Kalkulator swap

Stopa swap to opłata odsetkowa za rolowanie, którą XM przelewa na konta lub pobiera z kont klientów za utrzymywanie otwartej pozycji w nocy. Kwota ta jest przelewana na konto lub pobierana z konta za każdy dzień tygodnia, w którym pozycja jest rolowana, przy czym w środy jest ona naliczana trzykrotnie (tj. 7 swapów w ciągu 5 dni handlowych).

Korzystając z naszego kalkulatora swap możesz obliczyć różnicę oprocentowania między dwiema walutami w parze walutowej dla Twoich otwartych pozycji.

Wpisz walutę bazową swojego konta, wybierz parę walutową, wprowadź typ konta, wielkość transakcji w lotach i dźwignię.

Obliczenie wygląda następująco:

Swap = (Jeden punkt / Kurs wymiany) * Wielkość transakcji (wielkość lota) * Wartość swap w punktach

Przykład:

Jeden punkt: 0,00001
Waluta bazowa konta: EUR
Para walutowa: EUR/USD
Kurs wymiany: 1,0895 (EUR/USD)
Wolumen w lotach: 5 (Jeden standardowy lot = 100 000 jednostek)
Stopa swap dla poz. krótkich: 0,15

Wartość swap = (0,00001 / 1,0895) * (500 000 * 0,15)
Wartość swap wynosi 0,69 €

*Jeśli wynik będzie ujemny, Twoje konto zostanie obciążone. Dodatnie wartości swap zostaną dopisane do konta.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.