XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

Rollover และค่า Swap

Rollover (โรลโอเวอร์) ที่ XM

อัตรา Swap ที่ได้เปรียบ

อัตรา Swap ที่โปร่งใส

6 ประเภทสินทรัพย์ พร้อม 10 แพลตฟอร์มซื้อขาย และตราสารมากกว่า 1000 ตัว
ซื้อขายฟอเร็กซ์, หุ้นรายตัว, สินค้าโภคภัณฑ์, โลหะมีค่า, พลังงาน, และดัชนีที่ XM

การถือฐานะสัญญาที่เปิดไว้ข้ามคืน

ฐานะสัญญาที่เปิดข้ามคืนอาจถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยโรลโอเวอร์ ในกรณีของตราสารฟอเร็กซ์ จำนวนเงินที่ได้รับหรือเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับฐานะสัญญาที่ถืออยู่ (เช่น long หรือ short) และส่วนต่างของอัตราระหว่างสองสกุลเงินที่เทรด ในกรณีของหุ้นและดัชนีหุ้น จำนวนเงินที่ได้รับหรือเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับฐานะสัญญาที่เปิดว่าเป็น long หรือ short

โปรดทราบว่า ดอกเบี้ยการโรลโอเวอร์จะมีผลเฉพาะตราสารชนิดเงินสดเท่านั้น ในกรณีของผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส (Futures) ซึ่งมีวันหมดอายุ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้ามคืน

Rollover (โรลโอเวอร์) คืออะไร

การโรลโอเวอร์ คือ กระบวนการขยายหรือเลื่อนวันชำระราคาของฐานะสัญญาที่มีสถานะเปิดอยู่ เช่น วันที่ซึ่งรายการซื้อขายที่ได้ดำเนินการไว้แล้วจะต้องทำการชำระราคา ตลาดฟอเร็กซ์อนุญาตให้ชำระราคาสำหรับการเทรดในอีกสองวันทำการ ที่ซึ่งอนุโลมให้สามารถส่งมอบเป็นเงินตราที่จับต้องแทนได้

อย่างไรก็ตาม การเทรดด้วยมาร์จิ้นจะไม่มีการส่งมอบจริง ดังนั้นฐานะสัญญาที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะต้องถูกปิดทุกวันเมื่อสิ้นสุดวัน (22:00 GMT) และเปิดใหม่อีกครั้งในวันทำการถัดไป ดังนั้นจึงเป็นการเลื่อนการชำระราคาออกไปอีกหนึ่งวันทำการ กลยุทธ์นี้เรียกว่าการโรลโอเวอร์

การโรลโอเวอร์จะตกลงทำผ่านสัญญาสวอป ซึ่งมีต้นทุนหรือกำไรสำหรับเทรดเดอร์ XM ที่ไม่ได้ปิดและเปิดฐานะสัญญาใหม่ แต่จะทำการหักเงินหรือเพิ่มเงินเข้าบัญชีเทรดสำหรับฐานะสัญญาที่เปิดข้ามคืน โดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

ค่า Swap ของ XM

XM จะหักเงินหรือเพิ่มเงินเข้าบัญชีของลูกค้าและจัดการดอกเบี้ยโรลโอเวอร์ในอัตราที่ได้เปรียบสำหรับฐานะสัญญาทั้งหมดที่เปิดอยู่หลังเวลา 22:00 GMT ซึ่งเป็นเวลาที่ธนาคารกำหนดเวลาหยุดให้บริการธุรกรรมเป็นรายวัน

แม้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้ามคืนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งตลาดปิดทำการ แต่ธนาคารจะยังคงคำนวณดอกเบี้ยของฐานะสัญญาที่เปิดอยู่ในวันสุดสัปดาห์ ดังนั้น เพื่อช่วยลดช่องว่างเวลาดังกล่าว XM จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้ามคืน 3 วัน ในวันพุธสำหรับฟอเร็กซ์และโลหะมีค่า (ทองคำและเงิน) และในวันศุกร์สำหรับ CFD ของดัชนีเงินสด พลังงานเงินสด และหุ้น

ค่า Swap คิดอย่างไร

การคำนวณค่า Swap สำหรับ Forex และ CFD ของทองคำและเงิน

อัตราโรลโอเวอร์สำหรับตราสารฟอเร็กซ์และโลหะมีค่าจะถูกเรียกเก็บในเรท tomorrow-next day (วันรุ่งขึ้นและวันถัดไป)) ซึ่งได้รวมส่วนบวกเพิ่มสำหรับการถือฐานะสัญญาข้ามคืนของ XM แล้ว อัตรา Tom-next ไม่ได้ถูกกำหนดโดย XM แต่มาจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 2 สกุลเงินที่มีการเปิดฐานะสัญญา

ตัวอย่าง:

สมมติว่าท่านเทรด USDJPY และอัตรา Tom-next เป็นดังนี้:
+0.5% สำหรับฐานะสัญญา long
-1.5% สำหรับฐานะสัญญา short
ในกรณีนี้ อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาจะสูงกว่าในญี่ปุ่น ฐานะสัญญา long บนคู่สกุลเงินที่เปิดข้ามคืนจะได้รับ +0.5% - ส่วนบวกเพิ่มของ XM
ในทางกลับกัน สำหรับฐานะสัญญา short จะเป็น -1.5% - ส่วนบวกเพิ่มของ XM

โดยการคำนวณเป็นดังนี้:

ขนาดการเทรด X (+/- อัตรา Tom-next – ส่วนบวกเพิ่มของ XM)*

โดยจะเป็น +/- จะขึ้นอยู่กับส่วนต่างของอัตราระหว่างสองสกุลเงินในคู่ที่กำหนด

*จำนวนเงินจะได้รับการแปลงเป็นจุดสกุลเงินของสกุลเงินอ้างอิง

การคำนวณค่า Swap สำหรับ CFD ของหุ้นและดัชนีหุ้น

อัตราโรลโอเวอร์สำหรับหุ้นและดัชนีหุ้นกำหนดโดยอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารอ้างอิงของหุ้นหรือดัชนีนั้น (เช่น สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในออสเตรเลีย จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บระหว่างธนาคารของออสเตรเลียสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น) บวก/ลบส่วนบวกเพิ่มของ XM บนฐานะสัญญา long และ short ตามลำดับ

ตัวอย่าง:

สมมติว่าท่านเทรด Unilever (หุ้นที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร) และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารระยะสั้นในสหราชอาณาจักร คือ 1.5% ต่อปี สำหรับฐานะสัญญา long ที่เปิดข้ามคืน การคำนวณจะเป็นดังนี้:
-1.5%/365 – ส่วนบวกเพิ่มของ XM
ในทางกลับกัน สำหรับฐานะสัญญา short จะเป็น +1.5%/365 – ส่วนบวกเพิ่มของ XM รายวัน

โดยการคำนวณเป็นดังนี้ (โดยมีอัตรารายวันตามที่แสดงด้านล่างนี้):

ขนาดการเทรด X ราคาปิด X (+/- อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารระยะสั้น – ส่วนเพิ่มของ XM)

โดยจะเป็น +/- ขึ้นอยู่กับตราสารที่เปิดฐานะสัญญาซื้อหรือขายไว้

มีการคิดค่า Rollover เมื่อใร

22:00 GMT ถือเป็นเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของวันที่ทำการเทรด ฐานะสัญญาใด ๆ ที่ยังคงเปิดอยู่ ณ เวลา 22:00 GMT พอดี อาจมีการโรลโอเวอร์และจะเปิดไว้ข้ามคืน ฐานะสัญญาที่เปิด ณ เวลา 22:01 น. จะไม่มีการโรลโอเวอร์จนกว่าจะถึงวันถัดไป แต่หากท่านเปิดฐานะสัญญา ณ เวลา 21:59 น. การโรลโอเวอร์จะเกิดขึ้นในเวลา 22:00 GMT สำหรับแต่ละฐานะสัญญาที่เปิดเวลา 22:00 GMT การเพิ่มหรือหักเงินจะปรากฏในบัญชีของท่านภายในหนึ่งชั่วโมง

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา