XM นำเทคโนโลยียกระดับโรงเรียนในประเทศเวียดนาม

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2024 เวลา 9:50 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 XM ได้จุดประกายการปฏิวัติทางเทคโนโลยีในภูมิภาคที่ราบสูงตอนกลางของประเทศเวียดนาม โดยเราได้ร่วมมือกับโครงการ Nuôi Em บริจาคคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง เพื่อเชื่อมช่องว่างทางเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนในจังหวัดเซินลา

ระหว่างการเยี่ยมชมโรงเรียน Chieng Chung เราได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่และคุณครูหลายท่านเพื่อทำความเข้าใจความท้าทายที่นักเรียนในพื้นที่ต้องเผชิญให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทีมงานของเรายังได้ช่วยเสริมพลังเชิงบวกให้แก่นักเรียนอย่างแข็งขัน โดยสอนน้อง ๆ เกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร์และมอบประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่โดยตรง

โครงการ Nuôi Em มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมที่สุดด้วยการค้นหาเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศเวียดนาม และพัฒนาโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวก โครงการเหล่านี้มีภารกิจในการจัดหาอาหาร การสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน สะพาน การรับอุปธรรมเด็ก ๆ และการจัดงานการกุศลอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับชุมชนยากไร้ด้วยความช่วยเหลือแบบกำหนดเป้าหมาย

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ Nuôi Em