XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

7 ประเภทสินทรัพย์ พร้อม 10 แพลตฟอร์มซื้อขาย และตราสารมากกว่า 1000 ตัว
เทรด Forex หุ้นรายตัว สินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่า พลังงาน ดัชนีหุ้น และดัชนี Thematic ได้ทั้งหมดที่ XM

Forex - สเปรด / เงื่อนไข

คลิกเพื่อดูเอกสารข้อมูลสำคัญของคู่สกุลเงินหลักหรือคู่สกุลเงินรอง

คู่สกุลเงิน สเปรดต่ำสุด (pip) ค่า Long Swap
(จุด)**
ค่า Short Swap
(จุด)**
มูลค่าของ 1 lot ระดับ Limit และ Stop***
EURNOK# 120 -123.19 -71.09 100,000 EUR 0
EURZAR# 91 -440.9 18.6 100,000 EUR 0
GBPDKK#**** 95 -26.94 -116.44 100,000 GBP 0
GBPNOK# 137 -83.64 -134.14 100,000 GBP 0
USDDKK#**** 33.5 -20.5 -97.9 100,000 USD 0
USDMXN# 156 -459.13 130.87 100,000 USD 0
USDNOK# 144 -58.04 -113.24 100,000 USD 0
USDSEK# 110 -32.11 -129.51 100,000 USD 0
AUDJPY# 2.1 0 0 100,000 AUD 0
AUDNZD# 2.8 0 0 100,000 AUD 0
CADJPY# 2.2 0 0 100,000 CAD 0
CADCHF# 1.5 0 0 100,000 CAD 0
CHFSGD# 20.5 -22.66 -1.96 100,000 CHF 0
EURCAD# 1.3 0 0 100,000 EUR 0
EURPLN# 43.5 -59.59 -8.79 100,000 EUR 0
GBPSGD# 22 -7.76 -19.66 100,000 GBP 0
EURSGD# 10.5 -11.2 -12.1 100,000 EUR 0
EURTRY#**** 680 -4,429.83 613.17 100,000 EUR 0
GBPCAD# 2.5 0 0 100,000 GBP 0
GBPNZD# 4.6 0 0 100,000 GBP 0
NZDCAD# 2.4 0 0 100,000 NZD 0
NZDCHF# 1.6 0 0 100,000 NZD 0
NZDJPY# 2 0 0 100,000 NZD 0
NZDUSD# 1.9 0 0 100,000 NZD 0
SGDJPY# 11 -8.33 -8.58 100,000 SGD 0
USDCAD# 1.5 0 0 100,000 USD 0
USDHUF# 30 -54.08 -20.08 100,000 USD 0
USDSGD# 12.1 -5.09 -15.89 100,000 USD 0
USDTRY#**** 430 -4,201.69 220.31 100,000 USD 0
EURUSD# 0.8 0 0 100,000 EUR 0
USDCHF# 1.1 0 0 100,000 USD 0
AUDUSD# 1.6 0 0 100,000 AUD 0
AUDCHF# 1.4 0 0 100,000 AUD 0
CHFJPY# 1.3 0 0 100,000 CHF 0
EURCHF# 1.8 0 0 100,000 EUR 0
EURJPY# 1.4 0 0 100,000 EUR 0
GBPAUD# 2.5 0 0 100,000 GBP 0
GBPCHF# 2.1 0 0 100,000 GBP 0
GBPJPY# 1.5 0 0 100,000 GBP 0
USDHKD#**** 3 -2.81 -9.17 100,000 USD 0
USDZAR# 8.5 -32.86 -4.88 100,000 USD 0
USDCNH#**** 3 -1.18 -12.78 100,000 USD 0
GBPUSD# 0.9 0 0 100,000 GBP 0
EURGBP# 1.5 0 0 100,000 EUR 0
EURHKD#**** 38 -70.19 -58.49 100,000 EUR 0
GBPSEK# 93 -47.9 -157.4 100,000 GBP 0
AUDCAD# 2.5 0 0 100,000 AUD 0
EURHUF# 26.5 -77.6 -6.2 100,000 EUR 0
EURNZD# 2.8 0 0 100,000 EUR 0
NZDSGD# 13.5 -3.72 -10.72 100,000 NZD 0
USDPLN# 24 -34.44 -26.44 100,000 USD 0
EURAUD# 2.6 0 0 100,000 EUR 0
USDJPY# 0.9 0 0 100,000 USD 0
EURSEK# 77.1 -88.13 -91.13 100,000 EUR 0
EURDKK#**** 36 -53.51 -67.31 100,000 EUR 0
คู่สกุลเงิน สเปรดต่ำสุด (pip) ค่า Long Swap
(จุด)**
ค่า Short Swap
(จุด)**
มูลค่าของ 1 lot ระดับ Limit และ Stop***
EURDKKm#**** 36 -53.51 -67.31 1,000 EUR 0
EURHKDm#**** 38 -70.19 -58.49 1,000 EUR 0
EURNOKm# 120 -123.19 -71.09 1,000 EUR 0
GBPDKKm#**** 95 -26.94 -116.44 1,000 GBP 0
GBPSEKm# 93 -47.9 -157.4 1,000 GBP 0
USDMXNm# 156 -459.13 130.87 1,000 USD 0
USDNOKm# 144 -58.04 -113.24 1,000 USD 0
USDSEKm# 110 -32.11 -129.51 1,000 USD 0
AUDJPYm# 2.1 0 0 1,000 AUD 0
AUDNZDm# 2.8 0 0 1,000 AUD 0
CADJPYm# 2.2 0 0 1,000 CAD 0
CHFSGDm# 20.5 -22.66 -1.96 1,000 CHF 0
EURCADm# 1.3 0 0 1,000 EUR 0
EURHUFm# 26.5 -77.6 -6.2 1,000 EUR 0
EURPLNm# 43.5 -59.59 -8.79 1,000 EUR 0
EURSGDm# 10.5 -11.2 -12.1 1,000 EUR 0
EURTRYm# 680 -4,429.83 613.17 1,000 EUR 0
GBPNZDm# 4.6 0 0 1,000 GBP 0
NZDCHFm# 1.6 0 0 1,000 NZD 0
NZDJPYm# 2 0 0 1,000 NZD 0
NZDUSDm# 1.9 0 0 1,000 NZD 0
SGDJPYm# 11 -8.33 -8.58 1,000 SGD 0
USDCADm# 1.5 0 0 1,000 USD 0
USDPLNm# 24 -34.44 -26.44 1,000 USD 0
USDSGDm# 12.1 -5.09 -15.89 1,000 USD 0
USDTRYm# 430 -4,201.69 220.31 1,000 USD 0
GBPUSDm# 0.9 0 0 1,000 GBP 0
USDJPYm# 0.9 0 0 1,000 USD 0
USDCHFm# 1.1 0 0 1,000 USD 0
AUDCHFm# 1.4 0 0 1,000 AUD 0
CHFJPYm# 1.3 0 0 1,000 CHF 0
EURJPYm# 1.4 0 0 1,000 EUR 0
GBPAUDm# 2.5 0 0 1,000 GBP 0
GBPCHFm# 2.1 0 0 1,000 GBP 0
USDHKDm#**** 3 -2.81 -9.17 1,000 USD 0
USDZARm# 8.5 -32.86 -4.88 1,000 USD 0
USDCNHm#**** 3 -1.18 -12.78 1,000 USD 0
EURSEKm# 77.1 -88.13 -91.13 1,000 EUR 0
USDDKKm#**** 33.5 -20.5 -97.9 1,000 USD 0
AUDCADm# 2.5 0 0 1,000 AUD 0
CADCHFm# 1.5 0 0 1,000 CAD 0
GBPSGDm# 22 -7.76 -19.66 1,000 GBP 0
EURNZDm# 2.8 0 0 1,000 EUR 0
NZDSGDm# 13.5 -3.72 -10.72 1,000 NZD 0
USDHUFm# 30 -54.08 -20.08 1,000 USD 0
EURUSDm# 0.8 0 0 1,000 EUR 0
AUDUSDm# 1.6 0 0 1,000 AUD 0
EURCHFm# 1.8 0 0 1,000 EUR 0
GBPJPYm# 1.5 0 0 1,000 GBP 0
GBPNOKm# 137 -83.64 -134.14 1,000 GBP 0
NZDCADm# 2.4 0 0 1,000 NZD 0
EURGBPm# 1.5 0 0 1,000 EUR 0
EURZARm# 91 -440.9 18.6 1,000 EUR 0
GBPCADm# 2.5 0 0 1,000 GBP 0
EURAUDm# 2.6 0 0 1,000 EUR 0
คู่สกุลเงิน ค่าคอมมิชชั่นต่อปริมาณการเทรด 100,000 USD***** ค่า Long Swap
(จุด)**
ค่า Short Swap
(จุด)**
มูลค่าของ 1 lot ระดับ Limit และ Stop***
EURDKK.**** 3.5 USD -53.51 -67.31 100,000 EUR 0
USDSGD. 3.5 USD -5.09 -15.89 100,000 USD 0
AUDCHF. 3.5 USD 2.33 -7.87 100,000 AUD 0
EURAUD. 3.5 USD -10.65 -4.15 100,000 EUR 0
EURNZD. 3.5 USD -15.66 -0.46 100,000 EUR 0
EURTRY. 3.5 USD -4,429.83 613.17 100,000 EUR 0
NZDSGD. 3.5 USD -3.72 -10.72 100,000 NZD 0
USDTRY. 3.5 USD -4,201.69 220.31 100,000 USD 0
EURCAD. 3.5 USD -9.44 -2.64 100,000 EUR 0
EURHKD.**** 3.5 USD -70.19 -58.49 100,000 EUR 0
USDHUF. 3.5 USD -54.08 -20.08 100,000 USD 0
USDSEK. 3.5 USD -32.11 -129.51 100,000 USD 0
CHFSGD. 3.5 USD -22.66 -1.96 100,000 CHF 0
EURGBP. 3.5 USD -6.11 0.79 100,000 EUR 0
EURPLN. 3.5 USD -59.59 -8.79 100,000 EUR 0
GBPSEK. 3.5 USD -47.9 -157.4 100,000 GBP 0
USDCAD. 3.5 USD -0.86 -7.16 100,000 USD 0
AUDJPY. 3.5 USD 6.79 -18.51 100,000 AUD 0
EURHUF. 3.5 USD -77.6 -6.2 100,000 EUR 0
EURSGD. 3.5 USD -11.2 -12.1 100,000 EUR 0
GBPDKK.**** 3.5 USD -26.94 -116.44 100,000 GBP 0
USDDKK.**** 3.5 USD -20.5 -97.9 100,000 USD 0
GBPNZD. 3.5 USD -10.29 -9.29 100,000 GBP 0
EURUSD. 3.5 USD -8.13 1.77 100,000 EUR 0
EURZAR. 3.5 USD -440.9 18.6 100,000 EUR 0
GBPCHF. 3.5 USD 5.71 -18.89 100,000 GBP 0
USDNOK. 3.5 USD -58.04 -113.24 100,000 USD 0
USDPLN. 3.5 USD -34.44 -26.44 100,000 USD 0
USDZAR. 3.5 USD -32.86 -4.88 100,000 USD 0
GBPJPY. 3.5 USD 11.95 -45.15 100,000 GBP 0
USDJPY. 3.5 USD 11.16 -37.34 100,000 USD 0
EURNOK. 3.5 USD -123.19 -71.09 100,000 EUR 0
NZDUSD. 3.5 USD -1.9 -1.53 100,000 NZD 0
CADJPY. 3.5 USD 8.72 -21.28 100,000 CAD 0
EURSEK. 3.5 USD -88.13 -91.13 100,000 EUR 0
GBPNOK. 3.5 USD -83.64 -134.14 100,000 GBP 0
NZDCHF. 3.5 USD 3.25 -8.95 100,000 NZD 0
USDCHF. 3.5 USD 5.12 -15.18 100,000 USD 0
NZDCAD. 3.5 USD -1.97 -5.37 100,000 NZD 0
GBPUSD. 3.5 USD -4.29 -2.89 100,000 GBP 0
AUDNZD. 3.5 USD -7.73 -2.53 100,000 AUD 0
USDHKD.**** 3.5 USD -2.81 -9.17 100,000 USD 0
CHFJPY. 3.5 USD -3.18 -17.38 100,000 CHF 0
GBPCAD. 3.5 USD -4.2 -10.2 100,000 GBP 0
USDMXN. 3.5 USD -459.13 130.87 100,000 USD 0
GBPSGD. 3.5 USD -7.76 -19.66 100,000 GBP 0
EURJPY. 3.5 USD 5.76 -30.44 100,000 EUR 0
SGDJPY. 3.5 USD -8.33 -8.58 100,000 SGD 0
NZDJPY. 3.5 USD 7.05 -21.95 100,000 NZD 0
GBPAUD. 3.5 USD -4.47 -12.87 100,000 GBP 0
CADCHF. 3.5 USD 3.21 -8.54 100,000 CAD 0
AUDUSD. 3.5 USD -3.71 -0.21 100,000 AUD 0
EURCHF. 3.5 USD 0.99 -12.61 100,000 EUR 0
AUDCAD. 3.5 USD -4.06 -3.41 100,000 AUD 0

ตัวอย่างการคำนวณค่าคอมมิชชั่น (สำหรับบัญชี XM Zero เท่านั้น)

ตัวอย่าง 1


ในการเปิดโพซิชั่นซื้อ 3 lots USD/JPY ปริมาณการทำธุรกรรมจะเท่ากับ 300,000 USD โดยจะมีคิดค่าคอมมิชชั่น 3.5 USD สำหรับการเปิดและปิดโพซิชั่นขนาด 100,000 USD ดังนั้นการทำธุรกรรมสำหรับโพซิชั่นดังกล่าวจะมีค่าคอมมิชชั่น: 2 x (3.5 x 300,000 / 100,000) = 21 USD ค่าคอมมิชชั่นนี้จะถูกหักออกจากบัญชีในช่วงที่มีการเปิดโพซิชั่น ซึ่งจะมีการคิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรมทั้งสองครั้ง (การเปิดและปิดโพซิชั่น)


ตัวอย่าง 2


สำหรับการเปิดโพซิชั่นซื้อ 2 lots EUR/USD ขนาดของการทำธุรกรรมจะเป็น 200,000 EUR ซึ่งเท่ากับ 220,000 USD ที่อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD 1.10000 โดยจะมีคิดค่าคอมมิชชั่น 3.5 USD สำหรับการเปิดและปิดโพซิชั่นขนาด 100,000 USD ดังนั้นการทำธุรกรรมสำหรับโพซิชั่นดังกล่าวจะมีค่าคอมมิชชั่น: 2 x (3.5 x 220,000 / 100,000) = 15.4 USD ี่ค่าคอมมิชชั่นนี้จะถูกหักออกจากบัญชีในช่วงที่มีการเปิดโพซิชั่น ซึ่งจะมีการคิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรมทั้งสองครั้ง (การเปิดและปิดโพซิชั่น)

ช่วงเวลาการเทรดฟอเร็กซ
(โซนเวลา GMT+2 อาจมีการใช้เวลาออมแสง)

จันทร์ – ศุกร์: 00:05 – 23:50

** ถ้าหากท่านปล่อยให้มีโพซิชั่นเปิดข้ามวัน ท่านจะต้องจ่ายหรือได้รับเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะถูกคำนวณตามความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงิน การดำเนินการนี้เรียกว่า swap ในเทอมินอลการเทรด ค่า swap จะถูกแปลงให้เป็นสกุลเงินฝากโดยอัตโนมัติ การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นที่เวลา 00.00 (โซนเวลา GMT+2 อาจมีการใช้เวลาออมแสง) และจะมีการใช้เวลาไม่กี่นาที จะมีการคิดค่า swap นี้เป็นเวลาสามวัน ตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

*** ระดับขั้นต่ำสำหรับการส่งคำสั่งที่ค้างอยู่ตามราคาตลาดปัจจุบัน

****สำหรับบัญชีทุกประเภท เลเวอเรจสำหรับ EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD และ USDCNH จะจำกัดอยู่ที่ 50:1 และสำหรับ USDTRY, EURTRY จะจำกัดอยู่ที่ 100:1

***** สำหรับตราสารที่ไม่ได้ระบุไว้ในการคำนวณ USD ต้องยึดตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (สำหรับบัญชี XM Zero เท่านั้น)

สำหรับบัญชีทุกประเภท เลเวอเรจสำหรับคู่สกุลเงิน CHF ทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่ 400:1

การเทรด Forex คืออะไร

การซื้อขายฟอเร็กซ์, หรือการซื้อขายสกุลเงิน, หรือการซื้อขาย FX คือคำที่ใช้อธิบายถึงตลาดซื้อขายเงินตราตามที่เราได้เห็นในปัจจุบันซึ่งเป็นตลาดระดับโลกที่ไม่มีศูนย์กลาง ที่ให้บุคคล, บริษัท และสถาบันการเงินสามารถทำการซื้อขายสกุลเงินระหว่างกันได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ถูกนำมาใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยก่อนที่จะมีระบบซื้อขายฟอเร็กซ์ในปัจจุบัน ได้มีการใช้ระบบการจัดการทางด้านการเงินที่เรียกว่า Bretton Woods Agreement ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สกุลเงินจะถูกผูกเอาไว้และจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทองคำสำรองของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

ตลาดเทรด Forex

ตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ มากมาย เช่น ความสามารถในการซื้อขายได้อย่างง่ายดายผ่านทางอินเตอร์เน็ต, พัฒนาการสมัยใหม่ในด้านการเดินทาง, ความสามารถในการสื่อสารและเดินทางระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้โลกเราดูเล็กลง

ด้วยการที่โลกของเราดูเล็กลง นั่นจะหมายความว่าผู้คน, สินค้า และบริการจะสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้การซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากต้องรองรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวกำหนดการเติบโตของตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีลักษณะเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ และมีความเคลื่อนไหว มีสภาพคล่อง และมีการตอบสนองที่มากยิ่งขึ้น

วิธีเทรด Forex ออนไลน์

ในกลุ่มของผู้ที่เข้าร่วมทำการซื้อขายบนตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์รายบุคคลถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดโดยมีเหตุผลในด้านการเก็งกำไรเป็นส่วนใหญ่และมีเป้าหมายสูงสุดคือ การทำกำไรจากความผันผวนของค่าเงิน (การเปลี่ยนแปลงของตลาด) หรือต้องการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงินที่กำลังเกิดขึ้น

ผู้คนในกลุ่มนี้จะร่วมทำการซื้อขายบนตลาดฟอเร็กซ์ผ่านทางโบรกเกอร์ (เช่น XM) หรือผ่านทางธนาคาร ซึ่งในที่นี้ธนาคารหรือโบรกเกอร์จะมีบัญชีซื้อขายให้กับลูกค้ารายบุคคล โดยลูกค้าจะเป็นผู้นำเงินเข้าสู่บัญชีในรูปของสกุลเงินหลัก (โดยปกติจะเป็นสกุลเงินในท้องถิ่นที่ลูกค้าอาศัยอยู่) แล้วลูกค้าจะสามารถทำการซื้อหรือขายสกุลเงินผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลกำไรได้

ทำไมจึงควรเทรดกับโบรกเกอร์

การเข้าร่วมในตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์ผ่านทางโบรกเกอร์ดังเช่น XM นั้น ลูกค้าจะได้รับราคาจากตลาดฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะมีการแสดงราคาของตราสารต่างๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ในรูปแบบของราคาซื้อและราคาขาย ลูกค้าจะมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะทำการซื้อหรือขายที่ราคาใดและสามารถทำการซื้อหรือขายได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ

ดูทั้งหมด|ซ่อนทั้งหมด

การเทรด Forex คืออะไร

การซื้อขายฟอเร็กซ์ซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าการซื้อขายสกุลเงินหรือการซื้อขาย FX คือการซื้อสกุลเงินหนึ่งและทำการขายอีกสกุลเงินหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน การซื้อขายสกุลเงินจะเกี่ยวข้องกับการแลกสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งเสมอ

วัตถุประสงค์ในการซื้อขายจะแตกต่างกันไปและสามารถเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตามด้านล่างนี้เสมอไป:

 • 1. แลกเปลี่ยนสกุลเงิน A (เช่น USD) เป็นสกุลเงิน B (เช่น EUR) เพื่อการท่องเที่ยว;
 • 2. แลกเปลี่ยนสกุลเงิน A (เช่น USD) เป็นสกุลเงิน B (เช่น EUR) เพื่อการค้า;
 • 3. แลกเปลี่ยนสกุลเงิน A (เช่น USD) เป็นสกุลเงิน B (เช่น EUR) เพื่อการเก็งกำไร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างกำไร

จากเหตุผลต่าง ๆ ดังตัวอย่างข้างต้นนี้ ในปัจจุบันตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์จึงเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดและมีความผันผวนมากที่สุดในโลกด้วยปริมาณการซื้อขาย $5 ล้านล้านต่อวัน

วิธีการเทรด Forex

การซื้อขายฟอเร็กซ์คือการแลกสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง ดังนั้นลูกค้าของ XM จะทำการขายสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลเงินหนึ่งที่อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของตลาด

ในการที่จะสามารถทำการซื้อขายสกุลเงินได้นั้น คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชีและมีสกุลเงิน A แล้วจึงทำการแลกสกุลเงิน A เป็นสกุลเงิน B สำหรับช่วงระยะเวลาเพียงสั้น ๆ หรือระยะเวลานาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป

เนื่องจากการซื้อขาย FX จะเกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงิน (เช่น โควตราคาของมูลค่าสัมพันธ์ของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลเงินหนึ่ง) สกุลเงินตัวแรกจะเรียกว่าสกุลเงินหลักและสกุลเงินตัวที่สองคือสกุลเงินโควตราคา

ตัวอย่างเช่น โควตราคา EUR/USD 1.2345 คือราคาของสกุลเงินยูโรที่ถูกแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่า 1 ยูโรเท่ากับ 1.2345 ดอลลาร์สหรัฐ

การซื้อขายสกุลเงินสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่เวลา 22.00 GMT ของวันอาทิตย์จนถึงเวลา 22.00 GMT ของวันศุกร์ โดยมีการซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ ที่ศูนย์กลางทางด้านการเงินของลอนดอน, นิวยอร์ก, โตเกียว, ซูริค, แฟรงเฟิร์ต, ปารีส, ซิดนีย์, สิงคโปร์ และฮ่องกง

อะไรที่ส่งผลต่อราคา Forex

มีหลายปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อราคาของการซื้อขายฟอเร็กซ์ (เช่น อัตราแลกเปลี่ยน) ประจำวัน แต่จะมีอยู่ 6 ปัจจัยหลัก ๆ ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของราคาที่ใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์:

 • 1. ส่วนต่างของเงินเฟ้อ
 • 2. ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย
 • 3. การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
 • 4. ปริมาณหนี้สาธารณะ
 • 5. ข้อตกลงด้านการค้า
 • 6. ความเสถียรทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

ในการที่จะสามารถเข้าใจถึงปัจจัยทั้ง 6 ตัวนี้ได้ คุณจะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาว่า สกุลเงินจะถูกซื้อขายด้วยสกุลเงินอีกตัวหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมีสกุลเงินตัวหนึ่งที่อ่อนค่าลง สกุลเงินอีกตัวหนึ่งจะแข็งค่าขึ้นมาเนื่องจากการแสดงค่าเงินจะเป็นการแสดงมูลค่าต่ออีกสกุลเงินหนึ่งเสมอ

โปรแกรมเทรด Forex คืออะไร

ซอฟต์แวร์ซื้อขายฟอเร็กซ์คือแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ที่มีให้กับลูกค้าของ XM ซึ่งลูกค้าจะสามารถดู, วิเคราะห์ และซื้อขายสกุลเงินหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่นๆ ได้

กล่าวสั้นๆ คือ ลูกค้าของ XM จะสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มซื้อขาย (เช่น ซอฟต์แวร์) ซึ่งจะเชื่อมต่อกับส่วนที่แสดงราคาในตลาดโลกโดยตรง จึงทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพากลุ่มบุคคลที่สาม

ใครคือผู้เล่นหลักในตลาด Forex

ผู้ที่ทำการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์จะอยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้:

 • 1. นักเดินทางหรือผู้บริโภคในต่างประเทศที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
 • 2. ธุรกิจที่มีการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากต่างประเทศและต้องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นสกุลเงินของผู้ขาย
 • 3. นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินซึ่งต้องใช้สกุลเงินต่างประเทศ หรือทำการซื้อขายอิควิตี้หรือกลุ่มสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ จากต่างประเทศ หรือทำการซื้อขายสกุลเงินโดยมุ่งหวังที่จะสร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 • 4. สถาบันการเงินที่มีการแลกเงินเพื่อให้บริการลูกค้าหรือเพื่อให้เงินกู้ในต่างประเทศ
 • 5. รัฐบาลหรือธนาคารกลางที่ซื้อหรือขายสกุลเงินและพยายามที่จะปรับสมดุลทางการเงินหรือปรับสภาวะทางเศรษฐกิจ

การเทรด Forex มีความสำคัญอย่างไร

สำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์รายบุคคลแล้ว ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการซื้อขายคือคุณภาพของการดำเนินคำสั่งซื้อขาย, ความเร็ว และสเปรด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อกันและกัน

สเปรดคือส่วนต่างระหว่างราคา bid และ ask ของคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ (ราคาซื้อหรือราคาขาย) หรือถ้าจะพูดง่าย ๆ สิ่งนี้คือราคาที่โบรกเกอร์หรือธนาคารของคุณต้องการจะขายหรือซื้อตามคำสั่งซื้อขายของคุณ อย่างไรก็ตามสเปรดจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการดำเนินคำสั่งที่ถูกต้องเท่านั้น

ในตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์ เมื่อเราพูดถึงการดำเนินคำสั่งเราจะหมายถึงความรวดเร็วที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จะสามารถทำการซื้อหรือขายสิ่งที่เห็นบนหน้าจอหรือตามราคา bid/ask ที่ได้รับทางโทรศัพท์ได้ โควตราคาที่ดีจะไม่มีความหมายถ้าหากธนาคารหรือโบรกเกอร์ของคุณไม่มีความรวดเร็วพอที่จะสามารถดำเนินการตามคำสั่งของคุณที่ราคา bid/ask นั้นได้

คู่เงินหลัก (Major Currency Pair) คืออะไร

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินบางคู่จะมีชื่อเรียกว่า คู่สกุลเงินหลัก (คู่สกุลเงิน major) ซึ่งกลุ่มของคู่สกุลเงินหลักนี้จะประกอบไปด้วยคู่สกุลเงินที่ถูกซื้อขายมากที่สุดและจะมี USD อยู่ด้วยเสมอ

คู่สกุลเงินหลักได้แก่: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD

คู่เงินรอง (Minor Currency Pair) คืออะไร

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินรองคือคู่สกุลเงินทั้งหมดที่ไม่มี USD แสดงอยู่

คู่เงินเกิดใหม่ (Exotic Currency Pair) คืออะไร

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินพิเศษคือคู่สกุลเงินที่มีสกุลเงินหลักจับคู่กับสกุลเงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กกว่าหรือเศรษฐกิจเกิดใหม่ การซื้อขายคู่สกุลเงินพิเศษมักเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งเท่าคู่สกุลเงินหลัก อีกทั้งยังมีความผันผวนที่สูงกว่าและมีสภาพคล่องที่ต่ำกว่า

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา