Μετοχές

7 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 16 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 300 χρηματοοικονομικά μέσα
Συναλλαγές σε forex, μεμονωμένες μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, προϊόντα ενέργειας, δείκτες μετοχών και κρυπτονομίσματα με την XM.

Μετοχές - Spreads / 'Όροι συναλλαγών

* Τα επιτόκια swap υπολογίζονται με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο του νομίσματος της μετοχής. Στον παραπάνω πίνακα η τιμή του επιτοκίου swap αντιπροσωπεύει το ετήσιο ποσοστό. Οι θέσεις αγοράς (long) χρεώνονται με το αντίστοιχο διατραπεζικό επιτόκιο συν ένα περιθώριο κέρδους και οι θέσεις πώλησης (short) λαμβάνουν το επιτόκιο μείον ένα περιθώριο κέρδους. Η διαδικασία πραγματοποιείται στις 00:00 (ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερ. ώρα) και διαρκεί μερικά λεπτά. Από Τετάρτη έως Πέμπτη το swap χρεώνεται για τρεις ημέρες.

** Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εντολών Stop Loss και Take Profit από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Κάθε τρίτη Παρασκευή του μήνα θα υπάρχει διάλειμμα στο ωράριο συναλλαγών των ελληνικών μετοχών μεταξύ 13:44 και 14:01, ώρα ζώνης GMT+2 (ενδέχεται να ισχύει θερινή ώρα).

Τα CFDs μετοχών δεν είναι υλικές μετοχές και δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Μετά από εταιρικές πράξεις, ενδέχεται να γίνει αναπροσαρμογή τιμών για την εξάλειψη των επιπτώσεων στους λογαριασμούς συναλλαγών των πελατών.

Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορεί να αλλάξουν πριν την ανακοίνωση των κερδών και/ή τυχόν εταιρική πράξη.

Οι μέσοι όροι των spreads που εμφανίζονται εδώ υπολογίζονται καθ' όλη διάρκεια της ημέρας. Τα spreads τείνουν να είναι χαμηλότερα όταν επικρατούν κανονικές συνθήκες στην αγορά, ωστόσο, μπορεί να διευρυνθούν μετά από την ανακοίνωση σημαντικών ειδήσεων, σε περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας, μετά από απροσδόκητα γεγονότα που οδηγούν σε αστάθεια της αγοράς ή στο κλείσιμο της εργάσιμης ημέρας και τα σαββατοκύριακα, όταν η ρευστότητα είναι χαμηλότερη. Όταν εκτελείτε συναλλαγές μαζί μας η XM είναι ο αντισυμβαλλόμενός σας. Οι συναλλαγές σας αντιπαραβάλλονται και κάθε επόμενη έκθεσή σας πάνω από τα προκαθορισμένα ανώτατα όρια αντισταθμίζεται με τις συνεργαζόμενες τράπεζές μας (τους παροχείς ρευστότητάς μας) στο τρέχον spread της αγοράς. Εν τούτοις, σε περιόδους μεταβλητότητας και μη ρευστότητας της αγοράς, οι παροχείς ρευστότητάς μας καθορίζουν υψηλότερα από τα κανονικά spreads. Σε τέτοιες περιόδους, η XM αναγκάζεται να μεταβιβάσει κάποιες από τις αυξήσεις των spreads στους πελάτες της.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFDs υπολογίζεται ως εξής: lots * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν.

Αναπροσαρμογές μερισμάτων στα CFDs μετοχών

Τα CFDs μετοχών υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων. Όταν ένας τίτλος μετοχής καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους του, οι αναπροσαρμογές των μερισμάτων θα γίνονται σε λογαριασμούς πελατών που κατέχουν μια θέση στο δείκτη στις 00:00 (ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερινή ώρα) την ημερομηνία της αποκοπής του μερίσματος. Τα CFDs στον δείκτη Germany30 (GER30Cash) και τα CFDs σε δείκτες futures δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων.

Οι συναλλαγές αγορών θα λαμβάνουν ένα ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

Aναπροσαρμογή μερίσματος = ανακοινωθέν μέρισμα μετοχής x μέγεθος θέσης σε lots

Οι συναλλαγές πωλήσεων θα χρεώνονται ένα ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

Αναπροσαρμογή μερίσματος = ανακοινωθέν μέρισμα μετοχής x μέγεθος θέσης σε lots

Μερίσματα μετοχών

Τα εμφανιζόμενα σύμβολα είναι μόνο τα σύμβολα (χρηματοοικονομικά μέσα) που αναμένεται να πληρώσουν μερίσματα αυτήν την εβδομάδα. Τα ποσοστά των μερισμάτων αντιπροσωπεύουν τις προσδοκίες των παρόχων ρευστότητάς μας και μπορεί να αλλάξουν.

Πολιτική χρήσης cookies: Ο ιστοχώρος XM.COM χρησιμοποιεί cookies και συνεχίζοντας να τον χρησιμοποιείτε συναινείτε σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη Γνωστοποίηση για τα cookies μας.