร์มสมัครมาให้เราแล้ว คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาใบสมัครของคุณได้และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย) บริษัทอาจจะมีการใช้ข้อมูลที่คุณได้เปิดเผยกับเราเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ให้คุณได้รับทราบ

ข้อมูลที่เราอาจทำการจัดเก็บจากคุณได้แก่:

 • ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์แฟ็กซ์ เป็นต้น);

 • วันเกิด, สถานที่เกิด, เพศ, สัญชาติ;

 • ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และความมั่งคั่งของคุณ ซี่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน, สินทรัพย์และหนี้สิน, ข้อมูลบัญชีธนาคาร, รายการธุรกรรมการเทรด, ข้อมูล FATCA และ CRS, และรายการทางการเงิน;

 • บาลานซ์ของบัญชีซื้อขาย, กิจกรรมการซื้อขาย, คำถามของคุณ และการตอบของเรา;

 • ข้อมูลที่แสดงว่าคุณมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญของรัฐ (PEP) หรือไม่;

 • รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพและการจ้างงาน;

 • ข้อมูลที่เป็นการแสดงถึงการพิสูจน์ตัวตน (เช่น ลายเซ็น);

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่;

 • ผลการเทรด, ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเทรด;

 • ข้อมูลการตรวจสอบยืนยัน เช่น ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่รถ (รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากข้อมูลสาธารณะหรือจากหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกันกับเรา) นอกจากนี้เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลแสดงตัวตนอื่น ๆ อีก เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว และ/หรือหนังสือเดินทาง/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี;

 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณ และที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การซื้อขายของคุณ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริการที่เราได้ส่งมอบให้แก่คุณ

เราได้รับข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านการใช้บริการจากคุณ เช่น ทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ใบสมัครเปิดบัญชี แบบฟอร์มเปิดบัญชีเดโม แบบฟอร์มการลงทะเบียนร่วมการสัมมนาออนไลน์ การสมัครรับข้อมูลข่าวอัพเดท และจากข้อมูลที่ได้มาจากการสื่อสารผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า นอกจากนี้เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการการจ่ายเงินของคุณ และจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเป็นสาธารณะ นอกจากนี้เรายังจะมีการจัดเก็บพฤติกรรมการซื้อขายของคุณ ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้:

 • ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้เลือกทำการซื้อขายกับเราและผลลัพธ์การซื้อขาย;

 • ข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการซื้อขายและการลงทุนของคุณ ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่ลงทุน;

 • ความชื่นชอบของคุณเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ

เราอาจถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณตามความสมัครใจเป็นครั้งคราว (เช่น ผ่านการวิจัยหรือแบบสอบถามด้านการตลาด)

ถ้าหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่เราต้องการเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบริการหนึ่ง เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการให้แก่คุณได้

เราอาจมีการบันทึกการสื่อสาร ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ การพูดคุยด้วยตัวเองหรืออื่น ๆ ที่เราได้มีการติดต่อกับคุณเกี่ยวกับบริการที่เราได้ส่งมอบให้คุณและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ การบันทึกข้อมูลเหล่านี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพียงผู้เดียวและจะใช้ประกอบเป็นหลักฐานสำหรับการสื่อสารระหว่างคุณและเรา การสนทนาทางโทรศัพท์อาจถูกบันทึกเสียงโดยไม่มีเสียงเตือนหรือการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นอกจากนี้ถ้าหากคุณเดินทางไปที่สำนักงานหรือที่ตั้งของเรา เราอาจมีการใช้ CCTV ซึ่งจะมีการบันทึกภาพของคุณ

พื้นฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามกฎหมาย

เราอาจมีการประมวลผลต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพื้นฐานดังต่อไปนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. การปฏิบัติตามสัญญา

  เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะสามารถให้บริการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามความสัมพันธ์ทางสัญญากับลูกค้าของเรา (เพื่อที่จะทำตามข้อบังคับตามสัญญาของเรา) นอกจากนี้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังถูกนำมาใช้เพื่อทำขั้นตอนการรับลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์

  จากข้อมูลข้างต้น เรามีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะสามารถรับคุณเข้ามาเป็นลูกค้าได้ และเราจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อดำเนินการจัดการบัญชีซื้อขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งนี้อาจรวมถึงการที่กลุ่มบุคคลที่สามได้ทำการตรวจสอบเครดิตหรือตัวตนในนามของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญที่ให้เราได้ทราบว่าคุณคือใคร เนื่องจากเรามีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ‘Know Your Customer’ และ ‘customer due diligence’

 2. การปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านกฎหมาย

  มีข้อบังคับทางด้านกฎหมายหลายตัวจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา รวมถึงข้อกำหนดทางด้านกฎหมายบางตัว (เช่น กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายบริการทางการเงิน กฎหมายบริษัท กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายภาษี) นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับหลากหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับเรา ข้อกำหนดและข้อบังคับเหล่านี้ได้กำหนดให้เราต้องดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการตรวจสอบเครดิต การตรวจสอบยืนยันตัวตน การดำเนินการจ่ายเงิน การปฏิบัติตามคำสั่งศาล กฎหมายภาษี หรือการรายงานตามข้อกำหนดและการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน

  ข้อผูกพันเหล่านี้จะมีผลตามช่วงเวลาต่าง ๆ ได้แก่ ช่วงการรับลูกค้า การจ่ายเงินและการตรวจสอบระบบสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง

 3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือกลุ่มบุคคลที่สาม ซึ่งผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเมื่อเรามีเหตุผลทางด้านธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการใช้ข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่ขัดกับสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคุณ ตัวอย่างของกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่:

  • การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายและการเตรียมการในการป้องกันตนเองในกระบวนการของคดีความ;

  • วิธีการและกระบวนการที่เราได้ดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบและไอทีของบริษัท ป้องกันการเกิดอาชญากรรม ความปลอดภัยของทรัพย์สิน การควบคุมการผ่านเข้าออก และมาตรการป้องกันการบุกรุก;

  • การติดตั้งระบบกล้อง CCTV (ในที่ตั้งของเราเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย);

  • มาตรการในการจัดการธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ;

  • การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน XM Group เพื่อวัตถุประสงค์ในการอัพเดท/ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกรอบการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน;

  • การบริหารจัดการความเสี่ยง

 4. คุณได้ให้คำยินยอมแล้ว

  การจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะเป็นไปตามที่คุณได้ให้คำยินยอม (ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลที่ได้มีการอธิบายหรือบอกเป็นนัยอยู่ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากคุณ) คุณสามารถยกเลิกคำยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา; อย่างไรก็ตามการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกิดขึ้นก่อนได้รับการบอกยกเลิกคำยินยอมจะไม่ได้รับผล

 5. เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริการ/ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับลูกค้า

 6. เพื่อที่เราจะสามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์แก่คุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และทบทวนความต้องการของคุณได้

  หลังจากที่คุณได้เปิดบัญชีซื้อขายกับเรา หรือเลือกติดตามอัพเดทหรือการสัมมนาออนไลน์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้บริการและปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ นอกจากนี้การทำให้มั่นใจว่าเรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ ด้วยการทบทวนถึงความต้องการของคุณตามการประเมินข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อที่จะให้คุณได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการจากเรามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 7. เพื่อช่วยให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งได้แก่ การให้บริการลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

  ในบางครั้งเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้ในช่วงการใช้บริการ และ/หรือการตอบแบบสอบถามของลูกค้า เพื่อช่วยเหลือเราในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคของคุณเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่มีมาตรฐานสูงที่สุด และเพื่อนที่ให้เราเป็นผู้นำในตลาดของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการทางด้านการเงินต่อไปถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 8. เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวคุณ

  ในบางครั้งเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้ในช่วงการใช้บริการ และ/หรือการตอบแบบสอบถามของลูกค้า เพื่อช่วยเหลือเราในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคของคุณเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่มีมาตรฐานสูงที่สุด และเพื่อที่ให้เราเป็นผู้นำในตลาดของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการทางด้านการเงินต่อไปถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 9. เพื่อตรวจสอบหรือตอบคำถามหรือระงับข้อพิพาท

  เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้มาจากการตรวจสอบปัญหาหรือแก้ไขข้อพิพาทกับคุณ เนื่องจากการทำให้แน่ใจว่าปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและในระยะเวลาอันสั้นถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 10. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ หรือข้อบังคับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

  เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางด้านกฎหมายอื่น ๆ หรือข้อบังคับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านกฎหมายและเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 11. เพื่อส่งแบบสอบถามให้คุณ

  ในบางครั้งเราอาจส่งแบบสอบถามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้าให้กับคุณ การสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อที่จะทำให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานดีที่สุดให้กับคุณถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา อย่างไรก็ตามในบางครั้งเราอาจขอให้คุณเข้าร่วมในการทำแบบสำรวจ ซึ่งถ้าหากคุณยินยอมที่จะเข้าร่วมในการทำแบบสำรวจ เราจะทำตามคำยินยอมของคุณในการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บจากแบบสำรวจนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ในแบบสำรวจที่เราได้ส่งออกไป ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้าหรืออื่น ๆ จะถูกแบ่งแยกและทำไม่ให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ก่อนที่จะมีการแชร์ผลลัพธ์จากแบบสำรวจให้กับกลุ่มบุคคลที่สาม

 12. การวิเคราะห์ข้อมูล

  หน้าเว็บไซต์และอีเมลของเราอาจมี web beacons หรือ pixel tags หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามการได้รับข้อมูลและนับจำนวนผู้ใช้งานที่ได้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือทำการติดต่อเรา เราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ประวัติการซื้อขายย้อนหลัง) ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคุณอื่นโดยที่ไม่มีการแสดงตัวตนของเจ้าของข้อมูล (นำข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลออกไป) เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ทางสถิติที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนำเราไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น

  ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกทำให้ไม่สามารถแสดงตัวตนของเจ้าของได้แล้ว เราไม่มีความจำต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในรูปของข้อมูลที่มีการระบุเจ้าของข้อมูล การประเมินข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อทำให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตรงกับความต้องการของตลาดถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 13. วัตถุประสงค์ด้านการตลาด

  เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลด้านการตลาดให้คุณทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่คุณยินยอม (รวมถึงแคมเปญโซเชียลมีเดีย) เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของเรา ถ้าหากเรามีการส่งข้อมูลด้านการตลาดให้คุณ เราจะกระทำตามความยินยอมของคุณหรือตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

  เราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับกลุ่มจากภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้พวกเขาสามารถทำการตลาดตรงไปที่คุณ

 14. วัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจภายในและการเก็บรักษาประวัติ

  เราอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจภายในและการวิจัย รวมถึงเพื่อเป็นการเก็บประวัติ การดำเนินกระบวนการดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์โดยขอบด้วยกฎหมายของเราและมีความจำเป็นตามข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการสื่อสารระหว่างเราและคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เราได้ส่งมอบให้คุณ และความความสัมพันธ์ของเรากับคุณ นอกจากนี้เรายังจะมีการเก็บประวัติเอาไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามข้อตกลงที่เป็นตัวควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ

 15. การประกาศต่าง ๆ ตามกฎหมาย

  มีบ่อยครั้งที่กฎหมายได้กำหนดให้เราต้องให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกฎหมาย เราอาจมีความจำเป็นต้องเรียนให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงหรือฟีเจอร์สของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งประกาศต่าง ๆ ตามกฎหมายเหล่านี้ให้กับคุณ คุณจะยังคงได้รับข้อมูลนี้จากเราถึงแม้ว่าคุณเลือกที่จะไม่รับข้อมูลด้านการตลาดโดยตรงจากเรา

 16. การปรับโครงสร้างองค์กร

  ถ้าหากเรามีการปรับโครงสร้างองค์กรทั้งหมดหรือบางส่วน หรือถ้าหากกลุ่มบุคคลที่สามได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองธุรกิจของเรา เราอาจมีความจำเป็นหรือเลือกที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหรือการครอบครองกรรมสิทธิ์นี้ โดยที่การใช้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการแชร์ข้อมูลของคุณซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงทางด้านกฎหมาย การใช้ข้อมูลของคุณนี้ถือเป็นผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายที่เราได้มีต่อคุณ

 17. ความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม

  ถ้าหากคุณได้เดินทางเข้าสู่สถานที่ตั้งใด ๆ ของเรา เราอาจมีการบันทึกภาพของคุณบนกล้อง CCTV ของเราเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย นอกจากนี้เรายังอาจมีการเก็บบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางเข้าสู่ที่ตั้งของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันใด ๆ การดูแลสภาพวะแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอถือเป็นผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของลูกค้าให้กับกลุ่มบุคคลที่สาม เว้นแต่: (a) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง; (b) ถ้าหากการเปิดเผยข้อมูลถือเป็นหน้าที่; (c) ถ้าหากผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราต้องมีการเปิดเผยข้อมูล; หรือ (d) ตามคำร้องขอของคุณหรือคำยินยอมของคุณหรือบุคคลตามที่ได้มีการอธิบายไว้ในนโยบายนี้ บริษัทจะพยายามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่ ‘จำเป็นต้องทราบ’ เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยผู้ที่มีอำนาจในการกำกับดูแล ภายใต้กรณีดังกล่าวบริษัทจะแจ้งบุคคลที่สามให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้างต้นนี้ บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลดังต่อไปนี้:

 • สมาชิกของ XM Group ซึ่งหมายความว่าบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทย่อยสามารถรับข้อมูลดังกล่าวได้;

 • ผู้ให้บริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาในการให้คำแนะนำด้านการจัดการทั่วไป ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านภาษี ด้านการดำเนินงาน ด้านการประกัน ด้านการวิจัย หรือบริการอื่น ๆ;

 • ผู้แนะนำธุรกิจที่เราได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน;

 • กลุ่มธุรกิจ ผู้ให้เครดิต ศาล ศาลยุติธรรม และผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่ได้มีการยินยอมหรือตามกฎหมาย; และ

 • บุคคลใด ๆ ที่คุณได้ทำการอนุญาต

ถ้าหากบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับกลุ่มธุรกิจ เช่น บริษัทผู้ออกบัตรหรือผู้ทำธุรกิจจ่ายเงิน หรือธนาคาร ในการที่จะให้บริการต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าได้ร้องขอ กลุ่มธุรกิจนั้น ๆ อาจทำการบันทึกข้อมูลของคุณเอาไว้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ

โดยทั่วไป เราได้มีการกำหนดเอาไว้ว่า องค์กรต่าง ๆ ที่อยู่นอก XM Group ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องรับทราบถึงการรักษาความลับของข้อมูลนี้ และจะต้องให้ความเคารพกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล และปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนผู้รรายงานเครดิต (ถ้าหากเกี่ยวข้อง) อาจมีการบันทึกการค้นหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในนามของเรา และอาจใช้รายละเอียดการค้นหานี้ในการช่วยเหลือบริษัทอื่นในการทำการค้นหาได้เช่นกัน โปรดทราบว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สามจากภายนอก ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ลูกค้ายอมรับและยินยอมให้บริษัทสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ถูกจัดเก็บไว้ในช่วงการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือผ่านวิธีการอื่น ๆ เช่น แบบสอบถาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อใช้สำหรับการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

การถ่ายโอนออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

เราอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไปยังบริษัทในเครือ XM Group และผู้ให้บริการต่าง ๆ (ผู้ดำเนินการ) ซึ่งได้มีการดำเนินงานในนามของเรา ในกรณีที่เราได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลข้อมูลไปสู่ภายนอก EEA เราจะทำให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลนี้เป็นไปตามกฎหมายและผู้ดำเนินการในประเทศที่สามได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องรักษาข้อมูลของยุโรปหรือกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ซึ่งสามารถเทียบได้กับและมีการปกป้องที่เหมาะสมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลของคุณตาม GDPR ข้อที่ 46 ถ้าหากเราได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา เราอาจต้องปฏิบัติามมาตรฐาน, กฎของบริษัทที่มีผลผูกพัน, EU-US Privacy Shield หรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อมูลข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจอยู่ภายใต้การดำเนินการโดยพนักงานของ XM Group ที่อยู่นอก EEA ซึ่งทำงานได้กับเรา บริษัทที่อยู่ใน XM Group หรือหนึ่งในผู้ให้บริการของเรา พนักงานดังกล่าวอาจจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ ดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางด้านการเงิน และดูแลการจัดหาบริการช่วยเหลือต่าง ๆ การที่คุณได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเราหมายความว่า คุณได้ยอมรับในกระบวนการการโอนย้ายข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อทำให้ข้อมูลของคุณได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการใช้บริการของเรา

ระบบการติดตามข้อมูลที่มีการใช้บนเว็บไซต์ของบริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้างการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า/ผู้ที่จะมาเป็นลูกค้า เว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลอุปกรณ์

  ด้วยการทราบถึงอุปกรณ์ของท่านที่ใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทสามารถให้บริการด้วยเวอร์ชั่นของเว็บไซต์ที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่านได้

 • ข้อมูลบันทึกการใช้งาน

  การบันทึกกิจกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้และสามารถระบุปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ข้อมูลตำแหน่ง

  ด้วยการใช้ IP address ของท่านบริษัทจะสามารถแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นภาษาท้องถิ่นของท่านตามประเทศที่ท่านอยู่ได้ สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

 • คุกกี้

  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของเราได้ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของคุณและไฟล์นี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ช่วยเราพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ รวมถึงให้เราสามารถติดตามผู้ที่ได้แนะนำคุณมา (ถ้ามี) และปรับปรุงแคมเปญโฆษณาในอนาคตของเราได้

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

  ท่านจะต้องส่งเอกสารสำหรับทำการยืนยันมาให้กับเราผ่านทางพื้นที่สมาชิกของบริษัทเพื่อเปิดใช้งานบัญชีซื้อขายของท่าน เอกสารเหล่านี้ถูกส่งผ่านทางการเชื่อมต่อ 128-bit SSL และถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

คุกกี้

อินเตอร์เน็ตคุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของเราได้ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้จะมีหมายเลขแทนตัวผู้ใช้ที่เป็นเอกลักษณ์และจะถูกจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนี้คือ ข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ของเราซึ่งรวมไปถึงการแสดงหน้าเว็บเพจได้ตามที่ท่านต้องการและในแบบที่ท่านชื่นชอบ

คุกกี้ได้ถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์อยู่เสมอและท่านสามารถเลือกได้ว่าจะรับคุกกี้เหล่านี้หรือไม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่าน ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราบางส่วนได้ถ้าหากท่านเลือกที่จะปิดรับคุกกี้ โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่สำหรับสมาชิกและพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านเปิดรับคุกกี้เพื่อที่ท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานบริการออนไลน์ของเรา

นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้สำหรับทำฟีเจอร์สการตลาด เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่ได้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านี้และแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นอกจากนี้เราอาจจะมีการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น Google และ AdRoll เพื่อแสดงโฆษณาของเราผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้กับคุณตามเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าใช้งาน คุณสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานในส่วนนี้ของคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยไปที่ การตั้งค่าโฆษณาของ Google และที่หน้า DoubleClick opt-out หรือตามหน้าที่ได้มีการอัพเดท

บริษัทมีการใช้คุกกี้ session ID ชั่วคราว และคุกกี้ที่อยู่ระยะยาว (persistent cookies) คุกกี้ session ID จะหมดอายุลงหลังจากช่วงเวลาที่ได้ตั้งไว้หรือเมื่อมีการปิดหน้าต่าง ส่วนคุกกี้ระยะยาวจะอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านเป็นระยะเวลานาน ท่านสามารถลบคุกกี้ระยะยาวนี้ได้ด้วยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในไฟล์ ‘Help’ ของเว็บบราวเซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราและวิธีการทำงานของคุกกี้ของเรา คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ ที่นี่

วิธีการที่เราขอความยินยอมจากคุณ

ถ้าหากเรามีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การให้คำยินยอมนี้จะเป็นไปตามข้อตกลงที่ถูกเขียนขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นตัวควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา (มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา และมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เราได้มีความตกลงร่วมกันกับคุณ หรือตามที่ได้มีการพูดคุยกันกับคุณเป็นครั้งคราว

ถ้าหากเราได้รับคำยินยอมจากคุณเพื่อการดำเนินการที่เป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนคำยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและระยะเวลาในการเก็บรักษา

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรา ไม่ว่าคุณจะติดต่อกับเราด้วยตัวเอง ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางสื่อกลางทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานตราบเท่าที่เรายังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ ในรูปแบบของการจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยและข้อมูลที่เป็นตัวกระดาษ หรือบันทึกอื่น ๆ และเรามีมาตรการที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราจะป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลไปในทางที่ผิด ไม่ให้เกิดการสูญหาย ไม่ให้มีการเข้าถึง รับเปลี่ยน หรือเปิดเผยข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อเราพิจารณาแล้วว่า เราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราได้ทำการจัดเก็บมา เราจะลบรายละเอียดต่าง ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณ หรือเราจะทำลายบันทึกข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามเราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ระยะเวลาหนึ่ง (หลังจากที่คุณไม่ได้เป็นลูกค้าของเราแล้ว) ตัวอย่างเช่น เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ให้เราต้องคงข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเรากับคุณได้สิ้นสุดลง:

 • สำเนาเอกสารที่เราใช้ในการปฏิบัติตามการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า;

 • เอกสารประกอบและบันทึกการทำธุรกรรมระหว่างเรากับคุณและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ

นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้ในรูปของบันทึกการติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยตัวเอง จะถูกจัดเก็บไว้ตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในท้องถิ่น (เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณหรือนานกว่านั้น ถ้าหากคุณมีผลประโยชน์ที่ชอบโดยกฎหมาย (เช่น การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของคุณ) ถ้าหากคุณได้เลือกที่จะไม่รับการสื่อสารข้อมูลด้านการตลาด เราจะเก็บรายละเอียดของคุณไว้ในลิสต์ของผู้ที่ไม่ต้องการรับข้อมูล เพื่อที่เราจะทราบได้ว่าคุณไม่ต้องการได้รับข้อมูลเหล่านี้

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปี ถ้าหากเราไม่สามารถลบข้อมูลนี้ได้ด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมาย ข้อกำหนด หรือทางเทคนิค

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราได้จัดเก็บไว้มีดังนี้

ข้อมูลและการเข้าถึง

ถ้าหากคุณถามเรา เราจะยืนยันว่าเราได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และถ้ามี เรามีการประมวลผลข้อมูลใดบ้าง และถ้ามีการร้องขอ เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้ (พร้อมกับข้อมูลอื่น ๆ บางอย่าง) ภายในสามสิบ (30) วัน นับตั้งแต่วันที่คุณได้ร้องขอ ถ้าหากคุณต้องการสำเนาเพิ่มเติม เราอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติม

การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

การทำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้อัพเดทอยู่เสมอคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราจะใช้ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราได้จัดเก็บมาไม่มีความถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง ถ้าหากเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้อื่น เราจะแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้พวกเขาได้รับทราบ ถ้าหากคุณถามเรา ถ้าหากเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบัติ เราจะแจ้งรายละเอียดของผู้ที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณได้ทราบ เพื่อที่คุณจะสามารถติดต่อพวกเขาได้โดยตรง

คุณสามารถแจ้งให้เราได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอีเมล์ของคุณได้ทาง support@xm.co.uk บริษัทจะทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามที่คุณกำหนด สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเราอาจต้องการเอกสารยืนยันจากคุณด้วย เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องเก็บเอาไว้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ

การลบข้อมูล

คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี เช่น ถ้าหากเราไม่ต้องการข้อมูลหรือคุณได้ถอนคำยินยอมของคุณ​ (ถ้าเกี่ยวข้อง) ซึ่งเราไม่มีความจำเป็นตามกฎหมายที่ต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ คำขอดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในส่วนของ 'การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและระยะเวลาในการเก็บข้อมูล' ถ้าหากเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้อื่น เราจะแจ้งการลบข้อมูลนี้ให้พวกเขาได้ทราบ ถ้าหากคุณถามเรา ถ้าหากเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบัติ เราจะแจ้งรายละเอียดของผู้ที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณได้ทราบ เพื่อที่คุณจะสามารถติดต่อพวกเขาได้โดยตรง

ข้อจำกัดด้านการประมวลผล

คุณสามารถขอให้เรา 'บล็อค' หรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี เช่น ถ้าหากคุณสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ต้องการให้เราทำการประมวลผล ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้เราหยุดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะตัดสินใจไม่ยินยอมตามข้อจำกัดตามที่ได้ร้องขอ ถ้าหากเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้อื่น เราจะแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้ให้พวกเขาได้รับทราบ ถ้าหากคุณถามเรา ถ้าหากเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบัติ เราจะแจ้งรายละเอียดของผู้ที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณได้ทราบ เพื่อที่คุณจะสามารถติดต่อพวกเขาได้โดยตรง

การเคลื่อนย้ายข้อมูล

ภายใต้ General Data Protection Regulation (679/2016) ในสภาวะการณ์บางอย่าง คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราไว้ (ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถอ่านได้โดยคอมพิวเตอร์) และเพื่อนำไปใช้งานซ้ำที่อื่น หรือขอให้เราโอนข้อมูลนี้ไปยังกลุ่มที่สามที่คุณต้องการ

การคัดค้าน

คุณสามารถขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะปฏิบัติตามถ้าหากเรา:

 • ต้องพึ่งพาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเองหรือของผู้อื่น เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ถ้าหากเราสามารถแสดงพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลได้;

 • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการตลาดโดยตรง; หรือ

 • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการวิจัย เว้นแต่เราเชื่อว่าการประมวลผลดังกล่าวมีความจำเป็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการทำกิจกรรมภายใต้ผลประโยชน์ของสาธารณะ (เช่น โดยตัวแทนผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลหรือการบังคับใช้)

การตัดสินใจและการรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ

ถ้าหากเราได้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณโดยใช้ขั้นตอนแบบอัตโนมัติ (เช่น ผ่านการรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ) ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของคุณในการใช้บริการหรือมีผลกระทบที่สำคัญต่อคุณ คุณสามารถร้องขอไม่ให้การตัดสินใจนี้มีผลต่อคุณได้ เว้นแต่เราสามารถแสดงให้คุณได้เห็นว่า การตัดสินใจดังกล่าวมีความจำเป็น หรือเป็นผลจากสัญญาระหว่างเราและคุณ ถึงแม้ว่าการตัดสินใจนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา คุณสามารถคัดค้านการตัดสินใจนี้และร้องขอให้มีการใช้มนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมได้ โดยเราอาจไม่สามารถให้บริการหรือผลิตภัณฑ์แก่คุณได้ ถ้าหากเรายินยอมต่อคำร้องขอดังกล่าว (เช่น การยุติความสัมพันธ์กับคุณ)

การเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ถ้าหากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยการส่งอีเมลมาที่ dpo@xm.co.uk ถ้าหากคุณมีความประสงค์เช่นนั้นเราจะไม่สามารถให้ข้อมูล บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่คุณร้องขอได้ต่อไป โดยที่เราไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาข้อมูล

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาข้อมูล:

ที่อยู่อีเมล: dpo@xm.co.uk

ที่อยู่: 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณตามระเบียบและข้อบังคับ และถ้าบริษัทมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะปกป้องสิทธิ์ หรือเป็นการปฏิบัติตามการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ, คำสั่งศาล, กระบวนการทางกฎหมายจากรัฐบาลหรือระหว่างรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในทางที่ผิดหรือการสูญหายของข้อมูล หรือข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่บริษัทไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากการใช้รหัสผ่านไปในทางที่ไม่ถูกต้อง การละเลยหรือการแทรกแซงที่ไม่ประสงค์ดี หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณ หรือการกระทำของคุณ หรือการละเลย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากคุณ (ไม่ว่าการอนุญาตนี้จะสามารถทำได้ภายใต้ข้อตกลงของความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายกับคุณหรือไม่ก็ตาม)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้รับการทบทวนอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการคำนึงถึงข้อกำหนดและเทคโนโลยีใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติของเรา รวมถึงเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้จะได้รับการจัดการภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดของเรา

ถ้าหากเราตัดสินใจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะทำการโพสต์สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ในนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นที่อื่น ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้คุณได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลที่เราได้ทำการจัดเก็บ วิธีการที่เราใช้งาน และสภาวะที่เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้

ถ้าหากคุณมีข้อร้องเรียน

ถ้าหากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนมาให้เราซึ่งเราจะมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สำหรับการส่งข้อร้องเรียนนี้ โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ complaints@xm.co.uk

ถ้าหากคุณยังรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการตอบสนองของเรา คุณมีสิทธิที่จะส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเราที่ the Information Commissioner’s Office (“ICO”) คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ของ ICO ที่ https://ico.org.uk/concenrs/ หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 0303 123 1113

วิธีการติดต่อเรา

ถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรุณาส่งอีเมลมาหาเราที่ support@xm.co.uk หรือที่ dpo@xm.co.uk

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา