XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

รางวัลและประกาศเกียรติคุณที่ XM ได้รับ

"รางวัลผู้ให้บริการฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยม"

award icon
"รางวัลการบริการลูกค้าฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยม"

ได้รับ "รางวัลการบริการลูกค้าฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยม" จาก World Finance Forex Awards 2023


ได้รับรางวัลจาก World Finance Forex Awards 2023

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในยุโรป"

ได้รับ "รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในยุโรป" จาก World Finance Forex Awards 2023


ได้รับรางวัลจาก World Finance Forex Awards 2023

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในออสตราเลเซีย"

ได้รับ "รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในออสตราเลเซีย" จาก World Finance Forex Awards 2023


ได้รับรางวัลจาก World Finance Forex Awards 2023

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในลาตินอเมริกา"

ได้รับ "รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในลาตินอเมริกา" จาก World Finance Forex Awards 2023


ได้รับรางวัลจาก World Finance Forex Awards 2023

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง"

ได้รับ "รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง" จาก World Finance Forex Awards 2023


ได้รับรางวัลจาก World Finance Forex Awards 2023

award icon
"รางวัลผู้ให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด ระดับโลก ปี 2023"

ได้รับรางวัลจาก CFI.co 2023


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลผู้ให้บริการ CFD ยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก City of London Wealth Management Awards 2023


City of London Wealth Management Awards

award icon
"รางวัล CFD ของคริปโตยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก Financial Expo Egypt 2022


Financial Expo Egypt

award icon
"รางวัลผู้ให้บริการฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก City of London Wealth Management Awards 2022


City of London Wealth
Management Awards

award icon
"รางวัลการสนับสนุนลูกค้าดีเด่น"

ได้รับรางวัลจาก CFI.co 2022


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลการสนับสนุนด้านการซื้อขายฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก Global Forex Awards 2022 – Retail


Global Forex Awards 2022 – Retail

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ผู้ให้ความรู้ด้านฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA)"

ได้รับรางวัลจาก Dubai Expo Awards 2021


Dubai Expo Awards

award icon
"รางวัลประสบการณ์การเทรดยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก by Ultimate Fintech 2021


Ultimate Fintech

award icon
"รางวัลผู้ให้บริการฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก City of London Wealth Management Awards 2021


City of London Wealth
Management Awards

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมในการให้บริการลูกค้า"

ได้รับรางวัลจาก FX168 ประจำเดือนธันวาคม 2020


FX168

award icon
"รางวัลผู้ให้บริการลูกค้ายอดเยี่ยม – ระดับโลก"

ได้รับรางวัลจาก Global Business Awards 2020


The European Magazine

award icon
"รางวัลผู้ให้บริการฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2020"

ได้รับรางวัลจาก City of London Wealth Management Awards 2020


City of London Wealth
Management Awards

award icon
"รางวัลผู้ให้บริการลูกค้ายอดเยี่ยมระดับโลกปี 2019"

ได้รับรางวัลจาก Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลการวิจัยตลาดและการศึกษาที่ดีที่สุดระดับโลกปี 2019"

ได้รับรางวัลจาก Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลผู้ให้บริการฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก City of London Wealth Management Awards 2019


City of London Wealth
Management Awards

award icon
"รางวัลการบริการลูกค้าฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก Shares Magazine
UK Forex Awards 2018


Shares Magazine

award icon
"รางวัลการวิจัยตลาดและการศึกษาที่ดีที่สุด"

ได้รับรางวัลจาก Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลการสนับสนุนด้านการซื้อขายยอดเยี่ยมประจำปี 2017"

ได้รับรางวัลจาก Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลผู้ให้บริการฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2017"

ได้รับรางวัลจาก City of London Wealth Management Awards 2017


City of London Wealth
Management Awards

award icon
Brokers Billboard 2016

“รางวัลบริการลูกค้าในพื้นที่ยอดเยี่ยมประจำปี 2016”


FX168

award icon
Investment & Finance Expo, 2016

"รางวัลโบรกเกอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค MENA"


9th Saudi Money Expo

award icon
Brokers Billboard 2015

"รางวัลผู้ให้บริการเทคโนโลยีฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดประจำปี 2015"


FX168

award icon
Expo & Conference 2014

"รางวัลผู้ให้บริการเทคโนโลยีฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดประจำปี 2014"


6th Saudi Money Expo

award icon
Investment & Finance Expo

"รางวัลผู้ให้บริการเทคโนโลยีฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดประจำปี 2014"


10th China Int. Investment & Finance Expo


"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์"

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ที่มีความโปร่งใสที่สุด ระดับโลก ปี 2023"

ได้รับรางวัลจาก CFI.co 2023


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด ระดับโลก ปี 2023"

ได้รับรางวัลจาก CFI.co 2023


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ยอดนิยม 10 อันดับแรกประจำปี 2022"

ได้รับรางวัลจาก FOLLOWME Trading Community 2022


รางวัล FOLLOWME

award icon
"โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุดในภูมิภาค MENA"

ได้รับรางวัล Forex Expo Dubai 2022


Forex Expo Dubai 2022

award icon
"บัญชี Swap ฟรีที่ดีที่สุดในภูมิภาค MENA"

ได้รับรางวัล Forex Expo Dubai 2022


Forex Expo Dubai 2022

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ระดับโลกแห่งปี"

ได้รับรางวัลจาก Global Forex Awards 2022 – Retail


Global Forex Awards 2022 – Retail

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด"

ได้รับรางวัลจาก CFI.co 2022


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ที่มีความโปร่งใสที่สุด"

ได้รับรางวัลจาก CFI.co 2022


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคยุโรป"

ได้รับรางวัลจาก World Finance Forex Awards 2022


World Finance Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคออสตราเลเซีย"

ได้รับรางวัลจาก World Finance Forex Awards 2022


World Finance Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคลาตินอเมริกา"

ได้รับรางวัลจาก World Finance Forex Awards 2022


World Finance Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคตะวันออกกลาง"

ได้รับรางวัลจาก World Finance Forex Awards 2022


World Finance Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ยอดนิยมประจำปี 2021"

ได้รับรางวัลจาก FOLLOWME Trading Community 2021


Followme Awards

award icon
"รางวัลโปรแกรมพันธมิตรยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก Smart Vision Investment Expo Egypt 2021


Smart Vision Investment Expo Egypt 2021

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ที่มีความโปร่งใสที่สุด"

ได้รับรางวัลจาก CFI.co 2021


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด"

ได้รับรางวัลจาก CFI.co 2021


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ได้รับความไว้วางใจที่สุด — ระดับโลก"

ได้รับรางวัลจาก Global Forex Awards 2021 — Retail


Global Forex Awards 2021 — Retail

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ระดับโลกแห่งปี"

ได้รับรางวัลจาก Global Forex Awards 2021 — Retail


Global Forex Awards 2021 — Retail

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคยุโรป"

ได้รับรางวัลจาก World Finance 2021


World Finance Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคออสตราเลเซีย"

ได้รับรางวัลจาก World Finance 2021


World Finance Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ยอดนิยม 10 อันดับแรก"

ได้รับรางวัลจาก FOLLOWME 2021


Followme Awards

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์รายย่อยยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก Global Forex Awards 2021 — B2B


Global Forex Awards 2021 — B2B

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ระดับโลกแห่งปี"

ได้รับรางวัลจาก Global Forex Awards


Global Forex Awards 2020

award icon
"รางวัลโปรแกรมโบรกเกอร์พันธมิตรฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยม — ยุโรป"

ได้รับรางวัลจาก Global Forex Awards


Global Forex Awards 2020

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด — ระดับโลก"

ได้รับรางวัลจาก CFI.co 2020


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ที่มีความโปร่งใสที่สุด — ระดับโลก"

ได้รับรางวัลจาก CFI.co 2020


Capital Finance International Magazine (CFI.co)

award icon
“รางวัลโบรกเกอร์ซื้อขาย CFD และฟอเร็กซ์ออนไลน์ที่ดีที่สุด – ระดับโลก”

ได้รับรางวัลจาก Global Business Awards 2020


The European Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคยุโรปประจำปี 2020"

ได้รับรางวัลจาก World Finance Magazine
World Finance Forex Awards 2020


World Finance Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคออสตราเลเซียประจำปี 2020"

ได้รับรางวัลจาก World Finance Magazine
World Finance Forex Awards 2020


World Finance Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดปี 2019”

ได้รับรางวัลจาก FOLLOWME Social Trading Network


Followme Awards

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ระดับโลกแห่งปี"

ได้รับรางวัลจาก Global Forex Awards


Global Forex Awards 2019

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เอเชียที่ได้รับความไว้วางใจที่สุด"

ได้รับรางวัลจาก Global Forex Awards


Global Forex Awards 2019

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก FinTech Age Awards


FinTech Age Awards 2019

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคยุโรปประจำปี 2019"

ได้รับรางวัลจาก World Finance Magazine
World Finance Forex Awards 2019


World Finance Magazine

award icon
“รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคออสตราเลเซียประจำปี 2019"

ได้รับรางวัลจาก World Finance Magazine
World Finance Forex Awards 2019


World Finance Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคยุโรปประจำปี 2018"

World Finance Forex Awards 2018


World Finance Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์นานาชาติที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA)"

ได้รับรางวัลจาก Egypt Economic Forum 2018


Egypt Economic Forum

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ที่มีการจัดการคำสั่งฟอเร็กส์ยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก Shares Magazine
"UK Forex Awards 2017"


Shares Magazine

award icon
"รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคยุโรปประจำปี 2017"

World Finance Forex Awards 2017


World Finance Magazine

award icon
ได้รับการคัดเลือกในระดับอุตสาหกรรมประจำปี 2016

“รางวัลโบรกเกอร์ทองคำที่ดีที่สุดประจำปี 2016”


CNFOREX.COM

award icon
ได้รับการคัดเลือกในระดับอุตสาหกรรมประจำปี 2016

“โบรกเกอร์ฟอเร็กส์ที่ดีที่สุดประจำปี 2016”


CNFOREX.COM

award icon
Brokers Billboard 2015

“รางวัลบริการลูกค้าในพื้นที่ยอดเยี่ยมประจำปี 2015”


FX168


"รางวัลแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์"

award icon
"รางวัลแพลตฟอร์มซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดประจำปี 2022"

ได้รับรางวัลจาก Online Money Awards 2022


Online Money Awards

award icon
"รางวัลแอปมือถือยอดเยี่ยม"

ได้รับรางวัลจาก Financial Expo Egypt 2022


Financial Expo Egypt

award icon
International Investment & Finance Expo

“รางวัลแพลตฟอร์มฟอเร็กส์ที่ดีที่สุดประจำปี 2015”


5th China Investment Finance Expo

award icon
Expo & Conference 2015

“รางวัลแพลตฟอร์มซื้อขายทางการเงินที่ดีที่สุดประจำปี 2015”


8th Saudi Money Expo

award icon
MENA 12th Forex Show 2013

"รางวัลผู้ให้บริการฟอเร็กซ์เชิงนวัตกรรมที่ดีที่สุดประจำปี 2013"


กลุ่ม ARABCOM Group


เกียรติคุณอื่น ๆ อีกมากมาย

award icon
"รางวัลระดับซิลเวอร์สำหรับแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับโควิด-19 — การดำเนินธุรกิจได้ตามปกติในสภาวะที่ไม่ปกติประจำปี 2020"

ได้รับรางวัลจาก Cyprus HR Awards 2020


Cyprus HR Awards 2020

award icon
ได้รับการคัดเลือกในระดับอุตสาหกรรมจาก World Finance 100

“รางวัลความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการเงิน”


World Finance 100

award icon
We Invest in People

“การรับรองระดับโกลด์”


Investors in People

award icon
การแข่งขันฟุตบอล

“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2014”


XM – CitiFX

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา