นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่ Trading Point of Financial Instruments UK Limited (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ‘บริษัท’) ทำการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.xm.com รวมถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่สำหรับสมาชิกของบริษัท นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ที่มีการดำเนินงานโดยองค์กรและ/หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

เราจริงจังกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ดังนั้นบริษัทจึงมีการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า ผู้สมัคร และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดใดบ้าง?

สำหรับการที่ท่านจะสามารถเปิดบัญชีกับเราได้นั้น ท่านจะต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มสมัครมาให้กับเรา หลังจากที่ท่านได้ส่งแบบฟอร์มสมัครมาให้เราแล้ว ท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาใบสมัครของท่านได้และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะมีการใช้ข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยกับเราสำหรับการแจ้งข้อมูลบริการต่าง ๆ ให้กับท่าน นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เราใช้ในการติดต่อท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลนี้รวมไปถึงข้อมูลที่ท่านได้กรอกเมื่อทำการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หรือข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องของบริษัท

การปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมีการจดทะเบียนกับ Information Commissioner’s Office (ICO) ที่สหราชอาณาจักร บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บและเก็บรักษาข้อมูลของ ICO

บริษัทไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้ากับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทพยายามที่จะทำการเปิดเผยเฉพาะในส่วน ‘ที่จำเป็นเท่านั้น’ เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะทำการแจ้งให้บุคคลที่สามได้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับดังกล่าว

ลูกค้ายอมและยินยอมให้บริษัทสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งถูกจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อใช้สำหรับการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับสมาชิกในกลุ่มบริษัท ซึ่งนั่นหมายความว่าบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทสาขาของกลุ่มบริษัทเหล่านี้สามารถได้รับข้อมูลนี้เช่นกัน นอกจากนี้บริษัทยังสามารถแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามบางกลุ่ม รวมถึงผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาที่จะให้บริการทางด้านธุรการ การเงิน การประกัน การค้นคว้าวิจัย หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่แนะนำธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ ศาล และผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับกลุ่มธุรกิจ เช่น บริษัทผู้ให้บริการบัตรหรือธนาคาร เพื่อดำเนินการให้บริการตามการร้องขอจากลูกค้า บุคคลที่สามดังกล่าวจะทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่มีการจัดเก็บจากการใช้บริการของบริษัท

ระบบการติดตามข้อมูลที่มีการใช้บนเว็บไซต์ของบริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อสร้างการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลในแนวทางดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลอุปกรณ์

  ด้วยการทราบถึงอุปกรณ์ของท่านที่ใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทสามารถให้บริการด้วยเวอร์ชั่นของเว็บไซต์ที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่านได้

 • ข้อมูลบันทึกการใช้งาน

  การบันทึกกิจกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้และสามารถระบุปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ข้อมูลตำแหน่ง

  ด้วยการใช้ IP address ของท่านบริษัทจะสามารถแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นภาษาท้องถิ่นของท่านตามประเทศที่ท่านอยู่ได้ สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

 • คุกกี้

  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของเราได้ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของท่านและไฟล์นี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ช่วยเราพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ รวมถึงให้เราสามารถติดตามผู้ที่ท่านแนะนำมาให้กับเราและปรับปรุงแคมเปญโฆษณาในอนาคตของเราได้

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

  ท่านจะต้องส่งเอกสารสำหรับทำการยืนยันมาให้กับเราผ่านทางพื้นที่สมาชิกของบริษัทเพื่อเปิดใช้งานบัญชีซื้อขายของท่าน เอกสารเหล่านี้ถูกส่งผ่านทางการเชื่อมต่อ 128-bit SSL และถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

การเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ถ้าหากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร และถ้าหากท่านมีความประสงค์เช่นนั้นเราจะไม่สามารถให้ข้อมูล บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านร้องขอได้ โดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนนี้

การอัพเดทข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอีเมล์ของท่านได้ทาง support@xm.com บริษัทจะทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามที่ท่านกำหนด สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเราอาจต้องการเอกสารยืนยันจากท่านด้วย เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องเก็บเอาไว้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

คุกกี้

อินเตอร์เน็ตคุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของเราได้ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้จะมีหมายเลขแทนตัวผู้ใช้ที่เป็นเอกลักษณ์และจะถูกจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนี้คือ ข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ของเราซึ่งรวมไปถึงการแสดงหน้าเว็บเพจได้ตามที่ท่านต้องการและในแบบที่ท่านชื่นชอบ

คุกกี้ได้ถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์อยู่เสมอและท่านสามารถเลือกได้ว่าจะรับคุกกี้เหล่านี้หรือไม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่าน ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราบางส่วนได้ถ้าหากท่านเลือกที่จะปิดรับคุกกี้ โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่สำหรับสมาชิกและพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านเปิดรับคุกกี้เพื่อที่ท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานบริการออนไลน์ของเรา

นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้สำหรับทำฟีเจอร์สการตลาดเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่พึ่งจะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นอกจากนี้เราอาจจะมีการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น Google และ AdRoll เพื่อแสดงโฆษณาของเราผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้กับท่านตามเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าใช้งาน ท่านสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานในส่วนนี้ของคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยไปที่ การตั้งค่าโฆษณาของ Google และที่หน้า DoubleClick opt-out

บริษัทมีการใช้คุกกี้ session ID ชั่วคราว และคุกกี้ที่อยู่ระยะยาว (persistent cookies) คุกกี้ session ID จะหมดอายุลงหลังจากช่วงเวลาที่ได้ตั้งไว้หรือเมื่อมีการปิดหน้าต่าง ส่วนคุกกี้ระยะยาวจะอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านเป็นระยะเวลานาน ท่านสามารถลบคุกกี้ระยะยาวนี้ได้ด้วยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในไฟล์ ‘Help’ ของเว็บบราวเซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราและวิธีการทำงานของคุกกี้ของเรา กรุณาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ได้ ที่นี่

ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล “ที่ใช้ลงทะเบียน” ของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราเมื่อทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทจัดเป็นข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนซึ่งได้รับการปกป้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลลงทะเบียนของท่านได้หลังจากที่ทำการล็อกอินไปยังพื้นที่สำหรับสมาชิกด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่านเลือก การเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและปลอดภัยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน ข้อมูลลงทะเบียนนี้ได้รับการจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบริษัทผ่านทางการเชื่อมต่อ 128-bit SSL ที่ปลอดภัย อีกทั้งยังมีการใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปกป้องกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ว่าเป็นข้อมูลลงทะเบียนจะถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ท่านมีสิทธิ์ (มีข้อยกเว้นบางอย่าง) ที่จะขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่่านที่บริษัทได้ทำการจัดเก็บไว้และสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงความไม่ถูกต้องของข้อมูลได้ สำหรับการร้องขอข้อมูลดังกล่าว กรุณาระบุข้อมูลที่ท่านต้องการดูพร้อมแสดงข้อมูลระบุตัวตนของท่าน เราจะตอบรับคำร้องขอของท่านและตอบกลับท่านพร้อมแจ้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องภายใน 40 วันหลังจากที่ได้รับคำร้องขอของท่าน

การส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดแต่บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง เมื่อเราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เราจะมีการใช้ขั้นตอนและฟีเจอร์สความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อปกป้องการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ข้อมูลที่เราได้ทำการจัดเก็บจากท่านอาจจะถูกส่งและจัดเก็บไว้ในพื้นที่นอก European Economic Area (EEA) ซึ่งอาจถูกดำเนินการโดยพนักงานที่มีการปฏิบัติงานอยู่ภายนอก EEA ซึ่งทำงานให้กับเราหรือซัพพลายเออร์ของเรา พนักงานดังกล่าวอาจจะมีหน้าที่ในการทำตามคำร้องขอของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางด้านการเงิน และดูแลการจัดหาบริการช่วยเหลือต่าง ๆ การที่ท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเราหมายความว่าท่านได้ยอมรับในกระบวนการส่งข้อมูล การจัดเก็บ และการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อทำให้ข้อมูลของท่านได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของท่านตามระเบียบและข้อบังคับและเมื่อบริษัทมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะปกป้องสิทธิ์และ/หรือเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมายจากรัฐบาลหรือระหว่างรัฐบาลและ/หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในทางที่ผิดหรือการสูญหายของข้อมูลและ/หรือข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่บริษัทไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากการใช้รหัสผ่านไปในทางที่ไม่ถูกต้อง การละเลยหรือการแทรกแซงที่ไม่ประสงค์ดี หรืออื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบับนี้

เรามีการตรวจสอบข้อความในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้ากับกฎหมายและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ถ้าหากเราตัดสินใจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะทำการโพสต์สิ่งที่ทำการเปลี่ยนแปลงไว้บนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นที่อื่น ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสมเพื่อให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้ทำการจัดเก็บ วิธีการที่เราใช้งาน และภายใต้สภาวะใดบ้างที่เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้

คำถามสงสัย

ถ้าหากท่านมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาส่งอีเมล์มาให้เราที่ support@xm.com

นโยบายคุกกี้: XM.COM มีการใช้คุกกี้ เมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เราถือว่าท่านได้ยอมรับในนโยบายนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านที่ ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้