Η XM δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

7 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 10 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 1000 χρηματοοικονομικά μέσα
Επενδύστε σε forex, μεμονωμένες μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, ενεργειακά προϊόντα, δείκτες μετοχών και θεματικούς δείκτες με την XM.

Spreads συναλλαγών forex / Όροι συναλλαγών

Πατήστε για να δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τα κύρια ή τα δευτερεύοντα νομισματικά ζεύγη.

Ζεύγος νομισμάτων Spread από (σε pip) Swap αγοράς
(μονάδες)**
Swap πώλησης
(μονάδες)**
Αξία 1 lot Επίπεδα limit και stop***
EURDKK#**** 39 -50,1 -66,3 100.000 EUR 0
EURNOK# 125,3 -109,1 -76,3 100.000 EUR 0
EURZAR# 103,6 -407,85 23,15 100.000 EUR 0
GBPDKK#**** 101,4 -29,06 -107,56 100.000 GBP 0
GBPNOK# 150 -78,51 -130,51 100.000 GBP 0
USDDKK#**** 36,5 -17,85 -87,85 100.000 USD 0
USDMXN# 159,7 -391,41 128,59 100.000 USD 0
USDNOK# 155 -58,04 -113,24 100.000 USD 0
USDSEK# 112,5 -30,04 -134,04 100.000 USD 0
AUDJPY# 1,6 0 0 100.000 AUD 0
AUDNZD# 2,3 0 0 100.000 AUD 0
CADJPY# 2,2 0 0 100.000 CAD 0
CADCHF# 1,5 0 0 100.000 CAD 0
CHFSGD# 20,5 -22,33 -1,23 100.000 CHF 0
EURCAD# 1,3 0 0 100.000 EUR 0
EURPLN# 47,5 -54,13 -13,33 100.000 EUR 0
GBPSGD# 22 -7,28 -19,38 100.000 GBP 0
EURSGD# 10,5 -10,84 -11,64 100.000 EUR 0
EURTRY#**** 680 -4.429,83 613,17 100.000 EUR 0
GBPCAD# 2,5 0 0 100.000 GBP 0
GBPNZD# 3,6 0 0 100.000 GBP 0
NZDCAD# 1,9 0 0 100.000 NZD 0
NZDCHF# 1,5 0 0 100.000 NZD 0
NZDJPY# 1,8 0 0 100.000 NZD 0
NZDUSD# 1,4 0 0 100.000 NZD 0
SGDJPY# 11,1 -8,33 -8,58 100.000 SGD 0
USDCAD# 1,6 0 0 100.000 USD 0
USDHUF# 31,7 -111,09 28,81 100.000 USD 0
USDSGD# 12 -3,84 -17,44 100.000 USD 0
USDTRY#**** 420 -4.201,69 220,31 100.000 USD 0
EURUSD# 0,8 0 0 100.000 EUR 0
USDCHF# 1,3 0 0 100.000 USD 0
AUDUSD# 1,2 0 0 100.000 AUD 0
AUDCHF# 0,8 0 0 100.000 AUD 0
CHFJPY# 1,3 0 0 100.000 CHF 0
EURCHF# 1,8 0 0 100.000 EUR 0
EURJPY# 1,4 0 0 100.000 EUR 0
GBPAUD# 1,9 0 0 100.000 GBP 0
GBPCHF# 2,1 0 0 100.000 GBP 0
GBPJPY# 1,5 0 0 100.000 GBP 0
USDHKD#**** 3 -3,68 -10,08 100.000 USD 0
USDZAR# 10,9 -31,92 -4,36 100.000 USD 0
USDCNH#**** 3 -1,05 -15,85 100.000 USD 0
GBPUSD# 1 0 0 100.000 GBP 0
EURGBP# 1,6 0 0 100.000 EUR 0
EURHKD#**** 38 -62,81 -65,81 100.000 EUR 0
GBPSEK# 96,4 -67,39 -167,49 100.000 GBP 0
AUDCAD# 1,8 0 0 100.000 AUD 0
EURHUF# 25 -127,03 37,57 100.000 EUR 0
EURNZD# 2,2 0 0 100.000 EUR 0
NZDSGD# 13,5 -2,84 -10,14 100.000 NZD 0
USDPLN# 28,5 -34,44 -26,44 100.000 USD 0
EURAUD# 1,8 0 0 100.000 EUR 0
USDJPY# 0,9 0 0 100.000 USD 0
EURSEK# 79,6 -97,48 -104,78 100.000 EUR 0
Ζεύγος νομισμάτων Spread από (σε pip) Swap αγοράς
(μονάδες)**
Swap πώλησης
(μονάδες)**
Αξία 1 lot Επίπεδα limit και stop***
EURDKKm#**** 39 -50,1 -66,3 1.000 EUR 0
EURHKDm#**** 38 -62,81 -65,81 1.000 EUR 0
EURNOKm# 125,3 -109,1 -76,3 1.000 EUR 0
GBPDKKm#**** 101,4 -29,06 -107,56 1.000 GBP 0
GBPSEKm# 96,4 -67,39 -167,49 1.000 GBP 0
USDMXNm# 159,7 -391,41 128,59 1.000 USD 0
USDNOKm# 155 -58,04 -113,24 1.000 USD 0
USDSEKm# 112,5 -30,04 -134,04 1.000 USD 0
AUDJPYm# 1,6 0 0 1.000 AUD 0
AUDNZDm# 2,3 0 0 1.000 AUD 0
CADJPYm# 2,2 0 0 1.000 CAD 0
CHFSGDm# 20,5 -22,33 -1,23 1.000 CHF 0
EURCADm# 1,3 0 0 1.000 EUR 0
EURHUFm# 25 -127,03 37,57 1.000 EUR 0
EURPLNm# 47,5 -54,13 -13,33 1.000 EUR 0
EURSGDm# 10,5 -10,84 -11,64 1.000 EUR 0
EURTRYm# 680 -4.429,83 613,17 1.000 EUR 0
GBPNZDm# 3,6 0 0 1.000 GBP 0
NZDCHFm# 1,5 0 0 1.000 NZD 0
NZDJPYm# 1,8 0 0 1.000 NZD 0
NZDUSDm# 1,4 0 0 1.000 NZD 0
SGDJPYm# 11,1 -8,33 -8,58 1.000 SGD 0
USDCADm# 1,6 0 0 1.000 USD 0
USDPLNm# 28,5 -34,44 -26,44 1.000 USD 0
USDSGDm# 12 -3,84 -17,44 1.000 USD 0
USDTRYm# 420 -4.201,69 220,31 1.000 USD 0
GBPUSDm# 1 0 0 1.000 GBP 0
USDJPYm# 0,9 0 0 1.000 USD 0
USDCHFm# 1,3 0 0 1.000 USD 0
AUDCHFm# 0,8 0 0 1.000 AUD 0
CHFJPYm# 1,3 0 0 1.000 CHF 0
EURJPYm# 1,4 0 0 1.000 EUR 0
GBPAUDm# 1,9 0 0 1.000 GBP 0
GBPCHFm# 2,1 0 0 1.000 GBP 0
USDHKDm#**** 3 -3,68 -10,08 1.000 USD 0
USDZARm# 10,9 -31,92 -4,36 1.000 USD 0
USDCNHm#**** 3 -1,05 -15,85 1.000 USD 0
EURSEKm# 79,6 -97,48 -104,78 1.000 EUR 0
USDDKKm#**** 36,5 -17,85 -87,85 1.000 USD 0
AUDCADm# 1,8 0 0 1.000 AUD 0
CADCHFm# 1,5 0 0 1.000 CAD 0
GBPSGDm# 22 -7,28 -19,38 1.000 GBP 0
EURNZDm# 2,2 0 0 1.000 EUR 0
NZDSGDm# 13,5 -2,84 -10,14 1.000 NZD 0
USDHUFm# 31,7 -111,09 28,81 1.000 USD 0
EURUSDm# 0,8 0 0 1.000 EUR 0
AUDUSDm# 1,2 0 0 1.000 AUD 0
EURCHFm# 1,8 0 0 1.000 EUR 0
GBPJPYm# 1,5 0 0 1.000 GBP 0
GBPNOKm# 150 -78,51 -130,51 1.000 GBP 0
NZDCADm# 1,9 0 0 1.000 NZD 0
EURGBPm# 1,6 0 0 1.000 EUR 0
EURZARm# 103,6 -407,85 23,15 1.000 EUR 0
GBPCADm# 2,5 0 0 1.000 GBP 0
EURAUDm# 1,8 0 0 1.000 EUR 0
Ζεύγος νομισμάτων Προμήθεια ανά 100.000 USD συναλλαγής***** Swap αγοράς
(μονάδες)**
Swap πώλησης
(μονάδες)**
Αξία 1 lot Επίπεδα limit και stop***
EURDKK.**** 3.5 USD -50,1 -66,3 100.000 EUR 0
USDSGD. 3.5 USD -3,84 -17,44 100.000 USD 0
AUDCHF. 3.5 USD 2,14 -7,46 100.000 AUD 0
EURAUD. 3.5 USD -9,2 -5,8 100.000 EUR 0
EURNZD. 3.5 USD -16,45 -0,95 100.000 EUR 0
EURTRY. 3.5 USD -4.429,83 613,17 100.000 EUR 0
NZDSGD. 3.5 USD -2,84 -10,14 100.000 NZD 0
USDTRY. 3.5 USD -4.201,69 220,31 100.000 USD 0
EURCAD. 3.5 USD -9,62 -2,42 100.000 EUR 0
EURHKD.**** 3.5 USD -62,81 -65,81 100.000 EUR 0
USDHUF. 3.5 USD -111,09 28,81 100.000 USD 0
USDSEK. 3.5 USD -30,04 -134,04 100.000 USD 0
CHFSGD. 3.5 USD -22,33 -1,23 100.000 CHF 0
EURGBP. 3.5 USD -5,36 0,44 100.000 EUR 0
EURPLN. 3.5 USD -54,13 -13,33 100.000 EUR 0
GBPSEK. 3.5 USD -67,39 -167,49 100.000 GBP 0
USDCAD. 3.5 USD -1,95 -5,95 100.000 USD 0
AUDJPY. 3.5 USD 6,79 -18,51 100.000 AUD 0
EURHUF. 3.5 USD -127,03 37,57 100.000 EUR 0
EURSGD. 3.5 USD -10,84 -11,64 100.000 EUR 0
GBPDKK.**** 3.5 USD -29,06 -107,56 100.000 GBP 0
USDDKK.**** 3.5 USD -17,85 -87,85 100.000 USD 0
GBPNZD. 3.5 USD -10,11 -7,71 100.000 GBP 0
EURUSD. 3.5 USD -7,27 1,13 100.000 EUR 0
EURZAR. 3.5 USD -407,85 23,15 100.000 EUR 0
GBPCHF. 3.5 USD 5,66 -18,74 100.000 GBP 0
USDNOK. 3.5 USD -58,04 -113,24 100.000 USD 0
USDPLN. 3.5 USD -34,44 -26,44 100.000 USD 0
USDZAR. 3.5 USD -31,92 -4,36 100.000 USD 0
GBPJPY. 3.5 USD 11,95 -45,15 100.000 GBP 0
USDJPY. 3.5 USD 10,2 -35,9 100.000 USD 0
EURNOK. 3.5 USD -109,1 -76,3 100.000 EUR 0
NZDUSD. 3.5 USD -1,68 -1,88 100.000 NZD 0
CADJPY. 3.5 USD 9,16 -21,64 100.000 CAD 0
EURSEK. 3.5 USD -97,48 -104,78 100.000 EUR 0
GBPNOK. 3.5 USD -78,51 -130,51 100.000 GBP 0
NZDCHF. 3.5 USD 3,96 -8,74 100.000 NZD 0
USDCHF. 3.5 USD 4,99 -15,51 100.000 USD 0
NZDCAD. 3.5 USD -1,88 -4,98 100.000 NZD 0
GBPUSD. 3.5 USD -4,08 -2,98 100.000 GBP 0
AUDNZD. 3.5 USD -7,78 -1,68 100.000 AUD 0
USDHKD.**** 3.5 USD -3,68 -10,08 100.000 USD 0
CHFJPY. 3.5 USD -3,22 -16,42 100.000 CHF 0
GBPCAD. 3.5 USD -5,44 -8,64 100.000 GBP 0
USDMXN. 3.5 USD -391,41 128,59 100.000 USD 0
GBPSGD. 3.5 USD -7,28 -19,38 100.000 GBP 0
EURJPY. 3.5 USD 6,81 -30,49 100.000 EUR 0
SGDJPY. 3.5 USD -8,33 -8,58 100.000 SGD 0
NZDJPY. 3.5 USD 7,7 -20,6 100.000 NZD 0
GBPAUD. 3.5 USD -3,9 -12,2 100.000 GBP 0
CADCHF. 3.5 USD 3,68 -9,19 100.000 CAD 0
AUDUSD. 3.5 USD -4,03 -0,63 100.000 AUD 0
EURCHF. 3.5 USD 1,55 -12,65 100.000 EUR 0
AUDCAD. 3.5 USD -5,13 -2,57 100.000 AUD 0

Παραδείγματα υπολογισμού της χρέωσης προμήθειας (μόνο για τους XM Zero λογαριασμούς)

Παράδειγμα 1


Για το άνοιγμα μιας θέσης ΑΓΟΡΑΣ 3 lots USD/JPY, ο όγκος συναλλαγής είναι 300.000 USD. Βάσει του ότι για μια συναλλαγή μεγέθους 100.000 USD ισχύει χρέωση προμήθειας και για το άνοιγμα και για το κλείσιμο του λογαριασμού η οποία ισούται με 3,5 USD για το καθένα, για τη συναλλαγή αυτή η χρέωση του ποσού της προμήθειας υπολογίζεται ως εξής: 2 x (3,5 x 300.000 / 100.000) = 21 USD. Tο ποσό της προμήθειας αφαιρείται άμεσα από τον λογαριασμό κατά το άνοιγμα της συναλλαγής και για τις δύο λειτουργίες (άνοιγμα και κλείσιμο).


Παράδειγμα 2


Για το άνοιγμα μιας θέσης ΑΓΟΡΑΣ 2 lots EUR/USD το μέγεθος της συναλλαγής είναι 200.000 EUR, το οποίο αντιστοιχεί σε 220.000 USD, δεδομένου ότι η ισοτιμία EUR/USD είναι 1,10000. Βάσει του ότι για μια συναλλαγή μεγέθους 100.000 USD ισχύει χρέωση προμήθειας και για το άνοιγμα και για το κλείσιμο του λογαριασμού η οποία ισούται με 3,5 USD για το καθένα, για τη συναλλαγή αυτή η χρέωση του ποσού της προμήθειας υπολογίζεται ως εξής: 2 x (3,5 x 220.000 / 100.000) = 15,4 USD. Tο ποσό της προμήθειας αφαιρείται άμεσα από τον λογαριασμό κατά το άνοιγμα της συναλλαγής και για τις δύο λειτουργίες (άνοιγμα και κλείσιμο).

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ FOREX
(ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερ. ώρα)

Δευτέρα – Παρασκευή: 00:05 – 23:50

** Σε περίπτωση που αφήσετε μια θέση ανοιχτή για την επόμενη μέρα συναλλαγών, καταβάλλετε ή κερδίζετε το συγκεκριμένο ποσό, υπολογισμένο με βάση τη διαφορά των επιτοκίων των δύο νομισμάτων του νομισματικού ζεύγους σας. Αυτό λέγεται swap. Στο τερματικό συναλλαγών, το swap μετατρέπεται αυτόματα στο νόμισμα κατάθεσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται στις 00.00 (ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερινή ώρα) και διαρκεί μερικά λεπτά. Από Τετάρτη έως Πέμπτη το swap χρεώνεται για τρεις ημέρες.

*** Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εκκρεμών εντολών στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.

****Σε όλους τους τύπους λογαριασμών, το ανώτατο όριο μόχλευσης για τα EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD και USDCNH είναι 50:1 και για τα USDTRY και EURTRY είναι 100:1.

***** Για τα χρηματοοικονομικά μέσα που δεν είναι σε USD, ο υπολογισμός γίνεται βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας (μόνο για τους XM Zero λογαριασμούς).

Σε όλους τους τύπους λογαριασμών, το ανώτατο όριο μόχλευσης για τα ζεύγη νομισμάτων που εμπεριέχουν το CHF είναι 400:1.

Σχετικά με τις συναλλαγές forex

Οι συναλλαγές forex ή συναλλαγές νομισμάτων ή διαπραγμάτευση συναλλάγματος, είναι όρος που περιγράφει την αγορά συναλλάγματος έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, η οποία με απλά λόγια είναι η παγκόσμια, αποκεντρωμένη (χωρίς φυσική θέση) αγορά, όπου ιδιώτες, εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανταλλάσσουν διάφορα νομίσματα μεταξύ τους βάσει μιας κυμαινόμενης ισοτιμίας.

Tο σύστημα των κυμαινόμενων ισοτιμιών, το οποίο ισχύει στις μέρες μας, υιοθετήθηκε μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και παραμένει σε ισχύ από τότε. Πριν το σημερινό σύστημα συναλλαγών forex, ίσχυε το σύστημα νομισματικής διαχείρισης που ονομαζόταν η Συνθήκη του Bretton Woods, κατά το οποίο οι ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων ήταν σταθερές και σχετίζονταν με τα αποθέματα χρυσού που είχαν στην κατοχή τους οι δύο χώρες από τις οποίες προέρχονταν τα νομίσματα που εμπλέκονταν σε μια συναλλαγή.

Η αγορά των συναλλαγών forex

H αγορά των συναλλαγών forex σήμερα είναι η μεγαλύτερη και πιο ρευστή αγορά του κόσμου εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων που έχουν κάνει τον κόσμο μας να φαίνεται μικρότερος, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ευκολία εκτέλεσης συναλλαγών μέσω διαδικτύου, η σύγχρονη ανάπτυξη όσον αφορά τις μετακινήσεις από τόπο σε τόπο, η ευκολία στη διεθνή επικοινωνία και τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς.

Το γεγονός ότι ο κόσμος μας φαίνεται μικρότερος σημαίνει αυτομάτως ότι οι άνθρωποι, τα αγαθά και οι υπηρεσίες μπορούν να ταξιδεύουν γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ευκολία. Σημαίνει επίσης ότι προκειμένου να συμβούν τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν καθορίσει μια αναπτυσσόμενη αγορά συναλλαγών forex, η οποία συνεχίζει και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να γίνεται πιο δυναμική, πιο ρευστή και πιο γρήγορη στις αντιδράσεις της.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές forex

Aνάμεσα στους κύριους συμμετέχοντες στην αγορά των συναλλαγών forex, ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς, είναι οι λιανικοί traders ή διαπραγματευτές ξένου συναλλάγματος (ιδιώτες), οι οποίοι πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές forex κυρίως για κερδοσκοπικούς σκοπούς, με απώτερο στόχο την επίτευξη κέρδους από τις νομισματικές διακυμάνσεις (τις μεταβολές στην αγορά) ή την αντιστάθμιση του ανεπιθύμητου νομισματικού ρίσκου.

Ο τομέας αυτός συμμετέχει στην αγορά συναλλαγών forex μέσω κάποιου broker δηλαδή μεσάζοντα (όπως η XM), ή μέσω κάποιας τράπεζας. Στη περίπτωση αυτή, η τράπεζα ή ο broker εκδίδουν στον πελάτη λιανικής έναν λογαριασμό συναλλαγών ο οποίος τροφοδοτείται σε ένα νόμισμα βάσης (συνήθως το τοπικό νόμισμα της περιοχής όπου διαμένει ο πελάτης) και ο πελάτης θα έχει την ευκαιρία να αγοράζει και να πουλάει νομίσματα τόσο μέσω διαδικτύου όσο και μέσω τηλεφώνου, με στόχο πάντα την άντληση κέρδους.

Συναλλαγές forex μέσω broker

Η συμμετοχή στην αγορά forex μέσω κάποιου broker όπως η XM, σημαίνει ότι ο πελάτης αποκτά πρόσβαση στις τιμές της αγοράς forex σε πραγματικό χρόνο και έχει στη διάθεσή του τις τιμές πώλησης και αγοράς για διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών. Ο πελάτης έχει την ελευθερία να αποφασίσει σε ποια τιμή να πουλήσει ή να αγοράσει και μπορεί να εκτελέσει μια συναλλαγή οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.

Άνοιγμα όλων|Κλείσιμο όλων

Τι είναι οι συναλλαγές forex;

Oι συναλλαγές forex, επίσης γνωστές ως συναλλαγές νομισμάτων, συναλλάγματος ή συναλλαγές FX, αφορούν την αγορά ενός συγκεκριμένου νομίσματος παράλληλα με την πώληση ενός άλλου σε μια συγκεκριμένη ισοτιμία. Οι συναλλαγές νομισμάτων έχουν να κάνουν πάντα με την ανταλλαγή ενός νομίσματος με ένα άλλο.

O απώτερος στόχος μπορεί να ποικίλει και να είναι, χωρίς να περιορίζεται όμως, ένας από τους παρακάτω:

 • 1. ανταλλαγή του νομίσματος A (π.χ. USD) με το νόμισμα B (π.χ. EUR) για ταξιδιωτικούς σκοπούς∙
 • 2. ανταλλαγή του νομίσματος A (π.χ. USD) με το νόμισμα B (π.χ. EUR) για σκοπούς πραγματοποίησης συναλλαγών∙
 • 3. ανταλλαγή του νομίσματος A (π.χ. USD) με το νόμισμα B (π.χ. EUR) για κερδοσκοπικούς σκοπούς, με στόχο την επίτευξη κέρδους.

Λόγω των παραπάνω, και χωρίς περιορισμό σε αυτά, η αγορά των συναλλαγών συναλλάγματος (forex) είναι σήμερα η αγορά με την υψηλότερη ρευστότητα και μεταβλητότητα στον κόσμο, με ημερήσιο όγκο συναλλαγών που ξεπερνά τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πώς λειτουργεί η αγορά forex;

Οι συναλλαγές forex είναι στην ουσία ανταλλαγές νομισμάτων μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, ένας πελάτης της XM πουλάει ένα νόμισμα έναντι ενός άλλου στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Προκειμένου να μπορεί κάποιος να πραγματοποιεί συναλλαγές, απαιτείται να ανοίξει λογαριασμό στον οποίο να διατηρεί το νόμισμα Α και κατόπιν να ανταλλάξει το νόμισμα Α με το νόμισμα Β είτε για μια μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη συναλλαγή, με τον απώτερο στόχο να ποικίλει αντίστοιχα.

Καθώς οι συναλλαγές FX εκτελούνται σε νομισματικά ζεύγη (δηλ. προσδιορίζεται η σχετική αξία ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου), το πρώτο νόμισμα του ζεύγους ονομάζεται νόμισμα βάσης, ενώ το δεύτερο λέγεται αντίπαλο νόμισμα.

Για παράδειγμα, η τιμή 1,2345 για το ζεύγος EUR/USD είναι η τιμή του ευρώ εκφραζόμενη σε USD (δολάρια Αμερικής), που σημαίνει ότι 1 ευρώ ισούται με 1,2345 USD.

Οι συναλλαγές νομισμάτων μπορούν να διεξάγονται 24 ώρες τη μέρα, από τις 22.00 GMT την Κυριακή έως τις 22.00 GMT την Παρασκευή, στα κυριότερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου που βρίσκονται στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Τόκυο, τη Ζυρίχη, τη Φραγκφούρτη, το Παρίσι, το Σύδνεϋ, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ.

Τι επηρεάζει τις τιμές στις συναλλαγές forex;

Υπάρχουν αμέτρητοι παράγοντες που συνεισφέρουν και επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών στις συναλλαγές forex (δηλ. τις ισοτιμίες των νομισμάτων) σε καθημερινή βάση, αλλά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι από αυτούς, 6 είναι οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν περισσότερο και αποτελούν λίγο πολύ τις κύριες κινητήριες δυνάμεις της διακύμανσης των τιμών στις συναλλαγές forex:

 • 1. οι διαφορές στον πληθωρισμό
 • 2. οι διαφορές στα επιτόκια
 • 3. τα ελλείμματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
 • 4. το δημόσιο χρέος
 • 5. οι όροι εμπορίου
 • 6. η πολιτική και οικονομική σταθερότητα

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους παραπάνω 6 παράγοντες, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το κάθε νόμισμα ανταλλάσσεται έναντι ενός άλλου. Έτσι, όταν πέφτει η τιμή του ενός, η τιμή ενός άλλου ανεβαίνει καθώς η ονομαστική αξία του κάθε νομίσματος εκφράζεται πάντα σε σχέση με ένα άλλο νόμισμα.

Τι είναι το λογισμικό πραγματοποίησης συναλλαγών forex;

Το λογισμικό πραγματοποίησης συναλλαγών forex είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών που προσφέρεται σε κάθε πελάτη της XM και του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει, να αναλύει και να διαπραγματεύεται νομίσματα ή άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Με απλά λόγια, κάθε πελάτης της XM έχει πρόσβαση σε μια πλατφόρμα συναλλαγών (δηλ. λογισμικό) το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τροφοδοσία τιμών από την παγκόσμια αγορά και του επιτρέπει να εκτελεί συναλλαγές χωρίς τη βοήθεια κάποιου τρίτου.

Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην αγορά των συναλλαγών forex;

Οι συμμετέχοντες στην αγορά forex εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

 • 1. ταξιδιώτες ή καταναλωτές από το εξωτερικό οι οποίοι ανταλλάσσουν χρήματα για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό ή να αγοράσουν προϊόντα από το εξωτερικό.
 • 2. επιχειρήσεις που αγοράζουν πρώτες ύλες ή αγαθά από το εξωτερικό και χρειάζεται να ανταλλάξουν το τοπικό τους νόμισμα με το νόμισμα της χώρας του πωλητή.
 • 3. επενδυτές ή κερδοσκόποι που ανταλλάσσουν νομίσματα και είτε απαιτούν ένα ξένο νόμισμα για την εκτέλεση συναλλαγών σε μετοχές ή άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων από το εξωτερικό ή πραγματοποιούν συναλλαγές νομισμάτων με στόχο την επίτευξη κέρδους από τις μεταβολές στην αγορά.
 • 4. τραπεζικά ιδρύματα που ανταλλάσσουν χρήματα για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους ή για να δανείσουν χρήματα σε πελάτες τους που βρίσκονται στο εξωτερικό.
 • 5. κράτη ή κεντρικές τράπεζες που είτε πωλούν ή αγοράζουν νομίσματα προσπαθώντας να διευθετήσουν τις χρηματοοικονομικές ανισορροπίες ή τις οικονομικές συνθήκες της χώρας.

Τι είναι σημαντικό στις συναλλαγές forex;

Aν είστε trader λιανικών συναλλαγών forex, οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις συναλλαγές σας είναι η ποιότητα εκτέλεσης της συναλλαγής, η ταχύτητα και τα spreads. Το ένα επηρεάζει το άλλο.

Spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής bid και της τιμής ask ενός ζεύγους νομισμάτων (τιμή αγοράς ή πώλησης), δηλαδή είναι η τιμή στην οποία αγοράζει ή πουλάει την εντολή συναλλαγής που ζητήσατε ο broker ή η τράπεζά σας. Τα spreads ωστόσο, έχουν σημασία μόνο με τη σωστή εκτέλεση.

Στην αγορά των συναλλαγών forex, όταν αναφερόμαστε στην εκτέλεση εννοούμε την ταχύτητα με την οποία ένας trader συναλλάγματος μπορεί όντως να αγοράσει ή να πουλήσει αυτό που βλέπει στην οθόνη του ή αυτό που του δίνεται ως τιμή bid/ask στο τηλέφωνο. Μια καλή τιμή δεν έχει νόημα αν η τράπεζα ή ο broker σας δεν μπορεί να εκτελέσει την εντολή σας όσο γρήγορα χρειάζεται για να πάρει αυτήν την τιμή bid/ask.

Τι είναι τα πρωτεύοντα ή κύρια ζεύγη στις συναλλαγές forex;

Στις συναλλαγές forex, μερικά ζεύγη νομισμάτων ονομάζονται πρωτεύοντα ή κύρια ζεύγη. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα πιο δημοφιλή ζεύγη νομισμάτων και πάντα εμπεριέχουν το USD.

Πρωτεύοντα ή κύρια ζεύγη είναι τα εξής: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD

Τι είναι τα δευτερεύοντα ζεύγη στις συναλλαγές forex;

Στις συναλλαγές forex, τα δευτερεύοντα ζεύγη νομισμάτων ή διασταυρώσεις είναι όλα τα ζεύγη νομισμάτων που δεν εμπεριέχουν το USD.

Τι είναι τα εξωτικά ζεύγη στις συναλλαγές forex;

Στις συναλλαγές forex, ο όρος εξωτικά ζεύγη αναφέρεται στα ζεύγη νομισμάτων που εμπεριέχουν ένα κύριο νόμισμα σε συνδυασμό με το νόμισμα μιας μικρότερης ή αναδυόμενης οικονομίας. Τα εξωτικά ζεύγη τείνουν να τελούν λιγότερο συχνά υπό διαπραγμάτευση σε σύγκριση με τα κύρια. Συνήθως έχουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα και μικρότερη ρευστότητα.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.