Η XM δεν παρέχει υπηρεσίες σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Όροι συναλλαγών μετοχών

Η χρέωση για όλες τις μετοχές των ΗΠΑ είναι $0,04 προμήθεια ανά μετοχή, με ελάχιστη προμήθεια $1 ανά συναλλαγή.

Η χρέωση για όλες τις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 0,10% προμήθεια ανά συναλλαγή, με ελάχιστη προμήθεια $9 ανά συναλλαγή.

Η χρέωση για όλες τις γερμανικές μετοχές είναι 0,10% προμήθεια ανά συναλλαγή, με ελάχιστη προμήθεια $5 ανά συναλλαγή.

Κάθε τρίτη Παρασκευή του μήνα, θα υπάρχει διάλειμμα στο ωράριο συναλλαγών των μετοχών Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 12:10 και 12:16, ώρα ζώνης GMT+2 (ενδέχεται να ισχύει θερινή ώρα).

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν.

Αναπροσαρμογές μερισμάτων στις μετοχές

Οι μετοχές υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων.

Όταν μια εταιρεία καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους της, στην ουσία μειώνει την αξία της εταιρείας κατά το ποσό του μερίσματος.

Αυτό αποτυπώνεται ως μείωση της τιμής της μετοχής κατά το άνοιγμα της αγοράς την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (τη μέρα που η μετοχή της εταιρείας αρχίζει να τελεί υπό διαπραγμάτευση χωρίς την αξία του μερίσματος).

Αν κατέχετε μια μετοχή που καταβάλλει μέρισμα, θα σας πιστωθεί το ποσό του μερίσματος —μετά την αφαίρεση των φόρων— την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές για τα μερίσματα έχουν ως εξής:

Γερμανία: 25%

ΗΒ: 0% (δεν ισχύει φορολογία μερισμάτων)

ΗΠΑ: 30%

Οι θέσεις αγοράς θα λαμβάνουν ένα ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

Αναπροσαρμογή μερίσματος = ανακοινωθέν μέρισμα μετοχής x μέγεθος θέσης σε μερίδια x (1 – ισχύων φορολογικός συντελεστής)

ΗΠΑ: 30% (Από προεπιλογή, όλα τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 30% σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ΗΠΑ υπέγραψαν φορολογικές συμβάσεις με ορισμένες χώρες, οι οποίες ενδέχεται να σας δίνουν το δικαίωμα, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις, σε μειωμένο συντελεστή παρακράτησης φόρου. Προκειμένου να εφαρμόσουμε τον σχετικό συντελεστή σύμφωνα με τη σύμβαση στην οποία ενδεχομένως υπάγεστε, η XM υποχρεούται να λάβει από εσάς την απαραίτητη τεκμηρίωση, συγκεκριμένα το έντυπο W-8BEN).

Εταιρικές εκδηλώσεις

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε όλα τα σύμβολα των χρηματοοικονομικών μέσων για τα οποία αναμένονται εταιρικές πράξεις αυτή τη βδομάδα. Όλα τα νούμερα που εμφανίζονται παρακάτω αντιπροσωπεύουν τις προσδοκίες των παρόχων ρευστότητάς μας και συνεπώς υπόκεινται σε αλλαγή.

20/05/2024

Ημερομηνία Προϊόντα Ποσό μερίσματος
20/05/2024 J&J_sh 0,868
20/05/2024 Alcoa_sh 0,07

23/05/2024

Ημερομηνία Προϊόντα Ποσό μερίσματος
23/05/2024 3MCo_sh 0,49

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.