Metale szlachetne

6 klas aktywów - 13 platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Zawieraj transakcje na Forex, akcjach, towarach, metalach szlachetnych, energii i indeksach giełdowych z XM.

Metale szlachetne - Spready / Warunki

Metale spot

Symbol Dokument zawierający kluczowe informacje Minimalna fluktuacja
ceny
Spready
już od***
Średnie spready*** Długa wartość swap
(punkty)**
Krótka wartość swap
(punkty)**
Wartość 1 lota Poziomy Limit i Stop*
GOLD 0.01 0.25 0.35 -17.31 12.39 100 oz 0
SILVER 0.001 0.033 0.035 -1.61 -0.01 5000 oz 0
Symbol Dokument zawierający kluczowe informacje Minimalna fluktuacja
ceny
Spready
już od***
Średnie spready*** Długa wartość swap
(punkty)**
Krótka wartość swap
(punkty)**
Wartość 1 lota Poziomy Limit i Stop*
GOLDmicro 0.01 0.25 0.35 -17.31 12.39 1 oz 0
SILVERmicro 0.001 0.033 0.035 -1.61 -0.01 50 oz 0
Symbol Dokument zawierający kluczowe informacje Minimalna fluktuacja
ceny
Średnie spready*** Długa wartość swap
(punkty)**
Krótka wartość swap
(punkty)**
Wartość 1 lota Poziomy Limit i Stop*
SILVER. 0.001 0.02 -1.61 -0.01 5000 oz 0
GOLD. 0.01 0.2 -17.31 12.39 100 oz 0

Wymóg depozytu zabezpieczającego dla złota i srebra jest obliczany w następujący sposób: Loty * Wielkość kontraktu * Cena rynkowa * Procent depozytu zabezpieczającego.

* Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.

** Jeśli pozostawisz otwartą pozycję na kolejny dzień transakcyjny, płacisz lub otrzymujesz kwotę obliczoną na podstawie różnicy stóp procentowych między dwiema walutami w parze walutowej. Operacja ta nosi nazwę „swap.” W terminalu transakcyjnym „swap” jest automatycznie przeliczany na walutę depozytu. Operacja ta jest przeprowadzana o godz. 0:00 (strefa czas. GMT+2, możliwy czas letni) i może zająć kilka minut. Swap ze środy na czwartek naliczany jest jak za trzy dni.

*** Ukazane tu średnie spready obliczane są przez cały dzień. Są one zazwyczaj niższe w normalnych warunkach rynkowych. Spready mogą się jednak zwiększyć w wyniku publikacji ważnych wiadomości makroekonomicznych, niestabilnej sytuacji politycznej, nieoczekiwanych wydarzeń skutkujących zachwianiami warunków rynkowych, a także na koniec dni roboczych oraz w weekendy, kiedy płynność rynku jest niższa. Kiedy inwestujesz z nami, Trading Point jest Twoim kontrahentem. Twoje transakcje są kojarzone i każda kolejna ekspozycja powyżej zdefiniowanych wcześniej progów jest zabezpieczona przez naszych dostawców płynności przy aktualnym spreadzie rynkowym. Jednakże przy chwiejnych warunkach rynkowych i niskiej płynności, spready narzucone przez naszych dostawców płynności są wyższe niż zwykle. W takich sytuacjach Trading Point jest zmuszone przenieść niektóre podwyżki spreadów na swoich klientów.

GODZINY HANDLU DLA ZŁOTA I SREBRA
(strefa czas. GMT+2, możliwy czas letni)

poniedziałek – czwartek: 01:05 – 23:55
piątek: 01:05 – 23:50

Inne metale

Symbol Dokument zawierający kluczowe informacje Opis Minimalna fluktuacja
ceny
Wartość minimalnej zmiany ceny Spready
już od
Wartość 1 lota Min./maks. wielkość transakcji Procent marginesu Poziomy Limit i Stop*
PALL Palladium 0.01000 USD 0.1 10.01 10 Troy ounces 1/45 4.5 % 0
PLAT Platinum 0.01000 USD 0.1 4.25 10 Troy ounces 1/100 4.5 % 0

* Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.

Wymóg marginesu dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty * Rozmiar kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.

Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Symbol Opis Czas serwera Dzień tygodnia Otwarcie w poniedziałek Zamknięcie w piątek
PALL Palladium GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
PLAT Platinum GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Opis Symbol Dostępny kontrakt Data otwarcia* Data trybu Tylko zamknięcie* Data wygaśnięcia* Miesiące kontraktu Wygaśnięcie kontraktów**
Palladium PALL Dec 2022-08-25 2022-11-29 2022-11-30 MAR, JUN, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
Platinum PLAT Jan 2022-09-22 2022-12-29 2022-12-30 JAN, APR, JUL, OCT Wygaśnięcie kontraktów**

*Data trybu Tylko zamknięcie i data wygaśnięcia mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się do daty rzeczywistej. Wynika to z zasad ustalonych przez naszych dostawców płynności w zakresie rolowania kontraktów futures i opiera się na płynności zarówno aktywnego kontraktu, jak i kontraktu, który ma wygasnąć następny. Dzień roboczy następujący po dacie otwarcia nowego instrumentu jest datą wygaśnięcia poprzedniego kontraktu.

** Data wygaśnięcia zmienia się co miesiąc i zależy od harmonogramów dostawców płynności oraz płynności kontraktów.

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Handel złotem i rynek metali szlachetnych

Złoto i inne metale szlachetne, jak ropa naftowa i miedź, to surowce odgrywające niezwykle ważną rolę na rynku towarów i będące przedmiotem obrotu w formie kontraktów. Typy kontraktów bazujących na metalach szlachetnych to futures, spot, forward oraz opcje.

Pośrednikiem umożliwiającym negocjowanie kontraktów terminowych jest giełda kontraktów futures lub giełda towarowa. Inwestorzy na całym świecie mają dostęp do około 50 największych rynków towarowych, a metale szlachetne takie jak złoto, srebro, platyna i pallad to wiodące aktywa zbywalne ze względu na ich wysoką wartość ekonomiczną oraz trwałość. Podczas gdy Azja jest największym na świecie rynkiem metali szlachetnych (głównymi konsumentami tych towarów są Chiny, Indie i Singapur), na rynku towarowym dominują europejskie i amerykańskie korporacje, a największe spółki na rynku metali szlachetnych mają swoje siedziby w Kanadzie i Niemczech.

Rynek kontraktów futures, na którym poza walutami i indeksami giełdowymi przedmiotem obrotu jest także złoto i inne metale szlachetne, jest dostępny 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów. Metale szlachetne można nabywać na dwa sposoby – jako kontrakty spot i kontrakty futures. Kontrakty spot wiążą się z fizycznym zakupem lub sprzedażą tych towarów w celu zapłaty i dostawy w dacie kasowej (zazwyczaj w dwa dni robocze po dacie transakcji), natomiast kontrakty futures są kontraktami standaryzowanymi, uzgodnionymi wzajemnie przez obie strony w celu kupna lub sprzedaży metali szlachetnych w określonej ilości i o określonej jakości po uzgodnionej cenie (zwanej ceną terminową) z dostawą i płatnością w późniejszym terminie (zwanym datą dostawy). Kupno i sprzedaż kontraktów futures odbywa się bez faktycznej własności fizycznej towarów będących przedmiotem transakcji internetowej.

Handel złotem i metalami szlachetnymi

Metale szlachetne będące najczęściej przedmiotem obrotu to złoto, platyna, pallad i srebro. Wysoki wolumen obrotów tymi towarami przypisuje się ich niezmiennej wartości, niezależnie od warunków ekonomicznych. Preferencje zakupu przez internet, a nawet własności fizycznej metali szlachetnych w charakterze inwestycji długoterminowych znacznie wzrosły w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Handel metalami szlachetnymi daje także możliwości osobom zainteresowanym inwestycjami krótkoterminowymi, ponieważ instrumenty pochodne i kontrakty indeksowe są mniej kapitałochłonnymi i prostszymi sposobami na zajęcie pozycji wobec wahań ich cen.

W przeciwieństwie do większości towarów, które są głównie zależne od poziomu produkcji i konsumpcji, ceny złota postępują zgodnie z dynamiką zmian politycznych, dzięki czemu w czasach niepewności złoto funkcjonuje jako zabezpieczenie wobec innych rynków. Tak samo jak złoto, platyna, pallad i srebro także stanowią cenne aktywa i są przedmiotem transakcji inwestorów, którzy traktują je jako środek przechowywania wartości w czasach niepewności ekonomicznej.

Istnieje kilka czynników mających wpływ na wahania cen i mogących powodować niestabilność rynku metali szlachetnych. Jednym z najważniejszych z nich są globalne instytucje finansowe, których inwestycje mają charakter spekulacyjny i mogą powodować wzrost lub spadek cen. Innym czynnikiem wpływającym na rynek są tendencje użytkowników końcowych, wywoływane głównie przez kupców biżuterii – popyt na biżuterię powoduje, iż ceny metali szlachetnych wzrastają. Gospodarka także wpływa na ceny rynkowe. W warunkach dobrze prosperującej gospodarki globalnej poziom bogactwa jest bezpośrednio powiązany z popytem na złoto i inną biżuterię wykonaną z metali szlachetnych. Gdy inwestorzy poszukują możliwości inwestycyjnych stwarzających większe ryzyko, ceny niektórych metali szlachetnych spadają, a ceny innych rosną. Dodatkowo, do wahań cen przyczyniają się także zmiany popytu na niektóre inne aktywa finansowe, poza samymi metalami szlachetnymi.

Historyczny przegląd handlu złotem i metalami szlachetnymi

Metale szlachetne, a w szczególności złoto, od zawsze stanowią symbol bogactwa. Już w czasach prehistorycznych, kiedy złoto było używane w barterze, poprzez kolejne stulecia, czy to w formie monet czy sztabek o określonej czystości i wadze, złoto było i jest cennym i pożądanym aktywem. Pierwsze złote monety zostały wybite w 600 r.p.n.e. i wykorzystanie złota w celu wymiany pieniężnej (standard złota) trwało aż do lat 30. XX wieku. Jako metal charakteryzujący się wysoką przewodnością elektryczną i ciągliwością, złoto nie wchodzi w reakcje z innymi pierwiastkami i jest stosowane w wielu gałęziach przemysłu, m.in.: biżuterii, chemii komercyjnej i elektronice medycznej. Złoto jako pieniądz towarowy zostało zastąpione w roku 1976 systemem pieniądza fiducjarnego, jednak do dziś stanowi solidne aktywo inwestycyjne.

Oprócz złota, od ponad czterech tysięcy lat w celu wymiany pieniężnej używane jest także srebro, przy czym standard srebra trwał do XIX wieku. Popyt przemysłowy, handlowy i konsumencki czyni srebro solidnym aktywem inwestycyjnym, a instrumenty pochodne, jak kontrakty futures na srebro, stanowią przedmiot obrotu na rynkach giełdowych na całym świecie. Od początku handlu online produkty giełdowe bazujące na srebrze są łatwym sposobem dla inwestorów, aby uzyskać ekspozycję na ceny tego metalu i inwestować w niego długoterminowo.

W przeciwieństwie do handlu złotem i srebrem, które funkcjonują jako aktywa inwestycyjne od czasów starożytnych cywilizacji, historia platyny i palladu w sektorze finansowym jest krótsza. Jednak ze względu na ich rzadkie występowanie, ilość ich rocznego wydobycia, a także szereg zastosowań w kilku obszarach przemysłowych, ich cena bywa niekiedy wyższa od złota. Występująca dziesięciokrotnie rzadziej niż złoto platyna kojarzona jest z bogactwem, a stopy platyny i białego złota były stosowane już w czasach cywilizacji prekolumbijskiej. Pierwsze odniesienie do platyny w Europie pochodzi z XVI wieku, a od XVIII wieku jest ona stosowana w biżuterii, przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym, stomatologii, a nawet medycynie.

Podobnie jak platyna, pallad również odgrywa istotną rolę w technologii. Od czasu jego odkrycia w XIX wieku w Europie globalny popyt na pallad znacząco wzrósł, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym, jednak metal ten jest także szeroko stosowany w medycynie, przemyśle elektrycznym, biżuterii i oczywiście jako składnik aktywów inwestycyjnych. Ze względu na podaż i popyt (tj. ustalanie cen na rynku), w czasach trwałej stabilności gospodarczej, ceny platyny i palladu mogą być równe cenie złota, a nawet ją przewyższyć. Natomiast w czasie niestabilności ekonomicznej ich ceny mogą spaść w stosunku do ceny złota, co czyni złoto bardziej stabilnym metalem pod względem inwestycyjnym.

Handel metalami szlachetnymi dzisiaj

Metale szlachetne to od lat 70. XX wieku jedne z najbardziej popularnych w handlu surowców. Oprócz wymiany walut (Forex), długoterminowe inwestycje w złoto oraz inne metale szlachetne stanowią popularny na całym świecie sposób zarządzania ryzykiem portfela w czasach inflacji lub niepewności gospodarczej i politycznej.

Kontrakty futures to tak zwane kontrakty pochodne, co oznacza, że ich wartość determinują wyniki aktywów bazowych. Jednym z głównych celów inwestowania w kontrakty futures na metale szlachetne jest ograniczenie ryzyka – biorąc pod uwagę możliwość zawarcia umowy przez kupującego i sprzedającego w celu ustalenia cen lub stawek z wyprzedzeniem dla przyszłych transakcji, mogą one chronić zarówno przed drastycznymi jak i nagłymi zmianami cen mogącymi powodować wzrost strat.

Transakcje na metalach szlachetnych można zawierać w obu kierunkach – jeżeli spodziewany jest ruch rynku w górę (trend zwyżkowy), można zawrzeć transakcję kupna kontraktu futures (pozycja długa) i zakończyć transakcję sprzedając go, natomiast jeśli przewiduje się ruch rynku w dół (trend spadkowy), transakcję można rozpocząć poprzez sprzedaż kontraktu terminowego (pozycja krótka) i zakończyć kupnem kontraktu. Możliwa jest również transakcja, której przedmiotem jest wiele kontraktów terminowych, polegająca na wykonaniu kilku oddzielnych wejść i wyjść, tj. zawieraniu transakcji na kontraktach po różnych cenach i wyjście po jednej cenie lub odwrotnie. Zdolność do zawierania transakcji w obu kierunkach umożliwia inwestorom osiągnięcie zysków niezależnie od wzrostów i spadków na rynku.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.