Η XM δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

7 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 10 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 1000 χρηματοοικονομικά μέσα
Επενδύστε σε forex, μεμονωμένες μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, ενεργειακά προϊόντα, δείκτες μετοχών και θεματικούς δείκτες με την XM.

Δείκτες μετοχών - Spreads / Όροι συναλλαγών

Πατήστε για να δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους κύριους ή τους δευτερεύοντες δείκτες cash.

* Τα επιτόκια swap υπολογίζονται με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο του νομίσματος του δείκτη. Οι θέσεις αγοράς χρεώνονται το αντίστοιχο διατραπεζικό επιτόκιο συν ένα περιθώριο κέρδους και οι θέσεις πώλησης λαμβάνουν το επιτόκιο μείον ένα περιθώριο κέρδους. Η διαδικασία πραγματοποιείται στις 00:00 GMT+2 (ενδεχομένως θερινή ώρα) και διαρκεί μερικά λεπτά. Για θέσεις που διατηρούνται ανοιχτές στο κλείσιμο της ημέρας συναλλαγών την Παρασκευή, χρεώνεται swap για 3 ημέρες.

** Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εκκρεμών εντολών στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFD υπολογίζεται ως lot * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Το περιθώριο είναι πάντα 50% όταν αντισταθμίζετε θέσεις σε συμβόλαια CFDs και αν το επίπεδο περιθωρίου σας είναι πάνω από 100%.

Πατήστε για να δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε κύριους ή δευτερεύοντες δείκτες.

** Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εκκρεμών εντολών στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFD υπολογίζεται ως lot * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Το περιθώριο είναι πάντα 50% όταν αντισταθμίζετε θέσεις σε συμβόλαια CFDs και αν το επίπεδο περιθωρίου σας είναι πάνω από 100%.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία μας δεν προσφέρει αυτόματη μετακύλιση για νέα συμβόλαια χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ημερομηνία λήξης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία μας δεν προσφέρει αυτόματη μετακύλιση για νέα συμβόλαια χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ημερομηνία λήξης.

Περιγραφή Σύμβολο Διαθέσιμο συμβόλαιο Ημ/νία ανοίγματος* Ημ/νία για κλείσιμο μόνο* Ημ/νία λήξης* Μήνες συμβολαίου Λήξεις συμβολαίων**
EU Stocks 50 EU50 Jun 2024-03-13 2024-06-19 2024-06-20 MAR, JUN, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
France 40 FRA40 Jun 2024-05-15 2024-06-19 2024-06-20 Μηνιαία Λήξεις συμβολαίων**
Germany 40 GER40 Jun 2024-03-13 2024-06-19 2024-06-20 MAR, JUN, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
Japan 225 JP225 Sep 2024-06-13 2024-09-11 2024-09-12 MAR, JUN, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
Switzerland 20 SWI20 Jun 2024-03-13 2024-06-19 2024-06-20 MAR, JUN, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
UK 100 UK100 Jun 2024-03-13 2024-06-19 2024-06-20 MAR, JUN, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
US Tech 100 US100 Jun 2024-03-13 2024-06-20 2024-06-21 MAR, JUN, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
Wall Street 30 US30 Jun 2024-03-13 2024-06-20 2024-06-21 MAR, JUN, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
US 500 US500 Jun 2024-03-13 2024-06-20 2024-06-21 MAR, JUN, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
US Dollar Index USDX Sep 2024-06-13 2024-09-13 2024-09-14 MAR, JUN, SEP, DEC Λήξεις συμβολαίων**
Volatility Index Futures (S&P500) VIX Jul 2024-06-14 2024-07-16 2024-07-17 Μηνιαία Λήξεις συμβολαίων**

*Οι ημερομηνίες για κλείσιμο μόνο και λήξης μπορεί να αλλάξουν καθώς πλησιάζουμε στην πραγματική ημερομηνία. Αυτό οφείλεται στους κανόνες που θέτουν οι πάροχοι ρευστότητάς μας για τη μετακύλιση ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και εξαρτάται από τη ρευστότητα τόσο του ενεργού συμβολαίου όσο και εκείνου με την επόμενη λήξη. Η εργάσιμη μετά την ημερομηνία ανοίγματος του νέου χρηματοοικονομικού μέσου είναι η ημερομηνία λήξης του προηγούμενου συμβολαίου.

**Η ημερομηνία λήξης ποικίλει ανά μήνα και καθορίζεται με βάση τα προγράμματα μετακύλισης των παρόχων ρευστότητάς μας και τη ρευστότητα των συμβολαίων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία μας δεν προσφέρει αυτόματη μετακύλιση για νέα συμβόλαια χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ημερομηνία λήξης.

Προσαρμογές μερισμάτων στους δείκτες Cash (εκτός του GER40)

Τα CFDs σε δείκτες μετρητών υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων.

Όταν μια συνιστώσα ενός δείκτη καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους της, στην ουσία μειώνει την αξία της εταιρείας κατά το ποσό του μερίσματος.

Αυτό αποτυπώνεται κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ως μείωση στην τιμή της μετοχής της εταιρείας, καθώς και ως μείωση στην αξία του δείκτη αναλογικά με τη βαρύτητα της μετοχής στον δείκτη.

Για να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει αντίκτυπος στις θέσεις, οι αναπροσαρμογές μερισμάτων θα πραγματοποιούνται στους λογαριασμούς των πελατών που κατέχουν θέση στον δείκτη στις 00:00 (ζώνη ώρας GMT+2 —ενδέχεται να ισχύει θερινή ώρα) κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Η αναπροσαρμογή μερίσματος πραγματοποιείται πριν από το άνοιγμα της αγοράς κατά την ημερομηνία αποκοπής (μπορείτε να δείτε το ωράριο λειτουργίας της αγοράς παραπάνω).

Οι αναπροσαρμογές μερισμάτων για θέσεις αγοράς πιστώνονται στον λογαριασμό σας μετά την αφαίρεση των οποιωνδήποτε παρακρατούμενων φόρων. Το αφαιρούμενο ποσό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το υποκείμενο χρηματοοικονομικό μέσο. Η αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου δεν εφαρμόζεται σε θέσεις πώλησης.

Τα CFDs στον δείκτη Germany40 (GER40Cash) δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων επειδή τα μερίσματα που καταβάλλονται από τις συνιστώσες μετοχές του, επανεπενδύονται στον ίδιο τον δείκτη. Συνεπώς, δεν προκύπτει καθοδική αναπροσαρμογή η οποία να οφείλεται στην καταβολή μερίσματος από κάποια συνιστώσα του.

Τα CFDs σε δείκτες futures δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων, ομοίως.

Οι συναλλαγές αγορών θα λαμβάνουν ένα ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

Προσαρμογή μερίσματος = Ανακοινωθέν μέρισμα δείκτη x μέγεθος θέσης σε Lots

Οι συναλλαγές πωλήσεων θα χρεώνονται ένα ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

Προσαρμογή μερίσματος = Ανακοινωθέν μέρισμα δείκτη x μέγεθος θέσης σε Lots

Μερίσματα δεικτών

Τα εμφανιζόμενα σύμβολα είναι μόνο τα σύμβολα (μέσα) που αναμένεται να πληρώσουν μερίσματα αυτήν την εβδομάδα. Τα ποσοστά των μερισμάτων αντιπροσωπεύουν τις προσδοκίες των παρόχων ρευστότητάς μας και μπορεί να αλλάξουν.

Σχετικά με τις συναλλαγές σε δείκτες μετοχών

Οι δείκτες μετοχών ή χρηματιστηριακοί δείκτες όπως είναι επίσης γνωστοί, είναι δείκτες χρηματιστηρίων οι οποίοι μετρούν την αξία ενός συγκεκριμένου τομέα μιας χρηματιστηριακής αγοράς. Υπολογίζονται βάσει ενός σταθμισμένου μέσου των τιμών επιλεγμένων μετοχών, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία την οποία αντιπροσωπεύουν. Οι δείκτες μετοχών μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αγορά, όπως ο NASDAQ ή μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη ομάδα των μεγαλύτερων εταιρειών μιας χώρας, όπως ο αμερικανικός δείκτης S&P 500, ο βρετανικός FTSE 100 ή ο ιαπωνικός Nikkei 225.

Οι δείκτες εξυπηρετούν στο να αντικατοπτρίσουν τη γενικότερη κατεύθυνση μιας συγκεκριμένης χρηματιστηριακής αγοράς ή της γενικότερης οικονομίας μιας χώρας. Ωστόσο, λόγω του ότι οι δείκτες μετοχών απαρτίζονται από μια ομάδα, ένα «καλάθι» εταιρειών, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της κίνησης μιας συγκεκριμένης εταιρείας ή ενός συγκεκριμένου κλάδου συναλλαγών.

Η πραγματική βαρύτητα που προσδίδει σε έναν δείκτη μετοχών το καλάθι των μετοχών που τον απαρτίζουν διαφέρει από δείκτη σε δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούν όλοι οι δείκτες τα ίδια κριτήρια για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος. Οι δύο κύριοι τρόποι υπολογισμού της πραγματικής βαρύτητας που προσδίδει στον δείκτη μια συγκεκριμένη υποκείμενη μετοχή είναι η στάθμιση των μετοχών κατά την τιμή τους και η στάθμιση των μετοχών κατά την κεφαλαιοποίησή τους.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε ποια κατηγορία ανήκουν ορισμένοι από τους δημοφιλέστερους δείκτες:

 • 1. Ο δείκτης Dow Jones (US30) και ο δείκτης Nikkei 225 (Japan225) είναι δείκτες που υπολογίζονται με στάθμιση των μετοχών κατά την τιμή τους.
 • 2. Οι δείκτες FTSE 100 (UK 100), ASX200 (Australia 200), Hang Seng Index (Hong Kong 50), DAX (Germany 30), CAC 40 (France 40) και IBEX35 (Spain 35) είναι μερικοί από τους κυριότερους δείκτες μετοχών οι οποίοι υπολογίζονται με στάθμιση των μετοχών κατά την κεφαλαιοποίησή τους.

Δείκτες μετοχών – Ας τους γνωρίσουμε

S&P 500 (US500): Ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P500 (US500) εισήχθη από την αμερικανική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Standard & Poor’s Financial Services LLC το 1957. Πρόκειται για έναν κορυφαίο δείκτη μετοχών των ΗΠΑ και καθώς χρησιμοποιείται κατά κόρον ως ένδειξη της συνολικής εικόνας της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ, αποτυπώνει περίπου το 75% της αγοράς μετοχών της Αμερικής κατά κεφαλαιοποίηση.

ASX200 (Australia200): Ο δείκτης ASX 200 (AUS200) είναι δείκτης μετοχών που υπολογίζεται με στάθμιση κατά την κεφαλαιοποίησή τους στην αγορά μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας, το οποίο περιλαμβάνεται στους 15 κορυφαίους χρηματιστηριακούς ομίλους παγκοσμίως, με μέσο ημερήσιο κύκλο εργασιών $4,685 δισεκατομμύρια. Ο δείκτης περιλαμβάνει αποκλειστικά μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας.

Nikkei 225 (JP225): Ο δείκτης Nikkei 225 (JP225), ευρέως γνωστός ως Nikkei, είναι ένας δείκτης μετοχών του χρηματιστηρίου του Τόκιο, το τρίτο σε μέγεθος χρηματιστήριο στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση αγοράς US$4,09 τρισεκατομμύρια.

HSI (HK50): Ο δείκτης HSI (HK50), Hang Seng Index, είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης που υπολογίζεται με στάθμιση των μετοχών κατά την κεφαλαιοποίησή τους και χρησιμοποιείται από το 1969 για να καταγράψει τις ημερήσιες μεταβολές των 50 μεγαλύτερων εταιρειών του δεύτερου σε μέγεθος (και έκτου παγκοσμίως) χρηματιστηρίου της Ασίας, το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ (HKEx).

FTSE 100 (UK100): Ο δείκτης FTSE 100 (UK100), του οποίου η πλήρης ονομασία είναι Financial Times Stock Exchange 100 Index, περιλαμβάνει τις 100 εταιρείες με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

NASDAQ 100 (US100): Ο κύριος δείκτης NASDAQ είναι ο NASDAQ Composite, με υποσύνολό του τον NASDAQ 100 (US100). Αποτελείται από 107 τίτλους μετοχών των 107 ισχυρότερων μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο NASDAQ.

DJIA (US30): Ο δείκτης DJIA (US30), ο δεύτερος σε παλαιότητα χρηματιστηριακός δείκτης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά τον δείκτη μεταφορών Dow Jones Transportation Average, δείχνει την επίδοση 30 μεγάλων αμερικανικών εταιρειών κατά τη διάρκεια μιας τυπικής χρηματιστηριακής συνεδρίας. Υπολογίζεται με τον διαιρέτη DJIA Divisor, με τον οποίο διαιρείται το συνολικό άθροισμα των τιμών των 30 μετοχών που αντιπροσωπεύει.

DAX (GER40): Ο δείκτης DAX (GER40), του οποίου η πλήρης ονομασία είναι Deutscher Aktienindex, είναι ο βασικός δείκτης του γερμανικού χρηματιστηρίου που αντιπροσωπεύει τις 40 κυριότερες εταιρείες οι οποίες διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. Θωρείται δείκτης blue chip (υψηλής κεφαλαιοποίησης) όσον αφορά ποιότητα και κερδοφορία.

CAC 40 (FRA40): Ο δείκτης αναφοράς του γαλλικού χρηματιστηρίου, ο CAC 40 (FRA40), του οποίου η πλήρης ονομασία είναι Cotation Assistée en Continu, εκπροσωπεί τις 40 κορυφαίες τιμές των 100 μετοχών με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στην αγορά, οι οποίες είναι εισηγμένες στη γαλλική αγορά τίτλων αξιών Euronext Paris, το δεύτερο σε μέγεθος χρηματιστήριο της Ευρώπης.

Άνοιγμα όλων|Κλείσιμο όλων

Τι είναι οι δείκτες μετοχών (χρηματιστηριακοί δείκτες);

Οι δείκτες μετοχών ή χρηματιστηριακοί δείκτες, είναι με απλά λόγια δείκτες που αντιπροσωπεύουν τη συνολική τιμή ενός «καλαθιού» επιλεγμένων μετοχών.

Οι κυριότεροι δείκτες μετοχών (παγκόσμιοι χρηματιστηριακοί δείκτες) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους εξής:

 • 1. S&P 500
 • 2. Dow Jones
 • 3. Nasdaq
 • 4. FTSE100
 • 5. Nikkei225
 • 6. DAX
 • 7. CAC40
 • 8. Euro Stoxx 50
 • 9. ASX200

Οι δείκτες μετοχών στις περισσότερες περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν τη συνολική εικόνα του χρηματιστηρίου στο οποίο ανήκει το «καλάθι» τους. Κατά κανόνα, η πλειάδα των μετοχών που καταρτίζουν έναν δείκτη μετοχών αποτελείται από τις μετοχές των ισχυρότερων εταιρειών (με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση).

Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές σε δείκτες μετοχών;

Κατά τη διάρκεια μιας οποιασδήποτε ημέρας συναλλαγών, οι τιμές των μετοχών συγκεκριμένων εταιρειών θα κινηθούν είτε ανοδικά είτε καθοδικά. Δεδομένου ότι ένας δείκτης μετοχών είναι μια συλλογή ενός καλαθιού επιλεγμένων μετοχών, η πραγματική τιμή του θα σημειώσει άνοδο ή κάθοδο ανάλογα με τη συνολική δυναμική (μαθηματικός και στατιστικός τύπος) με την οποία η τιμή της κάθε μετοχής ξεχωριστά συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής του τιμής.

Είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε τα παρακάτω σημεία κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών σε δείκτες μετοχών:

 • 1. Όλες οι μετοχές ενός συγκεκριμένου δείκτη μετοχών (π.χ. Dow Jones) υπόκειται σε διαδικασία επιλογής και ενδέχεται να αντικατασταθούν με τις μετοχές μιας νέας εταιρείας αν οι τελευταίες τις ξεπεράσουν σε εμπορευσιμότητα. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εταιρείες που συνθέτουν ένα καλάθι θα είναι πάντα οι ίδιες.
 • 2. Ο προσδιορισμός της επιρροής μιας συγκεκριμένης μετοχής στον συνολικό δείκτη μετοχών περιλαμβάνει υπολογισμούς και κανόνες. Δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα όλες οι μετοχές που συνθέτουν το καλάθι. Με απλά λόγια, η συνολική τιμή ενός δείκτη μετοχών δεν είναι ένα απλά το άθροισμα των τιμών των μετοχών και η διαίρεσή του με το πλήθος των μετοχών.
 • 3. Ένας δείκτης μετοχών απεικονίζει τη γενικότερη συναίνεση και αποτελεί σημείο αναφοράς της συνολικής επίδοσης του χρηματιστηρίου, με ιστορική σημασία.
 • 4. Όπως αναφέραμε στο σημείο 2, εφόσον δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα όλες οι μετοχές που ανήκουν στο καλάθι, περισσότερη βαρύτητα στον δείκτη προσδίδουν οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι αν η μετοχή μιας συγκεκριμένης μεγάλης εταιρείας σημειώσει πτώση για οποιονδήποτε λόγο, ο δείκτης στο σύνολό του θα ακολουθήσει, ακόμα κι αν οι υπόλοιπες μετοχές στο καλάθι δεν κινηθούν καθοδικά.
 • 5. Όπως αναφέραμε στο σημείο 1, οι επιλεγμένες μετοχές που ανήκουν στο καλάθι που ονομάζεται δείκτης, αλλάζουν κατά καιρούς. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ιστορικού, ο δείκτης δεν αντιπροσωπεύει πάντα το ίδιο καλάθι μετοχών.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.