Μετοχές

Όροι συναλλαγών μετοχών

Κάθε τρίτη Παρασκευή του μήνα, θα υπάρχει διάλειμμα στο ωράριο συναλλαγών των μετοχών Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 13:44 και 14:01, ώρα ζώνης GMT+2 (ενδέχεται να ισχύει θερινή ώρα).

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν.

Αναπροσαρμογές μερισμάτων στις μετοχές

Οι μετοχές υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων. Όταν ένας τίτλος μετοχής καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους του, οι αναπροσαρμογές των μερισμάτων θα γίνονται σε λογαριασμούς πελατών που κατέχουν μια θέση στο χρηματοοικονομικό μέσο στις 00:00 (ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερινή ώρα) την ημερομηνία της αποκοπής του μερίσματος.

Οι συναλλαγές αγορών θα λαμβάνουν ένα ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

Αναπροσαρμογή μερίσματος = ανακοινωθέν μέρισμα μετοχής x (1- φορολογικός συντελεστής) x μέγεθος θέσης σε lots

Εταιρικές εκδηλώσεις

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε όλα τα σύμβολα των χρηματοοικονομικών μέσων για τα οποία αναμένονται εταιρικές πράξεις αυτή τη βδομάδα. Όλα τα νούμερα που εμφανίζονται παρακάτω αντιπροσωπεύουν τις προσδοκίες των παρόχων ρευστότητάς μας και συνεπώς υπόκεινται σε αλλαγή.

29/01/2020

Ημερομηνία Χρημ/κό μέσο Ποσό μερίσματος
29/01/2020 Ford_sh 0.105

30/01/2020

Ημερομηνία Χρημ/κό μέσο Ποσό μερίσματος
30/01/2020 Pfizer_sh 0.266

31/01/2020

Ημερομηνία Χρημ/κό μέσο Ποσό μερίσματος
31/01/2020 Citigroup_sh 0.357

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στo πλήρες κείμενο του εγγράφου Γνωστοποίηση Ρίσκου.