Η XM δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Συναλλαγές forex χωρίς re-quotes και με εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο.
Eπιλέξτε από 10 πλατφόρμες συναλλαγών, για κάθε τύπο συσκευής.

Βέλτιστη εκτέλεση στην XM

Η XM πρωτοστατεί στην εισαγωγή μιας πολιτικής χωρίς re-quotes και χωρίς απόρριψη εντολών από το 2010. Προσφέρουμε 100% εκτέλεση εντολών με το 99.35% αυτών να εκτελείται σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Τοποθέτηση Εντολών

Η πλατφόρμα συναλλαγών μας υποστηρίζει επίσης εντολές τύπου limit, stop και κυλιόμενου stop και μπορείτε να τοποθετείτε εντολές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ωραρίου συναλλαγών. Στην XM έχετε επίσης τη δυνατότητα να τοποθετήσετε τις εντολές σας τηλεφωνικά και να μιλήσετε απευθείας σε οποιονδήποτε μεσολαβητή μας εφόσον το προτιμάτε. Η θέση σας θα παραμείνει ανοιχτή ωσότου εκτελεστεί η εντολή κλεισίματος της συναλλαγής. Επιπλέον, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

Με τις κλασματικές τιμές pip μπορείτε να εκτελείτε συναλλαγές με χαμηλότερα spreads απολαμβάνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τιμών για την εκάστοτε συναλλαγματική ισοτιμία κάθε ζεύγους.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε μόνο να έχετε μέχρι και 300 θέσεις ανοικτές ταυτόχρονα (ανά πελάτη συμπεριλαμβανομένων των εντολών σε αναμονή).

Όρια Εντολών

Στην XM μπορείτε να διαπραγματευτείτε 5 εκατομμύρια με ένα απλό κλικ, καθώς εγγυόμαστε εκτέλεση ελεύθερων εντολών μέχρι και 50 lots (5 εκατομμύρια). Ωστόσο, αν θέλετε να διαπραγματευτείτε ακόμη μεγαλύτερο ποσό, μπορείτε να διασπάσετε την εντολή σε μικρότερα μεγέθη συναλλαγής.

Εκτέλεση εντολών Stop-loss και Limit

Στην XM καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει η εκτέλεση των εντολών τύπου stop-loss και limit στη διαχείριση του κινδύνου και γι’ αυτόν το λόγο εγγυόμαστε την σίγουρη εκτέλεση και των δύο αυτών τύπων εντολών μέχρι και 50 lots στην καλύτερη τιμή της αγοράς.

Εκτέλεση εντολών μετά από αργίες ή σαββατοκύριακα

Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος την ημέρα πριν από αργία ή την Παρασκευή το βράδυ, σε σχέση με την τιμή ανοίγματος την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η XM εκτελεί όλες τις εντολές σε αναμονή στην αμέσως πρώτη διαθέσιμη τιμή που επηρεάζει αυτές τις εντολές.

Ασταθής ή χαμηλής ρευστοτητάς αγορά

Χάρη στην επαγρύπνηση και τις επιχειρηματικές συνεργασίες με διάφορους φορείς παροχής ρευστότητας, η XM στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας ακόμα και κατά τη διάρκεια ευμετάβλητων συνθηκών αγοράς με το να εκτελεί όλες τις εντολές στην καλύτερη δυνατή τιμή της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα για την Πολιτική εκτέλεσης εντολών μας.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.