6 ประเภทสินทรัพย์ พร้อม 10 แพลตฟอร์มซื้อขาย และตราสารมากกว่า 1000 ตัว
ซื้อขายฟอเร็กซ์, หุ้นรายตัว, สินค้าโภคภัณฑ์, โลหะมีค่า, พลังงาน, และดัชนีที่ XM

Forex - สเปรด / เงื่อนไข

คลิกเพื่อดูเอกสารข้อมูลสำคัญของคู่สกุลเงินหลักหรือคู่สกุลเงินรอง

คู่สกุลเงิน สเปรดต่ำสุด (pip) ค่า Long Swap
(จุด)**
ค่า Short Swap
(จุด)**
มูลค่าของ 1 lot ระดับ Limit และ Stop***
EURDKK#**** 29.5 -52.37 -69.27 100,000 EUR 0
EURNOK# 110 -97.92 -84.82 100,000 EUR 0
EURSEK# 65 -91 -93.1 100,000 EUR 0
EURZAR# 95 -453.44 49.76 100,000 EUR 0
GBPDKK#**** 99.1 -34.91 -112.61 100,000 GBP 0
GBPNOK# 130 -72.79 -144.29 100,000 GBP 0
USDDKK#**** 35 -26.11 -94.01 100,000 USD 0
USDMXN# 150 -419.49 130.51 100,000 USD 0
USDNOK# 120.5 -47.31 -116.01 100,000 USD 0
USDSEK# 60 -44.4 -125.9 100,000 USD 0
AUDJPY# 1.5 0 0 100,000 AUD 0
AUDNZD# 2.1 0 0 100,000 AUD 0
CADJPY# 1.8 0 0 100,000 CAD 0
CADCHF# 1.1 0 0 100,000 CAD 0
CHFSGD# 10 -17.86 -6.76 100,000 CHF 0
EURCAD# 1.2 0 0 100,000 EUR 0
EURPLN# 32 -53.44 -15.14 100,000 EUR 0
GBPSGD# 18 -5.27 -22.87 100,000 GBP 0
EURSGD# 9 -7.44 -15.74 100,000 EUR 0
EURTRY#**** 630 -4,224.33 228.47 100,000 EUR 0
GBPCAD# 2 0 0 100,000 GBP 0
GBPNZD# 3.5 0 0 100,000 GBP 0
NZDCAD# 1.5 0 0 100,000 NZD 0
NZDCHF# 1.5 0 0 100,000 NZD 0
NZDJPY# 1.8 0 0 100,000 NZD 0
NZDUSD# 1 0 0 100,000 NZD 0
SGDJPY# 4 -7.95 -8.21 100,000 SGD 0
USDCAD# 1.2 0 0 100,000 USD 0
USDHUF# 30 -94.55 20.55 100,000 USD 0
USDSGD# 8 -2.75 -18.35 100,000 USD 0
USDTRY#**** 370 -3,876.01 308.39 100,000 USD 0
EURUSD# 0.7 0 0 100,000 EUR 0
USDCHF# 0.8 0 0 100,000 USD 0
AUDUSD# 0.9 0 0 100,000 AUD 0
AUDCHF# 0.8 0 0 100,000 AUD 0
CHFJPY# 1.6 0 0 100,000 CHF 0
EURCHF# 1.5 0 0 100,000 EUR 0
EURJPY# 1 0 0 100,000 EUR 0
GBPAUD# 1.9 0 0 100,000 GBP 0
GBPCHF# 1.9 0 0 100,000 GBP 0
GBPJPY# 1.5 0 0 100,000 GBP 0
USDHKD#**** 1.7 -2.99 -10.79 100,000 USD 0
USDZAR# 9 -34.24 -2.5 100,000 USD 0
USDCNH#**** 2.5 -2.87 -13.87 100,000 USD 0
GBPUSD# 0.6 0 0 100,000 GBP 0
EURGBP# 1 0 0 100,000 EUR 0
EURHKD#**** 26 -69.37 -62.47 100,000 EUR 0
GBPSEK# 70 -60.3 -151.5 100,000 GBP 0
AUDCAD# 1.6 0 0 100,000 AUD 0
EURHUF# 25 -119.2 36.4 100,000 EUR 0
EURNZD# 2.2 0 0 100,000 EUR 0
NZDSGD# 10 -2.75 -10.85 100,000 NZD 0
USDPLN# 30 -33.45 -28.85 100,000 USD 0
EURAUD# 1.4 0 0 100,000 EUR 0
USDJPY# 0.7 0 0 100,000 USD 0
คู่สกุลเงิน สเปรดต่ำสุด (pip) ค่า Long Swap
(จุด)**
ค่า Short Swap
(จุด)**
มูลค่าของ 1 lot ระดับ Limit และ Stop***
EURDKKm#**** 29.5 -52.37 -69.27 1,000 EUR 0
EURHKDm#**** 26 -69.37 -62.47 1,000 EUR 0
EURNOKm# 110 -97.92 -84.82 1,000 EUR 0
EURZARm# 95 -453.44 49.76 1,000 EUR 0
GBPDKKm#**** 99.1 -34.91 -112.61 1,000 GBP 0
GBPNOKm# 130 -72.79 -144.29 1,000 GBP 0
GBPSEKm# 70 -60.3 -151.5 1,000 GBP 0
USDMXNm# 150 -419.49 130.51 1,000 USD 0
USDNOKm# 120.5 -47.31 -116.01 1,000 USD 0
USDSEKm# 60 -44.4 -125.9 1,000 USD 0
AUDJPYm# 1.5 0 0 1,000 AUD 0
AUDNZDm# 2.1 0 0 1,000 AUD 0
CADJPYm# 1.8 0 0 1,000 CAD 0
CHFSGDm# 10 -17.86 -6.76 1,000 CHF 0
EURCADm# 1.2 0 0 1,000 EUR 0
EURHUFm# 25 -119.2 36.4 1,000 EUR 0
EURPLNm# 32 -53.44 -15.14 1,000 EUR 0
EURSGDm# 9 -7.44 -15.74 1,000 EUR 0
EURTRYm# 630 -4,224.33 228.47 1,000 EUR 0
GBPCADm# 2 0 0 1,000 GBP 0
GBPNZDm# 3.5 0 0 1,000 GBP 0
NZDCADm# 1.5 0 0 1,000 NZD 0
NZDCHFm# 1.5 0 0 1,000 NZD 0
NZDJPYm# 1.8 0 0 1,000 NZD 0
NZDUSDm# 1 0 0 1,000 NZD 0
SGDJPYm# 4 -7.95 -8.21 1,000 SGD 0
USDCADm# 1.2 0 0 1,000 USD 0
USDPLNm# 30 -33.45 -28.85 1,000 USD 0
USDSGDm# 8 -2.75 -18.35 1,000 USD 0
USDTRYm# 370 -3,876.01 308.39 1,000 USD 0
GBPUSDm# 0.6 0 0 1,000 GBP 0
USDJPYm# 0.7 0 0 1,000 USD 0
USDCHFm# 0.8 0 0 1,000 USD 0
AUDCHFm# 0.8 0 0 1,000 AUD 0
CHFJPYm# 1.6 0 0 1,000 CHF 0
EURAUDm# 1.4 0 0 1,000 EUR 0
EURGBPm# 1 0 0 1,000 EUR 0
EURJPYm# 1 0 0 1,000 EUR 0
GBPAUDm# 1.9 0 0 1,000 GBP 0
GBPCHFm# 1.9 0 0 1,000 GBP 0
USDHKDm#**** 1.7 -2.99 -10.79 1,000 USD 0
USDZARm# 9 -34.24 -2.5 1,000 USD 0
USDCNHm#**** 2.5 -2.87 -13.87 1,000 USD 0
EURSEKm# 65 -91 -93.1 1,000 EUR 0
USDDKKm#**** 35 -26.11 -94.01 1,000 USD 0
AUDCADm# 1.6 0 0 1,000 AUD 0
CADCHFm# 1.1 0 0 1,000 CAD 0
GBPSGDm# 18 -5.27 -22.87 1,000 GBP 0
EURNZDm# 2.2 0 0 1,000 EUR 0
NZDSGDm# 10 -2.75 -10.85 1,000 NZD 0
USDHUFm# 30 -94.55 20.55 1,000 USD 0
EURUSDm# 0.7 0 0 1,000 EUR 0
AUDUSDm# 0.9 0 0 1,000 AUD 0
EURCHFm# 1.5 0 0 1,000 EUR 0
GBPJPYm# 1.5 0 0 1,000 GBP 0
คู่สกุลเงิน ค่าคอมมิชชั่นต่อปริมาณการเทรด 100,000 USD***** ค่า Long Swap
(จุด)**
ค่า Short Swap
(จุด)**
มูลค่าของ 1 lot ระดับ Limit และ Stop***
AUDUSD. 3.5 USD -4.13 0.37 100,000 AUD 0
EURDKK.**** 3.5 USD -52.37 -69.27 100,000 EUR 0
USDSGD. 3.5 USD -2.75 -18.35 100,000 USD 0
AUDCHF. 3.5 USD 1.52 -6.48 100,000 AUD 0
EURAUD. 3.5 USD -7.7 -6.2 100,000 EUR 0
EURCHF. 3.5 USD 0.82 -11.48 100,000 EUR 0
EURNZD. 3.5 USD -14.9 -2 100,000 EUR 0
EURTRY. 3.5 USD -4,224.33 228.47 100,000 EUR 0
NZDSGD. 3.5 USD -2.75 -10.85 100,000 NZD 0
USDTRY. 3.5 USD -3,876.01 308.39 100,000 USD 0
EURCAD. 3.5 USD -10.14 -1.94 100,000 EUR 0
EURHKD.**** 3.5 USD -69.37 -62.47 100,000 EUR 0
USDHUF. 3.5 USD -94.55 20.55 100,000 USD 0
USDSEK. 3.5 USD -44.4 -125.9 100,000 USD 0
CHFSGD. 3.5 USD -17.86 -6.76 100,000 CHF 0
EURGBP. 3.5 USD -5.65 0.15 100,000 EUR 0
EURPLN. 3.5 USD -53.44 -15.14 100,000 EUR 0
GBPSEK. 3.5 USD -60.3 -151.5 100,000 GBP 0
USDCAD. 3.5 USD -2.7 -5.7 100,000 USD 0
AUDCAD. 3.5 USD -5.78 -1.62 100,000 AUD 0
AUDJPY. 3.5 USD 6.13 -17.37 100,000 AUD 0
EURHUF. 3.5 USD -119.2 36.4 100,000 EUR 0
EURSGD. 3.5 USD -7.44 -15.74 100,000 EUR 0
GBPDKK.**** 3.5 USD -34.91 -112.61 100,000 GBP 0
USDDKK.**** 3.5 USD -26.11 -94.01 100,000 USD 0
GBPNZD. 3.5 USD -11.21 -9.91 100,000 GBP 0
EURUSD. 3.5 USD -7.4 1.1 100,000 EUR 0
EURZAR. 3.5 USD -453.44 49.76 100,000 EUR 0
GBPCHF. 3.5 USD 4.25 -17.45 100,000 GBP 0
USDNOK. 3.5 USD -47.31 -116.01 100,000 USD 0
USDPLN. 3.5 USD -33.45 -28.85 100,000 USD 0
USDZAR. 3.5 USD -34.24 -2.5 100,000 USD 0
GBPJPY. 3.5 USD 19.23 -36.67 100,000 GBP 0
USDJPY. 3.5 USD 12 -29.05 100,000 USD 0
CADCHF. 3.5 USD 3.31 -8.6 100,000 CAD 0
EURNOK. 3.5 USD -97.92 -84.82 100,000 EUR 0
NZDUSD. 3.5 USD -2.2 -1.9 100,000 NZD 0
CADJPY. 3.5 USD 9.32 -21.48 100,000 CAD 0
EURSEK. 3.5 USD -91 -93.1 100,000 EUR 0
GBPNOK. 3.5 USD -72.79 -144.29 100,000 GBP 0
NZDCHF. 3.5 USD 2.88 -8.12 100,000 NZD 0
USDCHF. 3.5 USD 4.14 -13.86 100,000 USD 0
NZDCAD. 3.5 USD -3.14 -4.64 100,000 NZD 0
GBPUSD. 3.5 USD -4.68 -3.38 100,000 GBP 0
AUDNZD. 3.5 USD -8.52 -1.72 100,000 AUD 0
USDHKD.**** 3.5 USD -2.99 -10.79 100,000 USD 0
CHFJPY. 3.5 USD -1.16 -18.36 100,000 CHF 0
GBPCAD. 3.5 USD -6.05 -8.15 100,000 GBP 0
USDMXN. 3.5 USD -419.49 130.51 100,000 USD 0
GBPSGD. 3.5 USD -5.27 -22.87 100,000 GBP 0
EURJPY. 3.5 USD 11.08 -25.72 100,000 EUR 0
SGDJPY. 3.5 USD -7.95 -8.21 100,000 SGD 0
NZDJPY. 3.5 USD 6.96 -20.84 100,000 NZD 0
GBPAUD. 3.5 USD -3.12 -14.32 100,000 GBP 0

ตัวอย่างการคำนวณค่าคอมมิชชั่น (สำหรับบัญชี XM Zero เท่านั้น)

ตัวอย่าง 1


ในการเปิดโพซิชั่นซื้อ 3 lots USD/JPY ปริมาณการทำธุรกรรมจะเท่ากับ 300,000 USD โดยจะมีคิดค่าคอมมิชชั่น 3.5 USD สำหรับการเปิดและปิดโพซิชั่นขนาด 100,000 USD ดังนั้นการทำธุรกรรมสำหรับโพซิชั่นดังกล่าวจะมีค่าคอมมิชชั่น: 2 x (3.5 x 300,000 / 100,000) = 21 USD ค่าคอมมิชชั่นนี้จะถูกหักออกจากบัญชีในช่วงที่มีการเปิดโพซิชั่น ซึ่งจะมีการคิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรมทั้งสองครั้ง (การเปิดและปิดโพซิชั่น)


ตัวอย่าง 2


สำหรับการเปิดโพซิชั่นซื้อ 2 lots EUR/USD ขนาดของการทำธุรกรรมจะเป็น 200,000 EUR ซึ่งเท่ากับ 220,000 USD ที่อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD 1.10000 โดยจะมีคิดค่าคอมมิชชั่น 3.5 USD สำหรับการเปิดและปิดโพซิชั่นขนาด 100,000 USD ดังนั้นการทำธุรกรรมสำหรับโพซิชั่นดังกล่าวจะมีค่าคอมมิชชั่น: 2 x (3.5 x 220,000 / 100,000) = 15.4 USD ี่ค่าคอมมิชชั่นนี้จะถูกหักออกจากบัญชีในช่วงที่มีการเปิดโพซิชั่น ซึ่งจะมีการคิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรมทั้งสองครั้ง (การเปิดและปิดโพซิชั่น)

ช่วงเวลาการเทรดฟอเร็กซ
(โซนเวลา GMT+2 อาจมีการใช้เวลาออมแสง)

จันทร์ – ศุกร์: 00:05 – 23:50

** ถ้าหากท่านปล่อยให้มีโพซิชั่นเปิดข้ามวัน ท่านจะต้องจ่ายหรือได้รับเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะถูกคำนวณตามความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงิน การดำเนินการนี้เรียกว่า swap ในเทอมินอลการเทรด ค่า swap จะถูกแปลงให้เป็นสกุลเงินฝากโดยอัตโนมัติ การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นที่เวลา 00.00 (โซนเวลา GMT+2 อาจมีการใช้เวลาออมแสง) และจะมีการใช้เวลาไม่กี่นาที จะมีการคิดค่า swap นี้เป็นเวลาสามวัน ตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

*** ระดับขั้นต่ำสำหรับการส่งคำสั่งที่ค้างอยู่ตามราคาตลาดปัจจุบัน

****สำหรับบัญชีทุกประเภท เลเวอเรจสำหรับ EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD และ USDCNH จะจำกัดอยู่ที่ 50:1 และสำหรับ USDTRY, EURTRY จะจำกัดอยู่ที่ 100:1

***** สำหรับตราสารที่ไม่ได้มีการแสดงเป็น USD การคำนวณจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น (สำหรับบัญชี XM Zero เท่านั้น)

สำหรับบัญชีทุกประเภท เลเวอเรจสำหรับคู่สกุลเงิน CHF ทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่ 400:1

การเทรด Forex คืออะไร

การซื้อขายฟอเร็กซ์, หรือการซื้อขายสกุลเงิน, หรือการซื้อขาย FX คือคำที่ใช้อธิบายถึงตลาดซื้อขายเงินตราตามที่เราได้เห็นในปัจจุบันซึ่งเป็นตลาดระดับโลกที่ไม่มีศูนย์กลาง ที่ให้บุคคล, บริษัท และสถาบันการเงินสามารถทำการซื้อขายสกุลเงินระหว่างกันได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ถูกนำมาใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยก่อนที่จะมีระบบซื้อขายฟอเร็กซ์ในปัจจุบัน ได้มีการใช้ระบบการจัดการทางด้านการเงินที่เรียกว่า Bretton Woods Agreement ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สกุลเงินจะถูกผูกเอาไว้และจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทองคำสำรองของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

ตลาดเทรด Forex

ตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ มากมาย เช่น ความสามารถในการซื้อขายได้อย่างง่ายดายผ่านทางอินเตอร์เน็ต, พัฒนาการสมัยใหม่ในด้านการเดินทาง, ความสามารถในการสื่อสารและเดินทางระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้โลกเราดูเล็กลง

ด้วยการที่โลกของเราดูเล็กลง นั่นจะหมายความว่าผู้คน, สินค้า และบริการจะสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้การซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากต้องรองรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวกำหนดการเติบโตของตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีลักษณะเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ และมีความเคลื่อนไหว มีสภาพคล่อง และมีการตอบสนองที่มากยิ่งขึ้น

วิธีเทรด Forex ออนไลน์

ในกลุ่มของผู้ที่เข้าร่วมทำการซื้อขายบนตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์รายบุคคลถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดโดยมีเหตุผลในด้านการเก็งกำไรเป็นส่วนใหญ่และมีเป้าหมายสูงสุดคือ การทำกำไรจากความผันผวนของค่าเงิน (การเปลี่ยนแปลงของตลาด) หรือต้องการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงินที่กำลังเกิดขึ้น

ผู้คนในกลุ่มนี้จะร่วมทำการซื้อขายบนตลาดฟอเร็กซ์ผ่านทางโบรกเกอร์ (เช่น XM) หรือผ่านทางธนาคาร ซึ่งในที่นี้ธนาคารหรือโบรกเกอร์จะมีบัญชีซื้อขายให้กับลูกค้ารายบุคคล โดยลูกค้าจะเป็นผู้นำเงินเข้าสู่บัญชีในรูปของสกุลเงินหลัก (โดยปกติจะเป็นสกุลเงินในท้องถิ่นที่ลูกค้าอาศัยอยู่) แล้วลูกค้าจะสามารถทำการซื้อหรือขายสกุลเงินผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลกำไรได้

ทำไมจึงควรเทรดกับโบรกเกอร์

การเข้าร่วมในตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์ผ่านทางโบรกเกอร์ดังเช่น XM นั้น ลูกค้าจะได้รับราคาจากตลาดฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะมีการแสดงราคาของตราสารต่างๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ในรูปแบบของราคาซื้อและราคาขาย ลูกค้าจะมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะทำการซื้อหรือขายที่ราคาใดและสามารถทำการซื้อหรือขายได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ

ดูทั้งหมด|ซ่อนทั้งหมด

การเทรด Forex คืออะไร

การซื้อขายฟอเร็กซ์ซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าการซื้อขายสกุลเงินหรือการซื้อขาย FX คือการซื้อสกุลเงินหนึ่งและทำการขายอีกสกุลเงินหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน การซื้อขายสกุลเงินจะเกี่ยวข้องกับการแลกสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งเสมอ

วัตถุประสงค์ในการซื้อขายจะแตกต่างกันไปและสามารถเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตามด้านล่างนี้เสมอไป:

 • 1. แลกเปลี่ยนสกุลเงิน A (เช่น USD) เป็นสกุลเงิน B (เช่น EUR) เพื่อการท่องเที่ยว;
 • 2. แลกเปลี่ยนสกุลเงิน A (เช่น USD) เป็นสกุลเงิน B (เช่น EUR) เพื่อการค้า;
 • 3. แลกเปลี่ยนสกุลเงิน A (เช่น USD) เป็นสกุลเงิน B (เช่น EUR) เพื่อการเก็งกำไร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างกำไร

จากเหตุผลต่าง ๆ ดังตัวอย่างข้างต้นนี้ ในปัจจุบันตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์จึงเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดและมีความผันผวนมากที่สุดในโลกด้วยปริมาณการซื้อขาย $5 ล้านล้านต่อวัน

วิธีการเทรด Forex

การซื้อขายฟอเร็กซ์คือการแลกสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง ดังนั้นลูกค้าของ XM จะทำการขายสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลเงินหนึ่งที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของตลาด

ในการที่จะสามารถทำการซื้อขายสกุลเงินได้นั้น คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชีและมีสกุลเงิน A แล้วจึงทำการแลกสกุลเงิน A เป็นสกุลเงิน B สำหรับช่วงระยะเวลาเพียงสั้น ๆ หรือระยะเวลานาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป

เนื่องจากการซื้อขาย FX จะเกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงิน (เช่น โควตราคาของมูลค่าสัมพันธ์ของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลเงินหนึ่ง) สกุลเงินตัวแรกจะเรียกว่าสกุลเงินหลักและสกุลเงินตัวที่สองคือสกุลเงินโควตราคา

ตัวอย่างเช่น โควตราคา EUR/USD 1.2345 คือราคาของสกุลเงินยูโรที่ถูกแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่า 1 ยูโรเท่ากับ 1.2345 ดอลลาร์สหรัฐ

การซื้อขายสกุลเงินสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่เวลา 22.00 GMT ของวันอาทิตย์จนถึงเวลา 22.00 GMT ของวันศุกร์ โดยมีการซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ ที่ศูนย์กลางทางด้านการเงินของลอนดอน, นิวยอร์ก, โตเกียว, ซูริค, แฟรงเฟิร์ต, ปารีส, ซิดนีย์, สิงคโปร์ และฮ่องกง

อะไรที่ส่งผลต่อราคา Forex

มีหลายปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อราคาของการซื้อขายฟอเร็กซ์ (เช่น อัตราแลกเปลี่ยน) ประจำวัน แต่จะมีอยู่ 6 ปัจจัยหลัก ๆ ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของราคาที่ใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์:

 • 1. ส่วนต่างของเงินเฟ้อ
 • 2. ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย
 • 3. การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
 • 4. ปริมาณหนี้สาธารณะ
 • 5. ข้อตกลงด้านการค้า
 • 6. ความเสถียรทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

ในการที่จะสามารถเข้าใจถึงปัจจัยทั้ง 6 ตัวนี้ได้ คุณจะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาว่า สกุลเงินจะถูกซื้อขายด้วยสกุลเงินอีกตัวหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมีสกุลเงินตัวหนึ่งที่อ่อนค่าลง สกุลเงินอีกตัวหนึ่งจะแข็งค่าขึ้นมาเนื่องจากการแสดงค่าเงินจะเป็นการแสดงมูลค่าต่ออีกสกุลเงินหนึ่งเสมอ

โปรแกรมเทรด Forex คืออะไร

ซอฟต์แวร์ซื้อขายฟอเร็กซ์คือแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ที่มีให้กับลูกค้าของ XM ซึ่งลูกค้าจะสามารถดู, วิเคราะห์ และซื้อขายสกุลเงินหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่นๆ ได้

กล่าวสั้นๆ คือ ลูกค้าของ XM จะสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มซื้อขาย (เช่น ซอฟต์แวร์) ซึ่งจะเชื่อมต่อกับส่วนที่แสดงราคาในตลาดโลกโดยตรง จึงทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพากลุ่มบุคคลที่สาม

ใครคือผู้เล่นหลักในตลาด Forex

ผู้ที่ทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์จะอยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้:

 • 1. นักเดินทางหรือผู้บริโภคในต่างประเทศที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
 • 2. ธุรกิจที่มีการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากต่างประเทศและต้องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นสกุลเงินของผู้ขาย
 • 3. นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินซึ่งต้องใช้สกุลเงินต่างประเทศ หรือทำการซื้อขายอิควิตี้หรือกลุ่มสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ จากต่างประเทศ หรือทำการซื้อขายสกุลเงินโดยมุ่งหวังที่จะสร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 • 4. สถาบันการเงินที่มีการแลกเงินเพื่อให้บริการลูกค้าหรือเพื่อให้เงินกู้ในต่างประเทศ
 • 5. รัฐบาลหรือธนาคารกลางที่ซื้อหรือขายสกุลเงินและพยายามที่จะปรับสมดุลทางการเงินหรือปรับสภาวะทางเศรษฐกิจ

การเทรด Forex มีความสำคัญอย่างไร

สำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์รายบุคคลแล้ว ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการซื้อขายคือคุณภาพของการดำเนินคำสั่งซื้อขาย, ความเร็ว และสเปรด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อกันและกัน

สเปรดคือส่วนต่างระหว่างราคา bid และ ask ของคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ (ราคาซื้อหรือราคาขาย) หรือถ้าจะพูดง่าย ๆ สิ่งนี้คือราคาที่โบรกเกอร์หรือธนาคารของคุณต้องการจะขายหรือซื้อตามคำสั่งซื้อขายของคุณ อย่างไรก็ตามสเปรดจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการดำเนินคำสั่งที่ถูกต้องเท่านั้น

ในตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์ เมื่อเราพูดถึงการดำเนินคำสั่งเราจะหมายถึงความรวดเร็วที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จะสามารถทำการซื้อหรือขายสิ่งที่เห็นบนหน้าจอหรือตามราคา bid/ask ที่ได้รับทางโทรศัพท์ได้ โควตราคาที่ดีจะไม่มีความหมายถ้าหากธนาคารหรือโบรกเกอร์ของคุณไม่มีความรวดเร็วพอที่จะสามารถดำเนินการตามคำสั่งของคุณที่ราคา bid/ask นั้นได้

คู่เงินหลัก (Major Currency Pair) คืออะไร

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินบางคู่จะมีชื่อเรียกว่า คู่สกุลเงินหลัก (คู่สกุลเงิน major) ซึ่งกลุ่มของคู่สกุลเงินหลักนี้จะประกอบไปด้วยคู่สกุลเงินที่ถูกซื้อขายมากที่สุดและจะมี USD อยู่ด้วยเสมอ

คู่สกุลเงินหลักได้แก่: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD

คู่เงินรอง (Minor Currency Pair) คืออะไร

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินรองคือคู่สกุลเงินทั้งหมดที่ไม่มี USD แสดงอยู่

คู่เงินเกิดใหม่ (Exotic Currency Pair) คืออะไร

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินพิเศษคือคู่สกุลเงินที่มีสกุลเงินหลักจับคู่กับสกุลเงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กกว่าหรือเศรษฐกิจเกิดใหม่ การซื้อขายคู่สกุลเงินพิเศษมักเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งเท่าคู่สกุลเงินหลัก อีกทั้งยังมีความผันผวนที่สูงกว่าและมีสภาพคล่องที่ต่ำกว่า

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา