นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

กล่าวนำ

ส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของเรา เรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าของเราและผู้ที่กำลังจะมาเป็นลูกค้า เพื่อที่เราจะสามารถส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ของเราที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พวกเขาเหล่านี้

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา และนโยบายฉบับนี้ของเราจะเป็นตัวที่ปกป้องและดูแลการรักษาความลับของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของแต่ละท่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้กล่าวถึงวิธีการที่ Trading Point of Financial Instruments Limited (“บริษัท” หรือ “XM”) ได้จัดเก็บ ใช้งาน และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับจากคุณหรือจากบุคคลที่สาม ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับการให้บริการของเรา หรือที่เราได้จัดเก็บจากการใช้บริการของคุณ และ/หรือเว็บไซต์ของเรา (เช่น www.xm.com) และ/หรือเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่บนพื้นที่สำหรับสมาชิกของบริษัท นอกจากนี้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลยังแจ้งสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้คุณได้ทราบ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้รับการทบทวนอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการคำนึงถึงข้อบังคับและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติของเรา รวมถึงให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดของเรา

โปรดทราบว่า ถ้าหากคุณเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับเหมาให้กับบริษัท หรือผู้ให้บริการจากภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้ในส่วนที่มีความเชื่อมโยงกับสัญญาจ้างของคุณ หรือความสัมพันธ์แบบคู่สัญญาของคุณ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลกับกิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้า ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และพนักงาน ที่มีการดำเนินงานโดย XM นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กร และ/หรือกลุ่มจากภายนอกอื่น ๆ

เราคือใคร

Trading Point of Financial Instruments Limited ได้รับใบอนุญาตจาก Cyprus Investment Firm (CIF) และมีการกำกับดูแลโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 120/10 และมีสำนักงานที่ใช้จดทะเบียนอยู่ที่ 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

Trading Point of Financial Instruments Limited เป็นส่วนหนึ่งของ XM Group ซึ่งแต่ละหน่วยงานของ XM Group ต่างก็มีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลแยกเป็นของตัวเอง โดยที่หน่วยงานดังกล่าวจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ดังนั้นถ้าหากคุณสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูที่รายละเอียดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ซึ่งคุณจะสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของพวกเขา

การปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ดังนั้นบริษัทจึงมีการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า ผู้สมัคร และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้าตามกฎหมายและกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เรามีมาตรการทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมและเป็นระบบ รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะทำให้ข้อมูลของคุณถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา เรามีการอบรมและเพิ่มการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษา ปกป้อง และเอาใจใส่ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณให้กับพนักงานของเรา เราจริงจังกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล และจะมีการใช้มาตรการทางด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม เช่น การเลิกจ้างถ้าหากมีความจำเป็น นอกจากนี้เรายังมีการใช้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทของเรามีการจัดการ/ดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทางด้านการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราเมื่อทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานไซต์ หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทจัดเป็นข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนซึ่งได้รับการปกป้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลงทะเบียนของคุณได้หลังจากที่ทำการล็อกอินไปยังพื้นที่สำหรับสมาชิกด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณเลือก การเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและปลอดภัยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณ ข้อมูลลงทะเบียนนี้ได้รับการจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบริษัทผ่านทางการเชื่อมต่อ 128-bit SSL ที่ปลอดภัย อีกทั้งยังมีการใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปกป้องกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ว่าเป็นข้อมูลลงทะเบียนจะถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

การส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แต่บริษัทมีความพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านมาตรการป้องกันที่จริงจัง เมื่อเราได้รับข้อมูลจากคุณแล้ว เราจะมีการใช้กระบวนการและขั้นตอนทางด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

มีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราได้จัดเก็บ ?

สำหรับการที่คุณจะสามารถเปิดบัญชีกับเราได้นั้น คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์และส่งแบบฟอร์มใบสมัครมาให้เรา หลังจากที่คุณได้ส่งแบบฟอร์มใบสมัครมาให้เราแล้ว คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาใบสมัครของคุณได้และเพื่อให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจจะมีการใช้ข้อมูลที่คุณได้ส่งให้กับเราเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ให้คุณได้ทราบ

ข้อมูลที่เราอาจทำการจัดเก็บจากคุณประกอบไปด้วย:

 • ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟ็กซ์ เป็นต้น);

 • วันเกิด, สถานที่เกิด, เพศ, สัญชาติ;

 • ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และความมั่งคั่งของคุณ ซี่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน, สินทรัพย์และหนี้สิน, ข้อมูลบัญชีธนาคาร, รายการธุรกรรมการเทรด, ข้อมูล FATCA และ CRS, และรายการทางการเงิน;

 • บาลานซ์ของบัญชีซื้อขาย, กิจกรรมการซื้อขาย, คำถามของคุณ และการตอบของเรา;

 • ข้อมูลที่แสดงว่าคุณมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญของรัฐ (PEPs) หรือไม่;

 • รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพและการจ้างงาน;

 • ข้อมูลที่เป็นการแสดงถึงการพิสูจน์ตัวตน (เช่น ลายเซ็น);

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่;

 • ผลการเทรด, ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเทรด;

 • ข้อมูลการตรวจสอบยืนยัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่รถ (รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากข้อมูลสาธารณะหรือจากหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกันกับเรา) นอกจากนี้เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ อีก เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว และ/หรือหนังสือเดินทาง/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี;

 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

เราได้รับข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านการใช้บริการจากคุณ เช่น ทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ใบสมัครเปิดบัญชี แบบฟอร์มเปิดบัญชีเดโม แบบฟอร์มการลงทะเบียนร่วมการสัมมนาออนไลน์ การสมัครรับข้อมูลข่าวอัพเดท และจากข้อมูลที่ได้มาจากการสื่อสารผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า นอกจากนี้เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เช่น จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเป็นสาธารณะ นอกจากนี้เรายังจะมีการจัดเก็บพฤติกรรมการซื้อขายของคุณ ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้เลือกทำการซื้อขายกับเราและผลลัพธ์การซื้อขาย;

 • ข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการซื้อขายและการลงทุนของคุณ ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่ลงทุน;

 • ความชื่นชอบของคุณเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ

เราอาจมีการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามความสมัครใจเป็นครั้งคราว (เช่น ผ่านการวิจัยตลาดหรือแบบสอบถาม)

ถ้าหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่เราต้องการเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบริการหนึ่ง เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการให้แก่คุณได้

เราอาจมีการบันทึกการสื่อสาร ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ การพูดคุยด้วยตัวเองหรืออื่น ๆ ที่เราได้มีการติดต่อกับคุณเกี่ยวกับบริการที่เราได้ส่งมอบให้คุณและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ การบันทึกข้อมูลเหล่านี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพียงผู้เดียวและจะใช้ประกอบเป็นหลักฐานสำหรับการสื่อสารระหว่างคุณและเรา การสนทนาทางโทรศัพท์อาจถูกบันทึกเสียงโดยไม่มีเสียงเตือนหรือการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นอกจากนี้ถ้าหากคุณเดินทางไปที่สำนักงานหรือที่ตั้งของเรา เราอาจมีการใช้ CCTV ซึ่งจะมีการบันทึกภาพของคุณ

พื้นฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามกฎหมาย

เราอาจมีการประมวลผลต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพื้นฐานดังต่อไปนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. การปฏิบัติตามสัญญา

  เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะสามารถให้บริการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามความสัมพันธ์ทางสัญญากับลูกค้าของเรา (เพื่อที่จะทำตามข้อบังคับตามสัญญาของเรา) นอกจากนี้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังถูกนำมาใช้เพื่อทำขั้นตอนการรับลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์

  จากข้อมูลข้างต้น เรามีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะสามารถรับคุณเข้ามาเป็นลูกค้าได้ และเราจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถจัดการบัญชีซื้อขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยทำให้เรามั่นใจว่าคุณได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา สิ่งนี้อาจรวมถึงการที่กลุ่มบุคคลที่สามได้ทำการตรวจสอบเครดิตหรือตัวตนในนามของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้ทราบว่าคุณคือใคร เนื่องจากเรามีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบางอย่างของ ‘Know Your Customer’ และ ‘Customer Due Diligence’

 2. การปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านกฎหมาย

  มีข้อบังคับทางด้านกฎหมายหลายตัวที่แตกออกมาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา รวมไปถึงมีข้อกำหนดทางด้านกฎหมายต่าง ๆ (เช่น กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน, กฎหมายบริการทางการเงินของไซปรัส, กฎหมายภาษี ฯลฯ) นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับหลากหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับเรา (เช่น Cyprus Securities and Exchange Commission) ข้อกำหนดและข้อบังคับเหล่านี้ได้กำหนดให้เราต้องทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการตรวจสอบเครดิต การตรวจสอบยืนยันตัวตน การปฏิบัติตามคำสั่งศาล กฎหมายภาษี หรือการรายงานตามข้อกำหนดและการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน

 3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือกลุ่มบุคคลที่สาม ซึ่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเราเมื่อเรามีเหตุผลทางด้านธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการใช้ข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่ขัดกับสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีสำหรับกับคุณ ตัวอย่างของกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่:

  • การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายและการเตรียมการในการป้องกันตนเองในกระบวนการของคดีความ;

  • วิธีการและกระบวนการที่เราได้ดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบและไอทีของบริษัท ป้องกันการเกิดอาชญากรรม ความปลอดภัยของทรัพย์สิน การควบคุมการผ่านเข้าออก และมาตรการป้องกันการบุกรุก;

  • การติดตั้งระบบกล้อง CCTV (ในที่ตั้งของเราเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย);

  • มาตรการในการจัดการธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ;

  • การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน XM Group เพื่อวัตถุประสงค์ในการอัพเดท/ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกรอบการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน;

  • การบริหารจัดการความเสี่ยง

 4. คุณได้ให้คำยินยอมแล้ว

  เมื่อคุณได้ให้คำยินยอมบางอย่างกับเราเกี่ยวกับการประมวลผล (นอกเหนือจากเหตุผลตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) แล้วความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลดังกล่าวจะเป็นไปตามคำยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนคำยินยอมได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่เราได้รับการถอนคำยินยอมจากคุณนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ

 5. เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริการ/ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับลูกค้า

 6. เพื่อที่เราจะสามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์แก่คุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และทบทวนความต้องการของคุณได้

  หลังจากที่คุณได้เปิดบัญชีซื้อขายกับเรา หรือเลือกติดตามอัพเดทหรือการสัมมนาออนไลน์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้บริการและปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ นอกจากนี้เรามีความต้องการทำให้มั่นใจว่าเรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ดังนั้นเราจะมีการทบทวนถึงความต้องการของคุณตามวงรอบเวลา เพื่อที่คุณจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการจากเรามากที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้

 7. เพื่อช่วยให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งได้แก่ การให้บริการลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

  ในบางครั้งเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้ในช่วงการใช้บริการ และ/หรือการตอบแบบสอบถามของลูกค้า เพื่อช่วยเหลือเราในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำให้เรามั่นใจว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานสูงที่สุดจากเราและเพื่อทำให้เราเป็นผู้นำในตลาดของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการทางด้านการเงินต่อไปถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 8. เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวคุณ

  เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้างแฟ้มประวัติเกี่ยวกับคุณ เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจคุณและทราบถึงความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เราอาจทำการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณผ่านการรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติหรือการตรวจสอบเครดิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของคุณในการใช้บริการของเรา เราอาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการเช่นนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางด้านกฎหมายหรือเนื่องจากเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวิธีการดังกล่าว

 9. เพื่อตรวจสอบหรือตอบคำถามหรือระงับข้อพิพาท

  เราอาจมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้มาจากการตรวจสอบปัญหา และ/หรือการแก้ไขข้อพิพาทกับคุณ เนื่องจากการทำให้แน่ใจว่าปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันสั้นถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 10. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ หรือข้อบังคับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

  เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางด้านกฎหมายอื่น ๆ หรือข้อบังคับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านกฎหมายและเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 11. เพื่อส่งแบบสอบถามให้คุณ

  ในบางครั้งเราอาจส่งแบบสอบถามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้าให้กับคุณ การสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่มีมาตรฐานดีที่สุดให้กับคุณซึ่งถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา อย่างไรก็ตามในบางครั้งเราอาจขอให้คุณเข้าร่วมในการทำแบบสำรวจ ซึ่งถ้าหากคุณยินยอมที่จะเข้าร่วมในการทำแบบสำรวจ เราจะปฏิบัติตามคำยินยอมของคุณในการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บจากแบบสำรวจนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ในแบบสำรวจที่เราได้ส่งออกไป ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้าหรือเรื่องอื่น ๆ จะถูกแบ่งแยกและทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ก่อนที่จะทำการแชร์ผลลัพธ์จากแบบสำรวจให้กับกลุ่มบุคคลที่สาม

 12. การวิเคราะห์ข้อมูล

  เว็บเพจและอีเมลของเราอาจมีเว็บบีคอนหรือพิกเซลแท็กหรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลชนิดที่คล้ายคลึงกันนี้ที่ให้เราสามารถติดตามการตอบรับข้อความและจำนวนผู้ใช้งานที่ได้มาเยี่ยมชมเว็บเพจหรือเปิดข้อความของเรา เราไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมตามกฎหมายเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกทำให้ไม่สามารถแสดงตัวตนของเจ้าของได้แล้ว เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ อย่างไรก็ตามถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในรูปของข้อมูลที่มีการระบุเจ้าของข้อมูล การประเมินข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อทำให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตรงกับความต้องการของตลาดถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 13. วัตถุประสงค์ด้านการตลาด

  เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลด้านการตลาดให้คุณทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่คุณยินยอม (รวมถึงแคมเปญโซเชียลมีเดีย) เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของเรา ถ้าหากเรามีการส่งข้อมูลด้านการตลาดให้คุณ เราจะกระทำตามความยินยอมของคุณหรือตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 14. วัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจภายในและการเก็บรักษาประวัติ

  เราอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจภายในและการวิจัย รวมถึงเพื่อเป็นการเก็บประวัติ การดำเนินกระบวนการดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์โดยขอบด้วยกฎหมายของเราและมีความจำเป็นตามข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการสื่อสารระหว่างเราและคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เราได้ส่งมอบให้คุณ และความความสัมพันธ์ของเรากับคุณ นอกจากนี้เรายังจะมีการเก็บประวัติเอาไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามข้อตกลงที่เป็นตัวควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ

 15. การปรับโครงสร้างองค์กร

  ถ้าหากเรามีการปรับโครงสร้างองค์กรทั้งหมดหรือบางส่วน หรือถ้าหากกลุ่มบุคคลที่สามได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองธุรกิจของเรา เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหรือการครอบครองกรรมสิทธิ์นี้ โดยที่การใช้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการแชร์ข้อมูลของคุณซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การใช้ข้อมูลของคุณนี้ถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายที่เรามีต่อคุณ

 16. ระบบความปลอดภัย

  ถ้าหากคุณได้เดินทางเข้าสู่สถานที่ตั้งใด ๆ ของเรา เราอาจมีการบันทึกภาพของคุณบนกล้อง CCTV ของเราเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย นอกจากนี้เรายังอาจมีการเก็บบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางเข้าสู่ที่ตั้งของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันใด ๆ การดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอถือเป็นผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของลูกค้าให้กับกลุ่มบุคคลที่สาม เว้นแต่: (a) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภายใต้ และ/หรือการติดตามทางกฎหมาย กฎ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง; (b) เมื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ต่อสาธารณะ; (c) เมื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรามีความจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูล; หรือ (d) ตามคำร้องขอของคุณหรือคำยินยอมของคุณหรือบุคคลตามที่ได้มีการอธิบายไว้ด้านล่างนี้ บริษัทจะพยายามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่ ‘จำเป็นต้องทราบ’ เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยผู้ที่มีอำนาจในการกำกับดูแล ภายใต้กรณีดังกล่าวบริษัทจะทำการแจ้งอย่างชัดเจนต่อบุคคลที่สามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้างต้นนี้ บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลดังต่อไปนี้:

 • สมาชิกของ XM Group ซึ่งหมายความว่าบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทย่อยสามารถรับข้อมูลดังกล่าวได้;

 • ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สามบางส่วน เช่น ผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาในการให้คำแนะนำด้านการจัดการทั่วไป, ด้านการเงิน, ด้านกฎหมาย, ด้านประกัน, ด้านการวิจัย หรือบริการอื่น ๆ;

 • ผู้แนะนำธุรกิจที่เราได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน;

 • กลุ่มธุรกิจ ผู้ให้เครดิต ศาล ศาลยุติธรรม และผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่ได้มีการยินยอมหรือตามกฎหมาย; และ

 • บุคคลใด ๆ ที่คุณได้ทำการอนุญาต

ในกรณีที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับกลุ่มธุรกิจ เช่น บริษัทหรือธนาคารผู้ดำเนินการเกี่ยวกับบัตร เพื่อที่จะสามารถให้บริการต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอได้นั้น กลุ่มธุรกิจนั้น ๆ อาจทำการบันทึกข้อมูลของคุณเอาไว้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ

โดยทั่วไป เราได้มีการกำหนดเอาไว้ว่า องค์กรต่าง ๆ ที่อยู่นอก XM Group ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องรับทราบถึงการรักษาความลับของข้อมูลนี้ และจะต้องให้ความเคารพกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล และปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนผู้รรายงานเครดิต (ถ้าหากเกี่ยวข้อง) อาจมีการบันทึกการค้นหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในนามของเรา และอาจใช้รายละเอียดการค้นหานี้ในการช่วยเหลือบริษัทอื่นในการทำการค้นหาได้เช่นกัน โปรดทราบว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สามจากภายนอก ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ลูกค้ายอมรับและยินยอมให้บริษัทสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ถูกจัดเก็บไว้ในช่วงการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือผ่านวิธีการอื่น ๆ เช่น แบบสอบถาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อใช้สำหรับการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

การถ่ายโอนออกไปภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

เราอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ไปยังบริษัทอื่น ๆ ในเครือ XM Group รวมไปถึงผู้ดำเนินการซึ่งเป็นผู้ที่มีการดำเนินงานในนามของเรา เมื่อเราได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลไปสู่ภายนอก EEA เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลนี้เป็นไปตามกฎหมายและผู้ดำเนินการในประเทศที่สามได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องรักษาข้อมูลของสหภาพยุโรปและมีการปกป้องที่เหมาะสมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลของคุณตาม GDPR ข้อที่ 46 ในกรณีที่เราได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา เราอาจต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน, กฎของบริษัทที่มีผลผูกพัน, EU-US Privacy Shield หรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากข้อมูลข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจอยู่ภายใต้การดำเนินการของพนักงานที่มีการดำเนินงานอยู่ภายนอก EEA ซึ่งทำงานให้กับเราหรือหนึ่งในผู้ดำเนินการของเรา พนักงานดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ, ดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางด้านการเงิน และดูแลการจัดหาบริการช่วยเหลือต่าง ๆ การที่คุณได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเราหมายความว่าคุณได้ยอมรับในกระบวนการการโอนย้ายข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อทำให้ข้อมูลของคุณได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการใช้บริการของเรา

ระบบการติดตามข้อมูลที่มีการใช้บนเว็บไซต์ของบริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้างการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า/ผู้ที่จะมาเป็นลูกค้า เว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลอุปกรณ์

  ด้วยการทราบถึงอุปกรณ์ของท่านที่ใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทสามารถให้บริการด้วยเวอร์ชั่นของเว็บไซต์ที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่านได้

 • ข้อมูลบันทึกการใช้งาน

  การบันทึกกิจกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้และสามารถระบุปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ข้อมูลตำแหน่ง

  ด้วยการใช้ IP address ของท่านบริษัทจะสามารถแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นภาษาท้องถิ่นของท่านตามประเทศที่ท่านอยู่ได้ สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

 • คุกกี้

  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของเราได้ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของคุณและไฟล์นี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ช่วยเราพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ รวมถึงให้เราสามารถติดตามผู้ที่ได้แนะนำคุณมา (ถ้ามี) และปรับปรุงแคมเปญโฆษณาในอนาคตของเราได้

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

  ท่านจะต้องส่งเอกสารสำหรับทำการยืนยันมาให้กับเราผ่านทางพื้นที่สมาชิกของบริษัทเพื่อเปิดใช้งานบัญชีซื้อขายของท่าน เอกสารเหล่านี้ถูกส่งผ่านทางการเชื่อมต่อ 128-bit SSL และถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

คุกกี้

อินเตอร์เน็ตคุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของเราได้ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้จะมีหมายเลขแทนตัวผู้ใช้ที่เป็นเอกลักษณ์และจะถูกจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนี้คือ ข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถให้บริการคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมไปถึงการแสดงหน้าเว็บเพจตามที่คุณต้องการและในแบบที่คุณชื่นชอบ

คุกกี้ได้ถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์อยู่เสมอและท่านสามารถเลือกได้ว่าจะรับคุกกี้เหล่านี้หรือไม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่าน ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราบางส่วนได้ถ้าหากท่านเลือกที่จะปิดรับคุกกี้ โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่สำหรับสมาชิกและพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านเปิดรับคุกกี้เพื่อที่ท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานบริการออนไลน์ของเรา

นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้สำหรับทำฟีเจอร์สการตลาดเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่พึ่งจะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โดยที่เราอาจจะมีการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น Google และ AdRoll เพื่อแสดงโฆษณาของเราผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้กับคุณตามเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าใช้งาน คุณสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานในส่วนนี้ของคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยไปที่ การตั้งค่าโฆษณาของ Google และที่หน้า DoubleClick opt-out

บริษัทมีการใช้คุกกี้ session ID ชั่วคราว และคุกกี้ที่อยู่ระยะยาว (persistent cookies) คุกกี้ session ID จะหมดอายุลงหลังจากช่วงเวลาที่ได้ตั้งไว้หรือเมื่อมีการปิดหน้าต่าง ส่วนคุกกี้ระยะยาวจะอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านเป็นระยะเวลานาน ท่านสามารถลบคุกกี้ระยะยาวนี้ได้ด้วยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในไฟล์ ‘Help’ ของเว็บบราวเซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราและวิธีการทำงานของคุกกี้ของเรา คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ ที่นี่

วิธีการที่เราขอความยินยอมจากคุณ

เมื่อเรามีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การให้คำยินยอมนี้จะเป็นไปตามข้อตกลงสำหรับลูกค้า/เงื่อนไขและข้อตกลงของธุรกิจที่เป็นตัวควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา ซึ่งได้ถูกแสดงไว้บนเว็บไซต์ของเรา หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เราได้มีการตกลงร่วมกันกับคุณ หรือตามที่ได้มีการพูดคุยกันกับคุณเป็นครั้งคราว

ถ้าหากเราได้รับคำยินยอมจากคุณเพื่อการดำเนินการที่เป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนคำยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและระยะเวลาในการเก็บรักษา

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรา ไม่ว่าคุณจะติดต่อกับเราด้วยตัวเอง ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางสื่อกลางทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานตราบเท่าที่เรายังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ ในรูปแบบของการจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยและข้อมูลที่เป็นตัวกระดาษ หรือบันทึกอื่น ๆ และเรามีมาตรการที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราจะป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลไปในทางที่ผิด ไม่ให้เกิดการสูญหาย ไม่ให้มีการเข้าถึง รับเปลี่ยน หรือเปิดเผยข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อเราพิจารณาแล้วว่า เราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราได้ทำการจัดเก็บมา เราจะลบรายละเอียดต่าง ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณ หรือเราจะทำลายบันทึกข้อมูลนี้ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามเราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ให้เราต้องคงข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเรากับคุณได้สิ้นสุดลง:

 • สำเนาเอกสารที่เราใช้ในการปฏิบัติตามการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า;

 • เอกสารประกอบและบันทึกการทำธุรกรรมระหว่างเรากับคุณและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ

นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้ในรูปของบันทึกการติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยตัวเอง จะถูกจัดเก็บไว้ตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในท้องถิ่น (เช่น 5 ปี หลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ) เมื่อคุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านการตลาด เราจะเก็บรายละเอียดของคุณไว้ในลิสต์ของผู้ที่ไม่ต้องการรับข้อมูล เพื่อที่เราจะสามารถทราบได้ว่าคุณไม่ต้องการได้รับข้อมูลเหล่านี้

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปี ถ้าหากเราไม่สามารถลบข้อมูลนี้ได้ด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมาย ข้อกำหนด หรือทางเทคนิค

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้จัดเก็บไว้มีดังนี้

ข้อมูลและการเข้าถึง

ถ้าหากคุณถามเรา เราจะยืนยันว่าเราได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และถ้ามี เรามีการประมวลผลข้อมูลใดบ้าง และถ้ามีการร้องขอ เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนี้ (พร้อมกับข้อมูลอื่น ๆ บางอย่าง) ภายในสามสิบ (30) วัน นับตั้งแต่วันที่คุณได้ร้องขอ ถ้าหากคุณต้องการสำเนาเพิ่มเติม เราอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติม

การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราได้จัดเก็บมามีส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง ถ้าหากเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้อื่น เราจะแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้พวกเขาได้รับทราบ ถ้าหากคุณถามเรา ถ้าหากเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบัติ เราจะแจ้งรายละเอียดของผู้ที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณได้ทราบ เพื่อที่คุณจะสามารถติดต่อพวกเขาได้โดยตรง

คุณสามารถแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอีเมลของคุณได้ทาง support@trading-point.com บริษัทจะทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามที่คุณกำหนด สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเราอาจต้องการเอกสารยืนยันจากคุณด้วย เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องทำการเก็บเอาไว้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ

การลบข้อมูล

คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี เช่น เมื่อเราไม่ต้องการข้อมูลหรือคุณได้ถอนคำยินยอมของคุณ​ (เมื่อเกี่ยวข้อง) ซึ่งเราไม่มีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ คำขอดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในส่วนของ 'การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและระยะเวลาในการเก็บข้อมูล' ถ้าหากเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้อื่น เราจะแจ้งการลบข้อมูลนี้ให้พวกเขาได้ทราบ ถ้าหากคุณถามเรา เมื่อเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมายสำหรับการปฏิบัติ เราจะแจ้งรายละเอียดของผู้ที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณได้ทราบ เพื่อที่คุณจะสามารถติดต่อพวกเขาได้โดยตรง

ข้อจำกัดด้านการประมวลผล

คุณสามารถขอให้เรา 'บล็อค' หรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี เช่น ถ้าหากคุณสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ต้องการให้เราทำการประมวลผลข้อมูล ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้เราหยุดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะตัดสินใจไม่ยินยอมตามข้อจำกัดตามที่ได้ร้องขอ ถ้าหากเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้อื่น เราจะแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้ให้พวกเขาได้รับทราบ ถ้าหากคุณถามเรา เมื่อเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมายสำหรับการปฏิบัติ เราจะแจ้งรายละเอียดของผู้ที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณได้ทราบ เพื่อที่คุณจะสามารถติดต่อพวกเขาได้โดยตรง

การเคลื่อนย้ายข้อมูล

ภายใต้ General Data Protection Regulation (679/2016) ในสภาวะการณ์บางอย่าง คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราไว้ (ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถอ่านได้โดยคอมพิวเตอร์) และเพื่อนำไปใช้งานซ้ำที่อื่น หรือขอให้เราโอนข้อมูลนี้ไปยังกลุ่มที่สามที่คุณต้องการ

การคัดค้าน

คุณสามารถขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะปฏิบัติตามถ้าหากเรา:

 • ต้องพึ่งพาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเองหรือของผู้อื่น เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ถ้าหากเราสามารถแสดงพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลได้;

 • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการตลาดโดยตรง; หรือ

 • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการวิจัย เว้นแต่ว่าการประมวลผลดังกล่าวมีความจำเป็นเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรมภายใต้ประโยชน์ของสาธารณะ

การตัดสินใจและการรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ

ถ้าหากเราได้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณโดยใช้ขั้นตอนแบบอัตโนมัติ (เช่น ผ่านการรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ) ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของคุณในการใช้บริการหรือมีผลกระทบที่สำคัญต่อคุณ คุณสามารถร้องขอไม่ให้การตัดสินใจนี้มีผลต่อคุณได้ เว้นแต่เราสามารถแสดงให้คุณเห็นได้ว่า การตัดสินใจดังกล่าวมีความจำเป็น หรือเป็นผลมาจากสัญญาระหว่างเราและคุณ ถึงแม้ว่าการตัดสินใจนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา คุณสามารถคัดค้านการตัดสินใจนี้และร้องขอให้มีการใช้มนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมได้

การเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ถ้าหากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะต้องทำการแจ้งให้บริษัทได้ทราบโดยการส่งอีเมลมาที่ dpo@trading-point.com ถ้าหากคุณมีความประสงค์เช่นนี้เราจะไม่สามารถให้ข้อมูล บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่คุณร้องขอได้อีกต่อไป โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีส่วนรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาข้อมูล

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาข้อมูล:

ที่อยู่อีเมล: dpo@trading-point.com

ที่อยู่: 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณตามระเบียบและข้อบังคับและเมื่อบริษัทมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะปกป้องสิทธิ์และ/หรือเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมายจากรัฐบาลหรือระหว่างรัฐบาลและ/หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในทางที่ผิดหรือการสูญหายของข้อมูลและ/หรือข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่บริษัทไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากการใช้รหัสผ่านไปในทางที่ไม่ถูกต้อง การละเลยหรือการแทรกแซงที่ไม่ประสงค์ดี หรืออื่น ๆ จากทางฝั่งของคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เรามีการตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้ากับกฎหมายและเทคโนโลยีใหม่ ๆ, การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ถ้าหากเราตัดสินใจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะทำการโพสต์สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ในนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นที่อื่น ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้คุณได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลที่เราได้ทำการจัดเก็บ วิธีการที่เราใช้งาน และสภาวะที่เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้

ถ้าหากคุณมีข้อร้องเรียน

ถ้าหากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนมาให้เราซึ่งเราจะมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สำหรับการส่งข้อร้องเรียนนี้ โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ complaints@trading-point.com

ถ้าหากคุณยังรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการตอบสนองของเรา คุณมีสิทธิที่จะส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเราที่ Office of the Commissioner for Personal Data Protection (the “Commissioner”) คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ของ Commissioner ที่ http://www.dataprotection.gov.cy หรือที่เบอร์โทรศัพท์ +357 22818456

วิธีการติดต่อเรา

ถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรุณาส่งอีเมลมาหาเราที่ support@trading-point.com หรือที่ dpo@trading-point.com

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา