6 klas aktywów - 16 platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Zawieraj transakcje na Forex, akcjach, towarach, metalach szlachetnych, energii i indeksach giełdowych z XM.

Energia - Spready / Warunki

Symbol Dokument zawierający kluczowe informacje Opis Minimalna fluktuacja
ceny
Wartość minimalnej zmiany ceny Spready
Już od
Wartość 1 lota Min./maks. wielkość transakcji Procent marginesu Poziomy Limit i Stop*
BRENT Informacja Brent Crude Oil 0.01000 USD 1 0.05 100 Barrels 1/400 1.5 % 0.1
GSOIL Informacja London Gas Oil 0.01000 USD 0.04 1.5 4 Tonnes 1/500 3 % 2
NGAS Informacja Natural Gas 0.00100 USD 1 0.035 1000 MMBtu 1/300 3 % 0.07
OIL Informacja WTI Oil 0.01000 USD 1 0.04 100 Barrels 1/400 1.5 % 0.1
OILMn Informacja WTI Oil Mini 0.01000 USD 0.1 0.04 10 Barrels 1/4000 1.5 % 0.1
Symbol Opis Czas serwera Dzień tygodnia Otwarcie w poniedziałek Zamknięcie w piątek
BRENT Brent Crude Oil GMT +3 03:05-00:55 03:05 23:10
GSOIL London Gas Oil GMT +3 03:05-23:55 03:05 23:10
NGAS Natural Gas GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
OIL WTI Oil GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
OILMn WTI Oil Mini GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
Instrument Status Nov
19
Dec
19
Jan
20
Feb
20
Mar
20
Apr
20
May
20
Jun
20
Jul
20
Aug
20
Sep
20
Oct
20
Brent Crude Oil
(BRENT)
Otwarty 28/08/19 26/09/19 29/10/19 27/11/19 26/12/19 29/01/20 26/02/20 27/03/20 28/04/20 27/05/20 26/06/20 29/07/20
Brent Crude Oil
(BRENT)
Tylko do zamknięcia 26/09/19 29/10/19 27/11/19 26/12/19 29/01/20 26/02/20 27/03/20 28/04/20 27/05/20 26/06/20 29/07/20
Brent Crude Oil
(BRENT)
Wygaśnięcie 27/09/19 30/10/19 28/11/19 27/12/19 30/01/20 27/02/20 30/03/20 29/04/20 28/05/20 29/06/20 30/07/20
London Gas Oil
(GSOIL)
Otwarty 04/10/19 07/11/19 10/12/19 03/01/20 04/02/20 05/03/20 03/04/20 05/05/20 05/06/20 03/07/20
London Gas Oil
(GSOIL)
Tylko do zamknięcia 07/11/19 10/12/19 03/01/20 04/02/20 05/03/20 03/04/20 05/05/20 05/06/20 03/07/20
London Gas Oil
(GSOIL)
Wygaśnięcie 08/11/19 11/12/19 06/01/20 05/02/20 06/03/20 06/04/20 06/05/20 08/06/20 06/07/20
Natural Gas
(NGAS)
Otwarty 24/09/19 25/10/19 22/11/19 24/12/19 24/01/20 24/02/20 25/03/20 24/04/20 25/05/20 24/06/20 27/07/20
Natural Gas
(NGAS)
Tylko do zamknięcia 25/10/19 22/11/19 24/12/19 24/01/20 24/02/20 25/03/20 24/04/20 25/05/20 24/06/20 27/07/20
Natural Gas
(NGAS)
Wygaśnięcie 28/10/19 25/11/19 26/12/19 27/01/20 25/02/20 26/03/20 27/04/20 26/05/20 25/06/20 28/07/20
WTI Oil
(OIL)
Otwarty 18/09/19 18/10/19 18/11/19 17/12/19 16/01/20 18/02/20 18/03/20 17/04/20 11/05/20 18/06/20 17/07/20
WTI Oil
(OIL)
Tylko do zamknięcia 18/10/19 18/11/19 17/12/19 16/01/20 18/02/20 18/03/20 17/04/20 14/05/20 18/06/20 17/07/20
WTI Oil
(OIL)
Wygaśnięcie 21/10/19 19/11/19 18/12/19 17/01/20 19/02/20 19/03/20 20/04/20 15/05/20 19/06/20 20/07/20
WTI Oil Mini
(OILMn)
Otwarty 18/09/19 18/10/19 18/11/19 17/12/19 16/01/20 18/02/20 18/03/20 17/04/20 11/05/20 18/06/20 17/07/20
WTI Oil Mini
(OILMn)
Tylko do zamknięcia 18/10/19 18/11/19 17/12/19 16/01/20 18/02/20 18/03/20 17/04/20 14/05/20 18/06/20 17/07/20
WTI Oil Mini
(OILMn)
Wygaśnięcie 21/10/19 19/11/19 18/12/19 17/01/20 19/02/20 19/03/20 20/04/20 15/05/20 19/06/20 20/07/20

* Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.

Wymóg marginesu dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty * Rozmiar kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.

Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.

Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Powyższe spready/warunki dotyczą wszystkich typów kont transakcyjnych XM.

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Ze względu na fakt, że platformy transakcyjne nie obsługują ujemnych cen instrumentów finansowych, w mało prawdopodobnym przypadku, jeśli cena któregokolwiek instrumentu związanego z surowcami energetycznymi (OIL, OILMn, BRENT, GSOIL i NGAS) osiągnie 0, firma rozpocznie zamykanie wszystkich otwartych pozycji po ostatniej dostępnej cenie.

O energii

Najbardziej typową cechą cen energii jest ich wysoka zmienność, wynikająca z wielu czynników politycznych i środowiskowych. Na ceny energii wpływa także wiele czynników związanych z popytem i podażą, a najważniejszym z nich jest światowy wzrost gospodarczy. W czasach dobrej koniunktury popyt na energię wzrasta, podczas gdy spadek jej konsumpcji notuje się w czasach gospodarczej stagnacji.

Poza zmianami ekonomicznymi, ogromny wpływ na ceny energii wywierają ekstremalne warunki pogodowe, co może prowadzić do przerw w dostawie ropy naftowej, gazu ziemnego i oleju opałowego. W rezultacie, takie warunki mogą obniżyć lub podwyższyć popyt na wiele usług, związanych z użyciem tych rodzajów energii.

Ropa jest zglobalizowanym, działającym 24 godziny na dobę rynkiem, z cenami w ciągłym ruchu. To czyni ją idealnym instrumentem dla graczy dziennych, którzy szukają szybkich zmian i wybierają kontrakty CFD jako najprostszy sposób na handel cenami ropy.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.