Stronger Together! XM และกาชาดสิงคโปร์ผนึกกำลัง

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2024 เวลา 7:09 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อเร็ว ๆ นี้ XM ได้รับสิทธิพิเศษเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของสภากาชาดสิงคโปร์ ซึ่งนับเป็นการก้าวเข้าสู่ใจกลางขององค์กรที่ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม และเป็นพันธมิตรในโครงการการกุศลของเรามากมายยาวนานกว่า 2 ปี การเยี่ยมชมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ หารือเกี่ยวกับแคมเปญที่กำลังจะเกิดขึ้น และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร

สภากาชาดสิงคโปร์ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1949 เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมในท้องถิ่นที่อุทิศตนเพื่อบรรเทาความทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน พวกเขาให้บริการประชากรในกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการบริจาคโลหิต การสนับสนุนผู้พิการและผู้สูงอายุ และการปฐมพยาบาลในชุมชน

ในระหว่างการเยี่ยมชม ทีมงานของ XM ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเพลิดเพลินกับทัวร์ชมพื้นที่และบริการขององค์กรจนทั่ว โดยการอภิปรายได้มุ่งเน้นไปที่แคมเปญที่กำลังจะจัดขึ้น การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการทำความเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานของกันและกัน

XM ตั้งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือกับสภากาชาดสิงคโปร์ต่อ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในประเทศสิงคโปร์ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจอันทรงคุณค่าของสภากาชาดสิงคโปร์เพิ่มเติมได้ โดยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์กร redcross.sg