การแจ้งเตือนสำคัญ วันหยุดธนาคารประจำเดือนธันวาคม

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 เวลา 10:37 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาทำการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ระหว่าง วันที่ 6 และ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จะได้รับผลกระทบ เนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนธันวาคม

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้

ตราสาร 06/12 07/12
หุ้นฟินแลนด์ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ

ตราสาร 15/12 18/12
SA40Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +2