Περιθώριο και Μόχλευση

7 κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - 16 πλατφόρμες συναλλαγών - πάνω από 1000 χρηματοοικονομικά μέσα
Συναλλαγές σε forex, μεμονωμένες μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα, προϊόντα ενέργειας και δείκτες μετοχών με την XM.

Ευέλικτη μόχλευση από 1:1 μέχρι και 888:1

Στην XM οι πελάτες έχουν την ευελιξία να πραγματοποιούν συναλλαγές χρησιμοποιώντας τις ίδιες απαιτήσεις περιθωρίου και μόχλευσης από 1:1 έως 888:1.

Σχετικά με το Περιθώριο

Το Περιθώριο είναι το ποσό των εγγυήσεων για την κάλυψη τυχόν πιστωτικών κινδύνων, που προκύπτουν κατά τις εμπορικές συναλλαγές σας

Το Περιθώριο εκφράζεται ως το ποσοστό του μεγέθους της θέσης (π.χ. 5% ή 1%), και ο μοναδικός πραγματικός λόγος για την κατοχή κεφαλαίων στο λογαριασμό σας είναι να εξασφαλιστεί επαρκές περιθώριο (margin) για το σύνολο των ανοικτών θέσεων σας. Το margin παράγεται από τον τύπο Lot contract * Number of Lots / leverage. Έτσι αν έχετε έναν standard λογαριασμό USD με μόχλευση 1:500 και θέλετε να ανοίξετε μια θέση μισού εκατομμυρίου σε EURUSD πρέπει να έχετε διαθέσιμο κεφάλαιο στον λογαριασμό σας 5 * 100.000 / 500 = $1000.

Για να μπορείτε να ανοίξετε νέες συναλλαγές, το περιθώριο στον λογαριασμό συναλλαγών σας θα πρέπει να είναι ίσο ή πάνω από100%, διαφορετικά οι νέες συναλλαγές θα έχουν σαν αποτέλεσμα την πλήρη αντιστάθμιση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Ποσοστό δυναμικού περιθωρίου

Η διαθέσιμη δυναμική μόχλευση στην XM προσαρμόζεται αυτόματα στο χρησιμοποιούμενο περιθώριο και τον όγκο συναλλαγών σε κάθε χρηματοοικονομικό μέσο. Αυτό σημαίνει ότι καθώς αυξάνεται ο όγκος συναλλαγών ανά χρηματοοικονομικό μέσο, αυξάνεται και το ποσοστό του περιθωρίου ανάλογα με το ύψος της δυναμικής μόχλευσης κάθε χρηματοοικονομικού μέσου.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τον τρόπο υπολογισμού του δυναμικού περιθωρίου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές στους πίνακες προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση υπολογισμών για συναλλαγές.

Παραδείγματα:

BTCUSD

Lots Ποσοστό δυναμικού περιθωρίου Μόχλευση
0-3 20% 1:5
3-5 30% 1:3.33 (περίπου)
5-7 50% 1:2
7+ 100% 1:1

Παράδειγμα 1: Ο πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγή μεγέθους 2 lots στο BTCUSD με τιμή ανοίγματος 6,700 USD και βασικό νόμισμα λογαριασμού το USD.

Lots Ποσοστό δυναμικού περιθωρίου Πραγματικό χρησιμοποιούμενο περιθώριο
2 20% Lots * μέγεθος συμβολαίου * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου = 2 * 1 * 6700 * 20% = 2680 USD
Συνολικό περιθώριο = 2680 USD

Παράδειγμα 2: Ο πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγή μεγέθους 4 lots στο BTCUSD με τιμή ανοίγματος 6,700 USD και βασικό νόμισμα λογαριασμού το USD.

Lots Ποσοστό δυναμικού περιθωρίου Πραγματικό χρησιμοποιούμενο περιθώριο
3 20% Lots * μέγεθος συμβολαίου * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου = 3 * 1 * 6700 * 20% = 4020 USD
1 30% Lots * μέγεθος συμβολαίου * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου = 1 * 1 * 6700 * 30% = 2010 USD
Συνολικό περιθώριο = 6030 USD

Παράδειγμα 3: Ο πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγή μεγέθους 10 lots στο BTCUSD με τιμή ανοίγματος 6,700 USD και βασικό νόμισμα λογαριασμού το USD.

Lots Ποσοστό δυναμικού περιθωρίου Πραγματικό χρησιμοποιούμενο περιθώριο
3 20% Lots * μέγεθος συμβολαίου * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου = 3 * 1 * 6700 * 20% = 4020 USD
2 30% Lots * μέγεθος συμβολαίου * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου = 2 * 1 * 6700 * 30% = 4020 USD
2 50% Lots * μέγεθος συμβολαίου * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου = 2 * 1 * 6700 * 50% = 6700 USD
3 100% Lots * μέγεθος συμβολαίου * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου = 3 * 1 * 6700 * 100% = 20100 USD
Συνολικό περιθώριο = 34840 USD

Σχετικά με τη Μόχλευση

Με λίγα λόγια, η χρήση της μόχλευσης σημαίνει ότι μπορείτε να ανοίξετε θέσεις μεγαλύτερες από το ποσό των χρημάτων στο λογαριασμό σας. Το ποσό της μόχλευσης εκφράζεται ως ποσοστό, για παράδειγμα 50:1, 100:1 ή 500:1. Αν υποθέσουμε ότι έχετε $1.000 στον λογαριασμό σας και χρησιμοποιείτε μόχλευση 500:1 τότε μπορείτε να ανοίξετε θέση μέχρι και 500.000.

Ακριβώς αυτή είναι και η μεγάλη προσφορά και λειτουργία της XM προς τους πελάτες της. Σας δίνουμε την δυνατότητα να εμπορεύεστε μέχρι και 500 φορές το ποσό που έχετε στη διάθεσή σας. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα θα ήσασταν σε θέση να αγοράζετε ή να πωλείτε νομίσματα μόνο μέχρι ακριβώς την αξία του κεφαλαίου σας.

Δυνατότητα Μόχλευσης στην XM

Ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού που ανοίγετε στην XM, μπορείτε να επιλέγετε τη μόχλευση σε μια κλίμακα από 1:1 έως 888:1. Οι απαιτήσεις περιθωρίου δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ούτε αυξάνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα σαββατοκύριακα. Επιπλέον, στην XM έχετε την επιλογή να ζητήσετε είτε την αύξηση είτε τη μείωση της επιλεγμένης σας μόχλευσης.

Κίνδυνοι λόγω μόχλευσης

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η χρήση μόχλευσης είναι ένας διττός καταλύτης. Αν η επιλογή των θέσεων σας ακολουθεί την αγορά τότε τα κέρδη σας είναι πολλαπλάσια της αρχικής σας επένδυσης. Αν όμως η αγορά κινηθεί εναντίων σας τότε και οι ζημίες σας θα είναι πολλαπλάσιες και μπορεί να φτάσουν μέχρι το σημείο απώλειας του αρχικού σας κεφαλαίου.

Η XM σας παρέχει την δυνατότητα ποικίλων ποσοστών μόχλευσης, που σας βοηθά να επιλέξετε το προτιμότερο επίπεδο κινδύνου. Ταυτόχρονα, δε συνιστούμε συναλλαγές κοντά σε ένα leverage 888:1, λόγω του υψηλού κινδύνου που συνεπάγεται. Ο μέγιστος κίνδυνος απώλειας εξαρτάται από το ποσό που κατατέθηκε στο λογαριασμό σας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χάσετε περισσότερα χρήματα από όσα έχετε καταθέσει.

Παρακολούθηση Περιθωρίου

Στην XM μπορείτε να ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο την έκθεσή σας στον κίνδυνο παρακολουθώντας τους δύο τύπους περιθωρίου όπως φαίνονται στην πλατφόρμα MT4(Margin και Free Margin).

To Margin αναφέρεται στο ποσό των χρημάτων που είναι δεσμευμένα για να ανοίξετε μια συναλλαγή (π.χ. για να ανοίξετε μια θέση 0.1 microlots σε EURUSD με Leverage 500:1 τότε χρειάζεστε 0.1 *1000 / 500 = 0.2). To Free Margin είναι μεταβλητό και εξαρτάται από τα εκάστοτε κέρδη ή ζημιές που μπορείτε να έχετε λόγω των ανοικτών θέσεων σας. Μπορείτε να ανοίξετε επιπλέον θέσεις με αυτό ή να απορροφήσετε τις ενδεχόμενες ζημίες.

Ειδοποίηση Χαμηλού Περιθωρίου

Παρά το γεγονός ότι κάθε πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του λογαριασμού του, η XM ακολουθεί την εξής πολιτική περιθωρίου. Μόλις το υπόλοιπο του λογαριασμού σας πέσει κάτω από το 50% του περιθωρίου που απαιτείται για να διατηρηθούν ανοικτές οι θέσεις σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να σας αναφέρουμε ότι είναι πολύ πιθανόν να μην έχετε επαρκεί κεφάλαια για την διατήρηση των ανοικτών θέσεων σας.

Επίπεδο Stop-out

Το επίπεδο stop-out αναφέρεται στο επίπεδο της καθαρής θέσης στο οποίο οι ανοιχτές θέσεις σας κλείνουν αυτόματα. Tο επίπεδο stop-out σε έναν λογαριασμό ιδιώτη πελάτη συμπληρώνεται όταν η καθαρή θέση του λογαριασμού συναλλαγών φτάσει ή πέσει κάτω από το 50% του απαιτούμενου περιθωρίου.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στo πλήρες κείμενο του εγγράφου Γνωστοποίηση Ρίσκου.