Hindi nagbibigay ng serbisyo ang XM sa mga residente ng Estados Unidos.

6 Asset Classes - 10 Trading Platforms - Higit 1000 instruments
Mag-trade ng Forex at CFDs sa Stocks, mga Commodity, Precious Metal, Oil, at Stock Index sa XM.

Forex Trading – Mga Spreads at Kundisyon

I-click para mabasa ang Dokumento ng Pangunahing Impormasyon sa mga major o minor currency pair.

Currency Pair Spreads na mula (pips) Halaga ng Long Swap
(Points)**
Halaga ng Short Swap
(Points)**
Halaga ng 1 lot Limit at Stop Levels***
EURDKK#**** 34 -49.77 -65.27 100,000 EUR 0
EURNOK# 112 -104.55 -74.15 100,000 EUR 0
EURSEK# 63 -87.25 -92.25 100,000 EUR 0
EURZAR# 95 -463.31 34.49 100,000 EUR 0
GBPDKK#**** 99.1 -28.52 -105.42 100,000 GBP 0
GBPNOK# 135 -81.41 -134.31 100,000 GBP 0
USDDKK#**** 35.5 -18.78 -86.88 100,000 USD 0
USDMXN# 150 -451.27 117.73 100,000 USD 0
USDNOK# 132.5 -54.62 -106.22 100,000 USD 0
USDSEK# 80 -36.57 -122.97 100,000 USD 0
AUDJPY# 1.5 0 0 100,000 AUD 0
AUDNZD# 2.1 0 0 100,000 AUD 0
CADJPY# 2 0 0 100,000 CAD 0
CADCHF# 1.3 0 0 100,000 CAD 0
CHFSGD# 14.5 -22.09 -3.29 100,000 CHF 0
EURCAD# 1.2 0 0 100,000 EUR 0
EURPLN# 37.5 -55 -13.7 100,000 EUR 0
GBPSGD# 20 -7.83 -20.53 100,000 GBP 0
EURSGD# 9.5 -11.65 -12.65 100,000 EUR 0
EURTRY#**** 655 -4,396.03 931.77 100,000 EUR 0
GBPCAD# 2 0 0 100,000 GBP 0
GBPNZD# 3.5 0 0 100,000 GBP 0
NZDCAD# 1.5 0 0 100,000 NZD 0
NZDCHF# 1.5 0 0 100,000 NZD 0
NZDJPY# 1.8 0 0 100,000 NZD 0
NZDUSD# 1 0 0 100,000 NZD 0
SGDJPY# 7 -8.33 -8.58 100,000 SGD 0
USDCAD# 1.2 0 0 100,000 USD 0
USDHUF# 30 -81.37 8.13 100,000 USD 0
USDSGD# 10 -5.42 -16.82 100,000 USD 0
USDTRY#**** 395 -4,128 512.7 100,000 USD 0
EURUSD# 0.7 0 0 100,000 EUR 0
USDCHF# 0.8 0 0 100,000 USD 0
AUDUSD# 1 0 0 100,000 AUD 0
AUDCHF# 0.8 0 0 100,000 AUD 0
CHFJPY# 1.6 0 0 100,000 CHF 0
EURCHF# 1.6 0 0 100,000 EUR 0
EURJPY# 1.1 0 0 100,000 EUR 0
GBPAUD# 1.9 0 0 100,000 GBP 0
GBPCHF# 1.9 0 0 100,000 GBP 0
GBPJPY# 1.5 0 0 100,000 GBP 0
USDHKD#**** 2.3 -2.79 -9.31 100,000 USD 0
USDZAR# 9 -35.15 -4.12 100,000 USD 0
USDCNH#**** 2.8 -6.93 -13.93 100,000 USD 0
GBPUSD# 0.6 0 0 100,000 GBP 0
EURGBP# 1.1 0 0 100,000 EUR 0
EURHKD#**** 30.5 -63.79 -68.59 100,000 EUR 0
GBPSEK# 76 -56.69 -150.19 100,000 GBP 0
AUDCAD# 1.6 0 0 100,000 AUD 0
EURHUF# 25 -103.9 23.5 100,000 EUR 0
EURNZD# 2.2 0 0 100,000 EUR 0
NZDSGD# 10.5 -4.67 -9.97 100,000 NZD 0
USDPLN# 30 -34.95 -26.85 100,000 USD 0
EURAUD# 1.4 0 0 100,000 EUR 0
USDJPY# 0.8 0 0 100,000 USD 0
Currency Pair Spreads na mula (pips) Halaga ng Long Swap
(Points)**
Halaga ng Short Swap
(Points)**
Halaga ng 1 lot Limit at Stop Levels***
EURDKKm#**** 34 -49.77 -65.27 1,000 EUR 0
EURHKDm#**** 30.5 -63.79 -68.59 1,000 EUR 0
EURNOKm# 112 -104.55 -74.15 1,000 EUR 0
EURZARm# 95 -463.31 34.49 1,000 EUR 0
GBPDKKm#**** 99.1 -28.52 -105.42 1,000 GBP 0
GBPNOKm# 135 -81.41 -134.31 1,000 GBP 0
GBPSEKm# 76 -56.69 -150.19 1,000 GBP 0
USDMXNm# 150 -451.27 117.73 1,000 USD 0
USDNOKm# 132.5 -54.62 -106.22 1,000 USD 0
USDSEKm# 80 -36.57 -122.97 1,000 USD 0
AUDJPYm# 1.5 0 0 1,000 AUD 0
AUDNZDm# 2.1 0 0 1,000 AUD 0
CADJPYm# 2 0 0 1,000 CAD 0
CHFSGDm# 14.5 -22.09 -3.29 1,000 CHF 0
EURCADm# 1.2 0 0 1,000 EUR 0
EURHUFm# 25 -103.9 23.5 1,000 EUR 0
EURPLNm# 37.5 -55 -13.7 1,000 EUR 0
EURSGDm# 9.5 -11.65 -12.65 1,000 EUR 0
EURTRYm# 655 -4,396.03 931.77 1,000 EUR 0
GBPCADm# 2 0 0 1,000 GBP 0
GBPNZDm# 3.5 0 0 1,000 GBP 0
NZDCADm# 1.5 0 0 1,000 NZD 0
NZDCHFm# 1.5 0 0 1,000 NZD 0
NZDJPYm# 1.8 0 0 1,000 NZD 0
NZDUSDm# 1 0 0 1,000 NZD 0
SGDJPYm# 7 -8.33 -8.58 1,000 SGD 0
USDCADm# 1.2 0 0 1,000 USD 0
USDPLNm# 30 -34.95 -26.85 1,000 USD 0
USDSGDm# 10 -5.42 -16.82 1,000 USD 0
USDTRYm# 395 -4,128 512.7 1,000 USD 0
GBPUSDm# 0.6 0 0 1,000 GBP 0
USDJPYm# 0.8 0 0 1,000 USD 0
USDCHFm# 0.8 0 0 1,000 USD 0
AUDCHFm# 0.8 0 0 1,000 AUD 0
CHFJPYm# 1.6 0 0 1,000 CHF 0
EURAUDm# 1.4 0 0 1,000 EUR 0
EURGBPm# 1.1 0 0 1,000 EUR 0
EURJPYm# 1.1 0 0 1,000 EUR 0
GBPAUDm# 1.9 0 0 1,000 GBP 0
GBPCHFm# 1.9 0 0 1,000 GBP 0
USDHKDm#**** 2.3 -2.79 -9.31 1,000 USD 0
USDZARm# 9 -35.15 -4.12 1,000 USD 0
USDCNHm#**** 2.8 -6.93 -13.93 1,000 USD 0
EURSEKm# 63 -87.25 -92.25 1,000 EUR 0
USDDKKm#**** 35.5 -18.78 -86.88 1,000 USD 0
AUDCADm# 1.6 0 0 1,000 AUD 0
CADCHFm# 1.3 0 0 1,000 CAD 0
GBPSGDm# 20 -7.83 -20.53 1,000 GBP 0
EURNZDm# 2.2 0 0 1,000 EUR 0
NZDSGDm# 10.5 -4.67 -9.97 1,000 NZD 0
USDHUFm# 30 -81.37 8.13 1,000 USD 0
EURUSDm# 0.7 0 0 1,000 EUR 0
AUDUSDm# 1 0 0 1,000 AUD 0
EURCHFm# 1.6 0 0 1,000 EUR 0
GBPJPYm# 1.5 0 0 1,000 GBP 0
Currency Pair Kumisyon kada 100,000 USD na na-trade***** Halaga ng Long Swap
(Points)**
Halaga ng Short Swap
(Points)**
Halaga ng 1 lot Limit at Stop Levels***
AUDUSD. 3.5 USD -3.8 0.1 100,000 AUD 0
EURDKK.**** 3.5 USD -49.77 -65.27 100,000 EUR 0
USDSGD. 3.5 USD -5.42 -16.82 100,000 USD 0
AUDCHF. 3.5 USD 1.82 -6.78 100,000 AUD 0
EURAUD. 3.5 USD -8.57 -5.57 100,000 EUR 0
EURCHF. 3.5 USD 0.87 -11.53 100,000 EUR 0
EURNZD. 3.5 USD -13.28 -3.38 100,000 EUR 0
EURTRY. 3.5 USD -4,396.03 931.77 100,000 EUR 0
NZDSGD. 3.5 USD -4.67 -9.97 100,000 NZD 0
USDTRY. 3.5 USD -4,128 512.7 100,000 USD 0
EURCAD. 3.5 USD -9.71 -2.31 100,000 EUR 0
EURHKD.**** 3.5 USD -63.79 -68.59 100,000 EUR 0
USDHUF. 3.5 USD -81.37 8.13 100,000 USD 0
USDSEK. 3.5 USD -36.57 -122.97 100,000 USD 0
CHFSGD. 3.5 USD -22.09 -3.29 100,000 CHF 0
EURGBP. 3.5 USD -5.24 0.36 100,000 EUR 0
EURPLN. 3.5 USD -55 -13.7 100,000 EUR 0
GBPSEK. 3.5 USD -56.69 -150.19 100,000 GBP 0
USDCAD. 3.5 USD -2.4 -6 100,000 USD 0
AUDCAD. 3.5 USD -5.1 -2.2 100,000 AUD 0
AUDJPY. 3.5 USD 6.69 -18.01 100,000 AUD 0
EURHUF. 3.5 USD -103.9 23.5 100,000 EUR 0
EURSGD. 3.5 USD -11.65 -12.65 100,000 EUR 0
GBPDKK.**** 3.5 USD -28.52 -105.42 100,000 GBP 0
USDDKK.**** 3.5 USD -18.78 -86.88 100,000 USD 0
GBPNZD. 3.5 USD -8.5 -10.7 100,000 GBP 0
EURUSD. 3.5 USD -7.26 1.14 100,000 EUR 0
EURZAR. 3.5 USD -463.31 34.49 100,000 EUR 0
GBPCHF. 3.5 USD 4.78 -17.22 100,000 GBP 0
USDNOK. 3.5 USD -54.62 -106.22 100,000 USD 0
USDPLN. 3.5 USD -34.95 -26.85 100,000 USD 0
USDZAR. 3.5 USD -35.15 -4.12 100,000 USD 0
GBPJPY. 3.5 USD 12.52 -44.58 100,000 GBP 0
USDJPY. 3.5 USD 10.93 -35.87 100,000 USD 0
CADCHF. 3.5 USD 3.18 -8.72 100,000 CAD 0
EURNOK. 3.5 USD -104.55 -74.15 100,000 EUR 0
NZDUSD. 3.5 USD -2.7 -1.4 100,000 NZD 0
CADJPY. 3.5 USD 9.32 -21.48 100,000 CAD 0
EURSEK. 3.5 USD -87.25 -92.25 100,000 EUR 0
GBPNOK. 3.5 USD -81.41 -134.31 100,000 GBP 0
NZDCHF. 3.5 USD 2.46 -7.64 100,000 NZD 0
USDCHF. 3.5 USD 4.04 -13.76 100,000 USD 0
NZDCAD. 3.5 USD -3.34 -3.84 100,000 NZD 0
GBPUSD. 3.5 USD -4.16 -2.76 100,000 GBP 0
AUDNZD. 3.5 USD -7.05 -2.95 100,000 AUD 0
USDHKD.**** 3.5 USD -2.79 -9.31 100,000 USD 0
CHFJPY. 3.5 USD -0.96 -18.36 100,000 CHF 0
GBPCAD. 3.5 USD -5.91 -8.11 100,000 GBP 0
USDMXN. 3.5 USD -451.27 117.73 100,000 USD 0
GBPSGD. 3.5 USD -7.83 -20.53 100,000 GBP 0
EURJPY. 3.5 USD 7.34 -30.46 100,000 EUR 0
SGDJPY. 3.5 USD -8.33 -8.58 100,000 SGD 0
NZDJPY. 3.5 USD 6.51 -20.59 100,000 NZD 0
GBPAUD. 3.5 USD -3.43 -12.93 100,000 GBP 0

Halimbawa ng pagkalkula ng komisyon (sa XM Zero accounts lamang)

Halimbawa 1


Sa position BUY 3 lots USD/JPY, ang transaction volume ay 300,000 USD. Dahil ang kumisyon para sa 100,000 USD transaction size ay sinisingil sa parehong pag-open at pag-close ng position sa USD 3.5 kada isa, para sa transaksyong ito ang kumisyon ay: 2 x (3.5 x 300,000 / 100,000) = 21 USD. Ang halaga ng kumisyon ay ibabawas agad mula sa account kapag isinagawa ang transaksyon sa parehong operasyon (sa pag-open at pag-close).


Halimbawa 2


Para sa BUY 2 lots UER/USD position ang transaction size ay 200,000 EUR, na nagkakahalaga ng 220,000 USD, dahil sa EUR/USD exchange rate na 1.10000. Dahil ang kumisyon para sa USD 100,000 transaction size ay sinisingil sa parehong pag-open at pag-close ng position sa USD 3.5 kada isa, para sa transaksyong ito ang kumisyon ay: 2 x (3.5 x 220,000 / 100,000) = 15.4 USD. Ang halaga ng kumisyon ay ibabawas agad mula sa account kapag isinagawa ang transaksyon sa parehong operasyon (sa pag-open at pag-close).

ORAS NG FOREX TRADING
(GMT+2 time zone, maaaring naaangkop DST)

Monday – Friday: 00:05 – 23:50

** Kapag nagtira ka ng open position para sa susunod na araw ng pag-trade, babayaran o kukuha ka ng isang halaga, na kinalkula base sa pagkakaiba sa interest rate ng dalawang kurensiya sa currency pair. Ang tawag dito ay swap. Sa pag-trade, ang swap ay awtomatikong nalilipat sa deposit currency. Isinasagawa ito sa 00.00 (GMT+2 time zone, maaaring naaangkop DST) at maaaring tumagal ng ilang minuto. Mula Wednesday hanggang Thursday ang swap ay ginagawa sa tatlong araw.

*** Pinakamababang lebel sa paglalagay ng mga pending na order sa kasalukuyang presyo sa market.

****Sa lahat ng klase ng account, nililimitahan ang leverage ng EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD at USDCNH sa 50:1, at para sa USDTRY at EURTRY nililimitahan ito sa 100:1.

***** Para sa mga instrument na hindi USD, ang kalkulasyon ay batay sa kasalukuyang exchange rate (para sa XM Zero accounts lamang).

Sa lahat ng klase ng account, nililimitahan ang leverage ng lahat ng CHF currency pairs sa 400:1.

Ano ang Forex Trading

Ang forex trading, o currency trading, o FX trading, ay tumutukoy sa market ng pagpapapalit ng pera, na sa simpleng salita ay ang pangdaigdigang marketplace kung saan nagpapalitan ng pera ang mga indibidwal, kumpanya at pangpinansyal na institusyon alinsunod sa mga kasalukuyang rate.

Ang kasalukuyang sistema ng floating rates ay inimbento pagkatapos ng World War II at ginagamit na mula noon. Bago ang kasalukuyang sistema ng forex trading rates, isang sistema ng pamamahala ng pera na tinatawag na Bretton Woods Agreement ang ginagamit, kung saan ang pagpapapalit ng pera ay batay sa halaga ng ginto ng dalawang bansa na nagpapalitan ng pera.

Bakit Forex ang Pinakamalaking Financial Market sa Mundo

Ang forex trading marketplace ay ang pinakamalaki at pinaka-liquid na market ngayon dahil sa iba’t-ibang mga aspeto, kagaya ng ngunit hindi limitado sa, kadalian para makipag-transaksyon sa internet, modernong paglalakbay, kadalian para sa internasyonal na komunikasyon at modernong transportasyon, na naging dahilan para mas lumiit ang mundong ating tinitirahan.

Dahil sa mas maliit na mundong ating ginagalawan, ibig sabihin nito na ang mga produkto at serbisyo ay mas mabilis at mas madaling naililipat. Ibig din sabihin nito na ang pagpapapalit ng pera ay kinakailangan para mangyari ito. Lahat ng mga aspetong ito ay nagbigay-daan para sa lumalagong forex trading marketplace, na patuloy na lalago at magiging mas dynamic, liquid at mas madaling tumugon.

Paano Mag-trade ng Forex Online

Sa mga pangunahing nagpapagalaw sa forex trading market, isa sa mga pinakamabilis lumago ay ang retail foreign exchange traders (mga indibidwal) na sumasali sa online forex trading para sa ultimong pakay na kumita mula sa pagbabago ng halaga ny pera, o pag-hedge ng hindi inaasahang risk.

Ang grupong ito ay sumasali sa forex trading marketplace sa pamamagitan ng broker (gaya ng XM), o ng bangko. Sa kasong ito, ang bangko o ang broker ang magbibigay sa retail na kliyente ng trading account na popondohan sa isang base currency (na madalas ay ang lokal na pera ng rehiyon kung nasaan naka-base ang kliyente), at ang kliyente ay magkakaroon ng oportunidad na bumili o magbenta online o sa pamamagitan ng telepono para kumita.

Bakit Magandang Mag-trade ng Forex sa Online Broker

Ang pagsali sa forex trading market sa pamamagitan ng broker gaya ng XM ay nangangahulugan na makakatanggap ang kliyente ng mga real-time na presyo sa forex market, at binibigyan ng presyo ng buy at sell para sa iba't-ibang instrument gamit ang online trading platform. Malaya ang kliyenteng magdesisyon kung sa anong presyo siya bibili o magbebenta, o kabaligtaran, at maaari niyang i-execute ang transaksyon sa kahit anong oras niya gustuhin.

Ipakita lahat|Itago lahat

Ano ang Forex Trading?

Ang Forex trading, na kinikilala din sa tawag na currency trading o Fx trading, ay nagtutukoy sa pagbilang ng isang currency habang nagbebenta ng isa pa. Ang pag-trade ng currency ay laging mayroong aspeto ng pagpapalit ng isang currency para sa isa pa.

Ang pinaka-pakay ay maaaring mag-iba iba at maaaring alinman sa isa ngunit hindi limitado sa sumusunod:

 • 1. Pagpalit ng currency A (e.g. USD) papuntang currency B (e.g. EUR) para sa pag-travel;
 • 2. Pagpalit ng currency A (e.g. USD) papuntang currency B (e.g. EUR) para sa pag-trade;
 • 3. Pagpalit ng currency A (e.g. USD) papuntang currency B (e.g. EUR) para sa speculative na pakay, para kumita.

Dahil sa mga nasa itaas, ngunit hindi limitado dito, ang market ng forex trading ngayon ay isa sa mga pinaka-liquid at pinaka-volatile na market, na may mahigit $5 trillion na nata-trade kada araw.

Paano Gumagana ang Forex Trading?

Ang forex trading ay ang pagpapapalit ng isang currency para sa ibang currency. Dahil dito, ang isang kliyente ng XM ay nagbebenta ng isang currency para sa iba pang currency sa ilalim ng kasalukuyang rate sa market.

Para makapag-trade, kinakailangang magbukas ng account at magkaroon ng currency A at palitan ang currency A para sa currency B sa pangmatagalan o panandaliang trade, kung saan ang ultimong pakay ay nagiiba-iba.

Dahil ang FX trading ay isinasagawa sa currency pairs (i.e. ang quotation ng halaga ng isang currency unit laban sa isa pang currency unit), kung saan ang unang currency aty tinatawag na base currency, habang ang pangalawang currency ay tinatawag na quote currency.

Halimbawa, ang quotation na EUR/USD 1.2345 ay ang presyo ng euro laban sa US dollars, at nangangahulugang ang 1 euro ay nagkakahalagang 1.2345 US dollars.

Ang pag-trade ng currency ay isinasagawa 24 oras kada araw, mula 22.00 GMT mula Sunday hanggang 22.00 GMT sa Friday, at ang mga currency ay tina-trade sa mga pangunahing financial centers gaya ng London, New York, Zürich, Frankfurt, Paris, Sydney, Singapore at Hong Kong.

Ano ang Nag-iimpluwensiya ng Presyo sa Forex Trading?

May iba't-ibang aspeto na nag-iimpluwensya sa presyo sa forex trading (i.e. currency rates) sa pangaraw-araw, pero maaari nating sabihin na may 6 na pangunahing aspeto na nagiging dahilan ng pagbago-bago ng presyo sa forex trading:

 • 1. Pagiiba-iba ng inflation
 • 2. Pagiiba-iba ng interest rates
 • 3. Mga deficit ng current account
 • 4. Pampublikong utang
 • 5. Mga tuntunin ng trade
 • 6. Katatagan ng pulitika at ekonomiya

Para mabuting maintindihin ang 6 na aspetong ito, kailangan mong alalahanin ang mga currency na nata-trade laban sa isa't-isa. Kapag bumagsak ang isa, ang kabila ay tataas dahil ang presyo ng anumang currency ay laging inilalagay laban sa isa pang currency.

Ano ang Forex Trading Software?

Ang forex trading software ay isang online trading platform na ibinibigay sa bawat kliyente ng XM, na nagbibigay-daan para tingnan, suriin at mag-trade ng currencies, o iba pang uri ng assets.

Sa madaling salita, ang bawat kliyente ng XM ay binibigyan ng access sa trading platform (ayan ay, software) na direktang kontektado sa kasalukuyang presyo sa global markets at pinahihintulutan silang magsagawa ng mga transaksyon nang walang tulong ng ikatlong partido.

Sinu-sino ang mga Kasali sa Forex Trading Market?

Ang mga kasali sa forex trading market ay alinman sa mga sumusunod na kategorya:

 • 1. Mga traveler o mga kumokonsumo sa ibang bansa na nagpapapalit ng pera para pumunta sa ibang bansa o bumili ng mga bagay mula sa ibang bansa.
 • 2. Mga negosyo na bumibili ng raw materials mula sa ibang bansa at kailangang magpapalit ng lokal na currency papunta sa currency ng nagbebenta.
 • 3. Mga investor o speculator na nagpapapalit ng currency, na nangangailangan ng ibang currency, para magsagawa ng pag-trade sa equities o ibang mga asset classes mula sa ibang bansa o kaya nagta-trade ng currency para kumita mula sa pagpapalit ng market.
 • 4. Mga banking institution na nagpapapapalit ng pera sa kanilang mga kliyente o nagpapahiram ng pera sa mga kliyente sa ibang bansa.
 • 5. Mga gobyerno o bangko sentral na bumibili o nagbebenta ng currencies at sumusubok na palitan ang mga pang-pinansyal na hindi pagkakabalanse, o palitan ang kundisyon ng ekonomiya.

Ano ang importante sa Forex Trading?

Bilang retail foreign exchange trader, ang pinaka-imporanteng aspeto na makakaapekto sa iyong pag-trade ay ang kalidad, bilis, at spreads. Lahat ito ay nakakaapekto sa isa’t-isa.

Ang spread ay ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng bid at ask ng isang currency pair (presyo ng buy o sell), kaya naman mas madali kung ang presyo ng iyong broker o bangko ay ang presyo na iyong hiningi. Ang spreads ay mahalaga lang kung mabilis na maisasagawa ang order.

Sa forex trading marketplace, kapag tinukoy namin ang pagsasagawa, nangangahulugan ito ng bilis na ang foreign exchange trader ay maaari talagang bumili at magbenta ng kung anuman ang nakikita nila sa screen o kung ano ang na-quote batay sa presyo ng bid/ask sa telepono. Ang magandang presyo ay hindi mahalaga kung hindi agad makukuha ang presyo ng bid/ask.

Ano ang Majors sa Forex Trading?

Sa forex trading, ang ilan sa mga currency pairs ay tinatawag na majors (major pairs). Ang kategoryang ito ay nagtataglay ng mga pinakamadalas i-trade na currency pairs at madalas ay may USD sa isang bahagi.

Ang mga major pairs ay: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD

Ano ang Minors sa Forex Trading?

Sa forex trading, ang minor currency pairs o crosses ay lahat ng currency pairs na walang USD sa isang bahagi.

Ano ang Exotics sa Forex Trading?

Sa forex trading, ang mga exotic pair o exotics ay tumutukoy sa mga currency pair na nagtataglay ng major currency na ipinares sa currency ng mas maliit o emerging economy. Ang mga exotic pair ay mas madalang i-trade kumpara sa majors. Kadalasan itong mas pabago-bago at hindi masyadong liquid.

Babala sa Risk: Maaaring malugi ang iyong kapital. Maaaring hindi nababagay sa lahat ang mga produktong naka-leverage. Mangyaring isaalang-alang ang aming Pahayag sa Risk.