พลังงาน

{{assets_number} กลุ่มสินทรัพย์ - 16 แพลตฟอร์มซื้อขาย - ตราสารมากกว่า 300 ตัว
ซื้อขายฟอเร็กซ์, หุ้นรายตัว, สินค้าโภคภัณฑ์, โลหะมีค่า, พลังงาน, ดัชนี และสกุลเงินดิจิตอลที่ XM

พลังงาน -สเปรด / เงื่อนไข

สัญลักษณ์ รายละเอียด ความผันผวนขั้นต่ำของราคา มูลค่าความผันผวนของราคาขั้นต่ำ สเปรด
ต่ำสุด
มูลค่าของ 1 lot ขนาดการซื้อขาย ต่ำสุด/สูงสุด เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น ระดับ Limit และ Stop***
OIL WTI Oil 0.01000 USD 1 0.05 100 Barrels 1/400 1.5 % 0.1
NGAS Natural Gas 0.00100 USD 1 0.03 1000 MMBtu 1/300 3 % 0.07
OILMn WTI Oil Mini 0.01000 USD 0.1 0.05 10 Barrels 1/4000 1.5 % 0.1
GSOIL London Gas Oil 0.01000 USD 0.04 1.5 4 Tonnes 1/500 3 % 2
BRENT Brent Crude Oil 0.01000 USD 1 0.05 100 Barrels 1/400 1.5 % 0.1
สัญลักษณ์ รายละเอียด เวลาเซิฟเวอร์ วันจันทร์ถึงศุกร์ เปิดวันจันทร์ ปิดวันศุกร์
OIL WTI Oil GMT +2 01:05-23:55 01:05 23:10
NGAS Natural Gas GMT +2 01:05-23:55 01:05 23:10
OILMn WTI Oil Mini GMT +2 01:05-23:55 01:05 23:10
GSOIL London Gas Oil GMT +2 03:05-23:55 03:05 23:10
BRENT Brent Crude Oil GMT +2 03:05-00:55 03:05 23:05
ตราสาร สถานะ Mar
17
Apr
17
May
17
Jun
17
Jul
17
Aug
17
Sep
17
Oct
17
Nov
17
Dec
17
Jan
18
Feb
18
WTI Oil
(OIL)
เปิด 18/01/17 17/02/17 17/03/17 18/04/17 18/05/17 16/06/17 18/07/17 18/08/17 18/09/17 18/10/17 16/11/17
WTI Oil
(OIL)
ปิดเท่านั้น 17/02/17 17/03/17 18/04/17 18/05/17 16/06/17 18/07/17 18/08/17 18/09/17 18/10/17 16/11/17
WTI Oil
(OIL)
หมดอายุ 20/02/17 20/03/17 19/04/17 19/05/17 19/06/17 19/07/17 21/08/17 19/09/17 19/10/17 17/11/17
Natural Gas
(NGAS)
เปิด 25/01/17 22/02/17 27/03/17 24/04/17 24/05/17 26/06/17 25/07/17 25/08/17 25/09/17 25/10/17 24/11/17
Natural Gas
(NGAS)
ปิดเท่านั้น 22/02/17 27/03/17 24/04/17 24/05/17 26/06/17 25/07/17 25/08/17 25/09/17 25/10/17 24/11/17
Natural Gas
(NGAS)
หมดอายุ 23/02/17 28/03/17 25/04/17 25/05/17 27/06/17 26/07/17 28/08/17 26/09/17 26/10/17 27/11/17
WTI Oil Mini
(OILMn)
เปิด 18/01/17 17/02/17 17/03/17 18/04/17 18/05/17 16/06/17 18/07/17 18/08/17 18/09/17 18/10/17 16/11/17
WTI Oil Mini
(OILMn)
ปิดเท่านั้น 17/02/17 17/03/17 18/04/17 18/05/17 16/06/17 18/07/17 18/08/17 18/09/17 18/10/17 16/11/17
WTI Oil Mini
(OILMn)
หมดอายุ 20/02/17 20/03/17 19/04/17 19/05/17 19/06/17 19/07/17 21/08/17 19/09/17 19/10/17 17/11/17
London Gas Oil
(GSOIL)
เปิด 07/02/17 07/03/17 07/04/17 08/05/17 07/06/17 10/07/17 08/08/17 08/09/17 10/10/17 08/11/17
London Gas Oil
(GSOIL)
ปิดเท่านั้น 07/03/17 07/04/17 08/05/17 07/06/17 10/07/17 08/08/17 08/09/17 10/10/17 08/11/17
London Gas Oil
(GSOIL)
หมดอายุ 08/03/17 10/04/17 09/05/17 08/06/17 11/07/17 09/08/17 11/09/17 11/10/17 09/11/17
Brent Crude Oil
(BRENT)
เปิด 27/12/16 27/01/17 24/02/17 29/03/17 26/04/17 29/05/17 28/06/17 27/07/17 29/08/17 27/09/17 27/10/17 29/11/17
Brent Crude Oil
(BRENT)
ปิดเท่านั้น 27/01/17 24/02/17 29/03/17 26/04/17 29/05/17 28/06/17 27/07/17 29/08/17 27/09/17 27/10/17 29/11/17
Brent Crude Oil
(BRENT)
หมดอายุ 30/01/17 27/02/17 30/03/17 27/04/17 30/05/17 29/06/17 28/07/17 30/08/17 28/09/17 30/10/17 30/11/17

* ระดับขั้นต่ำสำหรับการวาง Stop Loss และ Take Profit จากราคาตลาดปัจจุบัน

มาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับ CFD มีการคำนวณดังนี้: Lots * ขนาดของสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น โดยไม่คำนึงถึงเลเวอเรจบนบัญชีซื้อขายของท่าน

เมื่อคุณทำการเฮดจ์ มาร์จิ้นใน CFD จะเป็น 50% เสมอ

วันที่และการบ่งชี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สเปรด/เงื่อนไขด้านบนนี้ใช้สำหรับบัญชีซื้อขาย XM ทุกประเภท

เกี่ยวกับพลังงาน

ลักษณะที่สำคัญของราคาพลังงานคือ มีความผันผวนสูง, ซึ่งเป็นผลเกิดจากการโน้มน้าวของตัวแปรด้านการเมืองและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งตัวแปรด้านอุปสงค์และอุปทานยังส่งผลกระทบต่อราคาของพลังงาน ซึ่งสิ่งที่มีผลสูงสุดคือการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง ความต้องการด้านพลังงานจะเพิ่มแต่จะมีการใช้ลดลงเมื่อเศรษฐกิจหดตัว

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ลักษณะที่โหดร้ายของสภาพภูมิอากาศยังสามารถมีผลกระทบต่อพลังงาน นำไปสู่การรบกวนการผลิตของน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือ น้ำมันเตา ผลคือสิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มหรือลดความต้องการสำหรับบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเหล่านี้ นอกจากนี้ราคาของพลังงานโลกจะถูกกระทบอย่างมากจากความไม่มั่นคงทางการเมืองในแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ๆของโลก

น้ำมันเป็นตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก, ที่มีราคาเคลื่อนที่อยู่สม่ำเสมอ สิ่งนี้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ดีมากสำหรับนักลงทุนรายวันที่ต้องการการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและเลือก CFD เป็นหนทางที่ง่ายที่สุดในการซื้อขายราคาน้ำมัน

นโยบายคุกกี้: XM.COM มีการใช้คุกกี้ เมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เราถือว่าท่านได้ยอมรับในนโยบายนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านที่ ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้