6 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 10 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 1000 χρηματοοικονομικά μέσα
Συναλλαγές σε forex, μεμονωμένες μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, προϊόντα ενέργειας και δείκτες μετοχών με την XM.

Προϊόντα ενέργειας - Spreads / Όροι συναλλαγών

Δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.
Σύμβολο Spread από (στο νόμισμα αποτίμησης) Ελάχ./Μέγ. μέγεθος συναλλαγής Ποσοστό περιθωρίου Swap αγοράς
(νόμισμα περιθωρίου)*
Swap πώλησης
(νόμισμα περιθωρίου)*
Επίπεδα limit και stop** Πλατφόρμα
NGASCash 0,005 0.01/370 100% -6,3 2,1 0 MT5 Περισσότερα
OILCash 0,03 0.01/330 100% 1,22 -3,21 0 MT5 Περισσότερα
BRENTCash 0,03 0.01/270 100% 0,55 -2,62 0 MT5 Περισσότερα

* Για θέσεις που διατηρούνται ανοιχτές στο κλείσιμο της ημέρας συναλλαγών την Παρασκευή, χρεώνεται swap για 3 ημέρες.

** Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εκκρεμών εντολών στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFD υπολογίζεται ως lot * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Το περιθώριο είναι πάντα 50% όταν αντισταθμίζετε θέσεις σε συμβόλαια CFDs και αν το επίπεδο περιθωρίου σας είναι πάνω από 100%.

Σύμβολο Περιγραφή Ώρα εξυπηρετητή Εργάσιμες Άνοιγμα Δευτέρας Κλείσιμο Παρασκευής
NGASCash Natural Gas Cash GMT +3 01:05–23:55 01:05 23:10 Περισσότερα
OILCash WTI Oil Cash GMT +3 01:05–23:55 01:05 23:10 Περισσότερα
BRENTCash BRENT Cash GMT +3 00:00–00:55,03:05–00:00 03:05 23:10 Περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία μας δεν προσφέρει αυτόματη μετακύλιση για νέα συμβόλαια χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ημερομηνία λήξης.

Σύμβολο Spread από (στο νόμισμα αποτίμησης) Αξία 1 lot Ελάχ./Μέγ. μέγεθος συναλλαγής Ποσοστό περιθωρίου Επίπεδα limit και stop* Πλατφόρμα
OIL 0,03 100 Barrels 1/280 1,5% 0 MT4/MT5 Περισσότερα
NGAS 0,030 1.000 MMBtu 1/180 3% 0 MT4/MT5 Περισσότερα
OILMn 0,03 10 Barrels 1/2800 1,5% 0 MT4/MT5 Περισσότερα
GSOIL 1,20 4 Tonnes 1/200 3% 0 MT4/MT5 Περισσότερα
BRENT 0,03 100 Barrels 1/280 1,5% 0 MT4/MT5 Περισσότερα

* Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εκκρεμών εντολών στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFD υπολογίζεται ως lot * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Το περιθώριο είναι πάντα 50% όταν αντισταθμίζετε θέσεις σε συμβόλαια CFDs και αν το επίπεδο περιθωρίου σας είναι πάνω από 100%.

Τα παραπάνω spread / όροι συναλλαγών ισχύουν για όλους τους τύπους λογαριασμών της XM.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία μας δεν προσφέρει αυτόματη μετακύλιση για νέα συμβόλαια χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ημερομηνία λήξης.

Καθώς οι πλατφόρμες συναλλαγών δεν υποστηρίζουν αρνητικές τιμές στα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην απίθανη περίπτωση που η τιμή οποιουδήποτε ενεργειακού προϊόντος (OIL, OILMn, BRENT, GSOIL και NGAS) φτάσει στο 0, η εταιρεία θα αρχίσει να κλείνει όλες τις ανοιχτές θέσεις στην τελευταία διαθέσιμη τιμή.

Σύμβολο Περιγραφή Ώρα εξυπηρετητή Εργάσιμες Άνοιγμα Δευτέρας Κλείσιμο Παρασκευής
OIL WTI Oil GMT +3 01:05–23:55 01:05 23:10 Περισσότερα
NGAS Natural Gas GMT +3 01:05–23:55 01:05 23:10 Περισσότερα
OILMn WTI Oil Mini GMT +3 01:05–23:55 01:05 23:10 Περισσότερα
GSOIL London Gas Oil GMT +3 03:05–23:55 03:05 23:10 Περισσότερα
BRENT Brent Crude Oil GMT +3 00:00–00:55,03:05–00:00 03:05 23:10 Περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία μας δεν προσφέρει αυτόματη μετακύλιση για νέα συμβόλαια χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ημερομηνία λήξης.

Περιγραφή Σύμβολο Διαθέσιμο συμβόλαιο Ημ/νία ανοίγματος* Ημ/νία για κλείσιμο μόνο* Ημ/νία λήξης* Μήνες συμβολαίου Λήξεις συμβολαίων**
Brent Crude Oil BRENT Nov 2023-08-28 2023-09-26 2023-09-27 Μηνιαία Λήξεις συμβολαίων**
London Gas Oil GSOIL Oct 2023-09-07 2023-10-09 2023-10-10 Μηνιαία Λήξεις συμβολαίων**
Natural Gas NGAS Nov 2023-09-22 2023-10-24 2023-10-25 Μηνιαία Λήξεις συμβολαίων**
WTI Oil OIL Nov 2023-09-15 2023-10-17 2023-10-18 Μηνιαία Λήξεις συμβολαίων**
WTI Oil Mini OILMn Nov 2023-09-15 2023-10-17 2023-10-18 Μηνιαία Λήξεις συμβολαίων**

*Οι ημερομηνίες για κλείσιμο μόνο και λήξης μπορεί να αλλάξουν καθώς πλησιάζουμε στην πραγματική ημερομηνία. Αυτό οφείλεται στους κανόνες που θέτουν οι πάροχοι ρευστότητάς μας για τη μετακύλιση ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και εξαρτάται από τη ρευστότητα τόσο του ενεργού συμβολαίου όσο και εκείνου με την επόμενη λήξη. Η εργάσιμη μετά την ημερομηνία ανοίγματος του νέου χρηματοοικονομικού μέσου είναι η ημερομηνία λήξης του προηγούμενου συμβολαίου.

**Η ημερομηνία λήξης ποικίλει ανά μήνα και καθορίζεται με βάση τα προγράμματα μετακύλισης των παρόχων ρευστότητάς μας και τη ρευστότητα των συμβολαίων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία μας δεν προσφέρει αυτόματη μετακύλιση για νέα συμβόλαια χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ημερομηνία λήξης.

Για τα Προϊοντα Ενεργειας

Το πιο τυπικό χαρακτηριστικό των πηγών ενέργειας είναι η υψηλή μεταβλητότητα, η οποία είναι αποτέλεσμα των πολυάριθμων πολιτικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Πολλοί παράγοντες προσφοράς και ζήτησης επηρεάζουν επίσης τις τιμές της ενέργειας, με ισχυρότερο παράγοντα την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Σε περιόδους οικονομικής ευημερίας, η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται, ενώ η μείωση της κατανάλωσης συμβαίνει όταν η οικονομία επιβραδύνεται.

Εκτός από τις οικονομικές αλλαγές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν επίσης να έχουν μεγάλη επίδραση στις πηγές ενέργειας, αφού οδηγούν σε διακοπές εφοδιασμού αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, ή πετρελαίου θέρμανσης. Ως εκ τούτου, τέτοιες συνθήκες μπορεί να μειώσουν ή να αυξήσουν τη ζήτηση σε πολλές καταναλωτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια. Επιπλέον, οι παγκόσμιες τιμές των πηγών ενέργειας επηρεάζονται ιδιαίτερα από την πολιτική αστάθεια που μπορεί να επικρατεί στις περιοχές που βρίσκονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο.

Το πετρέλαιο είναι μια παγκοσμιοποιημένη, 24-ωρη αγορά, με τις τιμές της σε συνεχή κίνηση. Αυτό το καθιστά ιδανικό εργαλείο για τους traders που αναζητούν γρήγορες κινήσεις και επιλέγουν τα CFDs ως τον ευκολότερο τρόπο για να εμπορευτούν στις τιμές του πετρελαίου.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.