เทรดดัชนีหุ้นทั่วโลก

6 ประเภทสินทรัพย์ พร้อม 10 แพลตฟอร์มซื้อขาย และตราสารมากกว่า 1000 ตัว
ซื้อขายฟอเร็กซ์, หุ้นรายตัว, สินค้าโภคภัณฑ์, โลหะมีค่า, พลังงาน, และดัชนีที่ XM

ดัชนีหุ้น – สเปรด / เงื่อนไข

คลิกเพื่อดูเอกสารข้อมูลสำคัญของดัชนีกระแสเงินสดหลักหรือดัชนีกระแสเงินสดรอง

* ค่า Swap จะคำนวณตามอัตราระหว่างธนาคารที่เกี่ยวข้องของสกุลเงินดัชนี ฐานะสัญญา Long จะถูกเรียกเก็บตามอัตราระหว่างธนาคารที่เกี่ยวข้องบวกส่วนเพิ่ม และฐานะสัญญา Short จะได้รับตามอัตราหักด้วยส่วนเพิ่ม กระบวนการนี้จะดำเนินการที่เวลา 00:00 น. ตามโซนเวลา GMT+2 (อาจมีการปรับใช้เวลาออมแสง) และอาจใช้เวลาหลายนาที สำหรับฐานะสัญญาที่ยังเปิดอยู่เมื่อปิดการซื้อขายในวันศุกร์ ค่า Swap จะถูกคิดเป็นเวลา 3 วัน

** ระดับขั้นต่ำสำหรับการส่งคำสั่งที่ค้างอยู่ตามราคาตลาดปัจจุบัน

มาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับ CFD มีการคำนวณดังนี้: Lots * ขนาดของสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น โดยไม่อิงตามเลเวอเรจในบัญชีซื้อขายของท่าน

มาร์จิ้นจะอยู่ที่ 50% เสมอ เมื่อท่านเฮดจ์ฐานะสัญญาบน CFD และหากระดับมาร์จิ้นของท่านสูงกว่า 100%

คลิกเพื่อดูเอกสารข้อมูลสำคัญของดัชนีฟิวเจอร์สหลักหรือดัชนีฟิวเจอร์สรอง

** ระดับขั้นต่ำสำหรับการส่งคำสั่งที่ค้างอยู่ตามราคาตลาดปัจจุบัน

มาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับ CFD มีการคำนวณดังนี้: Lots * ขนาดของสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น โดยไม่อิงตามเลเวอเรจในบัญชีซื้อขายของท่าน

มาร์จิ้นจะอยู่ที่ 50% เสมอ เมื่อท่านเฮดจ์ฐานะสัญญาบน CFD และหากระดับมาร์จิ้นของท่านสูงกว่า 100%

โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับสัญญาใหม่ของตราสารทางการเงินที่มีวันหมดอายุ

โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับสัญญาใหม่ของตราสารทางการเงินที่มีวันหมดอายุ

รายละเอียด สัญลักษณ์ สัญญาที่มี วันที่เปิด* วันที่ปิดได้เท่านั้น* วันหมดอายุ* เดือนที่สัญญาครบกำหนด วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
EU Stocks 50 EU50 Dec 2023-09-13 2023-12-13 2023-12-14 MAR, JUN, SEP, DEC วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
France 40 FRA40 Dec 2023-11-15 2023-12-13 2023-12-14 รายเดือน วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
Germany 40 GER40 Dec 2023-09-13 2023-12-13 2023-12-14 MAR, JUN, SEP, DEC วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
Japan 225 JP225 Mar 2023-12-06 2024-03-08 2024-03-09 MAR, JUN, SEP, DEC วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
Switzerland 20 SWI20 Dec 2023-09-13 2023-12-13 2023-12-14 MAR, JUN, SEP, DEC วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
UK 100 UK100 Dec 2023-09-13 2023-12-13 2023-12-14 MAR, JUN, SEP, DEC วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
US Tech 100 US100 Dec 2023-09-14 2023-12-14 2023-12-15 MAR, JUN, SEP, DEC วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
Wall Street 30 US30 Dec 2023-09-13 2023-12-14 2023-12-15 MAR, JUN, SEP, DEC วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
US 500 US500 Dec 2023-09-14 2023-12-14 2023-12-15 MAR, JUN, SEP, DEC วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
US Dollar Index USDX Dec 2023-09-14 2023-12-14 2023-12-15 MAR, JUN, SEP, DEC วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
Volatility Index Futures (S&P500) VIX Dec 2023-11-10 2023-12-18 2023-12-19 รายเดือน วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**

*วันที่ปิดได้เท่านั้นและวันหมดอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใกล้ถึงวันจริง ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกกำหนดไว้โดยผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ดูแลการต่ออายุสัญญาฟิวเจอร์สของเราและเป็นไปตามสภาพคล่องของทั้งสัญญาที่มีการซื้อขายและสัญญาที่ใกล้จะหมดอายุ วันทำการถัดจากวันที่เปิดของตราสารตัวใหม่จะเป็นวันหมดอายุของสัญญาตัวก่อนหน้า

**วันหมดอายุจะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนและเป็นไปตามตารางการต่ออายุของผู้ให้บริการสภาพคล่องและสภาพคล่องของสัญญา

โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับสัญญาใหม่ของตราสารทางการเงินที่มีวันหมดอายุ

การปรับเงินปันผลสำหรับดัชนีเงินสด (ไม่รวม GER40)

CFDs ของดัชนีเงินสดจะได้รับการปรับค่าเงินปันผล

เมื่อหุ้นที่ประกอบกันเป็นดัชนีจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เงินปันผลนี้จะทำให้มูลค่าของบริษัทลดลงตามจำนวนเงินปันผลที่จ่ายออกมา

สิ่งนี้จะสะท้อนออกมาในวัน ex-dividend เนื่องจากจะเกิดการลดลงของราคาหุ้นรวมถึงการลดลงของค่าดัชนีตามน้ำหนักของหุ้นในดัชนี

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโพซิชั่น การปรับเงินปันผลจะมีขึ้นบนบัญชีของลูกค้าที่ถือโพซิชั่นของดัชนีที่เวลา 00:00 (โซนเวลา GMT+2 โปรดทราบว่าอาจมีการปรับใช้เวลาออมแสง) ของวัน ex-dividend

การปรับค่าเงินปันผลจะเกิดขึ้นก่อนช่วงเปิดตลาดของวัน ex-dividend (เวลาทำการของตลาดเป็นไปตามด้านล่างนี้)

การปรับเงินปันผลสำหรับฐานะสัญญา Long จะได้รับการเข้าบัญชีของท่านหลังจากหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงินที่ถูกหักอาจแตกต่างกันไปตามตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะไม่มีผลบังคับใช้กับฐานะสัญญา Short

CFDs ของ Germany40 (GER40Cash) จะไม่ได้รับการปรับค่าเงินปันผลเนื่องจากเงินปันผลที่จ่ายออกมาจากหุ้นที่ประกอบกันเป็นดัชนีจะถูกนำไปลงทุนต่อในตัวดัชนี ดังนั้นดัชนีตัวนี้จึงไม่มีการปรับตัวลงเนื่องจากการจ่ายเงินปันผล

CFDs ของดัชนีฟิวเจอร์จะไม่มีการปรับค่าเงินปันผลเช่นกัน

โพซิชั่นซื้อจะได้รับเงินตามการคำนวณดังนี้:

การปรับเงินปันผล = ดัชนีดอกเบี้ยที่ได้ประกาศไว้ x ขนาดของโพซิชั่นเป็น Lots

โพซิชั่นขายจะต้องจ่ายเงินตามการคำนวณดังนี้:

การปรับเงินปันผล = ดัชนีดอกเบี้ยที่ได้ประกาศไว้ x ขนาดของโพซิชั่นเป็น Lots

ดัชนีเงินปันผลที่จะเกิดขึ้น

สัญลักษณ์ (ตราสาร) ที่แสดงดังต่อไปนี้เป็นตราสารที่เราคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลภายในสัปดาห์นี้ ตัวเลขเงินปันผลเป็นเพียงการคาดหวังจากผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราเท่านั้นและสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้

ดัชนีหุ้นคืออะไร

ดัชนีตลาดทุน หรือ ดัชนีหุ้น ตามที่เรียกกันทั่วไป คือ ดัชนีตลาดหุ้น ที่ใช้วัดมูลค่าของตลาดหุ้นเป็นหมวดหมู่เฉพาะ โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่กำหนด ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ที่หุ้นนั้นเป็นตัวแทน ดัชนีหุ้นสามารถเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นเฉพาะ เช่น NASDAQ หรือสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เช่น American S&P 500, British FTSE 100 หรือ Japanese Nikkei 225 ก็ได้

วัตถุประสงค์ของการใช้ดัชนีคือ เพื่อแสดงถึงทิศทางของตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากตลาดหุ้นประกอบไปด้วยกลุ่มของบริษัทต่าง ๆ ดัชนีเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญของภาคธุรกิจหนึ่ง ๆ ได้เช่นกัน

การถ่วงน้ำหนักของดัชนีราคาหุ้นจากกลุ่มของหุ้นที่ถูกเลือกจะมีความแตกต่างกันในแต่ละตัวดัชนี ดังนั้นจึงหมายความว่า ไม่ใช่ดัชนีทุกตัวจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการคำนวณ วิธีการหลัก ๆ 2 วิธีในการคำนวณน้ำหนักที่แท้จริงของกลุ่มหุ้นที่อยู่ในดัชนีคือ การให้น้ำหนักตามราคา และการให้น้ำหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด

ท่านสามารถดูหมวดหมู่ของวิธีการคำนวณดัชนีบางส่วนที่ได้รับความนิยมได้ที่ด้านล่างนี้:

 • 1. Dow Jones (US30) และ Nikkei 225 (Japan225) เป็นดัชนีที่มีการถ่วงน้ำหนักตามราคา
 • 2. FTSE 100 (UK 100), ASX200 (Australia 200), Hang Seng Index (Hong Kong 50), DAX (Germany 30), CAC 40 (France 40) และ IBEX35 (Spain 35) เป็นบางส่วนของดัชนีราคาหุ้นหลักที่มีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตามราคาตลาด

ดัชนีหุ้นเด่นทั่วโลกมีอะไรบ้าง

S&P 500 (US500): ดัชนีตลาดหุ้น S&P500 (US500) ถูกเริ่มนำมาใช้โดยบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินสัญชาติอเมริกัน Standard & Poor’s Financial Services LLC ในปี ค.ศ.1957 ดัชนีนี้ถือเป็นตัวชี้วัดชั้นนำของหุ้นสหรัฐและเป็นหนึ่งในตัววัดมาตรฐานที่ถูกใช้มากที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมประมาณ 75% ของตลาดหุ้นอเมริกันตามขนาดของมูลค่าตามราคาตลาด

ASX200 (Australia200): ดัชนี ASX 200 (AUS200) เป็นดัชนีของตลาดหุ้นที่มีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Stock Exchange) ซึ่งอยู่ในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์ 15 อันดับแรกของโลกที่มีปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันโดยเฉลี่ย $4.685 พันล้าน ดัชนีนี้จะมีเฉพาะหุ้นที่ถูกลิสต์ไว้ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียเท่านั้น

Nikkei 225 (JP225): Nikkei 225 (JP225) หรือที่รู้จักกันในชื่อนิเคอิ (Nikkei) คือดัชนีราคาหุ้นของ Tokyo Stock Exchange ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก โดยมีมูลค่าตามราคาตลาด US$4.09 ล้านล้าน

HSI (HK50): HSI (HK50) หรือดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng) เป็นดัชนีของตลาดหุ้นที่มีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตามราคาตลาดที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงประจำวันของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 50 อันดับแรกที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Hong Kong Stock Market (HKEx) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย (และอันดับที่ 6 ของโลก)

FTSE 100 (UK100): ดัชนีราคาหุ้น FTSE 100 (UK100) ย่อมาจาก Financial Times Stock Exchange 100 Index ซึ่งประกอบด้วยบริษัท 100 แห่ง ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากที่สุดใน London Stock Exchange

NASDAQ 100 (US100): ดัชนีหลัก NASDAQ คือ NASDAQ Composite และส่วนย่อย NASDAQ 100 (US100) ที่ประกอบด้วยหุ้น 107 ตัว ของบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินที่มีบทบาทมากที่สุด 107 แห่งที่ถูกลิสต์ไว้ใน NASDAQ Stock Exchange

DJIA (US30): DJIA (US30) เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่มีอายุมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศสหรัฐอเมริกา รองจาก Dow Jones Transportation Average ที่แสดงถึงราคาหุ้นของบริษัทสัญชาติอเมริกันขนาดใหญ่ 30 แห่ง ในช่วงเวลาการซื้อขายปกติของตลาดหุ้น ดัชนีนี้ถูกคำนวณโดย DJIA Divisor ด้วยการหารราคารวมของหุ้นทั้ง 30 ตัวในกลุ่ม

DAX (GER40): DAX (GER40) ซึ่งย่อมาจาก Deutscher Aktienindex เป็นดัชนีตลาดหุ้นหลักของประเทศเยอรมันที่ประกอบไปด้วยบริษัทสำคัญ 40 แห่ง ที่มีการซื้อขายอยู่บนตลาดหลักทรัพย์แฟรงเฟิร์ต (Frankfurt Stock Exchang) ดัชนีนี้ถือเป็นดัชนีของหุ้นบลูชิพในด้านคุณภาพและผลกำไร

CAC 40 (FRA40): ดัชนีตลาดหุ้นมาตรฐานของฝรั่งเศส CAC 40 (FRA40) ซึ่งย่อมาจาก Cotation Assistée en Continu เป็นดัชนีที่แสดงถึงหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่ที่สุด 40 อันดับแรกจาก 100 บริษัท ที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฝรั่งเศส Euronext Paris ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองในยุโรป

ดูทั้งหมด|ซ่อนทั้งหมด

ดัชนีหุ้นคืออะไร

ดัชนีหุ้น กล่าวโดยง่ายก็คือ ดัชนีที่แสดงถึงราคาโดยรวมของกลุ่มหุ้นอ้างอิง

ดัชนีหุ้น (ดัชนีหุ้นระดับโลก) จะรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงดัชนีดังต่อไปนี้

 • 1. S&P 500
 • 2. Dow Jones
 • 3. Nasdaq
 • 4. FTSE100
 • 5. Nikkei225
 • 6. DAX
 • 7. CAC40
 • 8. Euro Stoxx 50
 • 9. ASX200

ดัชนีหุ้นคือตัวแทนของภาพรวมตลาดหุ้นตามกลุ่ม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหุ้นสำคัญที่ถูกนำมาคำนวณในดัชนีหุ้นจะเป็นหุ้นของบริษัทที่มีน้ำหนักมากที่สุด (มีมูลค่าสูง)

ดัชนีหุ้นคำนวณอย่างไร

ในช่วงวันทำการราคาหุ้นของบริษัทต่าง ๆ จะมีการปรับตัวขึ้นหรือลง เนื่องจากดัชนีหุ้นมีการคำนวณจากกลุ่มของหุ้นที่สำคัญดังนั้นราคาจะมีการปรับตัวขึ้นหรือลงตามการเคลื่อนตัวโดยรวม (สูตรทางคณิตศาสตร์และสถิติ) ซึ่งมีราคาหุ้นแต่ละตัวเป็นตัวกำหนดราคาสุดท้าย

นี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ควรทำความเข้าใจก่อนทำการซื้อขายดัชนีหุ้น:

 • 1. หุ้นทั้งหมดที่อยู่ในดัชนีหุ้นหนึ่ง ๆ (เช่น Dow Jones) จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและอาจถูกสับเปลี่ยนเข้าออกได้โดยบริษัทอื่นถ้าหากผลการดำเนินงานโดยรวมด้อยลงและมีบริษัทอื่นที่ทำได้ดีกว่า หรือกล่าวโดยสั้น ๆ คือ บริษัทที่อยู่ในกลุ่มจะไม่ได้เป็นบริษัทเดิมตลอดเวลา
 • 2. การกำหนดน้ำหนักของหุ้นที่มีผลต่อดัชนีหุ้นโดยรวมนั้นจะมาจากการคำนวณและกฎต่าง ๆ ดังนั้นจึงทำให้หุ้นทุกตัวในกลุ่มดัชนีไม่ได้มีน้ำหนักเท่านั้น หรือพูดง่าย ๆ คือ ราคาโดยรวมของดัชนีหุ้นจะไม่ได้เกิดจากการคำนวณง่าย ๆ ด้วยการนำราคาของหุ้นแต่ละตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นเพียงเท่านั้น
 • 3. ดัชนีหุ้นจะแสดงให้เห็นถึงความเห็นในภาพรวมและสามารถถูกนำมาใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดหุ้นได้ด้วยมูลค่าในอดีต
 • 4. ตามที่ได้กล่าวไปในข้อที่ 2 เนื่องจากหุ้นทุกตัวที่อยู่ในกลุ่มไม่ได้มีค่าน้ำหนักเท่ากันแต่จะมีการให้น้ำหนักที่มากกว่ากับบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดที่สูงกว่า นั่งจึงหมายความว่าถ้าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ได้มีราคาลดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ดัชนีโดยรวมจะลดลงตามไปด้วยถึงแม้ว่าหุ้นที่เหลืออาจจะไม่ได้มีราคาลดลงตาม
 • 5. ตามที่ได้กล่าวไปในข้อที่ 1 หุ้นที่อยู่ในกลุ่มซึ่งจะถูกนำมาคำนวณดัชนีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นดัชนีไม่ได้เป็นเหมือนตัวแทนของกลุ่มหุ้นที่มีแต่หุ้นตัวเดิม ๆ เสมอไป

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา