Dlaczego warto inwestować w AEX ‏(NETH25) z XM?

W XM oferujemy AEX ‏(NETH25) w formie kontraktów cash CFD. Kontrakty cash CFD to transakcje bezterminowe, replikujące cenę bazowego instrumentu w gotówce i korygowane o odsetki.

OTWÓRZ KONTO DEMO
Otwórz Konto Rzeczywiste

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i CFD wiążą się z wysokim ryzykiem straty.

O AEX ‏(NETH25)

AEX (NETH25) to skrót of Amsterdam Exchange Index i jest to indeks giełdowy składający się z dwudziestu pięciu najbardziej popularnych papierów wartościowych na amsterdamskiej giełdzie papierów wartościowych Euronext. Od początku swojego istnienia, czyli od roku 1983, AEX (NETH25) pozostaje jednym z czołowych narodowych indeksów Euronext - paneuropejskiej grupy giełdowej.

Jako indeks giełdowy ważony wartością rynkową AEX (NETH25) weryfikowany jest cztery razy do roku, a pełna coroczna weryfikacja dokonywana jest w marcu. Wagi indeksu obliczane są pierwszego maja z uwzględnieniem cen zamknięcia najważniejszych spółek. Podczas okresowych weryfikacji w czerwcu, we wrześniu i w grudniu każdego roku, nie dokonuje się żadnych modyfikacji indeksu AEX (NETH25), chyba że którakolwiek z jego spółek składowych została usunięta z notowania lub nowa spółka awansowała na piętnaste, lub wyższe, miejsce pod względem udziału w rynku w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy.

Warunki transakcji

Wymóg marginesu 1 %
Niskie spready - od 0.3
Symbole NETH25Cash
Opis Netherlands 25
Min. zmiana ceny 0.01000
Wartość minimalnej zmiany ceny EUR 0.01
Wartość 1 lota 1 Netherlands 25 index
Min./maks. wielkość transakcji MT4 0.1/12500
Min./maks. wielkość transakcji MT5 0.1/1700
Wartość swap w walucie marginesu (długa) -0.05
Wartość swap w walucie marginesu (krótka) -0.07
Poziomy Limit i Stop** 0
Dzień tygodnia 09:05-22:55 (GMT +3)
** Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.

Jak zacząć inwestować w AEX ‏(NETH25)?

Krok 1

Otwórz konto rzeczywiste XM


Krok 2

Pobierz platformę MT4 lub MT5 i zaloguj się na dowolnej z nich


Krok 3

Kliknij dwukrotnie AEX ‏(NETH25) w oknie „Rynek”, aby złożyć zlecenie na ten instrument inwestycyjny.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.