Nocleg Pozycji

Rolowanie w XM

Konkurencyjne stawki swap

Transparetna polityka swapów

7 klas aktywów - 16 platform transakcyjnych - Ponad 1000 instrumentów
Zawieraj transakcje na Forex, akcjach, towarach, metalach szlachetnych, surowcach energetycznych, indeksach giełdowych i kryptowalutach w XM.

Polityka rolowania XM

XM obciąża lub zasila konta klientów oraz przeprowadza rolowanie odsetek po konkurencyjnych cenach rolowania dla wszystkich pozycji otwartych po godzinie 22:00. Pomimo że w soboty i niedziele rolowanie nie jest przeprowadzane, ponieważ rynki są zamknięte, banki nadal kalkulują odsetki z każdej pozycji trzymanej przez weekend. Aby wyrównać tę lukę, XM stosuje 3-dniową politykę rolowania w środy.

O rolowaniu

Rolowanie jest procesem wydłużenia terminu rozliczenia (tj. terminu, do którego zrealizowana inwestycja musi zostać rozliczona) otwartej pozycji. Rynek forex przewiduje dwa dni robocze na rozliczenie wszystkich transakcji z natychmiastową dostawą (stop trades), co oznacza fizyczną dostawę waluty. W inwestowaniu z marginesem, nie występuje jednak dostawa fizyczna, dlatego wszystkie otwarte pozycje muszą zostać zamknięte do końca dnia (godzina 22:00 GMT) oraz ponownie otwarte następnego dnia handlowego. To przesuwa rozliczenie o jeszcze jeden dzień handlowy. Tę strategię określa się mianem rolowania (rollover). Rolowanie uzgadnia się poprzez kontrakt swap, co wiąże się ze stratą lub zyskiem dla inwestora. XM nie zamyka, ani nie otwiera ponownie pozycji, ale obciąża lub zasila rachunki inwestycyjne dla pozycji otwartych w nocy (overnight), w zależności od bieżących stóp procentowych (LIBOR/LIBID z uwzględnieniem podwyżki ceny – added mark-up).

Obliczanie rolowania

Każda inwestycja walutowa jest oparta na pożyczeniu jednej waluty w celu nabycia innej. Odsetki opłaca się od waluty pożyczonej oraz zarabia się na walucie zakupionej. Na przykład, jeśli założymy, że stopy procentowe w Japonii i USA znajdują się odpowiednio na poziomie 0,25% w skali rocznej i 2,5 % w skali rocznej, a masz pozycję ”kupna” wielkości 1 lota w USDJPY na poziomie 118,50, zarobisz 2,5% rocznie na swoich USD i zapłacisz 0,25% rocznie na pożyczonych przez Ciebie JPY. To oznacza, że z otwartą pozycją zarabiasz 6,16 USD dziennie [100,000* (2.5%-0.25%)/365]. Tą sumą jest zasilane Twoje konto, co jest równoważne 0,73 pipsa dziennie [118.50* (2.5%-0.25%)/365]. Analogicznie, jeśli masz krótką pozycję w USDJPY, tracisz 6,16 USD dziennie. Tym samym, rolowane odsetki mogą stanowić dodatkowe źródło zysku lub strat.

Rezerwacja rolowania (Booking rollover)

Godzina 22:00 GMT jest uważana za początek i koniec dnia handlowego forex. Wszystkie pozycje, które nadal są otwarte dokładnie o godz. 22:00 GMT są poddane rolowaniu i będą utrzymane przez noc. Pozycje otwarte o 22:01 nie są poddane rolowaniu do następnego dnia, ale jeśli otworzysz pozycję o 21:59, rolowanie nastąpi o 22:00 GMT. Dla każdej pozycji otwartej o 22:00 obciążenie lub zasilenie pojawi się na Twoim rachunku w ciągu 1 godziny i będzie bezpośrednio zanotowane na Twoim rachunku kapitałowym.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.