XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Akcje – Warunki

Opłata za wszystkie akcje amerykańskie wynosi 0,04$ prowizji za akcję, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 1$ za transakcję.

Opłata za wszystkie akcje brytyjskie wynosi 0,10% prowizji za transakcję, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 9$ za transakcję.

Opłata za wszystkie akcje niemieckie wynosi 0,10% prowizji za transakcję, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 5$ za transakcję.

W każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach handlu brytyjskimi akcjami nastąpi przerwa od godz. 12:10 do 12:16 według strefy czasowej GMT+2 (może obowiązywać czas letni).

Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Korekty dywidend dla akcji

Udziały podlegają korekcie dywidendy.

Kiedy spółka wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom, zasadniczo obniża wartość spółki o kwotę dywidendy.

Znajduje to odzwierciedlenie w obniżce ceny akcji w momencie otwarcia rynku w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy (dniu, w którym akcje spółki zaczynają być notowane bez wartości dywidendy).

Jeżeli posiadasz akcje, z których wypłacana jest dywidenda, zostanie Ci przelana kwota dywidendy po opodatkowaniu w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy.

Obowiązujące stawki podatku od dywidendy są następujące:

Niemcy: 25%

Wielka Brytania: 0% (tj. nie obowiązuje podatek od dywidendy)

USA: 30%

Twoje pozycje długie otrzymają kwotę wyliczoną w następujący sposób:

Korekta dywidendy = zadeklarowana dywidenda z akcji x wielkość pozycji w udziałach x (1 – obowiązująca stawka podatku)

USA: 30% (Standardowo, zgodnie z amerykańskimi przepisami wszystkie osoby podlegają 30% podatku u źródła. Jednakże, umowy podatkowe podpisane przez Stany Zjednoczone z niektórymi krajami mogą upoważniać Cię, jeśli jest to dopuszczalne, do obniżonej stawki podatku u źródła. Abyśmy mogli zastosować odpowiednią stawkę zgodnie z traktatem, którego moc może Cię obejmować, XM ma obowiązek pozyskania od Ciebie niezbędnej dokumentacji, jaką jest formularz W-8BEN)

Wydarzenia korporacyjne

Poniższa tabela zawiera symbole wszystkich instrumentów, w przypadku których oczekiwane są działania korporacyjne w tym tygodniu. Wszystkie ukazane poniżej liczby odzwierciedlają oczekiwania naszych dostawców płynności i dlatego mogą ulec zmianie.

 

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

28.02.2024

Data Instrument Kwota dywidendy
28.02.2024 GoldmSachs_sh 1,925
28.02.2024 Qualcomm_sh 0,56

29.02.2024

Data Instrument Kwota dywidendy
29.02.2024 McDonalds_sh 1,169
29.02.2024 BofAmerica_sh 0,168
29.02.2024 Pepsico_sh 0,8855
29.02.2024 GeneralMot_sh 0,084
29.02.2024 Barclays_sh 0,053

01.03.2024

Data Instrument Kwota dywidendy
01.03.2024 Nike_sh 0,259

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.