XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

7 klas aktywów - 10 platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Zawieraj transakcje na Forex, indywidualnych akcjach, towarach, metalach szlachetnych, energiach i indeksach tematycznych z XM.

Indeksy giełdowe - Spready / Warunki

Kliknij, aby zobaczyć Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla głównych i krzyżowych indeksów cash.

* Stawki swap obliczane są na podstawie odpowiedniej stopy międzybankowej dla waluty indeksu. Pozycje długie obciążone są odpowiednią stawką międzybankową oraz marżą, natomiast pozycje krótkie otrzymują stawkę po odjęciu marży. Operacja ta jest przeprowadzana o godz. 0:00 (strefa czas. GMT+2, możliwy czas letni) i może zająć kilka minut. Dla pozycji otwartych na zamknięcie sesji w piątek swap jest naliczany za 3 dni.

** Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.

Wymóg marginesu dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty * Rozmiar kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.

Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.

Kliknij, aby zobaczyć Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla głównych i krzyżowych indeksów futures.

** Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.

Wymóg marginesu dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty * Rozmiar kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.

Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Opis Symbol Dostępny kontrakt Data otwarcia* Data trybu Tylko zamknięcie* Data wygaśnięcia* Miesiące kontraktu Wygaśnięcie kontraktów**
EU Stocks 50 EU50 Jun 2024-03-13 2024-06-19 2024-06-20 MAR, JUN, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
France 40 FRA40 Jun 2024-05-15 2024-06-19 2024-06-20 Co miesiąc Wygaśnięcie kontraktów**
Germany 40 GER40 Jun 2024-03-13 2024-06-19 2024-06-20 MAR, JUN, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
Japan 225 JP225 Sep 2024-06-13 2024-09-11 2024-09-12 MAR, JUN, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
Switzerland 20 SWI20 Jun 2024-03-13 2024-06-19 2024-06-20 MAR, JUN, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
UK 100 UK100 Jun 2024-03-13 2024-06-19 2024-06-20 MAR, JUN, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
US Tech 100 US100 Jun 2024-03-13 2024-06-20 2024-06-21 MAR, JUN, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
Wall Street 30 US30 Jun 2024-03-13 2024-06-20 2024-06-21 MAR, JUN, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
US 500 US500 Jun 2024-03-13 2024-06-20 2024-06-21 MAR, JUN, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
US Dollar Index USDX Sep 2024-06-13 2024-09-13 2024-09-14 MAR, JUN, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
Volatility Index Futures (S&P500) VIX Jul 2024-06-14 2024-07-16 2024-07-17 Co miesiąc Wygaśnięcie kontraktów**

*Data trybu Tylko zamknięcie i data wygaśnięcia mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się do daty rzeczywistej. Wynika to z zasad ustalonych przez naszych dostawców płynności w zakresie rolowania kontraktów futures i opiera się na płynności zarówno aktywnego kontraktu, jak i kontraktu, który ma wygasnąć następny. Dzień roboczy następujący po dacie otwarcia nowego instrumentu jest datą wygaśnięcia poprzedniego kontraktu.

** Data wygaśnięcia zmienia się co miesiąc i zależy od harmonogramów dostawców płynności oraz płynności kontraktów.

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Korekty dywidend z indeksów walutowych (z wyłączeniem GER40)

Kontrakty CFD na indeksy kasowe podlegają korekcie dywidendy.

Kiedy spółka wchodząca w skład indeksu wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom, zasadniczo obniża wartość spółki o kwotę dywidendy.

Znajduje to odzwierciedlenie w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy jako obniżka ceny akcji spółki oraz spadek wartości indeksu proporcjonalnie do wagi danej akcji w indeksie.

Aby zapewnić brak wpływu na pozycje, korekty dywidendy zostaną zastosowane dla kont klientów, którzy utrzymują pozycje na indeksie o godz. 00:00 (wg strefy czasowej GMT+2, może obowiązywać czas letni) w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy.

Korekta dywidendy jest dokonywana przed otwarciem rynku w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy (godziny rynkowe przedstawione są powyżej).

Korekty dywidend na długich pozycjach są księgowane na twoim koncie po odjęciu wszelkich mających zastosowanie podatków potrącanych u źródła. Odliczona kwota może się różnić w zależności od bazowego instrumentu finansowego. Odliczenie podatku u źródła nie dotyczy pozycji krótkich.

Kontrakty CFD na Germany40 (GER40Cash) nie podlegają korekcie dywidendy, ponieważ dywidendy wypłacane z wchodzących w jego skład akcji są reinwestowane w sam indeks. W związku z tym nie następuje korekta w dół ze względu na wypłatę dywidendy ze składowych akcji.

Kontrakty CFD na indeksy futures również nie podlegają korekcie dywidendy.

W przypadku transakcji kupna naliczona zostanie kwota na podstawie następującego wzoru:

Korekta dywidendy = Zadeklarowana dywidenda indeksu x wielkość pozycji w lotach

Transakcje sprzedaży zostaną obciążone kwotą wyliczoną w następujący sposób:

Korekta dywidendy = Zadeklarowana dywidenda indeksu x wielkość pozycji w lotach

Indeksy - dywidendy

Wyświetlone symbole są jedynymi symbolami (instrumentami), z których w tym tygodniu mają zostać wypłacone dywidendy. Kwoty dywidend oparte są na oczekiwaniach naszych dostawców płynności i mogą ulec zmianie.

O inwestycjach w indeksy giełdowe

Indeksy giełdowe to indeksy giełd papierów wartościowych będące miarą wartości konkretnego sektora rynku akcji. Podstawą do ich kalkulacji jest średnia ważona cen wybranych akcji należących do kategorii, którą reprezentują. Indeksy giełdowe mogą odnosić się do konkretnego rynku akcji, jak NASDAQ, lub reprezentować grupę największych spółek w danym kraju, jak amerykański S&P 500, brytyjski FTSE 100 czy japoński Nikkei 225.

Funkcją indeksów jest przedstawienie ogólnego kierunku danego rynku akcji lub gospodarki danego kraju. Jednakże, ze względu na fakt, iż indeksy giełdowe stanowią grupę spółek, mogą na nie wpływać duże zmiany w jednej ze spółek lub w konkretnym sektorze handlu.

Rzeczywista waga danego indeksu giełdowego wynikająca z leżącego u jego podstaw koszyka akcji, różni się w zależności od indeksu, tj. może być określana na podstawie różnych kryteriów. Dwa główne sposoby na obliczenie rzeczywistej wagi akcji bazowych indeksu to ważenie ceną i ważenie kapitalizacją.

Najpopularniejsze indeksy giełdowe należą do następujących kategorii:

 • 1. Dow Jones (US30) i Nikkei 225 (Japan225) to indeksy ważone ceną.
 • 2. FTSE 100 (UK 100), ASX200 (Australia 200), Hang Seng Index (Hong Kong 50), DAX (Germany 30), CAC 40 (France 40) oraz IBEX35 (Spain 35) to jedne z głównych indeksów giełdowych ważonych kapitalizacją.

Indeksy giełdowe – co jest czym?

S&P 500 (US500): Indeks S&P500 (US500) został wprowadzony przez amerykańską firmę z branży usług finansowych – Standard and Poor's Financial Services LLC w 1957 roku. Jest to czołowy wskaźnik amerykańskich akcji i jeden z najczęściej stosowanych benchmarków na amerykańskim rynku akcji. Indeks ten stanowi około 75% amerykańskiego rynku akcji pod względem kapitalizacji.

ASX200 (Australia200): Indeks ASX 200 (AUS200) to indeks giełdowy ważony wartością kapitalizacji rynkowej i notowany na Australian Securities Exchange, która należy do piętnastu największych na świecie giełd z dzienną średnią obrotów w wysokości 4,685 miliarda $. Indeks ten obejmuje wyłącznie akcje notowane na Australian Stock Exchange.

Nikkei 225 (JP225): Indeks Nikkei 225 (JP225), powszechnie znany jako Nikkei, to indeks giełdowy Tokyo Stock Exchange, trzeciej co do wielkości giełdy papierów wartościowych na świecie o wartości 4,09 biliona dolarów amerykańskich.

HSI (HK50): Indeks HSI (HK50), czyli Hang Seng Index, jest indeksem giełdowym ważonym kapitalizacją rynkową, zapoczątkowanym w roku 1969 i mierzącym codzienną wartość pięćdziesięciu największych spółek notowanych na drugiej co do wielkości w Azji (i szóstej na świecie) giełdzie papierów wartościowych — Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu (HKEx).

FTSE 100 (UK100): Indeks FTSE 100 (UK100), skrót od Financial Times Stock Exchange 100 Index, to indeks giełdowy obejmujący sto firm o największej kapitalizacji rynkowej notowanych na London Stock Exchange.

NASDAQ 100 (US100): Głównym indeksem NASDAQ jest NASDAQ Composite wraz z indeksem NASDAQ 100 (US100), który skupia 107 kapitałowych papierów wartościowych emitowanych przez 107 największych pozafinansowych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych NASDAQ.

DJIA (US30): DJIA (US30) to drugi najstarszy indeks giełdowy w Stanach Zjednoczonych po Dow Jones Transportation Average, odzwierciedlający działalność trzydziestu największych spółek amerykańskich podczas standardowych sesji giełdowych. Jego poziom obliczany jest przy pomocy systemu DJIA Divisor, polegającego na dzieleniu sumy całkowitej cen wszystkich trzydziestu spółek wchodzących w jego skład.

DAX (GER40): DAX (GER40) to skrót od Deutscher Aktienindex i jest to podstawowy indeks giełdowy w Niemczech, skupiający 40 największych spółek notowanych na giełdzie Börse Frankfurt. DAX uważany jest za renomowany indeks pod względem jakości inwestycji oraz zysków.

CAC 40 (FRA40): Benchmarkiem giełdowym we Francji jest indeks CAC 40 (FRA40), będący skrótem od Cotation Assistée en Continu. CAC 40 skupia czterdzieści ze stu największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek na francuskim rynku papierów wartościowych Euronext Paris – drugiej co do wielkości giełdzie w Europie.

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

Czym są Indeksy Akcji (Indeksy Giełdowe)?

Indeksy akcji, czyli indeksy giełdowe, są, krótko mówiąc, wskaźnikami ogólnego poziomu cen koszyka akcji bazowych.

Do głównych indeksów akcji (światowych indeksów giełdowych) należą, między innymi, następujące:

 • 1. S&P 500
 • 2. Dow Jones
 • 3. Nasdaq
 • 4. FTSE100
 • 5. Nikkei225
 • 6. DAX
 • 7. CAC40
 • 8. Euro Stoxx 50
 • 9. ASX200

W większości przypadków indeksy giełdowe przedstawiają ogólny obraz rynku akcji, do którego należy ich koszyk. Najczęściej akcje bazowe należące do indeksu akcji składają się z najbardziej wpływowych firm (o największej kapitalizacji).

Na czym polega handel indeksami akcji?

Każdego dnia sesyjnego, ceny akcji konkretnych firm rosną lub spadają. Ponieważ indeks giełdowy jest kompilacją koszyka akcji bazowych, jego faktyczna cena będzie rosnąć lub spadać zgodnie z ogólną dynamiką (formuła matematyczna i statystyczna), na podstawie której cena każdej akcji składa się na jego ostateczną cenę.

Poniższe wyjaśnienia mogą okazać się pomocne podczas handlu indeksami akcji:

 • 1. Wszystkie akcje w konkretnym indeksie giełdowym (np. Dow Jones) podlegają procesowi selekcji i mogą być zastępowane inną firmą, jeśli ich ogólne wyniki handlowe zostaną przewyższone przez inne przedsiębiorstwo wchodzące na rynek. Innymi słowy, firmy należące do danego koszyka mogą być zastępowane innymi.
 • 2. Określenie wpływu konkretnej akcji na ogólny indeks giełdowy zawiera kalkulacje i zasady. Nie wszystkie akcje wchodzące w skład koszyka traktowane są równo. Innymi słowy, ogólna cena indeksu giełdowego nie jest wynikiem prostego dodania cen akcji i podzielenia sumy przez liczbę akcji.
 • 3. Indeks akcji przedstawia ogólny konsensus i może być uważany za punkt odniesienia dla wyników całego rynku akcji o wartości historycznej.
 • 4. Jak wspomniano w punkcie 2, ponieważ nie wszystkie akcje wchodzącew skład koszyka są traktowane równo, większa waga przyznawana jest indeksom z firm o większej kapitalizacji. Oznacza to, że jeśli wartość akcji konkretnej dużej firmy z jakiegokolwiek powodu spada, ogólny indeks również spadnie, mimo, że wartość reszty akcji w koszyku nie spada.
 • 5. Jak wspomniano w punkcie 1, akcje bazowe wchodzące w skład koszyka, nazywane indeksem, zmieniają się z upływem czasu. W okresie historycznym, sam indeks nie zawsze reprezentuje ten sam koszyk akcji.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.