XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

กล่าวนำ

เรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าและผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้าของเราซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของเรา เพื่อที่เราจะสามารถส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ของเราที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่พวกเขาเหล่านี้ได้

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา และนโยบายฉบับนี้ของเราจะเป็นตัวที่ปกป้องและดูแลการรักษาความลับของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของแต่ละท่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้กล่าวถึงวิธีการที่ Trading Point of Financial Instruments Ltd ("บริษัท" หรือ "XM") ได้จัดเก็บ ใช้งาน และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รับจากคุณหรือจากบุคคลที่สาม ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับการให้บริการของเรา หรือที่เราได้จัดเก็บจากการใช้บริการของคุณ และ/หรือเว็บไซต์ของเรา (เช่น www.xm.com) และ/หรือเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่บนพื้นที่สำหรับสมาชิกของบริษัท นอกจากนี้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลยังแจ้งสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้คุณได้ทราบ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้รับการทบทวนอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการคำนึงถึงข้อบังคับและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติของเรา รวมถึงให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดของเรา

โปรดทราบว่า ถ้าหากคุณเป็นพนักงานของบริษัทในปัจจุบันหรือในอดีต ผู้สมัครงาน ผู้รับเหมาให้กับบริษัท หรือผู้ให้บริการจากภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้ในส่วนที่มีความเชื่อมโยงกับสัญญาจ้างของคุณ หรือความสัมพันธ์แบบคู่สัญญาของคุณตามที่มีความเกี่ยวข้อง

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลกับกิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ ของ XM ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้า ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้สมัครงาน และพนักงานในปัจจุบันหรือในอดีตของบริษัท นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กร และ/หรือกลุ่มจากภายนอกอื่น ๆ

เราคือใคร

Trading Point of Financial Instruments Ltd เป็น Cyprus Investment Firm (CIF) ที่มีใบอนุญาตและมีการกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 120/10 และมีสำนักงานที่ใช้จดทะเบียนอยู่ที่ 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

Trading Point of Financial Instruments Ltd เป็นส่วนหนึ่งของ XM Group ซึ่งแต่ละหน่วยงานของ XM Group ต่างก็มีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลแยกเป็นของตัวเอง โดยที่หน่วยงานดังกล่าวจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ดังนั้นถ้าหากคุณสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูที่รายละเอียดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ซึ่งคุณจะสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของพวกเขา

การปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ดังนั้นบริษัทจึงมีการใช้มาตรการที่เหมาะสมต่างๆ ในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ที่กำลังจะมาเป็นลูกค้า, ผู้สมัคร และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทกุท่าน

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้าตามกฎหมายและกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เรามีมาตรการทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมและเป็นระบบ รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะทำให้ข้อมูลของคุณถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา เรามีการอบรมและเพิ่มการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษา ปกป้อง และเอาใจใส่ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณให้กับพนักงานของเรา เราจริงจังกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล และจะมีการใช้มาตรการทางด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม เช่น การเลิกจ้างถ้าหากมีความจำเป็น นอกจากนี้เรายังมีการใช้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทของเรามีการจัดการ/ดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทางด้านการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ส่งให้เราเมื่อทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือบริการต่างๆ ของบริษัทถูกจัดเป็นข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งจะได้รับการปกป้องคุ้มครองด้วยแนวทางต่างๆ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนของคุณได้หลังจากการล็อกอินไปยังพื้นที่สำหรับสมาชิกด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่คุณเลือก คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้กับตัวคุณเองเพียงผู้เดียวและไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้กับผู้อื่น ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและในพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งมีเฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ผ่านการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกส่งไปที่บริษัทผ่านการเชื่อมต่อแบบ 128-bit SSL และเราได้มีการใช้มาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งให้กับบริษัทในส่วนที่ไม่ได้ถูกจำแนกเป็นข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเช่นกันและมีเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ผ่านการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้

การส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แต่บริษัทมีความพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านมาตรการป้องกันที่จริงจัง เมื่อเราได้รับข้อมูลจากคุณแล้ว เราจะมีการใช้กระบวนการและขั้นตอนทางด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

มีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราได้จัดเก็บ

สำหรับการที่คุณจะสามารถเปิดบัญชีกับเราได้นั้น คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์และส่งแบบฟอร์มใบสมัครมาให้เรา หลังจากที่คุณได้ส่งแบบฟอร์มใบสมัครมาให้เราแล้ว คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาใบสมัครของคุณได้และเพื่อให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจจะมีการใช้ข้อมูลที่คุณได้ส่งให้กับเราเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ให้คุณได้ทราบ

ข้อมูลที่เราอาจทำการจัดเก็บจากคุณ ได้แก่:

 • ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟ็กซ์ เป็นต้น);

 • วันเกิด, สถานที่เกิด, เพศ, สัญชาติ;

 • ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และความมั่งคั่งของคุณ ซี่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน, สินทรัพย์และหนี้สิน, ข้อมูลบัญชีธนาคาร, รายการธุรกรรมการเทรด, ข้อมูล FATCA และ CRS, และรายการทางการเงิน;

 • บาลานซ์ของบัญชีซื้อขาย, กิจกรรมการซื้อขาย, คำถามของคุณ และการตอบกลับของเรา;

 • ข้อมูลที่แสดงว่าคุณมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญของรัฐหรือไม่;

 • รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพและการจ้างงาน;

 • ข้อมูลที่เป็นการแสดงถึงการพิสูจน์ตัวตน (เช่น ลายเซ็น);

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่;

 • ผลการเทรด, ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเทรด;

 • ข้อมูลการตรวจสอบยืนยัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่รถ (รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากข้อมูลสาธารณะหรือจากหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกันกับเรา) นอกจากนี้เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ อีก เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว และ/หรือหนังสือเดินทาง/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี;

 • ข้อมูลอื่นๆ ที่โดยปกติถูกนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณและที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การซื้อขายของคุณซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริการที่เราได้ส่งมอบให้แก่คุณ

 • กิจกรรมและความเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์

เราได้รับข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ แอป แอปพลิเคชั่นเปิดบัญชี แบบฟอร์มลงทะเบียนทดลอง แบบฟอร์มลงทะเบียนการสัมมนาออนไลน์ การสมัครรับข่าวสารล่าสุด และจากข้อมูลที่มีให้ในหลักสูตรการสื่อสารการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ผ่านแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้เรายังมีการเก็บบันทึกพฤติกรรมการซื้อขายของท่าน รวมถึงบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้เลือกทำการซื้อขายกับเราและผลลัพธ์ของการซื้อขาย;

 • ข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการซื้อขายและการลงทุนของคุณ ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่ได้ลงทุน;

 • ความชื่นชอบของคุณเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ

เราอาจมีการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามความสมัครใจเป็นครั้งคราว (เช่น ผ่านการวิจัยตลาดหรือแบบสอบถาม)

ถ้าหากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่เราต้องการเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการให้แก่คุณได้

เราอาจมีการบันทึกการสื่อสาร ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ การพูดคุยด้วยตัวเองหรืออื่น ๆ ที่เราได้มีการติดต่อกับคุณเกี่ยวกับบริการที่เราได้ส่งมอบให้คุณและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ การบันทึกข้อมูลเหล่านี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพียงผู้เดียวและจะใช้ประกอบเป็นหลักฐานสำหรับการสื่อสารระหว่างคุณและเรา การสนทนาทางโทรศัพท์อาจถูกบันทึกเสียงโดยไม่มีเสียงเตือนหรือการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นอกจากนี้ถ้าหากคุณเดินทางไปที่สำนักงานหรือที่ตั้งของเรา เราอาจมีการใช้ CCTV ซึ่งจะมีการบันทึกภาพของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ร้องขอ

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่เราไม่ได้ร้องขอและไม่จำเป็นสำหรับการให้บริการ เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลนี้ (ถ้าหากการดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายและมีความสมเหตุสมผล)

XM นำแพลตฟอร์ม YouTube มาใช้เพื่อดำเนินรายการ ให้บริการ และแสดงเนื้อหาวิดีโอเกี่ยวกับองค์กรของเรา ตลอดจนข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาด โปรดศึกษาข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ส่วนบุคคลหรือในระบบทรัพยากรบุคคลของบริษัท เรามีข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลของพนักงานที่แยกต่างหากสำหรับพนักงานของเรา ซึ่งจะแสดงให้ท่านได้ทราบในช่วงการรับสมัคร บริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล:

 • ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, วันเกิด, ที่อยู่อีเมล, เพศ, สถานภาพสมรส ฯลฯ;

 • CVs และข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกจัดเก็บในช่วงการรับสมัคร;

 • ข้อมูลอ้างอิงจากนายจ้างคนก่อนหน้า;

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี;

 • ข้อมูลอาชญากรรม;

 • ชื่อตำแหน่งงาน, รายละเอียดของงาน และระดับค่าจ้าง;

 • ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติ เช่น จดหมายแสดงความกังวล และการดำเนินการทางวินัย;

 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานภายใน;

 • ประวัติ/ข้อมูลด้านสุขภาพหรือการรักษา;

 • รหัสภาษี;

 • เงื่อนไขและข้อตกลงของการจ้างงาน;

 • รายละเอียดการฝึกอบรม

เราอาจถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เราเห็นจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์การสมัครงาน

ถ้าหากคุณไม่ผ่านการคัดเลือกสมัครงาน เราอาจขอความยินยอมจากคุณในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เผื่อในกรณีที่เราเปิดรับสมัครงานอื่นที่เหมาะสมในบริษัทของเรา ซึ่งเราเห็นว่าคุณอาจต้องการสมัคร คุณสามารถปฏิเสธที่จะยินยอมให้เราเก็บข้อมูลของคุณไว้ได้ ซึ่งจะไม่มีผลใด ๆ ตามมาจากการปฏิเสธนี้

พื้นฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามกฎหมาย

เราอาจทำการประมวลผลต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพื้นฐานดังต่อไปนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. การปฏิบัติตามสัญญา

  เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะสามารถให้บริการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามความสัมพันธ์ทางสัญญากับลูกค้าของเรา (เพื่อที่จะทำตามข้อบังคับตามสัญญาของเรา) นอกจากนี้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังถูกนำมาใช้เพื่อทำขั้นตอนการรับลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์

  จากข้อมูลข้างต้น เรามีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะสามารถรับคุณเข้ามาเป็นลูกค้าได้ และเราจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถจัดการบัญชีซื้อขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยทำให้เรามั่นใจว่าคุณได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา สิ่งนี้อาจรวมถึงการที่กลุ่มบุคคลที่สามได้ทำการตรวจสอบเครดิตหรือตัวตนในนามของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้ทราบว่าคุณคือใคร เนื่องจากเรามีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบางอย่างของ ‘Know Your Customer’ และ ‘Customer Due Diligence’

 2. การปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านกฎหมาย

  มีข้อบังคับทางด้านกฎหมายหลายตัวที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา และยังรวมไปถึงข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย (เช่น กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายบริการทางการเงิน กฎหมายบริษัท กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายภาษี) นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลหลายแห่งที่เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เราต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและข้อบังคับเหล่านี้ได้กำหนดให้เราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการตรวจสอบเครดิต การตรวจสอบยืนยันตัวตน การจ่ายเงิน การปฏิบัติตามคำสั่งศาล กฎหมายภาษี หรือการรายงานตามข้อกำหนด และการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน

  ข้อผูกพันเหล่านี้จะมีผลตามช่วงเวลาต่าง ๆ ได้แก่ ช่วงการรับลูกค้า การจ่ายเงินและการตรวจสอบระบบสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง

 3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือกลุ่มบุคคลที่สาม ซึ่งผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนี้หมายถึงว่าเมื่อเรามีเหตุผลทางด้านธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการใช้ข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องไม่ขัดกับสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับคุณ ตัวอย่างของกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่:

  • การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายและการเตรียมการในการป้องกันตนเองในกระบวนการของคดีความ;

  • วิธีการและกระบวนการที่เราได้ดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบและไอทีของบริษัท การป้องกันการเกิดอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน การควบคุมการผ่านเข้าออก และมาตรการป้องกันการบุกรุก;

  • การติดตั้งระบบกล้อง CCTV (ในที่ตั้งของเราเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย);

  • มาตรการในการจัดการธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ;

  • การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน XM Group เพื่อวัตถุประสงค์ในการอัปเดท/ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกรอบการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน;

  • การบริหารจัดการความเสี่ยง

 4. คุณได้ให้คำยินยอมแล้ว

  การจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะเป็นไปตามที่คุณได้ให้คำยินยอม (ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลที่ได้มีการอธิบายหรือบอกเป็นนัยอยู่ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากคุณ) คุณสามารถยกเลิกคำยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา; อย่างไรก็ตามการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกิดขึ้นก่อนได้รับการบอกยกเลิกคำยินยอมจะไม่ได้รับผล

 5. เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริการ/ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับลูกค้า

 6. เพื่อที่เราจะสามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์แก่คุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และทบทวนความต้องการของคุณได้

  หลังจากที่คุณได้เปิดบัญชีซื้อขายกับเรา หรือเลือกติดตามอัพเดทหรือการสัมมนาออนไลน์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้บริการและปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ นอกจากนี้เรามีความต้องการทำให้มั่นใจว่าเรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ดังนั้นเราจะมีการทบทวนถึงความต้องการของคุณตามวงรอบเวลา เพื่อที่คุณจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการจากเรามากที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้

 7. เพื่อช่วยให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งได้แก่ การให้บริการลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

  ในบางครั้งเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้ในช่วงการใช้บริการ และ/หรือการตอบแบบสอบถามของลูกค้า เพื่อช่วยเหลือเราในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำให้เรามั่นใจว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานสูงที่สุดจากเราและเพื่อทำให้เราเป็นผู้นำในตลาดของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการทางด้านการเงินต่อไปถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

  เรามีการติดตามกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทุกครั้งที่คุณเข้าไปยังเว็บไซต์ ข้อมูลที่เราได้รับทำให้เราสามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยที่ข้อมูลนี้จะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวบุคคลของคุณได้

 8. เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวคุณ

  ในบางครั้งเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้ในช่วงการใช้บริการ และ/หรือการตอบแบบสอบถามของลูกค้า เพื่อช่วยเหลือเราในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคของคุณเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่มีมาตรฐานสูงที่สุด และเพื่อที่ให้เราเป็นผู้นำในตลาดของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการทางด้านการเงินต่อไปถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 9. เพื่อตรวจสอบหรือตอบคำถามหรือระงับข้อพิพาท

  เราอาจมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้มาจากการตรวจสอบปัญหา และ/หรือการแก้ไขข้อพิพาทกับคุณ เนื่องจากการทำให้แน่ใจว่าปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันสั้นถือเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 10. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, คำสั่งศาล, กระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ หรือข้อบังคับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

  เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางด้านกฎหมายอื่น ๆ หรือข้อบังคับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านกฎหมายและเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 11. เพื่อส่งแบบสอบถามให้คุณ

  ในบางครั้งเราอาจส่งแบบสอบถามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้าให้กับคุณ การสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อพยายามทำให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานดีที่สุดให้กับคุณถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา อย่างไรก็ตามในบางครั้งเราอาจขอให้คุณเข้าร่วมในการทำแบบสำรวจอื่น ๆ ซึ่งถ้าหากคุณยินยอมที่จะเข้าร่วมในการทำแบบสำรวจอื่น ๆ เราจะปฏิบัติตามคำยินยอมของคุณในการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บจากแบบสำรวจนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ในแบบสำรวจที่เราได้ส่งออกไป ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นจากลูกค้าหรืออื่น ๆ จะถูกแบ่งแยกและทำไม่ให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ก่อนที่จะมีการแชร์ผลลัพธ์จากแบบสำรวจให้กับกลุ่มบุคคลที่สาม

 12. การวิเคราะห์ข้อมูล

  หน้าเว็บไซต์และอีเมลของเราอาจมี web beacons หรือ pixel tags หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามการได้รับข้อมูลและนับจำนวนผู้ใช้งานที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเรา เราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ประวัติการซื้อขายย้อนหลัง) ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคนอื่น ๆ แบบไม่มีการแสดงตัวตนของเจ้าของข้อมูล (นำข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลออกไป) เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ทางสถิติที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนำเราไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น

  ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกทำให้ไม่สามารถแสดงตัวตนของเจ้าของได้แล้ว เราไม่มีความจำต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในรูปของข้อมูลที่มีการระบุเจ้าของข้อมูล การประเมินข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อทำให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตรงกับความต้องการของตลาดถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 13. วัตถุประสงค์ด้านการตลาด

  เราอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลด้านการตลาดให้คุณทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่คุณยินยอม (รวมถึงแคมเปญโซเชียลมีเดีย) เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของเรา ถ้าหากเรามีการส่งข้อมูลด้านการตลาดให้คุณ เราจะกระทำตามความยินยอมของคุณหรือตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

  เราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับกลุ่มจากภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้พวกเขาสามารถทำการตลาดตรงไปที่คุณ

 14. วัตถุประสงค์ภายในของธุรกิจและการเก็บรักษาประวัติ

  เราอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจภายในและการวิจัย รวมถึงเพื่อเป็นการเก็บประวัติ การดำเนินกระบวนการดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและมีความจำเป็นตามข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงการสื่อสารระหว่างเราและท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งเราได้มอบให้ท่าน และความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน นอกจากนี้ เรายังจะมีการเก็บประวัติไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามข้อตกลงที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน

 15. การประกาศต่าง ๆ ตามกฎหมาย

  มีบ่อยครั้งที่กฎหมายได้กำหนดให้เราต้องให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกฎหมาย เราอาจมีความจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงหรือฟีเจอร์สของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เรามีความจำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ให้กับคุณ คุณจะยังคงได้รับข้อมูลนี้จากเราถึงแม้ว่าคุณเลือกที่จะไม่รับข้อมูลด้านการตลาดโดยตรงจากเราแล้วก็ตาม

 16. การปรับโครงสร้างองค์กร

  ถ้าหากเรามีการปรับโครงสร้างองค์กรทั้งหมดหรือบางส่วน หรือถ้าหากกลุ่มบุคคลที่สามได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองธุรกิจของเรา เราอาจมีความจำเป็นที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหรือการครอบครองกรรมสิทธิ์นี้ โดยที่การใช้ข้อมูลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการแชร์ข้อมูลของคุณซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงทางด้านกฎหมาย การใช้ข้อมูลของคุณนี้ถือเป็นผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายที่เราได้มีต่อคุณ

 17. ความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม

  ถ้าหากคุณได้เดินทางเข้าสู่สถานที่ตั้งใด ๆ ของเรา เราอาจมีการบันทึกภาพของคุณบนกล้อง CCTV ของเราเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย นอกจากนี้เรายังอาจมีการเก็บบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางเข้าสู่ที่ตั้งของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันใด ๆ การดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอถือเป็นผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของลูกค้าให้กับกลุ่มบุคคลที่สาม เว้นแต่: (a) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง; (b) ถ้าหากการเปิดเผยข้อมูลถือเป็นหน้าที่ต่อสาธารณะ; (c) ถ้าหากผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราต้องมีการเปิดเผยข้อมูล; หรือ (d) ตามคำร้องขอของคุณหรือคำยินยอมของคุณหรือบุคคลตามที่ได้มีการอธิบายไว้ในนโยบายนี้ บริษัทจะพยายามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่ ‘จำเป็นต้องทราบ’ เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยผู้ที่มีอำนาจในการกำกับดูแล ภายใต้กรณีดังกล่าวบริษัทจะแจ้งบุคคลที่สามให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้ บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลดังต่อไปนี้:

 • สมาชิกของ XM Group ซึ่งหมายความว่าบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทย่อยสามารถรับข้อมูลดังกล่าวได้;

 • ผู้ให้บริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาในการให้คำแนะนำด้านการจัดการทั่วไป ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านภาษี ด้านการดำเนินงาน ด้านการประกัน ด้านการวิจัย หรือบริการอื่น ๆ

 • ผู้แนะนำธุรกิจที่เราได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน;

 • กลุ่มธุรกิจ, ผู้ให้เครดิต, ศาล, ศาลยุติธรรม, และผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่ได้มีการยินยอมหรือที่เป็นไปตามกฎหมาย;

 • ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน (PSPs) และ/หรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการฝากเงิน/การถอนเงิน ไปยัง/จากบัญชีซื้อขายที่มีอยู่กับบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเริ่มต้นการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (เช่น การฝากเงินโดยบุคคลที่สาม);

 • บุคคลใด ๆ ที่คุณได้อนุญาต

ถ้าหากบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับกลุ่มธุรกิจ เช่น บริษัทหรือธนาคารผู้ดำเนินการเกี่ยวกับบัตร เพื่อที่จะให้บริการต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าได้ร้องขอ กลุ่มบุคคลที่สามดังกล่าวอาจทำการบันทึกข้อมูลของคุณเอาไว้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ

โดยทั่วไป เราได้มีการกำหนดเอาไว้ว่า องค์กรต่าง ๆ ที่อยู่นอก XM Group ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องรับทราบถึงการรักษาความลับของข้อมูลนี้ และจะต้องให้ความเคารพกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล และปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนผู้รายงานเครดิต (ถ้าหากเกี่ยวข้อง) อาจมีการบันทึกการค้นหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในนามของเรา และอาจใช้รายละเอียดการค้นหานี้เพื่อช่วยเหลือบริษัทอื่นในการค้นหาได้เช่นกัน โปรดทราบว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยกลุ่มบุคคลที่สามจากภายนอก ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานและขั้นตอนเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ลูกค้ายอมรับและยินยอมให้บริษัทสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ถูกจัดเก็บไว้ในช่วงการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือผ่านวิธีการอื่น ๆ เช่น แบบสอบถาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติสำหรับการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

การถ่ายโอนออกไปภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

เราอาจมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังบริษัทอื่นๆ ในเครือ XM Group และผู้ให้บริการต่างๆ (ผู้ดำเนินการ) ในกรณีที่เราได้ทำการโอนย้ายข้อมูลออกไปสู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะทำให้แน่ใจว่าการโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและผู้ดำเนินการในประเทศที่สามจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรปหรือกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีการรักษาความปลอดภัยของการโอนย้ายข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสมตาม GDPR ข้อที่ 46 ถ้าหากเราได้ทำการโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา ในบางครั้งเราอาจจะต้องปฏิบัติามมาตรฐาน, กฎของบริษัทที่มีผลผูกพัน หรือการจัดการในการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากข้อมูลข้างต้นนี้ พนักงานใน XM Group ที่มีการดำเนินงานอยู่ทั้งภายในหรือภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งทำงานให้กับเรา, บริษัทอื่นที่อยู่ใน XM Group หรือหนึ่งในผู้ให้บริการของเราอาจเป็นผู้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ พนักงานดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามคำขอของคุณ ดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางด้านการเงิน และดูแลบริการช่วยเหลือต่างๆ ด้วยการที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา คุณได้ยอมรับในกระบวนการโอนย้ายข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อทำให้ข้อมูลของคุณได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการใช้บริการของเรา

ระบบการติดตามข้อมูลที่มีการใช้บนเว็บไซต์ของบริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้างการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า/ผู้ที่จะมาเป็นลูกค้า เว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลอุปกรณ์

  ด้วยการทราบถึงอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะสามารถให้บริการคุณด้วยเวอร์ชั่นของเว็บไซต์ที่เหมาะสมที่สุดได้

 • ข้อมูลบันทึกการใช้งาน

  การบันทึกกิจกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้และสามารถระบุปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ข้อมูลตำแหน่ง

  ด้วยการใช้ IP address ของคุณบริษัทจะสามารถแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่ได้ สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

 • คุกกี้

  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของเราได้ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของคุณและไฟล์นี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ช่วยเราพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ รวมถึงให้เราสามารถติดตามผู้ที่ได้แนะนำคุณมา (ถ้ามี) และปรับปรุงแคมเปญโฆษณาในอนาคตของเราได้

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

  คุณต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนแก่เราผ่าน 'พื้นที่สมาชิก' เพื่อเปิดใช้งานบัญชีซื้อขาย เอกสารเหล่านี้จะถูกส่งผ่านการเชื่อมต่อแบบ 128-bit SSL และจะถูกจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

คุกกี้

อินเตอร์เน็ตคุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ของเราได้ส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้จะมีหมายเลขแทนตัวผู้ใช้ที่เป็นเอกลักษณ์และจะถูกจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนี้คือ ข้อมูลนี้จะทำให้เราสามารถให้บริการคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมไปถึงการแสดงหน้าเว็บเพจตามที่คุณต้องการและในแบบที่คุณชื่นชอบ

คุกกี้ได้ถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์อยู่เสมอและคุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับคุกกี้เหล่านี้หรือไม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราบางส่วนได้ถ้าหากคุณเลือกที่จะปิดรับคุกกี้ โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่สำหรับสมาชิกและพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณเปิดรับคุกกี้เพื่อที่คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานบริการออนไลน์ของเรา

นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้สำหรับทำฟีเจอร์สการตลาด เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่ได้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านี้และแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นอกจากนี้เราอาจจะมีการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น Google และ AdRoll เพื่อแสดงโฆษณาของเราผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้กับคุณตามเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าใช้งาน คุณสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานในส่วนนี้ของคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยไปที่ การตั้งค่าโฆษณาของ Google และที่หน้า DoubleClick หรือตามหน้าที่ได้มีการอัปเดต

บริษัทมีการใช้คุกกี้ session ID ชั่วคราว และคุกกี้ที่อยู่ระยะยาว (persistent cookies) คุกกี้ session ID จะหมดอายุลงหลังจากช่วงเวลาที่ได้ตั้งไว้หรือเมื่อมีการปิดหน้าต่าง ส่วนคุกกี้ระยะยาวจะอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเป็นระยะเวลานาน คุณสามารถลบคุกกี้ระยะยาวนี้ได้ด้วยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในไฟล์ ‘Help’ ของเว็บบราวเซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราและวิธีการทำงานของคุกกี้ของเรา คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ ที่นี่

วิธีการที่เราขอความยินยอมจากคุณ

เมื่อเรามีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การให้คำยินยอมนี้จะเป็นไปตามข้อตกลงที่ถูกเขียนขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นตัวควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา (มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา และมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เราได้มีการตกลงร่วมกันกับคุณ หรือตามที่ได้มีการพูดคุยกันกับคุณเป็นครั้งคราว

ถ้าหากเราได้รับคำยินยอมจากคุณสำหรับการดำเนินการที่เป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะถอนคำยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและระยะเวลาในการเก็บรักษา

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรา ไม่ว่าคุณจะติดต่อเราด้วยตัวเอง ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางสื่อกลางทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานตราบเท่าที่เรายังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณในรูปแบบของการจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยและข้อมูลที่เป็นตัวกระดาษ หรือบันทึกอื่น ๆ และเรามีมาตรการที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราจะป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลไปในทางที่ผิด ไม่ให้เกิดการสูญหาย ไม่ให้มีการเข้าถึง ปรับเปลี่ยน หรือเปิดเผยข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อเราพิจารณาแล้วว่า เราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราได้ทำการจัดเก็บมา เราจะลบรายละเอียดต่าง ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณ หรือเราจะทำลายบันทึกข้อมูลนี้ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามเราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่กำหนดให้เราต้องคงข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี ภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเรากับคุณได้สิ้นสุดลง:

 • สำเนาเอกสารที่เราใช้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า;

 • เอกสารประกอบและบันทึกการทำธุรกรรมระหว่างเรากับคุณ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ

นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้ในรูปของบันทึกการติดต่อสื่อสาร ทางโทรศัพท์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยตัวเอง จะถูกจัดเก็บไว้ตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในท้องถิ่น (เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณหรือนานกว่านั้น ถ้าหากคุณมีผลประโยชน์ที่ชอบโดยกฎหมาย (เช่น การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของคุณ) ถ้าหากคุณได้เลือกที่จะไม่รับการสื่อสารข้อมูลด้านการตลาด เราจะเก็บรายละเอียดของคุณไว้ในลิสต์ของผู้ที่ไม่ต้องการรับข้อมูล เพื่อที่เราจะทราบได้ว่าคุณไม่ต้องการได้รับข้อมูลเหล่านี้

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปี ถ้าหากเราไม่สามารถลบข้อมูลนี้ได้ด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมาย ข้อกำหนด หรือทางเทคนิค

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ คุณสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยส่งอีเมลมาหาเราที่ dpo@trading-point.com

ข้อมูลและการเข้าถึง

ถ้าหากคุณถามเรา เราจะยืนยันว่าเราได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และถ้าหากว่ามี เรามีการประมวลผลข้อมูลใดบ้าง และถ้ามีการร้องขอ เราจะส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (พร้อมกับข้อมูลอื่น ๆ บางอย่าง) ภายในสามสิบ (30) วัน นับตั้งแต่วันที่คุณได้ร้องขอให้กับคุณ ถ้าหากคุณต้องการสำเนาเพิ่มเติม เราอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติม

การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

การทำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้อัพเดทอยู่เสมอคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราจะใช้ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราได้จัดเก็บมาไม่มีความถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง ถ้าหากเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้อื่น เราจะแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้พวกเขาได้รับทราบ ถ้าหากคุณถามเรา ถ้าหากเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมายในการปฏิบัติ เราจะแจ้งรายละเอียดของผู้ที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณได้ทราบ เพื่อที่คุณจะสามารถติดต่อพวกเขาได้โดยตรง

คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยส่งอีเมลมาให้เราที่ support@trading-point.com บริษัทจะทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามที่คุณกำหนด สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเราอาจต้องการเอกสารยืนยันจากคุณด้วย เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจำเป็นต้องจัดเก็บไว้ด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ

การลบข้อมูล

คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี เช่น ถ้าหากเราไม่ต้องการข้อมูลหรือคุณได้ถอนคำยินยอมของคุณ​ (ถ้าหากเกี่ยวข้อง) ซึ่งเราไม่มีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ คำขอดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในส่วนของ 'การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและระยะเวลาในการเก็บข้อมูล' ถ้าหากเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้อื่น เราจะแจ้งการลบข้อมูลนี้ให้พวกเขาได้ทราบ ถ้าหากคุณถามเรา เมื่อเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมายสำหรับการปฏิบัติ เราจะแจ้งรายละเอียดของผู้ที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณได้ทราบ เพื่อที่คุณจะสามารถติดต่อพวกเขาได้โดยตรง

ข้อจำกัดด้านการประมวลผล

ท่านสามารถขอให้เรา 'บล็อค' หรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น หากท่านสงสัยความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือคัดค้านให้เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าว แต่การกระทำเช่นนั้นไม่ทำให้เราหยุดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะไม่เห็นด้วยกับข้อจำกัดใด ๆ ที่ร้องขอ หากเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้อื่น เราจะแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดนี้ให้ทราบหากเป็นไปได้ หากท่านร้องขอ เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยว่าเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใครบ้าง หากเป็นไปได้และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อพวกเขาได้โดยตรง

การเคลื่อนย้ายข้อมูล

ภายใต้ General Data Protection Regulation (679/2016) ในสภาวะการณ์บางอย่าง คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา (ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง, ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถอ่านได้โดยคอมพิวเตอร์) และเพื่อนำไปใช้งานซ้ำที่อื่น หรือขอให้เราโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามที่คุณต้องการ

การคัดค้าน

คุณสามารถขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะปฏิบัติตามถ้าหากเรา:

 • ต้องพึ่งพาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเองหรือของผู้อื่น เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ถ้าหากเราสามารถแสดงพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลได้;

 • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการตลาดโดยตรง; หรือ

 • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการวิจัย เว้นแต่เราเชื่อว่าการประมวลผลดังกล่าวมีความจำเป็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการทำกิจกรรมภายใต้ผลประโยชน์ของสาธารณะ (เช่น โดยตัวแทนผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลหรือการบังคับใช้)

การตัดสินใจและการรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ

หากเราได้ตัดสินใจเกี่ยวกับท่านโดยอิงจากกระบวนการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว (เช่น ผ่านการทำโปรไฟล์อัตโนมัติ) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้บริการของท่านหรือมีผลกระทบที่สำคัญอื่น ๆ ต่อท่าน ท่านสามารถร้องขอที่จะไม่ยอมรับการตัดสินใจดังกล่าว เว้นแต่เราจะสามารถแสดงให้ท่านเห็นว่าการตัดสินใจดังกล่าวจำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา แม้ว่าการตัดสินใจจะมีความจำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา แต่ท่านอาจไม่ยอมรับการตัดสินใจนั้นและขอให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมได้ อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรากับท่านได้ หากเรายอมรับคำขอดังกล่าว (เช่น ยุติความสัมพันธ์ของเรากับท่าน)

การเลือกที่จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ถ้าหากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยการส่งอีเมลมาที่ dpo@trading-point.com ถ้าหากคุณมีความประสงค์เช่นนั้นเราจะไม่สามารถให้ข้อมูล บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่คุณร้องขอได้ต่อไป โดยที่เราไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาข้อมูล

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาข้อมูล:

อีเมล: dpo@trading-point.com

ที่อยู่: 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus


ถ้าหากคุณเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถติดต่อผู้แทนในพื้นที่สหราชอาณาจักรของเรา:

Trading Point of Financial Instruments UK Ltd

อีเมล: ukrep@trading.com

ที่อยู่: Citypoint Building, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT

ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณตามระเบียบและข้อบังคับ และเมื่อบริษัทมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะปกป้องสิทธิ์ และ/หรือเป็นการปฏิบัติตามการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ, คำสั่งศาล, กระบวนการทางกฎหมายจากรัฐบาลหรือระหว่างรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในทางที่ผิดหรือการสูญหายของข้อมูล หรือข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่บริษัทไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากการใช้รหัสผ่านไปในทางที่ไม่ถูกต้อง การละเลยหรือการแทรกแซงที่ไม่ประสงค์ดี และ/หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณ หรือการกระทำของคุณ หรือการละเลย หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากคุณ (ไม่ว่าการอนุญาตนี้จะสามารถทำได้ภายใต้ข้อตกลงของความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายกับคุณหรือไม่ก็ตาม)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เรามีการตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้ากับกฎหมายและเทคโนโลยีใหม่ ๆ, การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดำเนินงาน และเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ถ้าหากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะทำการโพสต์สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นที่อื่น ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้คุณได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลที่เราได้ทำการจัดเก็บ, วิธีการที่เราใช้งาน และสถานการณ์ที่เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้

ถ้าหากคุณมีข้อร้องเรียน

ถ้าหากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนมาให้เราซึ่งเราจะมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สำหรับการส่งข้อร้องเรียนนี้ โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ complaints@trading-point.com

ถ้าหากคุณยังรู้สึกไม่พึงพอใจต่อการตอบสนองของเรา คุณมีสิทธิที่จะส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล ซึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("คณะกรรมาธิการ") คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการที่ http://www.dataprotection.gov.cy หรือติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ +357 22818456

วิธีการติดต่อเรา

ถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ support@trading-point.com หรือที่ dpo@trading-point.com

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา