Η XM δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

7 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 10 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 1000 χρηματοοικονομικά μέσα
Επενδύστε σε forex, μεμονωμένες μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, ενεργειακά προϊόντα, δείκτες μετοχών και θεματικούς δείκτες με την XM.

Εμπορεύματα - Spreads / Όροι συναλλαγών

Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.
Σύμβολο Περιγραφή Αξία ελάχιστης διακύμανσης τιμής Spread από (στο νόμισμα αποτίμησης) Αξία 1 lot Ελάχ./Μέγ. μέγεθος συναλλαγής Ελάχιστο ποσοστό περιθωρίου Επίπεδα limit και stop* Πλατφόρμα
COTTO US Cotton No. 2 1 USD 0,0030 10.000 LBS 1/100 10% 0 MT4/MT5
COFFE US Coffee 1 USD 0,0050 10.000 LBS 1/40 10% 0 MT4/MT5
HGCOP High Grade Copper 0,2 USD 0,0055 2.000 LBS 1/140 10% 0 MT4/MT5
SBEAN US Soybeans 0,04 USD 0,0185 400 Bushels 1/160 10% 0 MT4/MT5
CORN US Corn 0,04 USD 0,0100 400 Bushels 1/400 10% 0 MT4/MT5
WHEAT US Wheat 0,04 USD 0,0150 400 Bushels 1/290 10% 0 MT4/MT5
COCOA US Cocoa 1 USD 15 1 Metric Ton 1/500 10% 0 MT4/MT5
SUGAR US Sugar No. 11 1 USD 0,0006 10.000 LBS 1/550 10% 0 MT4/MT5

* Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εκκρεμών εντολών στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFD υπολογίζεται ως lot * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Το περιθώριο είναι πάντα 50% όταν αντισταθμίζετε θέσεις σε συμβόλαια CFDs και αν το επίπεδο περιθωρίου σας είναι πάνω από 100%.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία μας δεν προσφέρει αυτόματη μετακύλιση για νέα συμβόλαια χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ημερομηνία λήξης.

Σύμβολο Περιγραφή Ώρα εξυπηρετητή Εργάσιμες Άνοιγμα Δευτέρας Κλείσιμο Παρασκευής
COTTO US Cotton No. 2 GMT +3 04:05–21:15 04:05 21:15
COFFE US Coffee GMT +3 11:20–20:25 11:20 20:25
HGCOP High Grade Copper GMT +3 01:05–23:55 01:05 23:10
SBEAN US Soybeans GMT +3 03:05–15:40,16:35–21:10 03:05 21:10
CORN US Corn GMT +3 03:05–15:40,16:35–21:10 03:05 21:10
WHEAT US Wheat GMT +3 03:05–15:40,16:35–21:10 03:05 21:10
COCOA US Cocoa GMT +3 11:50–20:25 11:50 20:25
SUGAR US Sugar No. 11 GMT +3 10:35–19:55 10:35 19:55

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία μας δεν προσφέρει αυτόματη μετακύλιση για νέα συμβόλαια χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ημερομηνία λήξης.

Περιγραφή Σύμβολο Διαθέσιμο συμβόλαιο Ημ/νία ανοίγματος* Ημ/νία για κλείσιμο μόνο* Ημ/νία λήξης* Μήνες συμβολαίου Λήξεις συμβολαίων**
US Cocoa COCOA Jul 2024-04-09 2024-06-13 2024-06-14 MAR, MAY, JUL, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
US Coffee COFFE Jul 2024-04-11 2024-06-12 2024-06-13 MAR, MAY, JUL, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
US Corn CORN Jul 2024-04-22 2024-06-21 2024-06-22 MAR, MAY, JUL, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
US Cotton No. 2 COTTO Jul 2024-04-04 2024-06-06 2024-06-07 MAR, MAY, JUL, DEC Λήξεις συμβολαίων**
High Grade Copper HGCOP Jul 2024-04-17 2024-06-17 2024-06-18 MAR, MAY, JUL, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
US Soybeans SBEAN Jul 2024-04-22 2024-06-21 2024-06-22 JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV Λήξεις συμβολαίων**
US Sugar No. 11 SUGAR Jul 2024-04-22 2024-06-21 2024-06-22 MAR, MAY, JUL, OCT Λήξεις συμβολαίων**
US Wheat WHEAT Jul 2024-04-15 2024-06-14 2024-06-15 MAR, MAY, JUL, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**

*Οι ημερομηνίες για κλείσιμο μόνο και λήξης μπορεί να αλλάξουν καθώς πλησιάζουμε στην πραγματική ημερομηνία. Αυτό οφείλεται στους κανόνες που θέτουν οι πάροχοι ρευστότητάς μας για τη μετακύλιση ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και εξαρτάται από τη ρευστότητα τόσο του ενεργού συμβολαίου όσο και εκείνου με την επόμενη λήξη. Η εργάσιμη μετά την ημερομηνία ανοίγματος του νέου χρηματοοικονομικού μέσου είναι η ημερομηνία λήξης του προηγούμενου συμβολαίου.

**Η ημερομηνία λήξης ποικίλει ανά μήνα και καθορίζεται με βάση τα προγράμματα μετακύλισης των παρόχων ρευστότητάς μας και τη ρευστότητα των συμβολαίων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία μας δεν προσφέρει αυτόματη μετακύλιση για νέα συμβόλαια χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ημερομηνία λήξης.

Συναλλαγές σε εμπορεύματα

Μαζί με τις παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος, οι αγορές εμπορευμάτων προσφέρουν διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες για τους ιδιώτες traders ανά τον κόσμο. Τα λεγόμενα μαλακά εμπορεύματα όπως η ζάχαρη, το σιτάρι ή το καλαμπόκι διαπραγματεύονται εδώ και αιώνες, και η προτίμηση των επενδυτών γι’ αυτά τα χρηματοοικονομικά παράγωγα αποδίδεται στο σημαντικό ρόλο που παίζουν στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και τη διαχείριση του κινδύνου.

Η επένδυση σε συμβόλαια διαπραγματεύσιμων αγαθών είναι ένα αξιόπιστο μέσο άμβλυνσης του κινδύνου ακόμα και σε περιόδους πληθωρισμού ή οικονομικής αβεβαιότητας, εξασφαλίζοντας τόσο τον αγοραστή του συμβολαίου όσο και τον πωλητή έναντι δραστικών κινήσεων των τιμών που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλες απώλειες.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.