Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki firma Trading Point of Financial Instruments UK Limited (zwana dalej "Spółką") gromadzi i wykorzystuje informacje pozyskane za pośrednictwem swojej strony internetowej www.xm.com oraz powiązanych stron internetowych i aplikacji, w tym m.in. Strefy Inwestora Spółki. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych obsługiwanych przez inne organizacje i/lub inne strony trzecie.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności

Spółka szanuje prawo do prywatności każdego użytkownika korzystającego z jej strony internetowej/stron internetowych i jest tym samym zobowiązana do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu zabezpieczenia istniejących i potencjalnych klientów, wnioskodawców oraz odwiedzjących stronę.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W celu założenia konta transakcyjnego należy najpierw wypełnić i wysłać do nas formularz zgłoszeniowy podając wymagane informacje. Wypełniając formularz użytkownik zostanie poproszony o ujawnienie prywatnych informacji w celu umożliwienia Spółce oceny wniosku i zachowania zgodności z obowiązującymi zasadami i przepisami. Podane informacje mogą być również wykorzystywane przez Spółkę w celu informowania użytkownika o zakresie jej usług. Ponadto dane osobowe mogą być gromadzone za pośrednictwem korespondencji prowadzonej z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób, włączając w to dane osobowe podane przez użytkownika przy rejestracji w celu korzystania z naszego serwisu, subskrypcji naszych usług lub innych działań realizowanych na naszej stronie internetowej lub powiązanych z nią aplikacjach.

Ochrona i zabezpieczenie Twoich danych osobowych

Spółka jest zarejestrowana w Biurze Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner's Office/ICO) w Wielkiej Brytanii. Spółka przechowuje dane osobowe swoich klientów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i regulacjami wydanymi przez ICO.

Spółka nie ujawnia żadnych informacji poufnych dotyczących swoich klientów stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez właściwy organ regulacyjny. Spółka dołoży wszelkich starań, aby takie ujawnienie informacji przebiegało na zasadzie "wiedzy koniecznej", o ile nie zostanie poinstruowana inaczej przez organ regulacyjny. W takich sytuacjach Spółka poinformuje wyraźnie stronę trzecią o poufnym charakterze takich informacji.

Klienci przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że Spółka może co pewien czas analizować zgromadzone dane dla celów statystycznych w celu usprawnienia działalności Spółki.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Spółka może udostępniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek, co oznacza, że każda z naszych ostatecznych spółek holdingowych i ich spółek zależnych może otrzymać takie informacje. Możemy także udostępniać dane użytkowników niektórym stronom trzecim, w tym dostawcom usług oraz wyspecjalizowanym doradcom, którzy na mocy umów świadczą dla nas usługi administracyjne, finansowe, ubezpieczeniowe, badawcze i inne, jak również pośrednikom finansowym, podmiotom biznesowym, sądom, trybunałom i organom regulacyjnym zgodnie z ustaleniami lub uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych. W przypadku, jeśli Spółka ujawni dane osobowych podmiotom biznesowym, takim jak firmy obsługujące przetwarzanie kart lub banki, w celu realizacji usług zamówionych przez klientów, takie strony trzecie mogą przechowywać dane użytkowników w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych i innych.

Informacje gromadzone z korzystania przez Ciebie z naszych usług

Systemy śledzenia stosowane na stronie internetowej/stronach internetowych Spółki mogą gromadzić dane osobowe w celu optymalizacji usług świadczonych klientom za jej/ich pośrednictwem. Strona internetowa gromadzi informacje w następujące sposoby:

 • informacje dotyczące urządzenia

  Dzięki indentyfikacji urządzenia, z którego uzyskano dostęp do strony internetowej/stron internetowych Spółki, możemy zapewnić użytkownikowi najbardziej odpowiednią wersję naszej strony internetowej/stron internetowych.

 • informacje dotyczące logowania

  Zapis pewnych zachowań na stronie internetowej umożliwia Spółce śledzenie działań użytkownika, a tym samym rozwiązywanie wszelkich potencjalnych problemów.

 • informacje dotyczące lokalizacji

  Wykorzystanie adresu IP użytkownika umożliwia nam dostosowanie do danej lokalizacji treści, dostępnych na naszej stronie internetowej w zależności od kraju użytkownika, a także ulepszenie funkcjonalności naszej strony internetowej/stron internetowych.

 • pliki cookies

  Cookies to pliki tekstowe z niewielką ilością danych przesyłane z naszej strony internetowej/stron internetowych do przeglądarki użytkownika i przechowywane na twardym dysku jego komputera. Pliki cookies umożliwiają nam zwiększenie skuteczności naszej strony internetowej/stron internetowych, udoskonalenie jej/ich funkcjonalności, śledzenie stron odsyłających oraz ulepszanie naszych przyszłych kampanii reklamowych.

 • przechowywanie lokalne

  W celu aktywacji konta transakcyjnego konieczne jest złożenie dokumentów uwierzytelniających poprzez Strefę Inwestora Spółki. Dokumenty te są przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego 128-bitowego połączenia SSL i przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Opcja rezygnacji z dostarczania danych osobowych

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych, musisz poinformować o tym Spółkę na piśmie. W takim przypadku możemy nie być w stanie dostarczać zleconych przez Ciebie informacji, usług i/lub produktów, przy czym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Aktualizacja Twoich danych

Możesz poinformować Spółkę w dowolnym momencie, iż Twoje dane osobowe uległy zmianie wysyłając do nas e-mail na adres support@xm.com. Spółka dokona wówczas zmian danych osobowych zgodnie z podanymi instrukcjami. W celu złożenia takiego wniosku, w niektórych przypadkach może zajść potrzeba dostarczenia potwierdzających to dokumentów, tj. danych osobowych, do przechowywania których jesteśmy zobowiązani ze względów regulacyjnych lub prawnych.

pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe z niewielką ilością danych przesyłane z naszej strony internetowej/stron internetowych do przeglądarki użytkownika i przechowywane na twardym dysku jego komputera podczas korzystania z naszej strony internetowej/stron internetowych, mogące zawierać unikatowy numer indentyfikacyjny. Celem gromadzenia tych informacji jest zapewnienie bardziej odpowiedniego i efektywnego doświadczenia korzystania z naszej strony internetowej/stron internetowych, w tym prezentacja naszych stron internetowych zgodnie z potrzebami i preferencjami użytkownika.

Pliki cookies są stosowane na wielu stronach internetowych i możesz dokonać wyboru, czy i jak ciasteczka będą akceptowane poprzez zmianę ustawień i preferencji w swojej przeglądarce. Możesz nie uzyskać dostępu do niektórych części naszej strony internetowej/stron internetowych, jeżeli zdecydujesz się wyłączyć przyjmowanie plików cookie w przeglądarce, szczególnie w Strefie Inwestora Spółki oraz innych bezpiecznych częściach naszej strony internetowej/stron internetowych. Zalecamy w związku z tym włączenie akceptacji plików cookie, aby móc korzystać ze wszystkich naszych usług internetowych.

Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie dla funkcji remarketingowych w celu umożliwienia nam dotarcia do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową/strony internetowe i wykazali zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Okresowo możemy korzystać z usług sprzedawców zewnętrznych, takich jak Google i AdRoll w celu wyświetlania naszych reklam w internecie dla użytkowników w oparciu o ich wcześniejsze korzystanie z naszej strony internetowej/stron internetowych. Możesz zrezygnować z tej funkcji wykorzystania plików cookies w dowolnym momencie przechodząc do strony ustawień reklam Google oraz strony rezygnacji DoubleClick.

Spółka korzysta z plików cookie identyfikacji sesji oraz trwałych plików cookie. Pliki cookie identyfikacji sesji wygasają po określonym czasie lub po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie pozostają na twardym dysku przez dłuższy czas. Trwałe pliki cookie można usunąć postępując według instrukcji zawartych w pliku "Pomoc" przeglądarki internetowej.

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszej polityki cookies i sposobu działania plików cookies, przeczytaj nasze oświadczenie o plikach cookie tutaj.

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich "zarejestrowanych" danych

Dane osobowe podawane podczas rejestracji jako użytkownik strony internetowej/stron internetowych Spółki i/lub jej usług są klasyfikowane jako informacje zarejestrowane, które są chronione na kilka różnych sposobów. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych zarejestrowanych po zalogowaniu się do Strefy Inwestora poprzez wpisanie wybranej nazwy użytkownika i hasła. Twoją odpowiedzialnością jest upewnić się, że Twoje hasło jest znane jedynie Tobie i nieujawniane go nikomu innemu. Dane zarejestrowane są chronione, przechowywane w bezpiecznym miejscu i dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Wszystkie dane osobowe są przesyłane do Spółki za pośrednictwem bezpiecznego 128-bitowego połączenia SSL, a zatem podjęte są wszelkie niezbędne środki w celu zapobieżenia dostępu do tych informacji osobom nieuprawnionym. Dane osobowe dostarczone Spółce, które nie zostały zaklasyfikowane jako dane zarejestrowane, są również przechowywane w bezpiecznym miejscu i dostępne jedynie dla upoważnionych pracowników wyłącznie za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Przysługuje Ci (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków) prawo do uzyskania wszelkich informacji osobowych, które Spółka posiada o Tobie oraz do poinformowania Spółki o wszelkich zaobserwowanych nieścisłościach. W celu złożenia takiego żądania, należy napisać do nas potwierdzając swoją tożsamość i określić rodzaj żądanych informacji. Potwierdzimy następnie otrzymanie Twojego żądania i odpowiemy na nie w ciągu 40 dni od otrzymania wniosku, włączając w to ewentualne należne opłaty.

Przekazywanie informacji przez internet nie zawsze jest całkowicie bezpieczne, jednak Spółka dokłada wszelkich starań, by chronić Twoje dane osobowe poprzez podjęcie istotnych środków ostrożności. Po otrzymaniu Twoich danych, zastosujemy procedury i funkcje zabezpieczające, aby starać się zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Ponadto dane uzyskane od Ciebie mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Informacje te mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla naszych dostawców. Pracownicy ci mogą być, między innymi, zaangażowani w realizację Twoich żądań, przetwarzanie Twoich danych płatniczych oraz świadczenie usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich transfer, przechowywanie i przetwarzanie. Spółka podejmie wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia, że Twoje dane traktowane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Zastrzeżenie prawne

Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych zgodnie z zasadami i przepisami oraz, gdy Spółka uzna, że ujawnienie ich jest niezbędne w celu ochrony naszych praw i/lub stosowania się do postępowania sądowego i/lub innych postępowań, postanowień sądowych, procesów prawnych wytoczonych przeciwko lub przez rządowe, międzyrządowe i/lub inne organy regulacyjne. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub utratę danych osobowych i/lub inne uchybienia na stronie internetowej/stronach internetowych Spółki, do których Spółka nie ma dostępu lub nad którymi nie ma kontroli. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub nieuprawnione użycie danych osobowych na skutek niewłaściwego użycia lub zgubienia haseł, zaniedbania lub złośliwych interwencji i/lub innych uchybień.

Zmiany oświadczenia o prywatności

Nasze oświadczenie o Polityce prywatności jest weryfikowane, jeśli zaistnieje taka potrzeba, w celu uwzględnienia nowych przepisów i technologii, zmian w naszych działaniach operacyjnych i praktykach oraz, aby zapewnić jego adekwatność do zmieniającego się środowiska.

Jeżeli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę prywatności, zamieścimy te zmiany w niniejszym oświadczeniu o Polityce prywatności oraz w innych miejscach, które uznamy za stosowne, abyś był świadomy jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli takowe wystąpią, je ujawniamy.

Pytania

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, wyślij do nas e-mail na adres support@xm.com.

Polityka Cookies: XM.COM korzysta z plików cookies. Kontynuując korzystanie ze strony wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.