Powiadomienie o zależnych badaniach inwestycyjnych i Ostrzeżenie o ryzyku

Ogólne

Należy pamiętać, że nasza internetowa platforma transakcyjna nie jest dostępna tam, gdzie dostęp i/lub korzystanie z niej jest nielegalne. W związku z tym obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie pełnego przestrzegania wszelkich przepisów prawa, regulacji lub prawa wtórnego, właściwych dla jego kraju zamieszkania, w odniesieniu do dostępu i/lub korzystania z naszej internetowej platformy transakcyjnej. Aby uniknąć wątpliwości, możliwość uzyskania dostępu do naszej internetowej platformy transakcyjnej nie musi oznaczać, że internetowa platforma transakcyjna i/lub wszelkie działania podejmowane za jej pośrednictwem są legalne w świetle przepisów i regulacji właściwych dla kraju zamieszkania użytkownika.

Nasza internetowa platforma transakcyjna nie stanowi ani nie może być wykorzystywana w celu oferowania i/lub namawiania kogokolwiek w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta i/lub namawianie nie jest dozwolone i/lub osób, którym składanie takich ofert i/lub namawianie jest niezgodne z prawem. W związku z tym dostęp do i/lub korzystanie z internetowej platformy transakcyjnej oraz oferowanie instrumentów finansowych za jej pośrednictwem może być ograniczone w niektórych jurysdykcjach, dlatego użytkownicy internetowej platformy transakcyjnej powinni być świadomi takich ograniczeń oraz ich przestrzegać.

Wszystkie materiały publikowane na naszej internetowej platformie transakcyjnej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych/informacyjnych i nie zawierają – i nie powinny być uważane za zawierające – porad ani rekomendacji dotyczących finansów, inwestycji, podatków lub transakcji, zapisu naszych cen transakcyjnych, ani też oferty lub zaproszenia do transakcji na jakichkolwiek instrumentach lub niezamówionych promocji finansowych.

Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny i inne informacje lub linki do stron podmiotów trzecich zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane na zasadzie „tak, jak jest” jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej.

Zależne badania inwestycyjne

W zakresie, w jakim jakakolwiek treść jest interpretowana jako badania inwestycyjne, należy zauważyć i zaakceptować, że treść ta nie była przeznaczona i nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie powinna być zatem uważana za komunikat marketingowy w świetle odpowiednich przepisów prawnych i regulacji.

Brak oświadczeń/gwarancji

XM i jego zewnętrzni dostawcy treści nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie wykorzystanie niniejszych komentarzy oraz ewentualne wynikające z tego konsekwencje. Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności niniejszych informacji. Zawarte tutaj informacje nie powinny być traktowane przed odbiorców jako substytut ich własnego osądu, ponieważ nie uwzględniają konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb żadnego konkretnego odbiorcy.

Konflikty interesów

Pomimo że nie jesteśmy objęci ograniczeniami w zakresie podejmowania działań transakcyjnych przed publikacją naszych badań, XM nie ma na celu korzystania z nich, zanim zostaną one udostępnione klientom. Celem podmiotów należących do XM Group jest ustanowienie, utrzymywanie i stosowanie skutecznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych dla podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapobieżenia powstaniu konfliktu interesów lub spowodowania istotnego ryzyka szkody dla interesów naszych klientów. Podmioty należące do XM Group kierują się polityką niezależności, która wymaga od naszych pracowników i/lub kontrahentów działania w najlepszym interesie naszych klientów oraz unikania wszelkich konfliktów interesów w zakresie świadczenia naszych usług.

Upewnij się, że przeczytałeś(-aś) i w pełni rozumiesz Politykę dotyczącą konfliktu interesów zamieszczoną na naszej internetowej platformie transakcyjnej, do której można uzyskać dostęp tutaj.

Wyniki historyczne nie stanowią wskazówek

Nasza internetowa platforma transakcyjna może zawierać odniesienia do wyników z przeszłości. Wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Odniesienia do wyników z przeszłości zawarte na naszej internetowej platformie transakcyjnej nie muszą powtórzyć się w przyszłości. Nie udziela się żadnej gwarancji, że jakakolwiek inwestycja przyniesie lub prawdopodobnie przyniesie zysk lub stratę podobną do tych zanotowanych w przeszłości albo że można uniknąć znacznych strat.

Wypowiedzi prognozujące

Materiały marketingowe zawarte na naszej internetowej platformie transakcyjnej mogą zawierać wypowiedzi prognozujące. Takie stwierdzenia mogą stanowić dane uzyskane wskutek symulacji przeszłych/przyszłych wyników w oparciu o aktualne oczekiwania, szacunki, prognozy, opinie i przekonania członków jednostek należących do XM Group i/lub dostawców zewnętrznych. Wypowiedzi prognozujące z natury wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do wydarzeń i zależą od okoliczności, którą mogą wystąpić lub nie w przyszłości. Nie można dać gwarancji, że występujące w tym dokumencie wypowiedzi prognozujące się sprawdzą.

Ostrzeżenie o ryzyku

Transakcje na każdym rynku finansowym wiążą się z wysokim poziomem ryzyka dla twojego kapitału. Kontrakty CFD są produktami lewarowanymi. Transakcje na kontraktach CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów oraz spowodować utratę całego zainwestowanego kapitału, dlatego upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z nimi ryzyko. Upewnij się także, że przeczytałeś(-aś) i w pełni rozumiesz Ostrzeżenie o ryzyku na naszej internetowej platformie transakcyjnej, do którego możesz uzyskać dostęp tutaj.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.