Η XM δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

7 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 10 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 1000 χρηματοοικονομικά μέσα
Επενδύστε σε forex, μεμονωμένες μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, ενεργειακά προϊόντα, δείκτες μετοχών και θεματικούς δείκτες με την XM.

Θεματικοί δείκτες — Spread / Όροι συναλλαγών

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (εκτός του Crypto 10)
(ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερ. ώρα)

Εργάσιμες 16:40-22:50


ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ CRYPTO 10

24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα

* Τα επιτόκια swap υπολογίζονται με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο του νομίσματος του δείκτη. Οι θέσεις αγοράς χρεώνονται το αντίστοιχο διατραπεζικό επιτόκιο συν ένα περιθώριο κέρδους και οι θέσεις πώλησης λαμβάνουν το επιτόκιο μείον ένα περιθώριο κέρδους. Η διαδικασία πραγματοποιείται καθημερινά στις 00:00 GMT+2 (ενδεχομένως θερινή ώρα) και διαρκεί μερικά λεπτά.

** Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εκκρεμών εντολών στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFD σε θεματικούς δείκτες υπολογίζεται ως (lot * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου) και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Όταν αντισταθμίζετε θέσεις σε CFD και το περιθώριό σας έχει ήδη υπερβεί το 100%, τότε μειώνεται σε 50%.

Θεματικοί δείκτες – Ας τους γνωρίσουμε

Ηλεκτρικών οχημάτων: Ο δείκτης Ηλεκτρικών Οχημάτων παρακολουθεί την απόδοση εταιρειών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ οι και αντλούν τουλάχιστον το 50% των εσόδων τους από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων ή συναφών ανταλλακτικών και ειδών. Οι πληροφορίες παρέχονται από την BITA.

China Internet: Ο δείκτης China Internet αντιπροσωπεύει την απόδοση των 30 μεγαλύτερων κινεζικών εταιρειών που αντλούν σημαντικά έσοδα από τη διαδικτυακή αγορά. Οι πληροφορίες παρέχονται από την BITA.

Crypto 10: Ο δείκτης Crypto 10 παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα δέκα κορυφαία κρυπτονομίσματα που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε καθιερωμένα ανταλλακτήρια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εστιάζοντας στην απόδοση της τιμής τους σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ. Οι πληροφορίες παρέχονται από την BITA.

Ηλεκτρικών οχημάτων: Ο δείκτης Ηλεκτρικών Οχημάτων παρακολουθεί την απόδοση εταιρειών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ οι και αντλούν τουλάχιστον το 50% των εσόδων τους από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων ή συναφών ανταλλακτικών και ειδών. Οι πληροφορίες παρέχονται από την BITA.

FAANG 10: Ο FAANG 10 είναι ένας ισοσταθμισμένος δείκτης ο οποίος αποτυπώνει την τεχνολογική πρόοδο και ανάπτυξη παρακολουθώντας τις 10 κορυφαίες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Nasdaq. Οι πληροφορίες παρέχονται από την BITA.

Blockchain & NFT: Ο δείκτης Blockchain & NFT παρέχει έκθεση στους τομείς NFT (μη ανταλλάξιμων διακριτικών), blockchain (αλυσίδας μπλοκ) και κρυπτονομισμάτων, μέσω εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ και του Καναδά. Οι πληροφορίες παρέχονται από την BITA.

Άνοιγμα όλων|Κλείσιμο όλων

Τι είναι οι θεματικοί δείκτες;

Οι θεματικοί δείκτες παρακολουθούν και μετρούν την επίδοση ενός συγκεκριμένου θέματος, τομέα ή κλάδου στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σχεδιάζονται με σκοπό να παρέχουν στους trader και τους επενδυτές πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία, τις εταιρείες ή τις επενδύσεις που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή τάση, επιτρέποντάς τους να έχουν ένα μέτρο για την επιτυχία και την ανάπτυξη αυτών των θεμάτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι θεματικοί δείκτες μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως μεταξύ άλλων η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη, η πράσινη ενέργεια, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι αρχές περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης, η κυβερνοασφάλεια, η αλυσίδα μπλοκ και η διακριτική ευχέρεια καταναλωτή. Σε γενικές γραμμές, οι θεματικοί δείκτες παρέχουν έναν δομημένο και ποσοτικό τρόπο παρακολούθησης και επένδυσης σε συγκεκριμένα θέματα ή τομείς, επιτρέποντας στους trader και τους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τις επενδυτικές προτιμήσεις και τις προβλέψεις τους.

Τι τέλη ισχύουν για τους θεματικούς δείκτες;

Τα μόνα τέλη που ισχύουν για αυτό το προϊόν είναι το spread και η χρέωση swap σε περίπτωση που επιλέξετε να διατηρήσετε μια θέση ανοιχτή ως το επόμενο πρωί. Δεν επιβαρύνονται με καμία άλλη χρέωση ή προμήθεια.

Έχουν δικαίωμα σε μερίσματα οι θέσεις που ανοίγονται σε θεματικούς δείκτες;

Όλοι οι θεματικοί δείκτες είναι δείκτες συνολικής απόδοσης οι οποίοι μετρούν την απόδοση μιας ομάδας συνιστωσών παρακολουθώντας τις κινήσεις των τιμών τους με την παραδοχή ότι όλες οι διανομές μετρητών επανεπενδύονται. Οι δείκτες συνολικής απόδοσης είναι διαθέσιμοι ως εκδόσεις μικτής απόδοσης, υπολογιζόμενης με πλήρη επανεπένδυση των μερισμάτων.

Συνεπώς, λόγω της επανεπένδυσης των μερισμάτων στους θεματικούς δείκτες, δεν πραγματοποιείται προσαρμογή προς τα κάτω όταν μια συνιστώσα καταβάλλει μέρισμα και οι θεματικοί δείκτες δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων.

Σε ποιες πλατφόρμες μπορώ να επενδύσω σε θεματικούς δείκτες;

Οι θεματικοί δείκτες είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα MT5.

Μέσω ποιων τύπων λογαριασμού είναι διαθέσιμοι οι θεματικοί δείκτες;

Οι θεματικοί δείκτες είναι διαθέσιμοι μέσω των Ultra Low Standard λογαριασμών.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.