post-image

XM ร่วมมือกับ Aldeas Infantiles เพื่อความสุขของเด็กๆ

ถูกโพสบน 31 มกราคม 2020 เวลา 8:30 am GMT

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2019 XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งล่าสุดขึ้นที่เมืองหลวงของประเทศเปรู เมืองลิมา โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่นที่มีชื่อว่า Aldeas Infantiles SOS เริ่มต้นด้วยการริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของเด็กๆ, การศึกษา และสิทธิมนุษยชนเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก สมาชิกจากทีมงานลาตินอเมริกาของเราได้ใช้เวลาหนึ่งวันที่ Aldeas Infantiles SOS เพื่อบริจาคสิ่งของช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ขององค์กรแห่งนี้ สมาชิกจากทีมงานของเรา 9 คน ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิของเยาวชนเหมือนกับที่ Aldeas Infantiles SOS กำลังพยายามทำอยู่ ได้บริจาควัตถุดิบอาหารที่ไม่เน่าเสียได้ง่ายให้กับองค์กรแห่งนี้ในนามของ XM เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนของเด็กผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น [..]

post-image

ความพยายามในการบรรเทาวิกฤตการณ์ไฟป่าในออสเตรเลีย – WWF ต้องการความช่วยเหลือจากเรา

ถูกโพสบน 21 มกราคม 2020 เวลา 1:46 pm GMT

ออสเตรเลียได้เผชิญกับมหันตภัยครั้งยิ่งใหญ่ในปีที่ผ่านมาจากไฟป่าครั้งร้ายแรงที่กินระยะเวลาหลายเดือนและได้สร้างความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่กับประเทศนี้ ด้วยความพยายามที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากไฟป่าครั้งนี้ XM ได้บริจาคเงิน 16,200 AUD$ ให้กับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะระดมเงินทุน 30 ล้าน AUD$ เพื่อฟื้นฟูสัตว์ป่าและธรรมชาติของออสเตรเลีย เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ WWF ออสเตรเลีย บริษัทของเราได้ช่วยสร้างการตระหนักรู้และได้บริจาคเงินเพื่อช่วยฟื้นฟูสัตว์ป่าและพื้นที่พักอาศัยของมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบและช่วยบรรเทาความเสียหายครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติในครั้งนี้ เราขอเชิญชวนลูกค้าและพันธมิตรของเรามาร่วมกันส่งความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถของท่าน ถ้าหากท่านต้องการส่งความช่วยเหลือ โปรดไปที่เว็บไซต์ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และทำการบริจาคเงิน -> ไปที่ WWF และบริจาคเงินที่นี่ ไฟป่าได้เริ่มต้นขึ้นทั่วออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน 2019 และได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในเดือนกันยายน นี่เป็นไฟป่าที่ไม่สามารถควบคุมได้และกินระยะเวลานานหลายเดือนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี [..]

post-image

เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ – อีเว้นท์ด้านการกุศลของ XM ในอินโดนีเซีย

ถูกโพสบน 17 ธันวาคม 2019 เวลา 9:38 am GMT

นี่ถือเป็นครั้งที่สามแล้วที่ XM ได้จัดอีเว้นท์เพื่อการกุศลขึ้นในอินโดนีเซียเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายในการช่วยบรรเทาสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของพวกเขา งานอีเว้นท์นี้ได้ถูกจัดขึ้นที่เมืองจาการ์ตาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2019 ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการกุศลแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียที่มีชื่อว่า Yayasan Sayap Ibu ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัวของพวกเขา สำหรับเด็กๆ นับล้านคนทั่วโลก ชีวิตในวัยเด็กคือทุกสิ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่ใช่เช่นนั้น XM ได้ร่วมแรงร่วมใจกับ Yayasan Sayap Ibu ในการพยายามช่วยเหลือเด็กๆ ชาวอินโดนีเซียหลายหมื่นคนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวของพวกเขา ภายใต้ความร่วมมือกับ Yayasan Sayap Ibu XM [..]

post-image

การยื่นมือช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ขาดแคลน – กิจกรรมด้านการกุศลของ XM ที่มะนิลา

ถูกโพสบน 2 ธันวาคม 2019 เวลา 9:05 am GMT

การร่วมแรงร่วมใจกับองค์กรเพื่อการกุศลในระดับสากลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนถือเป็นบทบาทสำคัญในกิจกรรมด้านมนุษยธรรมของ XM หลังจากที่ XM ได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศลที่เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย XM ได้จัดกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันนี้ขึ้นที่เมืองมะนิลาในเดือนพฤศจิกายน โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิในท้องถิ่นที่ไม่แสวงหาผลกำไร Virlanie ซึ่งในปัจจุบันได้เป็นที่พักพิงและช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในประเทศฟิลิปปินส์ สมาชิกจากทีมงานของเราซึ่งได้เดินทางไปพบกับผู้ดูแลเด็กๆ ในท้องถิ่นของ Virlanie เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ได้บริจาคอาหาร สิ่งของด้านสุขอนามัย อุปกรณ์ทำความสะอาด และเสื้อผ้าให้กับ Masaya Home เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในท้องถิ่น โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือของเราจะส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและเด็กๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ เราต้องขอขอบคุณ Virlanie สำหรับการต้อนรับและความพร้อมในการให้ความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไปในอนาคต [..]

post-image

XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลร่วมกับ NASOM ขึ้นในมาเลเซีย

ถูกโพสบน 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 9:15 am GMT

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีขอบเขตและช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ที่บกพร่องทางร่างกายได้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน สมาชิกจากทีมงานของเราได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นร่วมกับ NASOM (The National Autism Society of Malaysia) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติค จากการประมาณการณ์ ในปัจจุบันมีเด็กหนึ่งใน 160 คน ที่ได้รับผลจากอาการออทิสติก ซึ่งเป็นความผิดปกติทางด้านพัฒนาการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ด้วยความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมของหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรในกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งให้การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กออทิสติก XM จึงได้เดินทางไปที่หน่วยงานแห่งนี้เพื่อทำการบริจาคสิ่งของหลายอย่าง ในช่วงกิจกรรมเพื่อการกุศล XM ได้บริจาคสิ่งของหลายอย่างให้กับ NASOM เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับพัฒนาการในด้านการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ ซึ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ การศึกษา [..]

post-image

3 ปี สำหรับภารกิจด้านการกุศลของ XM ในยูกันดา

ถูกโพสบน 22 พฤศจิกายน 2019 เวลา 1:06 pm GMT

ในปี 2017 XM ได้เริ่มดำเนินภารกิจด้านการกุศลขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคเงินและช่วยเหลือสังคมในท้องถิ่นของเมืองวากิโซในประเทศยูกันดาผ่านการทำงานด้านมนุษยธรรม ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นและครอบครัวของพวกเขา XM ได้ร่วมมือกับ Father Antonios Mutyaba ซึ่งเป็นนักบวชในท้องถิ่นที่ทุ่มเทให้กับการสร้างอนาคตที่ดีของสังคม และองค์กรด้านการกุศล Loving Hands ตลอดสามปีที่ผ่านมา XM ได้เดินทางไปที่เมืองวากิโซหลายครั้งเพื่อทำการบริจาคเงินและสิ่งของ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในท้องถิ่น และสร้างแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมที่สำคัญของ XM ภารกิจยูกันดา: การสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน มีดังนี้: การก่อสร้างโรงเรียนประถม Aristotle ที่เมืองวากิโซในปี 2017 เพื่อเด็กๆ [..]

post-image

XM ทำการบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศลให้กับ Darul Insyirah

ถูกโพสบน 30 สิงหาคม 2019 เวลา 7:50 am GMT

XM ได้ทำการบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศลให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตอนกลางวันของมาเลเซียที่มีชื่อว่า Darul Insyirah ซึ่งนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงออกถึงความมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและเป็นความพยายามที่จะมีส่วนช่วยเหลือชีวิตและสังคมทั่วโลก เพื่อที่จะสามารถทำการบริจาคสิ่งของให้กับ Darul Insyirah ได้นั้น สมาชิกของทีมงาน XM ได้เดินทางไปที่เมืองเซอลาโงว์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 9 สิงหาคม เพื่อทำการบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตอนกลางวันที่ทุ่มเทให้กับการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้สูงอายุ ด้วยการที่ XM มีความเชื่อเหมือนกับ Darul Insyirah ว่า การแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุเริ่มต้นที่การช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้กับพวกเขา รวมถึงให้พวกเขาได้ทำในสิ่งที่สนใจและชื่นชอบในช่วงวัยสูงอายุ XM จึงได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้ระยะยาวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ เนื่องจากผู้สูงอายุมีสิทธิ์ในการเติมเต็มเป้าหมายด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองเหมือนกับผู้คนอื่นๆ XM ได้ทำการบริจาคสิ่งของให้กับ [..]

post-image

XM และ Loving Hands สำหรับเด็กๆ ชาวยูกันดา

ถูกโพสบน 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 7:30 am GMT

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการกุศลถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ XM ในขณะที่ภารกิจด้านมนุษยธรรมของเราประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อการกุศลหลากหลายรูปแบบ เรายังได้ร่วมแรงร่วมใจกับมูลนิธิต่างๆ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ดียิ่งขึ้น หลังจากที่สมาชิกจากทีมของเราได้เดินทางไปที่ประเทศยูกันดาในปี 2017 เพื่อร่วมงานเปิดตัวโรงเรียน Aristotle แห่งใหม่ที่ XM ได้สร้างขึ้นสำหรับเด็กๆ ในบ้านเด็กกำพร้า Saint Antonios of Monde ในเมืองโวบูเลนซิ ในปีนี้เราได้ร่วมมือกับองค์กรเพื่อการกุศล Loving Hands ในการให้การสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศในแถบแอฟริกา ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การให้ความรู้และสอนค่านิยมให้แก่เด็กๆ จะช่วยส่งเสริมอนาคตของพวกเขาได้ในเชิงบวก XM จึงได้ร่วมมือกับ Loving Hands [..]

post-image

กิจกรรมการกุศลของ XM กับ ActionAid – ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ

ถูกโพสบน 3 พฤษภาคม 2019 เวลา 1:01 pm GMT

เริ่มตั้งแต่ในปี 2017 XM ได้ริเริ่มความร่วมมือกับ ActionAid และมีส่วนในโปรแกรมการช่วยเหลือเยาวชนขององค์กรตลอดมาจนถึงปีนี้ ในปัจจุบันมีเยาวชนที่ได้รับความยากลำบากจากความยากจนและปัญหาด้านสุขภาพและสังคมเป็นจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ มูลนิธิ XM ได้พยายามทำทุกวิถีทางที่สามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือสังคมเหล่านี้และบรรเทาความทุกข์ยากที่พวกเขากำลังพบเจอ วัตถุประสงค์ของโปรแกรมด้านมนุษยธรรมของเราที่ได้มีการเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2017 คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ทั่วโลก โดย XM ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ ActionAid และให้การสนับสนุนเด็กๆ 40 คน ที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นผู้ให้การสนับสนุนนี้ได้ดำเนินมาเกือบเป็นระยะเวลาสองปีแล้วในตอนนี้ และได้มีการร่วมแรงร่วมใจกับองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้มีส่วนช่วยเหลือความเป็นอยู่แก่เด็กๆ 15 คนจากเมืองโบ เซียร์ราลีโอน, 15 คนจากเมืองเซแนนกา [..]

post-image

กิจกรรมการบริจาคของ XM เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ถูกโพสบน 28 มีนาคม 2019 เวลา 1:08 pm GMT

ในช่วงเดือนมีนาคม XM ได้ทำการบริจาคเพื่อการกุศล 2 ครั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ XM ในการมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมที่เน้นไปที่ตัวเด็กๆ นี้ ได้ถูกจัดขึ้นที่อินโดนีเซียเมื่อวันที่ 20 มีนาคม และที่มาเลเซียเมื่อวันที่ 21 มีนาคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยเหลือด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ ที่ขาดแคลน และเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรเพื่อการกุศลในอินโดนีเซีย Rumah Harapan ซึ่งเป็นที่พักพิงสำหรับเด็กๆ จากครอบครัวที่ยากจนในพื้นที่ขอบนอกของจาการ์ตา XM ได้ทำการบริจาคของใช้จำเป็นสำหรับเด็กและเด็กอ่อนเพื่อช่วยเหลือด้านอาหาร ยารักษาโรค รวมถึงเสื้อผ้าให้กับบ้านพักแห่งนี้ [..]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา