Hindi nagbibigay ng serbisyo ang XM sa mga residente ng Estados Unidos.

Kundisyon ng Shares

Ang singil para sa mga stocks sa US ay komisyon na $0.04 kada share, at ang pinakamababang komisyon kada transaksyon ay $1.

Lahat ng mga stocks sa UK ay sumisingil ng komisyon na 0.10% kada transaksyon, na may pinakamababang komisyon na $9 kada transaksyon.

Lahat ng mga stocks sa Germany ay sumisingil ng komisyon na 0.10% kada transaksyon, na may pinakamababang komisyon na $5 kada transaksyon.

Bawat ikatlong Biyernes ng buwan, ang oras ng pag-trade ng mga stocks sa UK ay magkakaroon ng pahinga sa pagitan ng 12:10 at 12:16 GMT+2 time zone (tandaan na maaring may DST).

Ang petsa ay indikatibo at maaaring magbago.

Pagbabago ng Dibidendo sa Shares

Ang mga share ay napapailalim sa pag-adjust ng dividend.

Kapag nagbibigay ng dividend ang kumpanya sa mga shareholder nito, binabawasan nito ang halaga ng kumpanya batay sa halaga ng dividend.

Makikita ito sa pagbaba sa presyo ng share kapag nag-open ang market sa petsa ng ex-dividend (ang araw kung kailan simulang iti-trade ang stock ng kumpanya nang wala ang halaga ng dividend).

Kung mayroon kang stock na nagbibigay ng dividend, iki-credit sa iyo ang halaga ng dividend sa petsa ng ex-dividend pagkatapos kaltasin ang buwis.

Ang angkop na rate ng buwis para sa mga dividend ay ang sumusunod:

Germany: 25%

UK: 0% (ayan ay, walang buwis sa mga dividend)

US: 30%

Ang iyong mga long position ay makakatanggap ng halagang kinalkula bilang:

Pag-adjust ng Dividend = idineklarang dividend ng stock x laki ng position ng shares x (1 − angkop na rate ng buwis)

US: 30% (Bilang default, lahat ng indibidwal ay napapailalim sa 30% withholding tax alinsunod sa mga regulasyon ng US. Kaya lang, may mga pinirmahang kasunduan sa buwis ang US at ilang mga bansa na maaaring makapagbigay sa'yo, kung nararapat, ng mas mababang rate ng withholding tax. Para mailapat namin ang nararapat na rate alinsunod sa kasunduan kung saan ka napabibilang, obligasyon ng XM na kunin mula sa'yo ang kinakailangang dokumentasyon na W-8BEN form.)

Paparating na Dividends, Anunsyo ng Kita, at Aksyon ng Korporasyon

Sa table sa ibaba makikita mo ang symbol ng mga instrument na inaasahang magkakaroon ng mga corporate actions ngayong linggo. Lahat ng mga numero na ipinapakita sa ibaba ay kumakatawan sa mga inaasahan ng aming mga liquidity providers at maaaring magbago.

25/04/2024

Petsa Instrumento Halaga ng Dividend
25/04/2024 Costco_sh 0.812

Babala sa Risk: Maaaring malugi ang iyong kapital. Maaaring hindi nababagay sa lahat ang mga produktong naka-leverage. Mangyaring isaalang-alang ang aming Pahayag sa Risk.