Akcje – Warunki

Opłata za wszystkie akcje amerykańskie wynosi 0,04$ prowizji za akcję, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 1$ za transakcję.

Opłata za wszystkie akcje brytyjskie wynosi 0,10% prowizji za transakcję, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 9$ za transakcję.

Opłata za wszystkie akcje niemieckie wynosi 0,10% prowizji za transakcję, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 5$ za transakcję.

W każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach handlu brytyjskimi akcjami nastąpi przerwa od godz. 13:44 do 14:01 według strefy czasowej GMT+2 (może obowiązywać czas letni).

Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Korekty dywidend dla akcji

Akcje podlegają korekcie dywidendy. Gdy za daną akcję wypłacane są dywidendy akcjonariuszom, zostaną zastosowane korekty dywidendy dla kont transakcyjnych klientów, którzy posiadają pozycje na danym instrumencie o godz. 00:00 strefy czasowej GMT+2 (należy zwrócić uwagę, że może obowiązywać czas letni) w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy.

W przypadku transakcji kupna naliczona zostanie kwota na podstawie następującego wzoru:

Korekta dywidendy = zadeklarowana dywidenda z akcji x (1- stawka podatku) x wielkość pozycji w lotach

Wydarzenia korporacyjne

Poniższa tabela zawiera symbole wszystkich instrumentów, w przypadku których oczekiwane są działania korporacyjne w tym tygodniu. Wszystkie ukazane poniżej liczby odzwierciedlają oczekiwania naszych dostawców płynności i dlatego mogą ulec zmianie.

 

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

01.10.2020r.

Data Instrument Kwota dywidendy
01.10.2020r. BATobacco_sh 0.526
01.10.2020r. Cisco_sh 0.252
01.10.2020r. Volkswagen_sh 3.6

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.