6 ประเภทสินทรัพย์ พร้อม 10 แพลตฟอร์มซื้อขาย และตราสารมากกว่า 1000 ตัว
ซื้อขายฟอเร็กซ์, หุ้นรายตัว, สินค้าโภคภัณฑ์, โลหะมีค่า, พลังงาน, และดัชนีที่ XM

น้ำมันและก๊าซ - สเปรด / เงื่อนไข

ดูเอกสารข้อมูลสำคัญ
สัญญลักษณ์ สเปรดต่ำสุด (สกุลเงินอ้างอิง) ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ/สูงสุด เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น ค่า Long Swap
(สกุลเงินมาร์จิ้น)*
ค่า Short Swap
(สกุลเงินมาร์จิ้น)*
ระดับ Limit และ Stop** แพลตฟอร์ม
NGASCash 0.009 0.01/370 100% -7.61 3 0 MT5 อ่านเพิ่มเติม
OILCash 0.03 0.01/330 100% 0.23 -1.93 0 MT5 อ่านเพิ่มเติม
BRENTCash 0.03 0.01/270 100% 0.42 -2.18 0 MT5 อ่านเพิ่มเติม

* สำหรับฐานะสัญญาที่ยังเปิดอยู่เมื่อปิดการซื้อขายในวันศุกร์ ค่าสวอปจะถูกคิดเป็นเวลา 3 วัน

** ระดับขั้นต่ำสำหรับการส่งคำสั่งที่ค้างอยู่ตามราคาตลาดปัจจุบัน

มาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับ CFD มีการคำนวณดังนี้: Lots * ขนาดของสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น โดยไม่อิงตามเลเวอเรจในบัญชีซื้อขายของท่าน

มาร์จิ้นจะอยู่ที่ 50% เสมอ เมื่อท่านเฮดจ์ฐานะสัญญาบน CFD และหากระดับมาร์จิ้นของท่านสูงกว่า 100%

สัญญลักษณ์ รายละเอียด เวลาเซิฟเวอร์ วันจันทร์ถึงศุกร์ เปิดวันจันทร์ ปิดวันศุกร์
NGASCash Natural Gas Cash GMT +2 01:05 - 23:55 01:05 23:10 อ่านเพิ่มเติม
OILCash WTI Oil Cash GMT +2 01:05 - 23:55 01:05 23:10 อ่านเพิ่มเติม
BRENTCash BRENT Cash GMT +2 00:00 - 00:55,03:05 - 00:00 03:05 23:10 อ่านเพิ่มเติม

โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับสัญญาใหม่ของตราสารทางการเงินที่มีวันหมดอายุ

สัญญลักษณ์ สเปรดต่ำสุด (สกุลเงินอ้างอิง) มูลค่าของ 1 lot ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ/สูงสุด เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น ระดับ Limit และ Stop* แพลตฟอร์ม
OIL 0.03 100 Barrels 1/280 1.5% 0 MT4/MT5 อ่านเพิ่มเติม
BRENT 0.03 100 Barrels 1/280 1.5% 0 MT4/MT5 อ่านเพิ่มเติม
NGAS 0.030 1,000 MMBtu 1/180 3% 0 MT4/MT5 อ่านเพิ่มเติม
GSOIL 1.20 4 Tonnes 1/200 3% 0 MT4/MT5 อ่านเพิ่มเติม
OILMn 0.03 10 Barrels 1/2800 1.5% 0 MT4/MT5 อ่านเพิ่มเติม

* ระดับขั้นต่ำสำหรับการส่งคำสั่งที่ค้างอยู่ตามราคาตลาดปัจจุบัน

มาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับ CFD มีการคำนวณดังนี้: Lots * ขนาดของสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น โดยไม่อิงตามเลเวอเรจในบัญชีซื้อขายของท่าน

มาร์จิ้นจะอยู่ที่ 50% เสมอ เมื่อท่านเฮดจ์ฐานะสัญญาบน CFD และหากระดับมาร์จิ้นของท่านสูงกว่า 100%

สเปรด/เงื่อนไขข้างต้นมีผลบังคับใช้กับบัญชีซื้อขาย XM ทุกประเภท

โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับสัญญาใหม่ของตราสารทางการเงินที่มีวันหมดอายุ ฐานะสัญญาใด ๆ ที่เปิดอยู่ในวันครบกำหนดจะถูกบังคับให้ปิด

เนื่องจากแพลตฟอร์มซื้อขายไม่รองรับราคาที่ติดลบสำหรับตราสารทางการเงิน ในกรณีที่ราคาของตราสารพลังงานใด ๆ (OIL, OILMn, BRENT, GSOIL และ NGAS) เป็น 0 บริษัทจะเริ่มปิดฐานะสัญญาที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่ราคาสุดท้ายที่มีอยู่

สัญญลักษณ์ รายละเอียด เวลาเซิฟเวอร์ วันจันทร์ถึงศุกร์ เปิดวันจันทร์ ปิดวันศุกร์
OIL WTI Oil GMT +2 01:05 - 23:55 01:05 23:10 อ่านเพิ่มเติม
BRENT Brent Crude Oil GMT +2 00:00 - 00:55,03:05 - 00:00 03:05 23:10 อ่านเพิ่มเติม
NGAS Natural Gas GMT +2 01:05 - 23:55 01:05 23:10 อ่านเพิ่มเติม
GSOIL London Gas Oil GMT +2 03:05 - 23:55 03:05 23:10 อ่านเพิ่มเติม
OILMn WTI Oil Mini GMT +2 01:05 - 23:55 01:05 23:10 อ่านเพิ่มเติม

โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับสัญญาใหม่ของตราสารทางการเงินที่มีวันหมดอายุ

รายละเอียด สัญลักษณ์ สัญญาที่มี วันที่เปิด* วันที่ปิดได้เท่านั้น* วันหมดอายุ* เดือนที่สัญญาครบกำหนด วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
Brent Crude Oil BRENT Feb 2023-11-27 2023-12-21 2023-12-22 รายเดือน วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
London Gas Oil GSOIL Jan 2023-12-07 2024-01-11 2024-01-12 รายเดือน วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
Natural Gas NGAS Jan 2023-11-21 2023-12-21 2023-12-22 รายเดือน วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
WTI Oil OIL Jan 2023-11-15 2023-12-14 2023-12-15 รายเดือน วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**
WTI Oil Mini OILMn Jan 2023-11-15 2023-12-14 2023-12-15 รายเดือน วันที่สัญญาสิ้นสุดอายุ**

*วันที่ปิดได้เท่านั้นและวันหมดอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใกล้ถึงวันจริง ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกกำหนดไว้โดยผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ดูแลการต่ออายุสัญญาฟิวเจอร์สของเราและเป็นไปตามสภาพคล่องของทั้งสัญญาที่มีการซื้อขายและสัญญาที่ใกล้จะหมดอายุ วันทำการถัดจากวันที่เปิดของตราสารตัวใหม่จะเป็นวันหมดอายุของสัญญาตัวก่อนหน้า

**วันหมดอายุจะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนและเป็นไปตามตารางการต่ออายุของผู้ให้บริการสภาพคล่องและสภาพคล่องของสัญญา

โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับสัญญาใหม่ของตราสารทางการเงินที่มีวันหมดอายุ

ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาน้ำมัน

คุณลักษณะทั่วไปของราคาพลังงาน คือ การมีความผันผวนสูง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาพลังงาน ปัจจัยอุปสงค์และอุปทานจำนวนมากเองก็ส่งผลต่อราคาพลังงานเช่นกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุดที่สุด คือ การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในช่วงเวลาเศรษฐกิจรุ่งเรือง ความต้องการพลังงานก็จะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม การบริโภคจะลดลงเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแล้ว สภาพอากาศที่รุนแรงก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดหาน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันทำความร้อนต้องหยุดชะงัก โดยสภาวะดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้ความต้องการของภาคบริการผู้บริโภคจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเหล่านี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น ราคาพลังงานทั่วโลกยังได้รับผลกระทบอย่างมากจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งด้วย

การซื้อขายน้ำมันเป็นตลาดโลกาภิวัตน์ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยราคาจะเคลื่อนไหวตลอดเวลา คุณลักษณะนี้ทำให้พลังงานเป็นตราสารที่เหมาะสำหรับนักเทรดรายวันที่มองหาการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเลือก CFD เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการซื้อขายราคาน้ำมัน

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา