Υποστήριξη Πελατών

ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ

 • Κύπρος
  12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus
  07:00 – 16:00 GMT
  +357 25029933
 • Hνωμένο Βασίλειο
  Citypoint Building 1 Ropemaker Street
  EC2Y 9HT London, UK
  24/5 GMT
  +44 2031501500
 • Αυστράλια
  Level 13, 167 Macquarie House, Macquarie Street
  Sydney 2000, NSW, Australia
  24/5 GMT
  +612 8607 8385
 • Ελλάδα

  Μιχαλακοπούλου 91, 3ος όροφος, 11528
  Αθήνα, Ελλάδα

  07:00 – 16:00 GMT
  +30 211 7700022

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εργάσιμες Ώρες: 24/5 GMT
‎+357 25029933
‎+357 25345225
support@xm.com

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Εργάσιμες Ώρες: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029900
‎+357 25345225
ib@xm.com

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Εργάσιμες Ώρες: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029900
careers@xm.com

BACK OFFICE

Εργάσιμες Ώρες: 24/5 GMT
backoffice@xm.com

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εργάσιμες Ώρες: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029930
clientrelations@xm.com

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Εργάσιμες Ώρες: 07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029914
pr@xm.com