XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

7 klas aktywów - 10 platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Zawieraj transakcje na Forex, indywidualnych akcjach, towarach, metalach szlachetnych, energiach i indeksach tematycznych z XM.

Symbol Spready już od (waluty kwotowanej) Min./maks. wielkość transakcji Min. odsetek depozytu zabezpieczającego Długa wartość swap
(waluta marginesu)*
Krótka wartość swap
(waluta marginesu)*
Poziomy Limit i Stop** Platforma
NGASCash 0,012 0.01/550 10 % -8,27 3,67 0 MT5 Dowiedz się więcej
OILCash 0,03 0.01/300 10 % 0,48 -2,19 0 MT5 Dowiedz się więcej
BRENTCash 0,03 0.01/250 10 % 0,68 -2,49 0 MT5 Dowiedz się więcej

* Dla pozycji otwartych na zamknięcie sesji w piątek swap jest naliczany za 3 dni.

** Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.

Wymóg marginesu dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty * Rozmiar kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.

Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.

Symbol Opis Czas serwera Dzień tygodnia Otwarcie w poniedziałek Zamknięcie w piątek
NGASCash Natural Gas Cash GMT +3 01:05 - 23:55 01:05 23:10 Dowiedz się więcej
OILCash WTI Oil Cash GMT +3 01:05 - 23:55 01:05 23:10 Dowiedz się więcej
BRENTCash BRENT Cash GMT +3 00:00 - 00:55,03:05 - 00:00 03:05 23:10 Dowiedz się więcej

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Symbol Spready już od (waluty kwotowanej) Wartość 1 lota Min./maks. wielkość transakcji Min. odsetek depozytu zabezpieczającego Poziomy Limit i Stop* Platforma
OIL 0,03 100 Barrels 1/280 10 % 0 MT4/MT5 Dowiedz się więcej
BRENT 0,03 100 Barrels 1/280 10 % 0 MT4/MT5 Dowiedz się więcej
GSOIL 1,35 4 Tonnes 1/200 10 % 0 MT4/MT5 Dowiedz się więcej
OILMn 0,03 10 Barrels 1/2800 10 % 0 MT4/MT5 Dowiedz się więcej
NGAS 0,033 1 000 MMBtu 1/180 10 % 0 MT4/MT5 Dowiedz się więcej

* Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.

Wymóg marginesu dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty * Rozmiar kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.

Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.

Powyższe spready/warunki dotyczą wszystkich typów kont transakcyjnych XM.

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Ze względu na fakt, że platformy transakcyjne nie obsługują ujemnych cen instrumentów finansowych, w mało prawdopodobnym przypadku, jeśli cena któregokolwiek instrumentu związanego z surowcami energetycznymi (OIL, OILMn, BRENT, GSOIL i NGAS) osiągnie 0, firma rozpocznie zamykanie wszystkich otwartych pozycji po ostatniej dostępnej cenie.

Symbol Opis Czas serwera Dzień tygodnia Otwarcie w poniedziałek Zamknięcie w piątek
OIL WTI Oil GMT +3 01:05 - 23:55 01:05 23:10 Dowiedz się więcej
BRENT Brent Crude Oil GMT +3 00:00 - 00:55,03:05 - 00:00 03:05 23:10 Dowiedz się więcej
GSOIL London Gas Oil GMT +3 03:05 - 23:55 03:05 23:10 Dowiedz się więcej
OILMn WTI Oil Mini GMT +3 01:05 - 23:55 01:05 23:10 Dowiedz się więcej
NGAS Natural Gas GMT +3 01:05 - 23:55 01:05 23:10 Dowiedz się więcej

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Opis Symbol Dostępny kontrakt Data otwarcia* Data trybu Tylko zamknięcie* Data wygaśnięcia* Miesiące kontraktu Wygaśnięcie kontraktów**
Brent Crude Oil BRENT Aug 2024-05-29 2024-06-25 2024-06-26 Co miesiąc Wygaśnięcie kontraktów**
London Gas Oil GSOIL Jul 2024-06-06 2024-07-09 2024-07-10 Co miesiąc Wygaśnięcie kontraktów**
Natural Gas NGAS Jul 2024-05-24 2024-06-21 2024-06-24 Co miesiąc Wygaśnięcie kontraktów**
WTI Oil OIL Aug 2024-06-17 2024-07-18 2024-07-19 Co miesiąc Wygaśnięcie kontraktów**
WTI Oil Mini OILMn Aug 2024-06-17 2024-07-18 2024-07-19 Co miesiąc Wygaśnięcie kontraktów**

*Data trybu Tylko zamknięcie i data wygaśnięcia mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się do daty rzeczywistej. Wynika to z zasad ustalonych przez naszych dostawców płynności w zakresie rolowania kontraktów futures i opiera się na płynności zarówno aktywnego kontraktu, jak i kontraktu, który ma wygasnąć następny. Dzień roboczy następujący po dacie otwarcia nowego instrumentu jest datą wygaśnięcia poprzedniego kontraktu.

** Data wygaśnięcia zmienia się co miesiąc i zależy od harmonogramów dostawców płynności oraz płynności kontraktów.

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

O energii

Najbardziej typową cechą cen energii jest ich wysoka zmienność, wynikająca z wielu czynników politycznych i środowiskowych. Na ceny energii wpływa także wiele czynników związanych z popytem i podażą, a najważniejszym z nich jest światowy wzrost gospodarczy. W czasach dobrej koniunktury popyt na energię wzrasta, podczas gdy spadek jej konsumpcji notuje się w czasach gospodarczej stagnacji.

Poza zmianami ekonomicznymi, ogromny wpływ na ceny energii wywierają ekstremalne warunki pogodowe, co może prowadzić do przerw w dostawie ropy naftowej, gazu ziemnego i oleju opałowego. W rezultacie, takie warunki mogą obniżyć lub podwyższyć popyt na wiele usług, związanych z użyciem tych rodzajów energii.

Ropa jest zglobalizowanym, działającym 24 godziny na dobę rynkiem, z cenami w ciągłym ruchu. To czyni ją idealnym instrumentem dla graczy dziennych, którzy szukają szybkich zmian i wybierają kontrakty CFD jako najprostszy sposób na handel cenami ropy.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.