Reklamacje

Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakichkolwiek aspektów usług świadczonych przez naszą Firmę, w pierwszej kolejności skontaktuj się z naszym Działem Doświadczenia Klienta i/lub Managerem ds. relacji z klientami, ponieważ większość reklamacji składanych przez klientów jest rozpatrywana oraz rozstrzygana na tym etapie.

Jeśli Twoja reklamacja nie zostanie rozstrzygnięta, możesz złożyć skargę do naszego Działu Zgodności. Pracownik Działu Zgodności w sposób bezstronny rozpatrzy wszelkie otrzymane reklamacje i podejmie działania zgodne z Procedurą rozpatrywania reklamacji dostępną na naszej stronie internetowej. Formularz reklamacyjny jest dostępny w Strefie Inwestora.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.