Μετοχές

6 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 13 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 1000 χρηματοοικονομικά μέσα
Συναλλαγές σε forex, μεμονωμένες μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, προϊόντα ενέργειας και δείκτες μετοχών με την XM.

Μετοχές - Spreads / 'Όροι συναλλαγών