Akcje – Warunki

Opłata za wszystkie akcje amerykańskie wynosi 0,04$ prowizji za akcję, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 1$ za transakcję.

Opłata za wszystkie akcje brytyjskie wynosi 0,10% prowizji za transakcję, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 9$ za transakcję.

Opłata za wszystkie akcje niemieckie wynosi 0,10% prowizji za transakcję, przy czym minimalna kwota prowizji wynosi 5$ za transakcję.

W każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach handlu brytyjskimi akcjami nastąpi przerwa od godz. 12:10 do 12:16 według strefy czasowej GMT+2 (może obowiązywać czas letni).

Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Korekty dywidend dla akcji

Udziały podlegają korekcie dywidendy.

Kiedy spółka wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom, zasadniczo obniża wartość spółki o kwotę dywidendy.

Znajduje to odzwierciedlenie w obniżce ceny akcji w momencie otwarcia rynku w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy (dniu, w którym akcje spółki zaczynają być notowane bez wartości dywidendy).

Jeżeli posiadasz akcje, z których wypłacana jest dywidenda, zostanie Ci przelana kwota dywidendy po opodatkowaniu w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy.

Obowiązujące stawki podatku od dywidendy są następujące:

Niemcy: 25%

Wielka Brytania: 0% (tj. nie obowiązuje podatek od dywidendy)

USA: 30%

Twoje pozycje długie otrzymają kwotę wyliczoną w następujący sposób:

Korekta dywidendy = zadeklarowana dywidenda z akcji x wielkość pozycji w udziałach x (1 – obowiązująca stawka podatku)

Wydarzenia korporacyjne

Poniższa tabela zawiera symbole wszystkich instrumentów, w przypadku których oczekiwane są działania korporacyjne w tym tygodniu. Wszystkie ukazane poniżej liczby odzwierciedlają oczekiwania naszych dostawców płynności i dlatego mogą ulec zmianie.

 

Rozwiń wszystko|Ukryj wszystko

21.10.2021r.

Data Instrument Kwota dywidendy
21.10.2021r. Procter&Gam_sh 0.60886
21.10.2021r. BAESystems_sh 0.099

22.10.2021r.

Data Instrument Kwota dywidendy
22.10.2021r. Caterpillar_sh 0.777

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.