ระเบียบปฏิบัติ

ใบอนุญาตที่ XM Group ได้รับ

FCA

Financial Conduct Authority

United Kingdom

Trading Point of Financial Instruments UK Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (หมายเลขอ้างอิง: 705428)

ดูใบอนุญาต

CySec

Cyprus Securities and Exchange Commission

ไซปรัส

Trading Point of Financial Instruments Ltd is licensed by CySEC under license number 120/10.

ดูใบอนุญาต

ASIC

Australian Securities and Investments Commission

ออสเตรเลีย

Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd ได้รับใบอนุญาต Australian Financial Services Licence จาก ASIC (เลขที่ 443670)

ดูใบอนุญาต

การลงทะเบียนต่างๆ

FCA

Financial Conduct Authority

United Kingdom
หมายเลขลงทะเบียนที่: 538324

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

เยอรมัน
หมายเลขลงทะเบียนที่: 124161

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

สเปน
หมายเลขลงทะเบียนที่: 2774

MNB

Magyar Nemzeti Bank

ฮังการี
หมายเลขลงทะเบียนที่: K0005633

CONSOB

Commissione Nazionale per la Società e la Borsa

อิตาลี
หมายเลขลงทะเบียนที่: 3046

ACP

Autorité de Contrôle Prudentiel

ฝรั่งเศส
หมายเลขลงทะเบียนที่: 73640

FIN

Finanssivalvonta Finansinspektionen

ฟินแลนด์
 

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

โปแลนด์
 

AFM

Autoriteit Financiële Markten

เนเธอร์แลนด์
 

FI

Finansinspektionen

สวีเดน