XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ชีวประวัติ

Mr.Sompop Jittrakul จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับสื่อและการสื่อสาร และระดับปริญญาโท เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากจบการศึกษา เขาได้เริ่มทำงานเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ และสื่อ กับประสบการณ์มากกว่า 10 ปีก่อนที่จะก้าวเข้ามาทำงานเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ ในเดือนตุลาคม 2007 เขาได้ทำการเปิดกระทู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ทำการแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ให้กับชาวไทยได้รับรู้ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับฟอเร็กซ์และ XM นับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา และได้กลายเป็นผู้สอนเกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์ในประเทศไทย

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา