การแจ้งเตือนสำคัญ วันหยุดธนาคารประจำเดือนเมษายน

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2024 เวลา 8:59 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาทำการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 4 และ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 จะได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนเมษายน

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้

ตราสาร 04/04 05/04
HK50Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ChinaHCash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 25/04 26/04
AUS200Cash เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 10:15 น. ซื้อขายปกติ
ตราสาร 30/04
หุ้นสวีเดน ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 13:50 น.

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +3