XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

6 klas aktywów - 10 platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Zawieraj transakcje na Forex, akcjach, towarach, metalach szlachetnych, energii i indeksach giełdowych z XM.

Symbol Opis Wartość minimalnej zmiany ceny Spready już od (waluty kwotowanej) Wartość 1 lota Min./maks. wielkość transakcji Procent marginesu Poziomy Limit i Stop* Platforma
COTTO US Cotton No. 2 1 USD 0,0030 10 000 LBS 1/100 2 % 0 MT4/MT5
COFFE US Coffee 1 USD 0,0050 10 000 LBS 1/40 2 % 0 MT4/MT5
HGCOP High Grade Copper 0,2 USD 0,0047 2 000 LBS 1/140 2 % 0 MT4/MT5
SBEAN US Soybeans 0,04 USD 0,0185 400 Bushels 1/160 2 % 0 MT4/MT5
CORN US Corn 0,04 USD 0,0100 400 Bushels 1/400 2 % 0 MT4/MT5
WHEAT US Wheat 0,04 USD 0,0150 400 Bushels 1/290 2 % 0 MT4/MT5
COCOA US Cocoa 1 USD 9 1 Metric Ton 1/500 2 % 0 MT4/MT5
SUGAR US Sugar No. 11 1 USD 0,0006 10 000 LBS 1/550 2 % 0 MT4/MT5

* Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.

Wymóg marginesu dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty * Rozmiar kontraktu * Cena otwarcia * Procent marginesu i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.

Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Symbol Opis Czas serwera Dzień tygodnia Otwarcie w poniedziałek Zamknięcie w piątek
COTTO US Cotton No. 2 GMT +2 04:05 - 21:15 04:05 21:15
COFFE US Coffee GMT +2 11:20 - 20:25 11:20 20:25
HGCOP High Grade Copper GMT +2 01:05 - 23:55 01:05 23:10
SBEAN US Soybeans GMT +2 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 03:05 21:10
CORN US Corn GMT +2 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 03:05 21:10
WHEAT US Wheat GMT +2 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 03:05 21:10
COCOA US Cocoa GMT +2 11:50 - 20:25 11:50 20:25
SUGAR US Sugar No. 11 GMT +2 10:35 - 19:55 10:35 19:55

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Opis Symbol Dostępny kontrakt Data otwarcia* Data trybu Tylko zamknięcie* Data wygaśnięcia* Miesiące kontraktu Wygaśnięcie kontraktów**
US Cocoa COCOA May 2024-02-08 2024-04-12 2024-04-13 MAR, MAY, JUL, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
US Coffee COFFE May 2024-02-08 2024-04-11 2024-04-12 MAR, MAY, JUL, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
US Corn CORN May 2024-02-21 2024-04-23 2024-04-24 MAR, MAY, JUL, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
US Cotton No. 2 COTTO May 2024-02-05 2024-04-05 2024-04-06 MAR, MAY, JUL, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
High Grade Copper HGCOP May 2024-02-15 2024-04-17 2024-04-18 MAR, MAY, JUL, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**
US Soybeans SBEAN May 2024-02-21 2024-04-23 2024-04-24 JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV Wygaśnięcie kontraktów**
US Sugar No. 11 SUGAR May 2024-02-21 2024-04-23 2024-04-24 MAR, MAY, JUL, OCT Wygaśnięcie kontraktów**
US Wheat WHEAT May 2024-02-14 2024-04-16 2024-04-17 MAR, MAY, JUL, SEP, DEC Wygaśnięcie kontraktów**

*Data trybu Tylko zamknięcie i data wygaśnięcia mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się do daty rzeczywistej. Wynika to z zasad ustalonych przez naszych dostawców płynności w zakresie rolowania kontraktów futures i opiera się na płynności zarówno aktywnego kontraktu, jak i kontraktu, który ma wygasnąć następny. Dzień roboczy następujący po dacie otwarcia nowego instrumentu jest datą wygaśnięcia poprzedniego kontraktu.

** Data wygaśnięcia zmienia się co miesiąc i zależy od harmonogramów dostawców płynności oraz płynności kontraktów.

Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.

Handel towarami

Obok globalnych rynków walutowych, szerokie możliwości inwestycyjne dla traderów na całym świecie oferują rynki towarowe. Towary miękkie, jak cukier, pszenica lub kukurydza, znajdują się w obrocie od setek lat, a preferencje inwestorów, dotyczące tych instrumentów pochodnych, przypisuje się ich roli w dywersyfikacji portfolio oraz zarządzania ryzykiem.

Inwestycje w towary zbywalne oparte na kontraktach stanowią niezawodny sposób ograniczania ryzyka w czasie inflacji oraz niepewności gospodarczej, zabezpieczający zarówno stronę kupującą, jak i sprzedającą przed drastycznymi zmianami cen, które mogą powodować znaczące straty.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.