Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Ως μέρος των καθημερινών επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, χρειάζεται να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από τους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες μας, προκειμένου να τους παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες τους όταν παρέχουμε αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και όταν τους παρέχουμε τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Η διαφύλαξη του απορρήτου σας είναι υψίστης σημασίας για εμάς και η πολιτική μας είναι να διαφυλάττουμε και να σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και τo προσωπικό απόρρητο των ατόμων. Αυτή η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Trading Point of Financial Instruments Limited (η «Εταιρεία» ή η «XM») συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας τις οποίες λαμβάνουμε από εσάς ή από κάποιον τρίτο σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε μέσω της χρήσης σας των υπηρεσιών μας ή/και της ιστοσελίδας μας (πχ www.xm.com) ή/και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών ιστοσελίδων και εφαρμογών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την Περιοχή Μελών της Εταιρείας. Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σας ενημερώνει επίσης για τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη τυχόν νέες υποχρεώσεις και τεχνολογίες, αλλαγές στις επιχειρηματικές λειτουργίες και τις πρακτικές μας, καθώς και ότι συμβαδίζει με το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον. Οι όποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε θα διέπονται από την πιο πρόσφατή μας Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν είστε υπάλληλος της Εταιρείας, εξωτερικός συνεργάτης της Εταιρείας ή τρίτος πάρχος υπηρεσιών, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με τη σύμβαση εργασίας ή τη συμβασιακή σχέση σας, κατά περίπτωση.

Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται για τις ενέργειες επεξεργασίας στις οποίες προβαίνει η XM όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών /υποψήφιων πελατών της, των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και των υπαλλήλων της. Η παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει για ιστοσελίδες οι οποίες είναι υπό τη διαχείριση άλλων οργανισμών ή/και άλλων τρίτων.

Ποιοι είμαστε

Η Trading Point of Financial Instruments Limited είναι αδειοδοτημένη κυπριακή εταιρεία επενδύσεων (CIF), εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό αδείας 120/10 και καταστατική έδρα στη διεύθυνση 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus.

Η Trading Point of Financial Instruments Limited είναι μέλος του ομίλου XM Group. Κάθε οντότητα του ομίλου XM Group έχει τη δική της ξεχωριστή Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι οντότητες αυτές λειτουργούν τις δικές τους ιστοσελίδες και ως εκ τούτου, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε πώς αυτές οι οντότητες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε ανατρέξτε στις αντίστοιχες δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες τους.

Διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας πληροφοριών και προστασία του προσωπικού σας απορρήτου

Η Εταιρεία σέβεται το προσωπικό απόρρητο των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες της και ως εκ τούτου έχει αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόζει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των υφιστάμενων ή υποψήφιων πελατών της, των αιτούντων και των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών / υποψήφιων πελατών της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Διαθέτουμε τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σας παραμένουν ασφαλείς ανά πάσα στιγμή. Εκπαιδεύουμε τακτικά και ευαισθητοποιούμε όλους τους υπαλλήλους μας στη σημασία της διατήρησης, της διαφύλαξης και του σεβασμού των προσωπικών πληροφοριών σας και του προσωπικού απορρήτου σας. Αντιμετωπίζουμε τις παραβιάσεις του προσωπικού απορρήτου των ατόμων πολύ σοβαρά και έχουμε προβλέψει σχετικά με αυτό την επιβολή κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης αν χρειαστεί. Έχουμε ορίσει επίσης Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Εταιρεία μας διαχειρίζεται/επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες συμμορφούμενη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας ως χρήστης της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων της Εταιρείας ή/και των υπηρεσιών της, χαρακτηρίζονται ως καταχωρισμένες πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις καταχωρισμένες πληροφορίες σας αφότου συνδεθείτε στην Περιοχή Μελών εισάγοντας ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό της επιλογής σας. Είναι δική σας ευθύνη το να εξασφαλίσετε ότι μόνο εσείς γνωρίζετε τον κωδικό σας και το να μην τον αποκαλύψετε σε κανέναν άλλον. Οι καταχωρισμένες πληροφορίες φυλάσσονται σε ασφαλή τοποθεσία και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω ενός ονόματος χρήστη και κωδικού. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες διαβιβάζονται στην Εταιρεία μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL 128-bit κι έτσι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίζονται μη εξουσιοδοτημένα άτομα από το να βλέπουν αυτές τις πληροφορίες. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία και που δεν χαρακτηρίζονται ως καταχωρισμένες πληροφορίες φυλάσσονται επίσης σε ασφαλή τοποθεσία προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και μόνο μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού.

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι πάντα απόλυτα ασφαλής, αλλά η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνοντας σημαντικές προφυλάξεις. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα εφαρμόσουμε διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε;

Προκειμένου να ανοίξετε λογαριασμό σε μας, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε και να μας υποβάλετε το έντυπο της αίτησης με τις απαιτούμενες πληροφορίες. Κατά τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου θα σας ζητηθεί να αποκαλύψετε κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου η Εταιρεία να μπορέσει να αξιολογήσει την αίτησή σας και να συμμορφωθεί με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Οι πληροφορίες που υποβάλλετε μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία με σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τις υπηρεσίες της.

Οι πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

 • ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας (πχ διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, φαξ κλπ)

 • ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, φύλο, ιθαγένεια

 • πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα και την περιουσία σας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών που αφορούν την προέλευση των κεφαλαίων σας, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, δηλώσεις συναλλαγών, πληροφορίες που συνδέονται με τη νομοθεσία FATCA και το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS), καθώς και οικονομικές καταστάσεις

 • υπόλοιπα λογαριασμού συναλλαγών, δραστηριότητα συναλλαγών, τα ερωτήματά σας και τις απαντήσεις μας

 • πληροφορίες σχετικά με το εάν ασκείτε κάποιο εξέχον δημόσιο λειτούργημα (πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο)

 • στοιχεία επαγγέλματος και απασχόλησης

 • δεδομένα πιστοποίησης ταυτότητας (πχ υπογραφή)

 • δεδομένα τοποθεσίας

 • επιδόσεις, γνώση και εμπειρία στις συναλλαγές

 • πληροφορίες επαλήθευσης, στις οποίες περιλαμβάνονται πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όπως διαβατήριο η άδεια οδήγησης (στα παραδείγματα περιλαμβάνονται επίσης γενικές πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς από δημόσια αρχεία ή από άλλες οντότητες που δεν συνεργάζονται με μας). Επιπλέον, μπορεί να συλλέξουμε άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων, όπως αριθμούς ταυτότητας ή/και αριθμούς διαβατηρίου ή φορολογικού μητρώου.

 • οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Aποκτούμε αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους μέσω της χρήσης σας των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε από τις ιστοσελίδες μας, των εφαρμογών μας, των αιτήσεων για το άνοιγμα λογαριασμού, των εντύπων εγγραφής για άνοιγμα λογαριασμού demo, των εντύπων δήλωσης συμμετοχής στα διαδικτυακά μας σεμινάρια, της εγγραφής σας σε ενημερωτικά δελτία και από πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων επικοινωνιών στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους, όπως μέσω πηγών που είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Διατηρούμε επίσης αρχεία της επενδυτικής συμπεριφοράς σας, συμπεριλαμβανομένων αρχείων όσον αφορά τα εξής:

 • τα προϊόντα στα οποία πραγματοποιείτε συναλλαγές μαζί μας και την αποδοσή τους

 • στοιχεία ιστορικού σχετικά με τις συναλλαγές και τις επενδύσεις που έχετε πραγματοποιήσει, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της επένδυσης

 • την προτίμησή σας για ορισμένους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας γνωστοποιήσετε εθελοντικά άλλες προσωπικές σας πληροφορίες (για παράδειγμα μέσω έρευνας αγοράς ή μέσω δημοσκόπησης).

Εάν επιλέξετε να μη μας γνωστοποιήσετε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παράσχουμε το ζητούμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Eνδέχεται να καταγράψουμε οποιαδήποτε επικοινωνία, ηλεκτρονική, τηλεφωνική, προσωπική ή άλλου τύπου, την οποία έχουμε μαζί σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και την επιχειρηματική μας σχέση με εσάς. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία μας και απόδειξη της επικοινωνίας μεταξύ μας. Αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες μπορεί να καταγράφονται χωρίς τη χρήση προειδοποιητικού ήχου ή οποιασδήποτε άλλης ειδοποίησης. Επιπλέον, εάν επισκεφθείτε κάποιο από τα γραφεία ή τις εγκαταστάσεις μας, ενδέχεται να διαθέτουμε κλειστό τηλεοπτικό κύκλωμα που θα καταγράψει την εικόνα σας.

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών και σκοποί

Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επί των εξής βάσεων και για τους εξής σκοπούς:

 1. Εκτέλεση συμβολαίου

  Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με γνώμονα τη συμβασιακή σχέση μας με τους πελάτες μας (πχ για την εκτέλεση των συμβασιακών υποχρεώσεών μας). Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε τις διαδικασίες ένταξης/αποδοχής των πελατών μας.

  Με βάση τα παραπάνω, χρειάζεται να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προκειμένου να σας δεχτούμε ως πελάτη μας και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τον λογαριασμό συναλλαγών που διατηρείτε σε μας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε από εμάς την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή πιστωτικών ελέγχων ή ελέγχων ταυτότητας από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας. Η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας είναι απαραίτητη ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είστε, καθώς είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να συμμορφωνόμαστε με ορισμένες ρυθμιστικές υποχρεώσεις περί ταυτοποίησης του πελάτη (KYC) και περί δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη.

 2. Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

  Yπάρχουν διάφορες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους στους οποίους είμαστε υποκείμενοι, καθώς και συγκεκριμένες ρυθμιστικές απαιτήσεις (πχ νόμοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, νόμοι, Κυπριακός Νόμος Επενδυτικών Υπηρεσιών, φορολογικοί νόμοι κλπ). Υπάρχουν επίσης διάφορες εποπτικές αρχές στων οποίων τους νόμους και τους κανονισμούς υπαγόμαστε (πχ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου). Αυτές οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις μας επιβάλλουν κάποιες απαραίτητες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για πιστωτικούς ελέγχους, επαλήθευση ταυτότητας, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, με φορολογικό νόμο ή άλλες υποχρεώσεις αναφοράς και ελέγχους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 3. Για τους σκοπούς της διαφύλαξης έννομων συμφερόντων

  Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε εμείς ή τρίτοι. Έννομο συμφέρον αποτελεί η ύπαρξη επιχειρηματικού ή εμπορικού λόγου να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Ακόμη και τότε όμως, δεν πρέπει να στρέφεται αδίκως ενάντια σε αυτό που είναι το σωστό και το καλύτερο για σας. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • την έγερση νομικών αξιώσεων και την προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών

  • τα μέσα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε ώστε να προβλέψουμε για την ασφάλεια του συστήματος πληροφορικής της Εταιρείας, για την πρόληψη πιθανών εγκληματικών ενεργειών, για την ασφάλεια των περιουσιακών μας στοιχείων, για τους ελέγχους εισόδου και τα μέτρα κατά της παράνομης εισόδου στις εγκαταστάσεις μας

  • την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (πχ στις εγκαταστάσεις μας για λόγους ασφαλείας)

  • τα μέτρα για τη διαχείριση της επιχείρησης και την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

  • την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων εντός του ομίλου ΧM Group με σκοπό την ενημέρωση/επαλήθευση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

  • τη διαχείριση του κινδύνου.

 4. Έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας

  Υπό τον όρο ότι μας έχετε παραχωρήσει συγκεκριμένα τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία (εκτός από τους λόγους που παρατίθενται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται σε αυτήν τη συγκατάθεση. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η όποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πριν την παραλαβή του αιτήματος ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δεν θα επηρεαστεί.

 5. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υπηρεσιών/προϊόντων μας για τους πελάτες

 6. Για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να επανεξετάζουμε τις ανάγκες σας σε συνεχή βάση

  Αφότου ανοίξετε με επιτυχία λογαριασμό συναλλαγών σε εμάς ή εγγραφείτε σε μια ενημέρωση ή ένα διαδικτυακό σεμινάριο, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας και για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας. Αποτελεί επίσης έννομο συμφέρον μας το να διασφαλίζουμε ότι παρέχουμε βέλτιστα προϊόντα και υπηρεσίες και έτσι ενδέχεται να επανεξετάζουμε περιοδικά τις ανάγκες σας προκειμένου να εξασφαλίζουμε ότι επωφελείστε από τα βέλτιστα το δυνατόν προϊόντα και υπηρεσίες μας.

 7. Για να μας βοηθήσουν να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και να σχεδιάζουμε και να προωθούμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες

  Ενδέχεται, κατά καιρούς, να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της χρήσης σας των υπηρεσιών μας ή/και μέσω δημοσκοπήσεων πελατών για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας το να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να διασφαλίζουμε τα υψηλότερα πρότυπα όταν σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην αγορά στον χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

 8. Για την κατάρτιση του προφίλ σας

  Ενδέχεται, κατά καιρούς, να χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σας για την κατάρτιση του προφίλ σας, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα εσάς και τις ανάγκες σας. Επίσης λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με το άτομό σας μέσω της αυτόματης κατάρτισης προφίλ ή αυτοματοποιημένων ελέγχων, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Μπορεί να χρειαστεί να το πράξουμε αυτό για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας ή επειδή αποτελεί έννομο συμφέρον μας να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας κατ΄αυτόν τον τρόπο.

 9. Για τη διερεύνηση ή την επίλυση ερωτημάτων ή διαφορών

  Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς για τη διερεύνηση ζητημάτων ή/και την επίλυση διαφορών μαζί σας, καθώς αποτελεί έννομο συμφέρον μας το να διασφαλίζουμε ότι τα ζητήματα ή/και οι διαφορές διερευνώνται και επιλύονται εγκαίρως και αποτελεσματικά.

 10. Για λόγους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, με δικαστικές αποφάσεις, με άλλες δικαστικές διαδικασίες ή με τις απαιτήσεις των εκάστοτε εποπτικών αρχών στις οποίες υπαγόμαστε

  Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για λόγους συμμόρφωσής μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με δικαστικές αποφάσεις ή άλλες δικαστικές διαδικασίες ή με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εποπτικής αρχής στην οποία υπαγόμαστε. Αυτό το κάνουμε όχι μόνο για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας αλλά και επειδή μπορεί να αποτελεί και έννομο συμφέρον μας να το πράξουμε.

 11. Για να σας στέλνουμε ερωτηματολόγια δημοσκοπήσεων

  Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας στέλνουμε ερωτηματολόγια δημοσκοπήσεων ως μέρος της διαδικασίας ανατροφοδότησης από τους πελάτες μας. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας το να σας ζητάμε αυτήν την ανατροφοδότηση προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα. Ωστόσο, ενδέχεται κατά καιρούς να σας ζητήσουμε επίσης να συμμετάσχετε και σε άλλες έρευνες και σε περίπτωση που συμφωνήσετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις έρευνες, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπκές πληροφορίες που συλλέγουμε ως μέρος αυτής της έρευνας. Όλες οι απαντήσεις σε οποιαδήποτε έρευνα στέλνουμε είτε για ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας είτε για άλλον λόγο, θα συναθροίζονται και θα αποπροσωποποιούνται πριν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε τρίτους.

 12. Ανάλυση δεδομένων

  Οι σελίδες του ιστότοπου και τα μηνύματα email μας ενδέχεται να περιέχουν web beacons, pixel tags ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου τύπου εργαλεία ανάλυσης δεδομένων τα οποία μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την παραλαβή της αλληλογραφίας και να υπολογίζουμε τον αριθμό των χρηστών που έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας ή έχουν ανοίξει την αλληλογραφία μας. Όπου οι προσωπικές πληροφορίες σας είναι απολύτως ανώνυμες, δεν απαιτείται νομική βάση, δεδομένου ότι οι πληροφορίες δεν θα συνιστούν πλέον προσωπικές πληροφορίες. Ωστόσο, όπου οι προσωπικές πληροφορίες σας δεν είναι σε ανώνυμη μορφή, αποτελεί έννομο συμφέρον μας να αξιολογούμε συνεχώς αυτές τις προσωπικές πληροφορίες ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι συναφή με την αγορά.

 13. Για σκοπούς μάρκετινγκ

  Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να σας στέλνουμε επικοινωνίες διαφημιστικού περιεχομένου μέσω email, τηλεφώνου ή μέσω άλλων συμφωνημένων μορφών (συμπεριλαμβάνονται οι καμπάνιες σε κοινωνικά μέσα), προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι ενημερώνεστε πάντοτε για τα πιο πρόσφατα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Όποτε σας στέλνουμε επικοινωνίες διαφημιστικού περιεχομένου, θα το κάνουμε είτε με τη συγκατάθεσή σας είτε αν αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον μας.

 14. Εσωτερικοί επιχειρηματικοί σκοποί και τήρηση αρχείων

  Μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για εσωτερικούς επιχειρηματικούς και ερευνητικούς σκοπούς καθώς και για σκοπούς τήρησης αρχείων. Η επεξεργασία αυτή εμπίπτει στο πεδίο των έννομων συμφέροντων μας μας και απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε επικοινωνίες έχουμε μαζί σας όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας παρέχουμε και τη σχέση μας μαζί σας. Θα τηρούμε επίσης αρχεία για να διασφαλίζουμε ότι συμμορφώνεστε με τις συμβασιακές υποχρεώσεις σας βάσει της συμφωνίας που διέπει τη σχέση μας με εσάς.

 15. Εταιρική αναδιάρθρωση

  Εάν προχωρήσουμε σε εταιρική αναδιάρθρωση ή εάν κάποιος τρίτος αποκτήσει μέρος ή oλόκληρη την επιχείρησή μας, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε σχέση με αυτήν την αναδιάρθρωση ή απόκτηση. Η χρήση αυτή μπορεί να συνεπάγεται την κοινοποίηση των πληροφοριών σας στο πλαίσιο άσκησης δέουσας επιμέλειας. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας το να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφωνόμαστε με οποιαδήποτε νομική/ρυθμιστική υποχρέωση έχουμε απέναντί σας.

 16. Ασφάλεια

  Eάν επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας ενδέχεται να καταγράψουμε την εικόνα σας στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασής μας για λόγους ασφαλείας. Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε τα στοιχεία σας προκειμένου να τηρούμε αρχείο του ποιοι επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις μας την όποια δεδομένη μέρα. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να πράξουμε τα παραπάνω προκειμένου να διατηρούμε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας.

Αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών

Η Εταιρεία δεν θα αποκαλύψει τις εμπιστευτικές πληροφορίες των πελατών της σε τρίτους, εκτός των εξής περιπτώσεων: (α) στον βαθμό που απαιτείται να το πράξει με βάση ή/και σύμφωνα με τους οποιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους, κανόνες ή/και κανονισμούς (β) εάν έχει καθήκον να τις αποκαλύψει (γ) εάν τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά μας απαιτούν μια τέτοια αποκάλυψη (δ) κατόπιν αιτήματός σας ή με τη συγκατάθεσή σας ή στα άτομα που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί σε αυτές τις αποκαλύψεις με βάση την αρχή «ανάγκη γνώσης», εκτός και αν της ζητηθεί διαφορετικά από κάποια ρυθμιστική αρχή. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Εταιρεία θα ενημερώσει ρητώς το τρίτο μέρος όσον αφορά την εμπιστευτική φύση αυτών των πληροφοριών.

Ως μέρος της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που καθορίζονται παραπάνω, η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες στους εξής:

 • σε οποιαδήποτε μέλη του ομίλου XM Group, το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε από τις μητρικές εταιρείες συμμετοχών μας και οι αντίστοιχες θυγατρικές τους μπορεί να λάβουν αυτές τις πληροφορίες

 • στους συνεργάτες μας, για επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων τρίτων, όπως παρόχους υπηρεσιών και ειδικών συμβούλων με τους οποίους είμαστε συμβεβλημένοι για να μας παρέχουν διοικητικές, χρηματοπιστωτικές, νομικές, ασφαλιστικές, ερευνητικές ή άλλες υπηρεσίες

 • στους μεταπωλητές ΙΒ μας με τους οποίους διατηρούμε αμοιβαία επιχειρηματική σχέση

 • σε επιχειρήσεις, πιστωτικούς φορείς, δικαστήρια και ρυθμιστικές αρχές όπως έχει συμφωνηθεί ή εγκριθεί από το νόμο και

 • σε οποιονδήποτε μας έχετε εξουσιοδοτήσει να το κάνουμε.

Εάν η Εταιρεία αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε επιχειρήσεις όπως εταιρείες ή τράπεζες επεξεργασίας καρτών, αυτοί οι τρίτοι, προκειμένου να εκτελέσουν τις υπηρεσίες που τους ζητούνται από τους πελάτες, ενδέχεται να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες σας ούτως ώστε να συμμορφωθούν με τις νομικές και άλλου χαρακτήρα υποχρεώσεις τους.

Σε γενικές γραμμές, ζητούμε από τους οργανισμούς εκτός του ομίλου XM Group οι οποίοι διαχειρίζονται ή αποκτούν προσωπικές πληροφορίες να αναγνωρίζουν την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών, να αναλαμβάνουν να σέβονται το δικαίωμα του κάθε ατόμου για την προστασία του προσωπικού του απορρήτου και να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών, όπως οι εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας (εάν και όταν ισχύει), μπορούν να τηρούν αρχείο των οποιωνδήποτε αναζητήσεων εκτελούνται για λογαριασμό μας και να χρησιμοποιούν τα στοιχεία της αναζήτησης για να βοηθήσουν άλλες εταιρείες να εκτελέσουν τις αναζητήσεις τους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εξωτερικούς τρίτους που ενεργούν ως υπεύθυνοι δεδομένων για τις προσωπικές σας πληροφορίες δεν καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν υπόκειται στα πρότυπα και τις διαδικασίες μας για την προστασία του προσωπικού απορρήτου.

Οι πελάτες αποδέχονται και συναινούν στο ότι η Εταιρεία δύναται, κατά καιρούς, να αναλύει τα δεδομένα που συλλέγει ενόσω επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες μας ή με άλλα μέσα, όπως ερωτηματολόγια, για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να βελτιώσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε άλλες εταιρείες του ομίλου XM Group, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων που δραστηριοποιούνται για λογαριασμό μας. Εφόσον διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η διαβίβαση είναι νόμιμη και ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων στις τρίτες αυτές χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα περί προστασίας δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις όσον αφορά στη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Εάν πραγματοποιούμε διαβιβάσεις δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων στις ΗΠΑ, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να βασιστούμε στις ισχύουσες πρότυπες συμβατικές ρήτρες, τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ή σε οποιεσδήποτε άλλες ισοδύναμες ισχύουσες συμφωνίες.

Με βάση τα παραπάνω, τις προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να τις επεξεργαστούν μέλη προσωπικού που λειτουργεί εκτός του ΕΟΧ και που εργάζονται για λογαριασμό μας ή για κάποιον από τους παρόχους μας υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων. Τέτοιου είδους μέλη προσωπικού μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, άτομα που απασχολούνται στη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, την επεξεργασία των στοιχείων των πληρωμών σας και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Με την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας συμφωνείτε όσον αφορά αυτήν τη διαβίβαση, φύλαξη και επεξεργασία. H Eταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταχείριση των δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης των υπηρεσιών μας

Τα συστήματα ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες της Εταιρείας δύνανται να συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από εκεί στους πελάτες/υποψήφιους πελάτες. Η ιστοσελίδα συλλέγει πληροφορίες με τους εξής τρόπους:

 • Πληροφορίες συσκευής

  Αναγνωρίζοντας τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων της Εταιρείας, μπορούμε να σας παρέχουμε την πιο κατάλληλη έκδοση της ιστοσελίδας ή ιστοσελίδων μας.

 • Πληροφορίες καταγραφής

  Η καταγραφή συγκεκριμένων συμπεριφορών στην ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να παρακολουθεί τη δράση του χρήστη κι έτσι να επιλύει τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.

 • Πληροφορίες τοποθεσίας

  Η χρησιμοποίηση της διεύθυνσης IP σας μας βοηθά να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, το οποίο σας παρέχουμε, με βάση τη χώρα σας και να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη σας στην ή στις ιστοσελίδες μας.

 • Cookies

  Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μια μικρή ποσότητα δεδομένων, αποστέλλονται από την ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες μας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε την απόδοση της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων μας και την εμπειρία των επισκεπτών του ιστοχώρου μας, να ανιχνεύουμε το άτομο που σας παρέπεμψε σε μας (εάν ισχύει) και να βελτιώνουμε τις μελλοντικές μας διαφημιστικές καμπάνιες.

 • Τοπική αποθήκευση

  Για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό συναλλαγών σας πρέπει να μας υποβάλετε έγγραφα επικύρωσης μέσω της Περιοχής μελών της Εταιρείας. Tα έγγραφα αυτά διαβιβάζονται με ασφαλή σύνδεση 128-bit SSL και αποθηκεύονται σε ασφαλή τοποθεσία.

Cookies

Τα διαδικτυακά cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται από την ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες μας στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες μας και μπορεί να περιλαμβάνουν έναν αριθμό ταυτοποίησης. Ο σκοπός της συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια πιο σχετική και αποτελεσματική εμπειρία στην ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες μας, όπως την παρουσίαση των διαδικτυακών μας σελίδων ανάλογα με τις ανάγκες ή τις προτιμήσεις σας.

Τα cookies χρησιμοποιούνται συχνά σε πολλές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και μπορείτε να επιλέξετε αν και πώς θα γίνει αποδεκτό ένα cookie αλλάζοντας τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικά μέρη της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων μας αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε την αποδοχή του cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ιδιαιτέρως στην Περιοχή μελών της Εταιρείας και σε άλλα ασφαλή μέρη της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων μας. Σας συνιστούμε επομένως να ενεργοποιήσετε την αποδοχή των cookies προκειμένου να επωφεληθείτε από όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies για λειτουργίες επαναληπτικού μάρκετινγκ προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με χρήστες που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες μας και έδειξαν ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Κάποιες φορές, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες, όπως η Google και η AdRoll, για να σας προβάλλουμε τις διαφημίσεις μας μέσω του διαδικτύου με γνώμονα την προηγούμενη χρήση σας της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων μας. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από αυτήν τη συγκεκριμένη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή επισκεπτόμενοι τη σελίδα Ρυθμίσεις του Google Ads και τη σελίδα opt out της DoubleClick.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies ID συνεδρίας και μόνιμα cookies. Τα cookies ΙD συνεδρίας λήγουν μετά την πάροδο καθορισμένου χρόνου ή όταν το παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας κλείσει. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον σκληρό σας δίσκο για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να διαγράψετε τα μόνιμα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες στο αρχείο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για τα cookies και το πώς λειτουργούν τα cookies μας, διαβάστε την Πολιτική μας για τα cookies εδώ.

Πώς λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας

Όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, αυτή θα παρέχεται σύμφωνα με τα έγγραφα Συμφωνία Πελάτη / Όροι και Προϋποθέσεις Επιχειρήσεων που διέπουν την επιχειρηματική μας σχέση και που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες μας ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ενδεχομένως έχουμε συνάψει μαζί σας ή όπως καθορίζεται στην επικοινωνία μας μαζί σας από καιρό σε καιρό.

Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Φύλαξη των προσωπικών σας πληροφοριών και περίοδος διακράτησης

H διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών σας είναι υψίστης σημασίας για εμάς, είτε έρχεστε σε επαφή μαζί μας προσωπικά, μέσω τηλεφώνου, μέσω ταχυδρομείου, μέσω του διαδικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου. Θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση μαζί σας, σε ένα συνδυασμό ασφαλών εγκαταστάσεων υπολογιστή, αρχείων σε χαρτί και άλλων αρχείων και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπiκών πληροφοριών τις οποίες διατηρούμε από κακή χρήση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Όταν θεωρούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, θα διαγράφουμε οποιαδήποτε στοιχεία σας ταυτοποιούν ή θα καταστρέφουμε τα αρχεία με ασφάλεια. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε τα αρχεία για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, είμαστε υποκείμενοι σε ορισμένους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίοι απαιτούν από εμάς να διατηρήσουμε τα ακόλουθα στοιχεία, για 5 έτη μετά τη διακοπή της επιχειρηματικής σχέσης μας μαζί σας:

 • αντίγραφο των εγγράφων που χρησιμοποιήσαμε για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας περί δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη

 • αποδεικτικά στοιχεία και αρχεία των συναλλαγών μαζί σας και της σχέσης μας με εσάς

Επίσης, οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε υπό τη μορφή καταγεγραμμένης επικοινωνίας είτε μέσω τηλεφώνου, με ηλεκτρονικό τρόπο, προσωπικά ή με άλλο τρόπο, θα διατηρούνται σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις, (πχ 5 έτη μετά τη διακοπή της επιχειρηματικής σχέσης μας μαζί σας). Εάν έχετε ζητήσει να εξαιρεθείτε από τη λήψη επικοινωνιών διαφημιστικού περιεχομένου θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας στη λίστα καταστολής μας ώστε να γνωρίζουμε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις επικοινωνίες.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 5 έτη εάν δεν είμαστε σε θέση να τα διαγράψουμε για νομικούς, ρυθμιστικούς ή τεχνικούς λόγους.

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά τις προσωπικές σας πληροφορίες

Τα δικαιώματα που ενδεχομένως σας προσφέρονται σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς καθορίζονται παρακάτω.

Πληροφορίες και πρόσβαση

Εάν μας το ζητήσετε, θα επιβεβαιώσουμε το εάν επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες και αν αυτό ισχύει, ποιες πληροφορίες επεξεργαζόμαστε, ενώ κατόπιν αιτήματός σας θα σας δώσουμε και ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών πληροφοριών (μαζί με ορισμένα άλλα στοιχεία), εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας. Εάν μας ζητήσετε επιπλέον αντίγραφα, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος διαχείρισης.

Διόρθωση

Εάν οι προσωπικές πληροφορίες που διακρατούμε για εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. Εάν έχουμε αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλους, θα τους ενημερώσουμε σχετικά με τη διόρθωση όπου αυτό είναι δυνατόν. Αν μας το ζητήσετε και όπου είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης για το σε ποιους έχουμε κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας ώστε να μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή για τη μεταβολή των προσωπικών στοιχείων σας στέλνοντάς μας e-mail στο support@trading-point.com. Η Εταιρεία θα αλλάξει τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Προκειμένου να προχωρήσουμε με τέτοιου είδους αιτήματα, σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστούμε από εσάς κάποια δικαιολογητικά έγγραφα ως απόδειξη, πχ προσωπικές πληροφορίες τις οποίες απαιτείται να διατηρούμε για ρυθμιστικούς ή άλλους νομικούς σκοπούς.

Διαγραφή

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας υπό ορισμένες συνθήκες όπως όταν δεν τις χρειαζόμαστε πλέον ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (εάν ισχύει) υπό τον όρο ότι δεν έχουμε καμία νομική υποχρέωση να διακρατήσουμε αυτά τα δεδομένα. Αυτό το αίτημα θα υπόκειται στα εκάστοτε όρια διακράτησης με τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε βάσει των ισχύοντων νόμων και κανονισμών και με την επιφύλαξη της ενότητας «Φύλαξη των προσωπικών σας πληροφοριών και περίοδος διακράτησής τους». Εάν έχουμε αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλους, θα τους ενημερώσουμε σχετικά με τη διαγραφή όπου αυτό είναι δυνατόν. Εφόσον μας το ζητήσετε και όπου είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης για το σε ποιους έχουμε κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας ώστε να μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Περιορισμοί επεξεργασίας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να «εμποδίσουμε» ή να καταστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όπου αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών των προσωπικών πληροφοριών ή εάν έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία τους από εμάς. Αυτό δεν θα μας εμποδίσει όμως να αποθηκεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Θα σας ενημερώσουμε προτού προχωρήσουμε στην άρση οποιουδήποτε περιορισμού. Εάν έχουμε αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλους, θα τους ενημερώσουμε σχετικά με τον περιορισμό όπου αυτό είναι δυνατόν. Εάν μας το ζητήσετε και όπου είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης για το σε ποιους έχουμε κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας ώστε να μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Φορητότητα δεδομένων

Δυνάμει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016), έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποκτήσετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε παραχωρήσει (σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή) και να τις επαναχρησιμοποιήσετε αλλού ή να μας ζητήσετε να τις μεταφέρουμε σε κάποιον τρίτο της επιλογής σας.

Αντίρρηση

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα το κάνουμε, στις εξής περιπτώσεις:

 • εάν βασιζόμαστε στα δικά μας έννομα συμφέροντα ή τα έννομα συμφέροντα κάποιου άλλου για να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός και αν μπορούμε να παρουσιάσουμε επιτακτικούς νομικούς λόγους για την επεξεργασία

 • εάν επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για άμεση επικοινωνία διαφημιστικού περιεχομένου μαζί σας ή

 • εάν επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για έρευνα εκτός αν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση έργου που διεξάγεται για το δημόσιο συμφέρον.

Αυτόματη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Εάν έχουμε λάβει μια απόφαση σχετικά με εσάς αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας (π.χ. μέσω αυτόματης κατάρτισης προφίλ) η οποία επηρεάζει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή έχει άλλη σημαντική επίδραση σε εσάς, μπορείτε να ζητήσετε να μην υπαχθείτε σε αυτήν την απόφαση, εκτός εάν μπορούμε να σας αποδείξουμε ότι αυτή η απόφαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση ενός συμβολαίου μεταξύ μας. Ακόμη και στην περίπτωση που μια απόφαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση ενός συμβολαίου, μπορείτε να αμφισβητήσετε την απόφαση και να απαιτήσετε ανθρώπινη παρέμβαση.

Επιλογή εξαίρεσης από την υποβολή των προσωπικών σας πληροφοριών

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία στέλνοντας email στο dpo@trading-point.com. Αν αποφασίσετε να το πράξετε αυτό, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που μας ζητήσατε και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας σε αυτό το θέμα.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων μας είναι:

Διεύθυνση email: dpo@trading-point.com

Διεύθυνση: 12, Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court, 3rd Floor 3042 Limassol, Cyprus P.O.Box 50626, 3608 Limassol, Cyprus

Νομική αποποίηση ευθυνών

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες σας όπως απαιτείται από τους κανόνες και τους κανονισμούς και όταν η Εταιρεία πιστεύει ότι η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και τη συμμόρφωσή μας με τυχόν δικαστικές ή/και άλλες διαδικασίες, δικαστική εντολή, νομική διαδικασία που εξυπηρετείται από ή σχετίζεται με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς ή/και άλλους ρυθμιστικούς φορείς. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την κακή χρήση ή απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή/και άλλως στην ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες στις οποίες δεν έχει πρόσβαση ή δεν είναι υπό τον έλεγχό της. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που οφείλεται σε κακή χρήση ή λάθος τοποθέτηση των κωδικών σας, αμέλεια ή κακόβουλη παρέμβαση ή/και άλλως από πλευράς σας.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας θα επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέοι νόμοι και τεχνολογίες, αλλαγές στις λειτουργίες και τις πρακτικές μας, καθώς και για να εξασφαλίζεται ότι παραμένει κατάλληλη σε σχέση με το μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να τροποποιήσουμε την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, θα δημοσιεύσουμε τις όποιες τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπου αλλού θεωρούμε κατάλληλο, ώστε να είστε ενήμεροι για το τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες συνθήκες τις αποκαλύπτουμε.

Τι γίνεται αν έχετε κάποιο παράπονο ή καταγγελία

Εάν σας απασχολεί οποιαδήποτε πτυχή των πρακτικών της πολιτικής μας, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο ή καταγγελία και θα ανταποκριθούμε άμεσα. Για να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή καταγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στο complaints@trading-point.com.

Εάν δεν σας ικανοποιεί η ανταπόκρισή μας στο παράπονο ή την καταγγελία σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο ή καταγγελία στην εποπτική αρχή μας, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ο «Επίτροπος»). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να το κάνετε στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου στη διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy ή καλώντας στο +357 22818456.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο support@trading-point.com ή στο dpo@trading-point.com.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στo πλήρες κείμενο του εγγράφου Γνωστοποίηση Ρίσκου.